slova končící vat

     
Vyhledávání slova    počínaje        končící      


seznam slov, která končí vat

nandavat
zandavat
odendavat
přendavat
sundavat
vyndavat
plavat
naplavat
zaplavat
odplavat
podplavat
přeplavat
připlavat
doplavat
proplavat
uplavat
vplavat
vyplavat
rozplavat
obědvat
naobědvat
doobědvat
poobědvat
proobědvat
chvat
nachvat
obchvat
záchvat
plivat
naplivat
zaplivat
oplivat
doplivat
poplivat
vivat
mokvat
dabovat
nadabovat
ochabovat
vydlabovat
zdlabovat
kolabovat
zkolabovat
zeslabovat
oslabovat
rabovat
zahrabovat
odhrabovat
přehrabovat
přihrabovat
pohrabovat
prohrabovat
shrabovat
uhrabovat
vyhrabovat
rozhrabovat
krabovat
naškrabovat
zaškrabovat
odškrabovat
seškrabovat
přeškrabovat
přiškrabovat
oškrabovat
doškrabovat
proškrabovat
uškrabovat
vškrabovat
vyškrabovat
rozškrabovat
vyrabovat
lobbovat
zalobbovat
přelobbovat
dolobbovat
vylobbovat
zlobbovat
uvelebovat
zvelebovat
pochlebovat
pošklebovat
ušklebovat
potřebovat
opotřebovat
spotřebovat
vypotřebovat
uždibovat
exhibovat
libovat
ušklibovat
polibovat
slibovat
naslibovat
přislibovat
subskribovat
transkribovat
proskribovat
šibovat
oblbovat
flambovat
plombovat
zaplombovat
zahanbovat
bobovat
zabobovat
dobobovat
napodobovat
vypodobovat
zpodobovat
přizdobovat
ozdobovat
lobovat
zalobovat
přelobovat
dolobovat
vylobovat
zlobovat
podrobovat
rozdrobovat
aprobovat
osobovat
zněkolikanásobovat
ztrojnásobovat
zdvojnásobovat
zmnohonásobovat
znásobovat
zásobovat
předzásobovat
způsobovat
přizpůsobovat
uzpůsobovat
verbovat
naverbovat
převerbovat
zverbovat
absorbovat
adsorbovat
resorbovat
masturbovat
hubovat
zahubovat
vyhubovat
inkubovat
zahlubovat
prohlubovat
vyhlubovat
zasnubovat
roubovat
naroubovat
přeroubovat
přiroubovat
oroubovat
doroubovat
šroubovat
našroubovat
zašroubovat
odšroubovat
sešroubovat
přešroubovat
přišroubovat
došroubovat
vyšroubovat
rozšroubovat
obrubovat
oprubovat
zprubovat
vytrubovat
roztrubovat
vrubovat
zubovat
chybovat
zachybovat
pochybovat
zapochybovat
pohybovat
rozpohybovat
obohacovat
omlacovat
zakulacovat
pozlacovat
ukracovat
zkracovat
pracovat
napracovat
zapracovat
předpracovat
odpracovat
přepracovat
opracovat
dopracovat
popracovat
propracovat
upracovat
spolupracovat
vypracovat
zpracovat
předzpracovat
rozpracovat
zatracovat
zachvacovat
obchvacovat
uchvacovat
šacovat
obcovat
vyobcovat
soudcovat
hecovat
vyhecovat
kibicovat
hicovat
rozhicovat
skicovat
naskicovat
špicovat
našpicovat
falcovat
hřebelcovat
vyhřebelcovat
zahlcovat
přehlcovat
pohlcovat
válcovat
převálcovat
uválcovat
vyválcovat
zválcovat
rozválcovat
lomcovat
zalomcovat
balancovat
vybalancovat
bilancovat
rebilancovat
zbilancovat
poslancovat
financovat
zafinancovat
předfinancovat
refinancovat
dofinancovat
samofinancovat
profinancovat
ufinancovat
spolufinancovat
drancovat
vydrancovat
tancovat
zatancovat
odtancovat
protancovat
distancovat
utancovat
vytancovat
roztancovat
licencovat
přelicencovat
diferencovat
potencovat
subvencovat
skoncovat
anoncovat
denuncovat
puncovat
opuncovat
oplocovat
nocovat
sjednocovat
nadhodnocovat
předhodnocovat
podhodnocovat
znehodnocovat
přehodnocovat
ohodnocovat
vyhodnocovat
zhodnocovat
přenocovat
ponocovat
opocovat
propocovat
vypocovat
vyhrocovat
srocovat
harcovat
zaškrcovat
přiškrcovat
usmrcovat
porcovat
naporcovat
rozporcovat
burcovat
vyburcovat
zburcovat
znechucovat
ochucovat
zarmucovat
přinucovat
donucovat
vnucovat
vynucovat
nakrucovat
zakrucovat
překrucovat
přikrucovat
skrucovat
vykrucovat
zkrucovat
trucovat
vytrucovat
správcovat
zachycovat
podchycovat
přichycovat
uchycovat
vymycovat
nasycovat
zasycovat
přesycovat
prosycovat
lícovat
slícovat
zaněcovat
podněcovat
rozněcovat
vzněcovat
nasvěcovat
zasvěcovat
znesvěcovat
osvěcovat
posvěcovat
prosvěcovat
vysvěcovat
rozsvěcovat
odhadovat
dohadovat
uhadovat
dokladovat
zdokladovat
skladovat
sladovat
zesladovat
radovat
zaradovat
gradovat
degradovat
zdegradovat
vygradovat
doradovat
tradovat
hřadovat
úřadovat
odúřadovat
zúřadovat
dožadovat
požadovat
vyžadovat
ledovat
zaledovat
koledovat
vykoledovat
sledovat
nasledovat
dosledovat
vysledovat
následovat
pronásledovat
torpedovat
expedovat
vyexpedovat
besedovat
pobesedovat
koincidovat
kandidovat
protikandidovat
znovukandidovat
validovat
kolidovat
konsolidovat
zkonsolidovat
vidovat
evidovat
zaevidovat
revidovat
zrevidovat
likvidovat
vylikvidovat
zlikvidovat
oxidovat
zoxidovat
rejdovat
saldovat
meldovat
holdovat
kandovat
skandovat
komandovat
nakomandovat
expandovat
suspendovat
extendovat
korespondovat
vykorespondovat
sondovat
vysondovat
fundovat
refundovat
difundovat
redifundovat
sekundovat
bodovat
zabodovat
obodovat
hodovat
obchodovat
vyobchodovat
zobchodovat
pochodovat
napochodovat
odpochodovat
připochodovat
dopochodovat
propochodovat
vpochodovat
vypochodovat
rozpochodovat
schodovat
prohodovat
shodovat
rozhodovat
spolurozhodovat
jodovat
najodovat
explodovat
akomodovat
parodovat
zparodovat
erodovat
zerodovat
orodovat
korodovat
zkorodovat
vodovat
bombardovat
vybombardovat
rozbombardovat
hazardovat
prohazardovat
mordovat
zamordovat
kolaudovat
zkolaudovat
aplaudovat
defraudovat
budovat
zabudovat
přebudovat
dobudovat
vybudovat
znovuvybudovat
zbudovat
rozbudovat
znovuzbudovat
preludovat
extrudovat
studovat
nastudovat
sestudovat
přestudovat
dostudovat
prostudovat
vystudovat
študovat
sjezdovat
pohvizdovat
hnízdovat
zabarikádovat
ládovat
naládovat
pomádovat
napomádovat
promenádovat
vyspádovat
torpédovat
křídovat
nakřídovat
jódovat
najódovat
kódovat
zakódovat
odkódovat
dekódovat
překódovat
rozkódovat
bědovat
zabědovat
zbědovat
půdovat
rekreovat
zrekreovat
blafovat
parafovat
telegrafovat
zatelegrafovat
stenografovat
fotografovat
nafotografovat
odfotografovat
přefotografovat
ofotografovat
dofotografovat
vyfotografovat
šrafovat
vyšrafovat
trefovat
strefovat
triumfovat
trumfovat
atrofovat
filosofovat
filozofovat
zafilozofovat
metamorfovat
blufovat
houfovat
šéfovat
reagovat
zareagovat
odreagovat
zreagovat
propagovat
interagovat
legovat
delegovat
privilegovat
negovat
znegovat
agregovat
segregovat
redigovat
zredigovat
dirigovat
udirigovat
korigovat
zkorigovat
navigovat
amalgovat
emulgovat
tangovat
fingovat
restringovat
ševingovat
swingovat
prolongovat
fungovat
zafungovat
homologovat
drogovat
nadrogovat
zdrogovat
embargovat
dispergovat
divergovat
konvergovat
urgovat
zaurgovat
expurgovat
konjugovat
kontrahovat
protrahovat
abstrahovat
vyabstrahovat
extrahovat
vyextrahovat
zasahovat
obsahovat
přesahovat
dosahovat
natahovat
zatahovat
obtahovat
předtahovat
odtahovat
přetahovat
přitahovat
dotahovat
potahovat
popotahovat
protahovat
stahovat
utahovat
vtahovat
vytahovat
povytahovat
roztahovat
vztahovat
svahovat
napřahovat
zapřahovat
připřahovat
spřahovat
rozpřahovat
požahovat
chovat
oplachovat
proplachovat
splachovat
vyplachovat
rozmachovat
krachovat
zkrachovat
strachovat
zachovat
šachovat
vyšachovat
odchovat
nadechovat
oddechovat
vdechovat
vydechovat
oplechovat
doplechovat
přechovat
napichovat
zapichovat
odpichovat
podpichovat
přepichovat
připichovat
popichovat
propichovat
upichovat
vpichovat
vypichovat
cejchovat
přecejchovat
ocejchovat
valchovat
zvalchovat
dochovat
pochovat
čerchovat
sprchovat
osprchovat
vysprchovat
schovat
uschovat
uchovat
vybuchovat
odpluchovat
pošťuchovat
oddychovat
vychovat
převychovat
dovychovat
spoluvychovat
pěchovat
napěchovat
upěchovat
ošlehovat
vyšlehovat
špehovat
stehovat
nastehovat
sestehovat
přistehovat
dostehovat
prostehovat
zažehovat
sežehovat
ožehovat
klihovat
knihovat
zaknihovat
zastihovat
předstihovat
přistihovat
dostihovat
postihovat
vystihovat
nazdvihovat
nadzdvihovat
pozdvihovat
vyzdvihovat
nastřihovat
zastřihovat
obstřihovat
odstřihovat
sestřihovat
přestřihovat
přistřihovat
ostřihovat
dostřihovat
postřihovat
prostřihovat
ustřihovat
vystřihovat
rozstřihovat
polohovat
napolohovat
zálohovat
zazálohovat
ozálohovat
rohovat
stohovat
nastohovat
zadrhovat
zdrhovat
zatrhovat
odtrhovat
podtrhovat
přetrhovat
strhovat
utrhovat
vytrhovat
navrhovat
zavrhovat
podvrhovat
opovrhovat
svrhovat
uvrhovat
vyvrhovat
rozvrhovat
nasluhovat
zasluhovat
obsluhovat
přesluhovat
přisluhovat
dosluhovat
posluhovat
vysluhovat
vyluhovat
vylouhovat
zaokruhovat
pruhovat
postruhovat
soustruhovat
vysoustruhovat
přituhovat
vyčuhovat
rýhovat
stěhovat
nastěhovat
odstěhovat
sestěhovat
přestěhovat
přistěhovat
dostěhovat
vystěhovat
rozstěhovat
iniciovat
asociovat
disociovat
variovat
repatriovat
zahajovat
obhajovat
nakrajovat
zakrajovat
obkrajovat
předkrajovat
odkrajovat
překrajovat
přikrajovat
okrajovat
dokrajovat
prokrajovat
skrajovat
ukrajovat
vkrajovat
vykrajovat
rozkrajovat
zatajovat
odtajovat
ustajovat
utajovat
olejovat
naolejovat
vykolejovat
doolejovat
sprejovat
přesprejovat
bojovat
zabojovat
dobojovat
probojovat
ubojovat
vybojovat
rozbojovat
oddojovat
dodojovat
vydojovat
znepokojovat
spokojovat
uspokojovat
přihnojovat
napojovat
zapojovat
odpojovat
přepojovat
připojovat
propojovat
spojovat
pospojovat
vypojovat
rozpojovat
odzbrojovat
přezbrojovat
přizbrojovat
ozbrojovat
dozbrojovat
vyzbrojovat
krojovat
zakrojovat
odkrojovat
oktrojovat
naoktrojovat
odstrojovat
podstrojovat
sestrojovat
přestrojovat
přistrojovat
vystrojovat
zdvojovat
rozdvojovat
přisvojovat
osvojovat
odokujovat
ustájovat
kovat
naskakovat
zaskakovat
obskakovat
nadskakovat
předskakovat
odskakovat
podskakovat
seskakovat
rozeskakovat
přeskakovat
přiskakovat
doskakovat
poskakovat
proskakovat
uskakovat
vskakovat
vyskakovat
rozskakovat
lakovat
nalakovat
zalakovat
odlakovat
přelakovat
poflakovat
natlakovat
odtlakovat
povlakovat
znakovat
pakovat
napakovat
zapakovat
přepakovat
opakovat
zopakovat
spakovat
vypakovat
rozpakovat
brakovat
vybrakovat
krakovat
nasakovat
zasakovat
prosakovat
vsakovat
atakovat
doatakovat
bivakovat
zabivakovat
zakovat
obkovat
skobkovat
klubkovat
vroubkovat
zoubkovat
záhybkovat
žlábkovat
vyžlábkovat
fackovat
nafackovat
profackovat
zfackovat
klackovat
doklackovat
odpeckovat
vypeckovat
předkovat
prostředkovat
zprostředkovat
skládkovat
hromádkovat
řádkovat
odřádkovat
hlídkovat
podekovat
načesnekovat
počesnekovat
resekovat
detekovat
krosčekovat
hořekovat
překovat
slabikovat
přeslabikovat
abdikovat
dedikovat
predikovat
indikovat
pacifikovat
zpacifikovat
specifikovat
kalcifikovat
kodifikovat
modifikovat
kvalifikovat
rekvalifikovat
překvalifikovat
diskvalifikovat
exemplifikovat
mumifikovat
bonifikovat
personifikovat
unifikovat
verifikovat
glorifikovat
petrifikovat
elektrifikovat
zelektrifikovat
nostrifikovat
klasifikovat
překlasifikovat
oklasifikovat
osifikovat
ratifikovat
kvantifikovat
identifikovat
certifikovat
plastifikovat
mystifikovat
domystifikovat
zmystifikovat
diverzifikovat
infikovat
dezinfikovat
dodezinfikovat
vydezinfikovat
plynofikovat
injikovat
publikovat
flikovat
zaflikovat
doflikovat
sflikovat
aplikovat
replikovat
zreplikovat
implikovat
komplikovat
zkomplikovat
duplikovat
doduplikovat
zduplikovat
komunikovat
zakomunikovat
dokomunikovat
exkomunikovat
pikovat
špikovat
prošpikovat
karikovat
zkarikovat
prefabrikovat
paprikovat
intrikovat
praktikovat
domestikovat
diagnostikovat
překřikovat
okřikovat
pokřikovat
vykřikovat
rozkřikovat
přikovat
nastřikovat
obstřikovat
odstřikovat
postřikovat
vstřikovat
vystřikovat
rozstřikovat
šikovat
sešikovat
brejkovat
švejkovat
lelkovat
dolelkovat
prolelkovat
žilkovat
kolkovat
překolkovat
okolkovat
dokolkovat
školkovat
ampulkovat
zaškatulkovat
doškatulkovat
rozškatulkovat
titulkovat
otitulkovat
dotitulkovat
žinylkovat
trylkovat
zatrylkovat
dotrylkovat
obálkovat
pálkovat
odpálkovat
kapitálkovat
světélkovat
dílkovat
důlkovat
jamkovat
známkovat
oznámkovat
snímkovat
osnímkovat
jankovat
frankovat
ofrankovat
tankovat
natankovat
dotankovat
písmenkovat
šenkovat
cinkovat
linkovat
nalinkovat
přelinkovat
přilinkovat
dolinkovat
slinkovat
zlinkovat
našminkovat
pusinkovat
zinkovat
pozinkovat
účinkovat
spoluúčinkovat
poklonkovat
vypoklonkovat
posunkovat
článkovat
rozčlánkovat
stránkovat
odstránkovat
přestránkovat
rozstránkovat
připomínkovat
opřipomínkovat
okovat
dokovat
alokovat
dealokovat
realokovat
blokovat
zablokovat
odblokovat
vyblokovat
dislokovat
rokovat
krokovat
odkrokovat
prokrokovat
prorokovat
prokovat
nárokovat
úrokovat
zúrokovat
evokovat
revokovat
provokovat
zaprovokovat
doprovokovat
vyprovokovat
šokovat
nálepkovat
onálepkovat
vtipkovat
zavtipkovat
dovtipkovat
hupkovat
odhupkovat
přehupkovat
prohupkovat
vyhupkovat
sloupkovat
markovat
parkovat
zaparkovat
přeparkovat
handrkovat
šperkovat
vyšperkovat
smirkovat
svorkovat
závorkovat
uzávorkovat
vzorkovat
převzorkovat
usrkovat
nastrkovat
zastrkovat
odstrkovat
podstrkovat
sestrkovat
přistrkovat
postrkovat
prostrkovat
vystrkovat
rozstrkovat
párkovat
začárkovat
odčárkovat
očárkovat
vyčárkovat
dírkovat
dodírkovat
prodírkovat
paběrkovat
stěrkovat
štěrkovat
maskovat
namaskovat
zamaskovat
odmaskovat
demaskovat
domaskovat
vymaskovat
deskovat
probleskovat
peskovat
dopeskovat
vypeskovat
fosforeskovat
fluoreskovat
rozbřeskovat
konfiskovat
dokonfiskovat
zkonfiskovat
riskovat
zariskovat
doriskovat
obtiskovat
předtiskovat
přetiskovat
otiskovat
dotiskovat
potiskovat
utiskovat
vtiskovat
voskovat
navoskovat
zavoskovat
převoskovat
přivoskovat
dovoskovat
povoskovat
smrskovat
kouskovat
nakouskovat
rozkouskovat
vytryskovat
hláskovat
přehláskovat
dohláskovat
páskovat
pískovat
opískovat
třískovat
zmatkovat
zazmatkovat
dozmatkovat
špetkovat
obnitkovat
využitkovat
zužitkovat
kostkovat
lístkovat
plátkovat
naplátkovat
doplátkovat
drátkovat
vydrátkovat
zátkovat
zazátkovat
odzátkovat
štítkovat
razítkovat
přerazítkovat
orazítkovat
dorazítkovat
prorazítkovat
ukovat
ucukovat
dedukovat
vydedukovat
redukovat
doredukovat
vyredukovat
zredukovat
indukovat
naindukovat
produkovat
reprodukovat
zreprodukovat
vyprodukovat
nafukovat
zafukovat
obfukovat
odfukovat
podfukovat
přefukovat
přifukovat
ofukovat
dofukovat
pofukovat
profukovat
sfukovat
vyfukovat
rozfukovat
nakukovat
okukovat
pokukovat
vykukovat
shlukovat
doshlukovat
šlukovat
zašlukovat
došlukovat
rukovat
narukovat
pobrukovat
vyrukovat
odsukovat
přisukovat
posukovat
štukovat
naštukovat
doštukovat
přizvukovat
přízvukovat
pobzukovat
vkovat
pohlavkovat
napohlavkovat
dopohlavkovat
zpohlavkovat
dávkovat
nadávkovat
předávkovat
stávkovat
zastávkovat
prostávkovat
vystávkovat
cévkovat
cívkovat
vykovat
povykovat
sežvykovat
přežvykovat
ožvykovat
dožvykovat
požvykovat
užvykovat
rozžvykovat
zkovat
svazkovat
rozkovat
klouzkovat
řetízkovat
hákovat
zahákovat
odhákovat
vojákovat
dovojákovat
hřebíkovat
vodíkovat
balíkovat
knoflíkovat
kolíkovat
přikolíkovat
vykolíkovat
bulíkovat
nabulíkovat
poručníkovat
odřepíkovat
odpesíkovat
vypuntíkovat
vyzmizíkovat
tlačkovat
značkovat
přeznačkovat
označkovat
doznačkovat
vyznačkovat
plečkovat
zavlečkovat
tečkovat
podtečkovat
dotečkovat
potečkovat
vytečkovat
křečkovat
nakřečkovat
dokřečkovat
střečkovat
dostřečkovat
skobičkovat
hubičkovat
hvězdičkovat
ohvězdičkovat
dohvězdičkovat
dlaždičkovat
vydlaždičkovat
paličkovat
kličkovat
prokličkovat
vykličkovat
kuličkovat
špičkovat
patičkovat
hlavičkovat
odhlavičkovat
přehlavičkovat
vyhlavičkovat
sejčkovat
očkovat
naočkovat
přeočkovat
kočkovat
vločkovat
povločkovat
vyvločkovat
oočkovat
doočkovat
proočkovat
cvočkovat
ručkovat
přeručkovat
vyručkovat
háčkovat
zaháčkovat
obháčkovat
uháčkovat
vyháčkovat
panáčkovat
zapanáčkovat
ráčkovat
sáčkovat
kachlíčkovat
vykachlíčkovat
kolíčkovat
přikolíčkovat
políčkovat
zpolíčkovat
služebníčkovat
víčkovat
zavíčkovat
odvíčkovat
bratříčkovat
sýčkovat
dosýčkovat
stůčkovat
děkovat
doděkovat
poděkovat
posuňkovat
sáňkovat
zasáňkovat
dosáňkovat
laškovat
zalaškovat
dolaškovat
šaškovat
našaškovat
zašaškovat
došaškovat
prošaškovat
papouškovat
odpapouškovat
dopapouškovat
práškovat
síťkovat
vložkovat
vyvložkovat
skužkovat
kroužkovat
zakroužkovat
okroužkovat
proužkovat
drážkovat
nadrážkovat
dodrážkovat
křížkovat
zakřížkovat
okřížkovat
dokřížkovat
mřížkovat
balovat
nabalovat
zabalovat
přebalovat
přibalovat
obalovat
zaobalovat
dobalovat
pobalovat
sbalovat
ubalovat
vybalovat
rozbalovat
oddalovat
vzdalovat
zahalovat
odhalovat
poodhalovat
inhalovat
rozhalovat
zakalovat
odkalovat
eskalovat
malovat
namalovat
zamalovat
podmalovat
přemalovat
přimalovat
omalovat
domalovat
pomalovat
zpomalovat
vymalovat
zmalovat
zdokonalovat
napalovat
zapalovat
odpalovat
podpalovat
přepalovat
připalovat
opalovat
dopalovat
propalovat
spalovat
upalovat
vpalovat
vypalovat
rozpalovat
kralovat
dokralovat
instalovat
nainstalovat
předinstalovat
odinstalovat
přeinstalovat
přiinstalovat
doinstalovat
ustalovat
krystalovat
překrystalovat
dokrystalovat
vykrystalovat
zavalovat
odvalovat
podvalovat
převalovat
pochvalovat
schvalovat
vychvalovat
povalovat
provalovat
svalovat
uvalovat
vyvalovat
rozvalovat
šalovat
zašalovat
paušalovat
žalovat
zažalovat
obžalovat
etablovat
driblovat
zadriblovat
dodriblovat
prodriblovat
zaoblovat
hoblovat
přehoblovat
ohoblovat
shoblovat
virblovat
zavirblovat
dovirblovat
dublovat
špiclovat
odzrcadlovat
kormidlovat
zakormidlovat
překormidlovat
dokormidlovat
ukormidlovat
přesidlovat
osidlovat
dosidlovat
doosidlovat
usidlovat
vysidlovat
handlovat
vyhandlovat
mandlovat
vymandlovat
pendlovat
našpendlovat
zašpendlovat
odšpendlovat
sešpendlovat
přešpendlovat
přišpendlovat
ošpendlovat
došpendlovat
rozšpendlovat
švindlovat
zašvindlovat
sešvindlovat
ošvindlovat
došvindlovat
vyšvindlovat
pudlovat
zabydlovat
odbydlovat
pádlovat
napádlovat
odpádlovat
přepádlovat
dopádlovat
vypádlovat
rádlovat
přesídlovat
osídlovat
dosídlovat
doosídlovat
usídlovat
vysídlovat
jódlovat
zajódlovat
dojódlovat
projódlovat
kabelovat
zakabelovat
prokabelovat
tabelovat
celovat
zacelovat
pocelovat
zocelovat
parcelovat
přeparcelovat
rozparcelovat
scelovat
ucelovat
excelovat
modelovat
namodelovat
domodelovat
vymodelovat
zatmelovat
přetmelovat
dotmelovat
stmelovat
vytmelovat
tunelovat
vytunelovat
apelovat
interpelovat
spelovat
korelovat
obveselovat
rozveselovat
ciselovat
odkyselovat
přikyselovat
okyselovat
ředitelovat
seštelovat
zaplevelovat
odplevelovat
cizelovat
nastřelovat
zastřelovat
odstřelovat
sestřelovat
přestřelovat
přistřelovat
ostřelovat
dostřelovat
postřelovat
prostřelovat
ustřelovat
vstřelovat
vystřelovat
rozstřelovat
biflovat
nabiflovat
kamuflovat
nakamuflovat
zakamuflovat
piglovat
žonglovat
zažonglovat
dožonglovat
odkráglovat
vochlovat
urychlovat
zrychlovat
jehlovat
nažehlovat
zažehlovat
sežehlovat
zaokrouhlovat
unáhlovat
zeštíhlovat
mailovat
naemailovat
senzibilovat
jubilovat
zacilovat
docilovat
oscilovat
dooscilovat
defilovat
profilovat
přeprofilovat
doprofilovat
vyprofilovat
anihilovat
milovat
zamilovat
asimilovat
domilovat
pomilovat
smilovat
umilovat
pilovat
napilovat
zapilovat
odpilovat
přepilovat
připilovat
kompilovat
zakompilovat
předkompilovat
dekompilovat
rekompilovat
překompilovat
dokompilovat
zkompilovat
opilovat
dopilovat
propilovat
upilovat
vypilovat
drilovat
sterilovat
grilovat
ogrilovat
zesilovat
posilovat
usilovat
vysilovat
ventilovat
destilovat
oddestilovat
předestilovat
vydestilovat
rozčilovat
hajlovat
zahajlovat
dohajlovat
klovat
eklovat
niklovat
poniklovat
oklovat
doklovat
uklovat
zakuklovat
cyklovat
zacyklovat
recyklovat
vyklovat
rozklovat
dolovat
nadolovat
poddolovat
kondolovat
dodolovat
vydolovat
vyvrcholovat
vyholovat
kolovat
protokolovat
zaprotokolovat
úkolovat
zaškolovat
přeškolovat
doškolovat
proškolovat
vyškolovat
demolovat
zdemolovat
tremolovat
extrapolovat
interpolovat
rolovat
narolovat
oddrolovat
odrolovat
dodrolovat
udrolovat
vydrolovat
rozdrolovat
dorolovat
srolovat
patrolovat
kontrolovat
překontrolovat
dokontrolovat
zkontrolovat
nasolovat
zasolovat
odsolovat
přesolovat
isolovat
zaisolovat
odisolovat
doisolovat
přisolovat
dosolovat
vysolovat
stolovat
nastolovat
podvolovat
dovolovat
povolovat
svolovat
izolovat
zaizolovat
odizolovat
plovat
zateplovat
oteplovat
samplovat
kontemplovat
suplovat
rašplovat
zakreslovat
obkreslovat
předkreslovat
podkreslovat
překreslovat
přikreslovat
dokreslovat
pokreslovat
prokreslovat
vkreslovat
vykreslovat
zkreslovat
rozkreslovat
veslovat
naveslovat
zaveslovat
obveslovat
odveslovat
přiveslovat
doveslovat
proveslovat
rozveslovat
vekslovat
převekslovat
vyvekslovat
syslovat
nasyslovat
číslovat
přečíslovat
očíslovat
vyčíslovat
entlovat
pytlovat
nasvětlovat
zesvětlovat
osvětlovat
prosvětlovat
vysvětlovat
dovysvětlovat
faulovat
zfaulovat
kraulovat
fabulovat
vyfabulovat
uculovat
ondulovat
naondulovat
doondulovat
modulovat
namodulovat
demodulovat
promodulovat
koagulovat
regulovat
deregulovat
doregulovat
uregulovat
vyregulovat
zregulovat
triangulovat
ejakulovat
odkulovat
spekulovat
vyspekulovat
vyšpekulovat
imatrikulovat
artikulovat
gestikulovat
zagestikulovat
přikulovat
kalkulovat
zakalkulovat
rekalkulovat
překalkulovat
prokalkulovat
vykalkulovat
zkalkulovat
vinkulovat
inokulovat
cirkulovat
recirkulovat
docirkulovat
vykulovat
emulovat
naemulovat
simulovat
nasimulovat
odsimulovat
dosimulovat
stimulovat
formulovat
naformulovat
přeformulovat
zformulovat
kumulovat
akumulovat
nakumulovat
nulovat
anulovat
granulovat
vynulovat
koulovat
zkoulovat
manipulovat
vmanipulovat
zmanipulovat
kopulovat
paspulovat
kverulovat
gratulovat
pogratulovat
kapitulovat
rekapitulovat
zrekapitulovat
titulovat
potulovat
postulovat
šavlovat
zevlovat
fixlovat
zafixlovat
nachylovat
odchylovat
přechylovat
přichylovat
schylovat
uchylovat
vychylovat
opylovat
rozptylovat
cyklostylovat
nacyklostylovat
rozmazlovat
zauzlovat
okouzlovat
rozuzlovat
škálovat
přeškálovat
paušálovat
pólovat
přepólovat
vybělovat
nadělovat
oddělovat
předělovat
přidělovat
podělovat
sdělovat
udělovat
vydělovat
rozdělovat
přerozdělovat
znovurozdělovat
osmělovat
vtělovat
převtělovat
přivtělovat
přikrašlovat
okrašlovat
přikrášlovat
zkrášlovat
amalgamovat
jamovat
zajamovat
dojamovat
nalamovat
zalamovat
blamovat
odlamovat
podlamovat
přelamovat
aklamovat
deklamovat
reklamovat
proklamovat
olamovat
prolamovat
ulamovat
vlamovat
vylamovat
rozlamovat
omamovat
seznamovat
oznamovat
programovat
naprogramovat
předprogramovat
přeprogramovat
multiprogramovat
připrogramovat
doprogramovat
mikroprogramovat
balzamovat
nabalzamovat
parfemovat
naparfemovat
doparfemovat
gemovat
lemovat
olemovat
decimovat
zdecimovat
sublimovat
přesublimovat
vysublimovat
animovat
zanimovat
deprimovat
zdeprimovat
imprimovat
komprimovat
dekomprimovat
zkomprimovat
trimovat
legitimovat
aproximovat
zimovat
zazimovat
přezimovat
podřimovat
napřimovat
vzpřimovat
ozřejmovat
filmovat
nafilmovat
dofilmovat
zfilmovat
kulmovat
nakulmovat
dokulmovat
uvědomovat
hromovat
zahromovat
chromovat
ochromovat
pochromovat
ohromovat
dohromovat
promovat
armovat
zaarmovat
alarmovat
zalarmovat
šermovat
došermovat
afirmovat
konfirmovat
překrmovat
přikrmovat
dokrmovat
vykrmovat
zkrmovat
formovat
předformovat
deformovat
zdeformovat
reformovat
preformovat
zreformovat
přeformovat
informovat
doinformovat
poinformovat
konformovat
doformovat
chloroformovat
transformovat
přetransformovat
dotransformovat
spoluformovat
zformovat
normovat
znormovat
vormovat
šturmovat
logaritmovat
gumovat
dogumovat
pogumovat
vygumovat
exhumovat
utlumovat
ztlumovat
subsumovat
resumovat
konsumovat
dokonsumovat
rezumovat
konzumovat
zkonzumovat
rozumovat
dorozumovat
očumovat
flámovat
doflámovat
proflámovat
rámovat
zarámovat
přerámovat
krámovat
orámovat
dorámovat
panorámovat
balzámovat
nabalzámovat
dobalzámovat
parfémovat
krémovat
nakrémovat
trémovat
ztrémovat
chrómovat
ochrómovat
pochrómovat
rýmovat
dorýmovat
šprýmovat
zrýmovat
sněmovat
ujařmovat
biřmovat
profanovat
zprofanovat
šikanovat
došikanovat
zlanovat
onanovat
panovat
trepanovat
opanovat
sanovat
asanovat
stanovat
bubnovat
zabubnovat
dobubnovat
vybubnovat
inscenovat
zinscenovat
rentgenovat
dorentgenovat
zrentgenovat
skenovat
naskenovat
oskenovat
doskenovat
překlenovat
kamenovat
ukamenovat
odsemenovat
jmenovat
najmenovat
přejmenovat
pojmenovat
vyjmenovat
promenovat
abstenovat
konvenovat
intervenovat
stagnovat
impregnovat
naimpregnovat
signovat
designovat
resignovat
rezignovat
kombinovat
nakombinovat
prokombinovat
vykombinovat
zkombinovat
rybinovat
vakcinovat
fascinovat
ordinovat
naordinovat
koordinovat
ukoordinovat
zkoordinovat
rafinovat
definovat
nadefinovat
zadefinovat
předdefinovat
redefinovat
předefinovat
dodefinovat
vydefinovat
paginovat
inklinovat
slinovat
laminovat
nalaminovat
přelaminovat
dolaminovat
kontaminovat
dekontaminovat
zaminovat
odminovat
podminovat
inseminovat
eliminovat
doeliminovat
vyeliminovat
rekriminovat
inkriminovat
diskriminovat
kulminovat
dominovat
nominovat
denominovat
donominovat
determinovat
iluminovat
marinovat
patinovat
napatinovat
ratinovat
satinovat
retinovat
gilotinovat
abstinovat
doabstinovat
aglutinovat
odštětinovat
ruinovat
zruinovat
navinovat
zavinovat
odvinovat
převinovat
přivinovat
ovinovat
svinovat
rozvinovat
lajnovat
nalajnovat
rujnovat
zrujnovat
abonovat
abandonovat
pardonovat
telefonovat
zatelefonovat
obtelefonovat
dotelefonovat
videotelefonovat
protelefonovat
vytelefonovat
honovat
kolacionovat
zkolacionovat
sankcionovat
revolucionovat
zrevolucionovat
penzionovat
klonovat
naklonovat
vyklonovat
harmonovat
deponovat
tamponovat
šamponovat
našamponovat
došamponovat
vyšamponovat
imponovat
zaimponovat
komponovat
zakomponovat
dekomponovat
překomponovat
přikomponovat
dokomponovat
prokomponovat
vkomponovat
zkomponovat
oponovat
disponovat
předisponovat
indisponovat
transponovat
exponovat
naexponovat
podexponovat
přeexponovat
doexponovat
šponovat
našponovat
došponovat
vyšponovat
resonovat
zaresonovat
doresonovat
rozresonovat
betonovat
zabetonovat
přebetonovat
dobetonovat
vybetonovat
intonovat
kartonovat
rezonovat
zarezonovat
dorezonovat
rozrezonovat
alternovat
internovat
konsternovat
nahrnovat
zahrnovat
odhrnovat
podhrnovat
přehrnovat
přihrnovat
ohrnovat
dohrnovat
shrnovat
vyhrnovat
rozhrnovat
stornovat
snovat
osnovat
zosnovat
kalafunovat
nakalafunovat
dokalafunovat
rounovat
harpunovat
korunovat
nasunovat
zasunovat
předsunovat
odsunovat
podsunovat
sesunovat
přesunovat
přisunovat
posunovat
vsunovat
vysunovat
zaplynovat
odplynovat
vyplynovat
zplynovat
plánovat
naplánovat
doplánovat
uplánovat
rozplánovat
šagrénovat
trénovat
natrénovat
zatrénovat
odtrénovat
přetrénovat
dotrénovat
potrénovat
vytrénovat
desénovat
dezénovat
cínovat
ocínovat
docínovat
pocínovat
zaklínovat
odklínovat
rozklínovat
termínovat
stínovat
vystínovat
navagónovat
tónovat
věnovat
handicapovat
překapovat
lapovat
zaklapovat
sklapovat
našlapovat
odšlapovat
sešlapovat
přešlapovat
přišlapovat
došlapovat
vyšlapovat
rozšlapovat
mapovat
namapovat
zamapovat
odmapovat
přemapovat
domapovat
zmapovat
rapovat
narapovat
zarapovat
dorapovat
prorapovat
překvapovat
ukvapovat
cepovat
vycepovat
hendikepovat
nalepovat
zalepovat
oblepovat
odlepovat
podlepovat
přelepovat
přilepovat
olepovat
dolepovat
polepovat
slepovat
zaslepovat
oslepovat
poslepovat
vlepovat
vylepovat
rozlepovat
krepovat
stepovat
dostepovat
prostepovat
štepovat
naštepovat
zaštepovat
doštepovat
proštepovat
vyštepovat
čepovat
načepovat
dočepovat
anticipovat
participovat
emancipovat
koncipovat
zkoncipovat
odchlipovat
vchlipovat
vychlipovat
disipovat
tipovat
zatipovat
otipovat
vytipovat
naštipovat
zaštipovat
obštipovat
odštipovat
přeštipovat
přištipovat
oštipovat
doštipovat
proštipovat
uštipovat
vyštipovat
čipovat
očipovat
skalpovat
oskalpovat
trampovat
trempovat
pumpovat
napumpovat
zapumpovat
dopumpovat
vypumpovat
rozpumpovat
korumpovat
zkorumpovat
dopovat
uchopovat
synkopovat
mikroskopovat
obklopovat
odklopovat
přiklopovat
nopovat
osopovat
zatopovat
stopovat
vystopovat
excerpovat
usurpovat
uzurpovat
cupovat
nacupovat
docupovat
rozcupovat
pohupovat
kupovat
nakupovat
zakupovat
odkupovat
překupovat
přikupovat
okupovat
dokupovat
skupovat
seskupovat
přeskupovat
uskupovat
vykupovat
odlupovat
ohlupovat
olupovat
dolupovat
vylupovat
otupovat
nastupovat
zastupovat
obstupovat
předstupovat
odstupovat
podstupovat
sestupovat
rozestupovat
vzestupovat
přestupovat
přistupovat
dostupovat
postupovat
prostupovat
ustupovat
vstupovat
vystupovat
ztupovat
štupovat
zaštupovat
doštupovat
zašupovat
odšupovat
překypovat
odrypovat
typovat
přetypovat
otypovat
vytypovat
štěpovat
odštěpovat
vštěpovat
darovat
obdarovat
podarovat
deklarovat
nadeklarovat
naparovat
reparovat
preparovat
napreparovat
odpreparovat
vypreparovat
separovat
odseparovat
vyseparovat
varovat
havarovat
zhavarovat
tvarovat
natvarovat
předtvarovat
přetvarovat
dotvarovat
vytvarovat
uvarovat
vyvarovat
čarovat
začarovat
odčarovat
přičarovat
očarovat
dočarovat
učarovat
vyčarovat
rozčarovat
celebrovat
koncelebrovat
žebrovat
kalibrovat
nakalibrovat
zkalibrovat
vibrovat
zavibrovat
rozvibrovat
fedrovat
meandrovat
domeandrovat
kalandrovat
vandrovat
odvandrovat
přivandrovat
dovandrovat
rendrovat
dorendrovat
vyrendrovat
plundrovat
vyplundrovat
zplundrovat
hudrovat
zahudrovat
dohudrovat
mudrovat
namudrovat
domudrovat
pudrovat
napudrovat
zapudrovat
přepudrovat
dopudrovat
dehydrovat
rehydrovat
jádrovat
kádrovat
prokádrovat
fládrovat
nafládrovat
sádrovat
zasádrovat
dosádrovat
macerovat
renderovat
dorenderovat
vyrenderovat
moderovat
spolumoderovat
referovat
poreferovat
preferovat
konferovat
interferovat
transferovat
přetransferovat
sugerovat
vsugerovat
akcelerovat
tolerovat
aglomerovat
polymerovat
generovat
degenerovat
zdegenerovat
regenerovat
zregenerovat
přegenerovat
dogenerovat
vygenerovat
temperovat
operovat
odoperovat
kooperovat
voperovat
vyoperovat
prosperovat
rekuperovat
iterovat
pasterovat
heverovat
vyheverovat
mezerovat
vymezerovat
inzerovat
buzerovat
lifrovat
šifrovat
zašifrovat
odšifrovat
dešifrovat
vyšifrovat
rozšifrovat
fofrovat
rozfofrovat
gaufrovat
kufrovat
zakufrovat
bagrovat
nabagrovat
zabagrovat
odbagrovat
dobagrovat
vybagrovat
rozbagrovat
integrovat
zaintegrovat
zintegrovat
migrovat
emigrovat
imigrovat
čachrovat
aspirovat
inspirovat
konspirovat
zakonspirovat
zavirovat
odvirovat
masakrovat
zmasakrovat
konsekrovat
šejkrovat
ušejkrovat
cukrovat
ocukrovat
pocukrovat
somrovat
dosomrovat
vysomrovat
laborovat
kolaborovat
adorovat
vzdorovat
vyvzdorovat
perforovat
horovat
meliorovat
dekorovat
deflorovat
chlorovat
přechlorovat
dochlorovat
kolorovat
mramorovat
memorovat
ignorovat
honorovat
odporovat
zaodporovat
podporovat
extemporovat
rozporovat
monitorovat
zmonitorovat
protektorovat
oprotektorovat
mentorovat
útorovat
závorovat
sponzorovat
dozorovat
pozorovat
odpozorovat
vypozorovat
zpozorovat
vzorovat
haprovat
štuprovat
opatrovat
penetrovat
nitrovat
titrovat
filtrovat
odfiltrovat
přefiltrovat
infiltrovat
dofiltrovat
profiltrovat
vyfiltrovat
zfiltrovat
centrovat
nacentrovat
zacentrovat
odcentrovat
decentrovat
koncentrovat
zakoncentrovat
zkoncentrovat
scentrovat
vycentrovat
sintrovat
kontrovat
zakontrovat
kastrovat
vykastrovat
rastrovat
přerastrovat
vyrastrovat
rozrastrovat
registrovat
zaregistrovat
odregistrovat
přeregistrovat
mistrovat
ministrovat
administrovat
polstrovat
vypolstrovat
demonstrovat
lustrovat
ilustrovat
prolustrovat
perlustrovat
frustrovat
zavětrovat
restaurovat
zrestaurovat
tezaurovat
figurovat
konfigurovat
nakonfigurovat
předkonfigurovat
překonfigurovat
zkonfigurovat
inaugurovat
rekurovat
konkurovat
maturovat
odmaturovat
denaturovat
renaturovat
saturovat
fakturovat
nadfakturovat
podfakturovat
přefakturovat
strukturovat
restrukturovat
přestrukturovat
glazurovat
cenzurovat
zcenzurovat
manévrovat
odmanévrovat
vmanévrovat
vymanévrovat
párovat
spárovat
vyspárovat
premiérovat
pérovat
vypérovat
bombírovat
muzicírovat
producírovat
štafírovat
vyštafírovat
pulírovat
vypulírovat
sumírovat
sesumírovat
šmírovat
kapírovat
papírovat
kopírovat
nakopírovat
překopírovat
přikopírovat
okopírovat
dokopírovat
prokopírovat
vkopírovat
vykopírovat
zkopírovat
rozkopírovat
kupírovat
okupírovat
tupírovat
natupírovat
kasírovat
zkasírovat
masírovat
namasírovat
vmasírovat
rozmasírovat
pasírovat
propasírovat
lavírovat
gravírovat
levírovat
rekvírovat
servírovat
naservírovat
bazírovat
fantazírovat
vyfantazírovat
drezírovat
vydrezírovat
druzírovat
kočírovat
ukočírovat
kašírovat
nakašírovat
mašírovat
odmašírovat
rozmašírovat
okšírovat
gilošírovat
režírovat
narežírovat
zarežírovat
urežírovat
zrežírovat
debužírovat
skórovat
zaskórovat
chlórovat
túrovat
sekýrovat
manikýrovat
pikýrovat
planýrovat
zplanýrovat
žinýrovat
kurýrovat
dokurýrovat
vykurýrovat
citýrovat
děrovat
naděrovat
předděrovat
předěrovat
vyděrovat
směrovat
nasměrovat
přesměrovat
dosměrovat
průměrovat
zprůměrovat
šněrovat
zašněrovat
sešněrovat
rozšněrovat
úvěrovat
basovat
zabasovat
dobasovat
fasovat
nafasovat
vyfasovat
inkasovat
vyinkasovat
zinkasovat
lasovat
hlasovat
zahlasovat
odhlasovat
přehlasovat
prohlasovat
odsouhlasovat
deklasovat
zlasovat
pasovat
napasovat
zapasovat
repasovat
zrepasovat
popasovat
vpasovat
vypasovat
rasovat
zatarasovat
trasovat
odtrasovat
protrasovat
vytrasovat
zrasovat
časovat
načasovat
řasovat
adresovat
přeadresovat
interesovat
zainteresovat
presovat
napresovat
stresovat
vystresovat
precisovat
mythisovat
ostrakisovat
lisovat
verbalisovat
skandalisovat
realisovat
lexikalisovat
nalisovat
signalisovat
opalisovat
liberalisovat
zliberalisovat
moralisovat
zalisovat
předlisovat
přelisovat
stabilisovat
utilisovat
přilisovat
metabolisovat
dolisovat
prolisovat
plisovat
slisovat
vlisovat
stylisovat
vylisovat
rozlisovat
polemisovat
remisovat
organisovat
tyranisovat
ionisovat
harmonisovat
kanonisovat
ironisovat
zapisovat
nadpisovat
předpisovat
odpisovat
podpisovat
spolupodpisovat
nadepisovat
předepisovat
odepisovat
podepisovat
spolupodepisovat
sepisovat
vepisovat
rozepisovat
přepisovat
připisovat
opisovat
dopisovat
dálnopisovat
popisovat
propisovat
spisovat
upisovat
vpisovat
vypisovat
rozpisovat
autorisovat
elektrisovat
dramatisovat
traumatisovat
sympatisovat
synthetisovat
syntetisovat
politisovat
taktisovat
gotisovat
avisovat
koksovat
pulsovat
zapulsovat
dopulsovat
rozpulsovat
kondensovat
dispensovat
indosovat
losovat
nalosovat
přelosovat
glosovat
zaglosovat
doglosovat
dolosovat
slosovat
vylosovat
rozlosovat
orosovat
štosovat
naštosovat
doštosovat
kapsovat
nakapsovat
traversovat
přetraversovat
konversovat
pokonversovat
korsovat
dokorsovat
pokorsovat
pausovat
nakusovat
zakusovat
obkusovat
předkusovat
odkusovat
překusovat
přikusovat
okusovat
dokusovat
fokusovat
prokusovat
ukusovat
vykusovat
rozkusovat
džusovat
vydžusovat
kandysovat
analysovat
paralysovat
špásovat
zašpásovat
prošpásovat
rýsovat
narýsovat
přerýsovat
dorýsovat
směsovat
debatovat
podebatovat
prodebatovat
datovat
antedatovat
dekatovat
dilatovat
záplatovat
dozáplatovat
matovat
pamatovat
zapamatovat
připamatovat
upamatovat
vzpamatovat
exploatovat
hydratovat
dehydratovat
rehydratovat
zkratovat
vyzkratovat
statovat
konstatovat
zkonstatovat
hřbetovat
fetovat
dofetovat
zfetovat
vegetovat
dovegetovat
paketovat
briketovat
etiketovat
koketovat
zakoketovat
parketovat
doparketovat
vyparketovat
letovat
naletovat
depaletovat
zaletovat
tabletovat
obletovat
odletovat
přeletovat
přiletovat
doletovat
poletovat
proletovat
kompletovat
dokompletovat
zkompletovat
sletovat
vyletovat
rozletovat
dokumetovat
zdokumetovat
kanetovat
magnetovat
tapetovat
zatapetovat
přetapetovat
otapetovat
dotapetovat
vytapetovat
aretovat
zaaretovat
odaretovat
dekretovat
nadekretovat
zadekretovat
torkretovat
apretovat
interpretovat
dezinterpretovat
fasetovat
resetovat
zresetovat
tetovat
dotetovat
potetovat
vytetovat
vetovat
raftovat
kšeftovat
driftovat
propachtovat
šlichtovat
odšlichtovat
dehtovat
nadehtovat
zadehtovat
citovat
zacitovat
odcitovat
recitovat
zarecitovat
odrecitovat
licitovat
vylicitovat
ocitovat
editovat
meditovat
zameditovat
pomeditovat
promeditovat
doeditovat
akreditovat
diskreditovat
zdiskreditovat
zeditovat
auditovat
doauditovat
zauditovat
profitovat
agitovat
zagitovat
litovat
zalitovat
habilitovat
rehabilitovat
politovat
slitovat
emitovat
imitovat
limitovat
delimitovat
kompromitovat
zkompromitovat
precipitovat
vyprecipitovat
hospitovat
fritovat
iritovat
parasitovat
levitovat
kvitovat
závitovat
parazitovat
odbřitovat
rajtovat
paktovat
traktovat
taktovat
přetaktovat
kontaktovat
nakontaktovat
zkontaktovat
afektovat
projektovat
přeprojektovat
vyprojektovat
selektovat
vyselektovat
reflektovat
anektovat
respektovat
konspektovat
resektovat
diktovat
nadiktovat
asfaltovat
vyasfaltovat
smaltovat
kvaltovat
dokvaltovat
glajchšaltovat
zglajchšaltovat
revoltovat
katapultovat
konsultovat
rekonsultovat
prokonsultovat
zkonsultovat
inzultovat
konzultovat
rekonzultovat
prokonzultovat
zkonzultovat
dekantovat
implantovat
reimplantovat
transplantovat
garantovat
kvantovat
akcentovat
orientovat
přeorientovat
zorientovat
dezorientovat
lamentovat
nalamentovat
dolamentovat
cementovat
zacementovat
vycementovat
dementovat
implementovat
dekrementovat
inkrementovat
fragmentovat
defragmentovat
segmentovat
sedimentovat
experimentovat
zaexperimentovat
komentovat
zakomentovat
odkomentovat
okomentovat
dokomentovat
spolukomentovat
vykomentovat
argumentovat
dokumentovat
zadokumentovat
zdokumentovat
instrumentovat
přeinstrumentovat
rentovat
absentovat
presentovat
representovat
patentovat
prezentovat
reprezentovat
pointovat
vypointovat
sprintovat
diskontovat
montovat
namontovat
zamontovat
odmontovat
demontovat
přemontovat
přimontovat
domontovat
smontovat
vmontovat
vymontovat
zmontovat
rozmontovat
frontovat
konfrontovat
zkonfrontovat
buntovat
huntovat
zhuntovat
gruntovat
vygruntovat
sabotovat
robotovat
dotovat
bojkotovat
pilotovat
šamotovat
vyšamotovat
notovat
anotovat
zanotovat
denotovat
kompotovat
rotovat
odrotovat
bankrotovat
zbankrotovat
dorotovat
šrotovat
sešrotovat
rozšrotovat
adaptovat
zadaptovat
akceptovat
optovat
adoptovat
kooptovat
kryptovat
zakryptovat
skartovat
zapaspartovat
startovat
nastartovat
odstartovat
restartovat
vystartovat
vartovat
dovartovat
koncertovat
desertovat
invertovat
konvertovat
překonvertovat
dokonvertovat
zkonvertovat
dezertovat
žertovat
zažertovat
dožertovat
flirtovat
zaflirtovat
doflirtovat
eskortovat
portovat
aportovat
deportovat
teleportovat
reportovat
přeportovat
kolportovat
importovat
naimportovat
reimportovat
vyimportovat
doportovat
sportovat
zasportovat
transportovat
odtransportovat
přetransportovat
dotransportovat
exportovat
reexportovat
doexportovat
vyexportovat
spurtovat
zaspurtovat
dospurtovat
vyspurtovat
pastovat
napastovat
kontrastovat
devastovat
zdevastovat
častovat
počastovat
cestovat
nacestovat
odcestovat
přicestovat
docestovat
procestovat
scestovat
vcestovat
vycestovat
zcestovat
manifestovat
amnestovat
restovat
arestovat
testovat
atestovat
otestovat
dotestovat
protestovat
zaprotestovat
investovat
zainvestovat
reinvestovat
doinvestovat
proinvestovat
listovat
nalistovat
zalistovat
dolistovat
polistovat
prolistovat
asistovat
existovat
koexistovat
spoluexistovat
hostovat
kompostovat
zkompostovat
degustovat
disgustovat
zdisgustovat
adjustovat
předpřástovat
pěstovat
předpěstovat
vypěstovat
zvěstovat
facettovat
knokautovat
vyautovat
debutovat
pokutovat
diskutovat
oddiskutovat
podiskutovat
prodiskutovat
vydiskutovat
salutovat
zasalutovat
mutovat
komutovat
permutovat
transmutovat
zmutovat
putovat
připutovat
amputovat
imputovat
doputovat
poputovat
disputovat
rekrutovat
zrekrutovat
zákrutovat
textovat
přetextovat
otextovat
ubytovat
kytovat
zakytovat
překytovat
naskytovat
poskytovat
vyskytovat
vykytovat
zpytovat
plakátovat
vyplakátovat
oplátovat
formátovat
naformátovat
přeformátovat
zformátovat
drátovat
zadrátovat
přidrátovat
prodrátovat
sdrátovat
portrétovat
kótovat
zakótovat
okótovat
dokótovat
prokótovat
nýtovat
zanýtovat
donýtovat
snýtovat
roznýtovat
rozpočtovat
účtovat
naúčtovat
zaúčtovat
přeúčtovat
doúčtovat
proúčtovat
súčtovat
vyúčtovat
zúčtovat
rozúčtovat
obětovat
spoluobětovat
opětovat
květovat
koštovat
okoštovat
distribuovat
redistribuovat
rozdistribuovat
graduovat
vakuovat
evakuovat
destruovat
zdestruovat
menstruovat
instruovat
konstruovat
rekonstruovat
derekonstruovat
zrekonstruovat
překonstruovat
vykonstruovat
zkonstruovat
situovat
substituovat
restituovat
konstituovat
rekonstituovat
zkonstituovat
prostituovat
fluktuovat
zabavovat
odbavovat
dobavovat
vybavovat
dovybavovat
zbavovat
zohavovat
rozžhavovat
hlavovat
naplavovat
zaplavovat
odplavovat
přeplavovat
připlavovat
splavovat
vyplavovat
oslavovat
ztmavovat
unavovat
ozdravovat
pozdravovat
uzdravovat
napravovat
odpravovat
přepravovat
připravovat
opravovat
dopravovat
poopravovat
popravovat
spravovat
vyspravovat
upravovat
předupravovat
vpravovat
vypravovat
navypravovat
zpravovat
otravovat
stravovat
zatavovat
přetavovat
zotavovat
stavovat
nastavovat
přednastavovat
přenastavovat
donastavovat
zastavovat
pozastavovat
představovat
odstavovat
podstavovat
sestavovat
vestavovat
přestavovat
přistavovat
dostavovat
ustavovat
vystavovat
vytavovat
objevovat
znovuobjevovat
ojevovat
projevovat
vyjevovat
zjevovat
relevovat
polevovat
slevovat
ulevovat
lahvovat
nalahvovat
láhvovat
naláhvovat
obdivovat
podivovat
udivovat
archivovat
zošklivovat
odplivovat
uplivovat
vyplivovat
znecitlivovat
derivovat
zderivovat
deprivovat
pasivovat
zapasivovat
aktivovat
deaktivovat
reaktivovat
inaktivovat
zaktivovat
dezaktivovat
kultivovat
rekultivovat
zrekultivovat
zkultivovat
motivovat
demotivovat
zakřivovat
pokřivovat
zkřivovat
zavšivovat
odvšivovat
přiživovat
oživovat
znovuoživovat
vyživovat
perzekvovat
devalvovat
revalvovat
absolvovat
disolvovat
vyhovovat
pokovovat
prokovovat
odlovovat
přelovovat
oslovovat
doslovovat
vyslovovat
vylovovat
stanovovat
ustanovovat
obnovovat
renovovat
zrenovovat
inovovat
zinovovat
dohotovovat
vyhotovovat
zhotovovat
napravovovat
přepravovovat
připravovovat
opravovovat
dopravovovat
spravovovat
upravovovat
vpravovovat
vypravovovat
zabarvovat
odbarvovat
podbarvovat
přebarvovat
přibarvovat
obarvovat
dobarvovat
probarvovat
vybarvovat
zbarvovat
nervovat
denervovat
inervovat
rezervovat
zarezervovat
konzervovat
nakonzervovat
zakonzervovat
odkonzervovat
odčervovat
prokrvovat
zakotvovat
ukotvovat
umrtvovat
občerstvovat
navrstvovat
převrstvovat
ovrstvovat
rozvrstvovat
odvětvovat
rozvětvovat
přikyvovat
pokyvovat
zajizvovat
opěvovat
předzpěvovat
přezpěvovat
prozpěvovat
vyzpěvovat
navštěvovat
interviewovat
faxovat
zafaxovat
odfaxovat
profaxovat
relaxovat
indexovat
přeindexovat
oindexovat
doindexovat
telexovat
latexovat
fixovat
zafixovat
prefixovat
mixovat
namixovat
zamixovat
odmixovat
přimixovat
domixovat
promixovat
smixovat
umixovat
vmixovat
rozmixovat
boxovat
zaboxovat
proboxovat
vyboxovat
eloxovat
xeroxovat
naxeroxovat
oxeroxovat
doxeroxovat
luxovat
naluxovat
doluxovat
vyluxovat
nahazovat
zahazovat
nadhazovat
předhazovat
odhazovat
přehazovat
přihazovat
dohazovat
pohazovat
prohazovat
shazovat
vhazovat
vyhazovat
rozhazovat
nakazovat
zakazovat
odkazovat
přikazovat
dokazovat
prokazovat
ukazovat
poukazovat
vykazovat
rozkazovat
vzkazovat
glazovat
zahlazovat
nachlazovat
podchlazovat
přechlazovat
ochlazovat
vychlazovat
zchlazovat
přehlazovat
přihlazovat
ohlazovat
uhlazovat
vyhlazovat
rozhlazovat
omlazovat
zmlazovat
vyplazovat
přeslazovat
přislazovat
oslazovat
doslazovat
proslazovat
vyobrazovat
zobrazovat
odrazovat
nahrazovat
vynahrazovat
zahrazovat
přehrazovat
ohrazovat
uhrazovat
vyhrazovat
odmrazovat
zmrazovat
rozmrazovat
zrazovat
prozrazovat
vyzrazovat
nasazovat
zasazovat
obsazovat
nadsazovat
předsazovat
podsazovat
sesazovat
přesazovat
přisazovat
osazovat
dosazovat
posazovat
prosazovat
usazovat
vsazovat
vysazovat
rozsazovat
dotazovat
navazovat
zavazovat
obvazovat
předvazovat
odvazovat
podvazovat
převazovat
přivazovat
ovazovat
provazovat
svazovat
uvazovat
vyvazovat
rozvazovat
zařazovat
nadřazovat
předřazovat
odřazovat
podřazovat
seřazovat
přeřazovat
přiřazovat
vřazovat
vyřazovat
rozřazovat
přecezovat
scezovat
zcezovat
zamezovat
omezovat
vymezovat
odrezovat
odnacizovat
denacizovat
odcizovat
precizovat
vyprecizovat
zcizovat
invalidizovat
periodizovat
standardizovat
eutrofizovat
katalogizovat
zkatalogizovat
ideologizovat
odideologizovat
zideologizovat
neologizovat
ekologizovat
mytologizovat
alergizovat
hypoalergizovat
hyperalergizovat
zalergizovat
hierarchizovat
ostrakizovat
globalizovat
verbalizovat
skandalizovat
idealizovat
zidealizovat
realizovat
seberealizovat
zrealizovat
legalizovat
zlegalizovat
specializovat
inicializovat
zinicializovat
socializovat
komercializovat
zkomercializovat
medializovat
zmedializovat
industrializovat
zindustrializovat
trivializovat
ztrivializovat
radikalizovat
zradikalizovat
lexikalizovat
lokalizovat
minimalizovat
optimalizovat
maximalizovat
formalizovat
odformalizovat
zformalizovat
normalizovat
denormalizovat
znenormalizovat
znormalizovat
banalizovat
zbanalizovat
kanalizovat
odkanalizovat
penalizovat
signalizovat
odsignalizovat
finalizovat
kriminalizovat
zkriminalizovat
ortogonalizovat
zortogonalizovat
nacionalizovat
internacionalizovat
znacionalizovat
racionalizovat
zracionalizovat
komercionalizovat
zkomercionalizovat
institucionalizovat
zinstitucionalizovat
profesionalizovat
zprofesionalizovat
internalizovat
zinternalizovat
opalizovat
liberalizovat
zliberalizovat
federalizovat
generalizovat
moralizovat
demoralizovat
zdemoralizovat
centralizovat
decentralizovat
zcentralizovat
neutralizovat
zneutralizovat
naturalizovat
strukturalizovat
restrukturalizovat
zrestrukturalizovat
digitalizovat
zdigitalizovat
kapitalizovat
podkapitalizovat
překapitalizovat
hospitalizovat
devitalizovat
revitalizovat
totalizovat
krystalizovat
překrystalizovat
vykrystalizovat
zkrystalizovat
individualizovat
ritualizovat
aktualizovat
zaktualizovat
intelektualizovat
odintelektualizovat
zintelektualizovat
virtualizovat
odsexualizovat
vizualizovat
zvizualizovat
univerzalizovat
paušalizovat
oblizovat
evangelizovat
zevangelizovat
bagatelizovat
nivelizovat
znivelizovat
novelizovat
stabilizovat
destabilizovat
senzibilizovat
hyposenzibilizovat
hypersenzibilizovat
mobilizovat
demobilizovat
zmobilizovat
sterilizovat
vysterilizovat
utilizovat
civilizovat
zcivilizovat
odklizovat
olizovat
metabolizovat
symbolizovat
alkoholizovat
odalkoholizovat
přialkoholizovat
doalkoholizovat
monopolizovat
demonopolizovat
zmonopolizovat
plizovat
ulizovat
stylizovat
nastylizovat
sestylizovat
zestylizovat
přestylizovat
vylizovat
dynamizovat
zdynamizovat
akademizovat
zakademizovat
polemizovat
zapolemizovat
dopolemizovat
remizovat
zremizovat
systemizovat
legitimizovat
solmizovat
ekonomizovat
zekonomizovat
atomizovat
algoritmizovat
rytmizovat
zrytmizovat
urbanizovat
zurbanizovat
organizovat
reorganizovat
zreorganizovat
přeorganizovat
spoluorganizovat
vyorganizovat
zorganizovat
dezorganizovat
mechanizovat
zmechanizovat
amerikanizovat
zamerikanizovat
vulkanizovat
zvulkanizovat
germanizovat
odgermanizovat
zgermanizovat
humanizovat
odhumanizovat
dehumanizovat
zhumanizovat
tyranizovat
botanizovat
galvanizovat
homogenizovat
technizovat
ztechnizovat
kaolinizovat
zkaolinizovat
feminizovat
telefonizovat
ionizovat
revolucionizovat
zrevolucionizovat
kolonizovat
dekolonizovat
harmonizovat
zharmonizovat
démonizovat
oddémonizovat
kanonizovat
synchronizovat
zasynchronizovat
sesynchronizovat
postsynchronizovat
rozsynchronizovat
ironizovat
zironizovat
tonizovat
ozonizovat
modernizovat
zmodernizovat
imunizovat
typizovat
arizovat
solidarizovat
linearizovat
vulgarizovat
zvulgarizovat
polarizovat
zpolarizovat
regularizovat
zregularizovat
singularizovat
sekularizovat
popularizovat
zpopularizovat
sumarizovat
zesumarizovat
militarizovat
demilitarizovat
remilitarizovat
zmilitarizovat
inventarizovat
zinventarizovat
dispenzarizovat
charakterizovat
pasterizovat
posterizovat
irizovat
madeirizovat
satirizovat
odorizovat
alegorizovat
kategorizovat
subkategorizovat
překategorizovat
valorizovat
terorizovat
vektorizovat
zvektorizovat
motorizovat
autorizovat
favorizovat
parametrizovat
elektrizovat
dramatizovat
zdramatizovat
schematizovat
problematizovat
zproblematizovat
matematizovat
odmatematizovat
dematematizovat
zmatematizovat
systematizovat
stigmatizovat
klimatizovat
aklimatizovat
axiomatizovat
aromatizovat
automatizovat
zautomatizovat
traumatizovat
fanatizovat
zfanatizovat
sympatizovat
deratizovat
demokratizovat
zdemokratizovat
byrokratizovat
odbyrokratizovat
zbyrokratizovat
privatizovat
doprivatizovat
zprivatizovat
magnetizovat
odmagnetizovat
demagnetizovat
zmagnetizovat
poetizovat
zpoetizovat
konkretizovat
zkonkretizovat
teoretizovat
patetizovat
syntetizovat
fotosyntetizovat
estetizovat
odestetizovat
politizovat
odpolitizovat
zpolitizovat
kritizovat
pokritizovat
zkritizovat
taktizovat
romantizovat
autentizovat
robotizovat
narkotizovat
hypnotizovat
zhypnotizovat
erotizovat
zerotizovat
inertizovat
amortizovat
mystizovat
absolutizovat
mytizovat
sovětizovat
tabuizovat
odtabuizovat
avizovat
bolševizovat
zbolševizovat
relativizovat
zrelativizovat
aktivizovat
deaktivizovat
zaktivizovat
objektivizovat
zobjektivizovat
kolektivizovat
substantivizovat
jarovizovat
dojarovizovat
improvizovat
zaimprovizovat
nařizovat
zařizovat
podřizovat
seřizovat
pořizovat
napořizovat
vyřizovat
zřizovat
pulzovat
zapulzovat
dopulzovat
rozpulzovat
recenzovat
zrecenzovat
kondenzovat
zkondenzovat
dimenzovat
nadimenzovat
poddimenzovat
předimenzovat
kompenzovat
vykompenzovat
bonzovat
nabonzovat
dobonzovat
bronzovat
osvobozovat
vysvobozovat
poškozovat
odplozovat
oplozovat
rozplozovat
obrozovat
znovuzrozovat
navozovat
odvozovat
dovozovat
provozovat
uvozovat
vyvozovat
traverzovat
přetraverzovat
konverzovat
pokonverzovat
korzovat
dokorzovat
pokorzovat
zatvrzovat
přitvrzovat
dotvrzovat
potvrzovat
stvrzovat
utvrzovat
vytvrzovat
ztvrzovat
pauzovat
nabuzovat
přebuzovat
vybuzovat
vzbuzovat
povzbuzovat
ochuzovat
obluzovat
zakluzovat
podkluzovat
dokluzovat
prokluzovat
vykluzovat
vyluzovat
zapuzovat
odpuzovat
popuzovat
vypuzovat
odsuzovat
přisuzovat
posuzovat
usuzovat
vysuzovat
rozsuzovat
analyzovat
zanalyzovat
paralyzovat
katalyzovat
autolyzovat
odhmyzovat
ohryzovat
vyhryzovat
bázovat
rozfázovat
rázovat
frázovat
parafrázovat
frézovat
odfrézovat
ofrézovat
vyfrézovat
vyprotézovat
reprízovat
prognózovat
pózovat
zapózovat
fúzovat
sfúzovat
zřetězovat
schůzovat
naschůzovat
doschůzovat
zbídačovat
fačovat
zafačovat
ofačovat
dofačovat
natlačovat
zatlačovat
odtlačovat
přetlačovat
přitlačovat
dotlačovat
potlačovat
protlačovat
stlačovat
utlačovat
vtlačovat
vytlačovat
roztlačovat
naznačovat
odznačovat
přeznačovat
označovat
poznačovat
vyznačovat
ožebračovat
obkračovat
překračovat
přikračovat
pokračovat
vykračovat
rozkračovat
omračovat
doomračovat
poomračovat
stačovat
dostačovat
postačovat
vystačovat
nasvědčovat
přesvědčovat
přisvědčovat
osvědčovat
dosvědčovat
usvědčovat
smečovat
zasmečovat
dosmečovat
pečovat
opečovat
zabezpečovat
ubezpečovat
skrečovat
tečovat
nadlehčovat
odlehčovat
polehčovat
ulehčovat
vylehčovat
zlehčovat
navlhčovat
zavlhčovat
ovlhčovat
provlhčovat
zvlhčovat
bičovat
vybičovat
zbičovat
zveličovat
nakličovat
obkličovat
předkličovat
skličovat
odkysličovat
okysličovat
ohraničovat
rozhraničovat
nacvičovat
zacvičovat
předcvičovat
odcvičovat
secvičovat
přecvičovat
docvičovat
procvičovat
vycvičovat
rozcvičovat
vzpřičovat
půjčovat
zapůjčovat
propůjčovat
vypůjčovat
rozpůjčovat
změkčovat
zamlčovat
odmlčovat
promlčovat
umlčovat
spolčovat
mulčovat
poněmčovat
pančovat
ztenčovat
zakončovat
dokončovat
ukončovat
lynčovat
zlynčovat
zabočovat
odbočovat
vybočovat
rozbočovat
ochočovat
kočovat
pomočovat
odročovat
zakročovat
obkročovat
přikročovat
rozkročovat
zotročovat
zúročovat
osočovat
ztrpčovat
roztrpčovat
pokrčovat
určovat
předurčovat
spoluurčovat
odnaučovat
zaučovat
přeučovat
přiučovat
odlučovat
slučovat
vylučovat
rozlučovat
doučovat
poučovat
zaručovat
doručovat
doporučovat
rozezvučovat
ozvučovat
dozvučovat
rozzvučovat
vyučovat
vytyčovat
vztyčovat
kartáčovat
překartáčovat
okartáčovat
vykartáčovat
doléčovat
klíčovat
naklíčovat
zaklíčovat
rozklíčovat
zavděčovat
odvděčovat
zpěčovat
zhořčovat
rozhořčovat
odlaďovat
přelaďovat
dolaďovat
prolaďovat
slaďovat
vylaďovat
nahromaďovat
upozaďovat
zařaďovat
nadřaďovat
podřaďovat
seřaďovat
přeřaďovat
přiřaďovat
vřaďovat
vyřaďovat
rozřaďovat
nařeďovat
odstřeďovat
soustřeďovat
zřeďovat
rozřeďovat
zatřiďovat
předtřiďovat
setřiďovat
přetřiďovat
dotřiďovat
utřiďovat
vtřiďovat
vytřiďovat
roztřiďovat
naloďovat
vyloďovat
zahnizďovat
zabrzďovat
odbrzďovat
přibrzďovat
zbrzďovat
zohyzďovat
poměďovat
shromažďovat
nashromažďovat
vydražďovat
vyvražďovat
opožďovat
zpožďovat
zohyžďovat
zhyžďovat
dodaňovat
zdaňovat
odblaňovat
přelaňovat
slaňovat
podmaňovat
vymaňovat
zabraňovat
zbraňovat
zahraňovat
zachraňovat
ochraňovat
schraňovat
vyhraňovat
odstraňovat
zraňovat
vyžvaňovat
rozžvaňovat
zhudebňovat
připodobňovat
vypodobňovat
zpodobňovat
zpodrobňovat
odosobňovat
zosobňovat
zpochybňovat
zarybňovat
odrybňovat
zevšeobecňovat
zobecňovat
odmocňovat
zplnomocňovat
umocňovat
zmocňovat
zdomácňovat
zvěcňovat
uskladňovat
vyskladňovat
znesnadňovat
usnadňovat
zabedňovat
odbedňovat
znepřehledňovat
zpřehledňovat
zohledňovat
zneprůhledňovat
zprůhledňovat
zevšedňovat
zalidňovat
přelidňovat
zneklidňovat
uklidňovat
zklidňovat
vylidňovat
znevěrohodňovat
zvěrohodňovat
znevýhodňovat
zvýhodňovat
odškodňovat
zneškodňovat
oplodňovat
odnárodňovat
znárodňovat
zúrodňovat
zavodňovat
odvodňovat
rozvodňovat
odůvodňovat
zdůvodňovat
zaneprazdňovat
vyprazdňovat
podceňovat
přeceňovat
oceňovat
doceňovat
odzeleňovat
ozeleňovat
začleňovat
odčleňovat
přičleňovat
včleňovat
vyčleňovat
rozčleňovat
odsemeňovat
zakořeňovat
rozohňovat
zakliňovat
vkliňovat
podmiňovat
umiňovat
vymiňovat
zmiňovat
zašpiňovat
pošpiňovat
nastiňovat
zastiňovat
odstiňovat
přistiňovat
zaviňovat
obviňovat
proviňovat
odčiňovat
přičiňovat
vyčiňovat
zapříčiňovat
odtajňovat
uveřejňovat
zveřejňovat
rozhojňovat
zkujňovat
rozteskňovat
odvlákňovat
zvlákňovat
rozvlákňovat
zkapalňovat
ospravedlňovat
prouhelňovat
zpopelňovat
zneviditelňovat
zviditelňovat
posilňovat
znásilňovat
uvolňovat
zvolňovat
rozvolňovat
naplňovat
zaplňovat
přeplňovat
doplňovat
splňovat
vyplňovat
oslňovat
zprůmyslňovat
zvlňovat
rozmělňovat
zjemňovat
znepříjemňovat
zpříjemňovat
zatemňovat
uzemňovat
uskromňovat
zpřítomňovat
uzákoňovat
odkloňovat
skloňovat
vyskloňovat
odzvoňovat
ztrapňovat
zneschopňovat
uschopňovat
znovuuschopňovat
stupňovat
odstupňovat
vystupňovat
zpřístupňovat
promarňovat
obrňovat
začerňovat
očerňovat
zmirňovat
zakrňovat
odkorňovat
upozorňovat
znázorňovat
poskvrňovat
odzrňovat
vyzrňovat
zhospodárňovat
ztvárňovat
umírňovat
zmírňovat
usměrňovat
objasňovat
projasňovat
ujasňovat
vyjasňovat
zjasňovat
rozjasňovat
zalesňovat
znovuzalesňovat
odlesňovat
ztělesňovat
upřesňovat
zpřesňovat
zdrsňovat
přebásňovat
dobásňovat
třásňovat
stísňovat
zpřísňovat
utěsňovat
vytěsňovat
zpoplatňovat
uplatňovat
opodstatňovat
osamostatňovat
zkvalitňovat
zprůsvitňovat
zhmotňovat
přivlastňovat
vyvlastňovat
zúčastňovat
obšťastňovat
omilostňovat
upřednostňovat
zhutňovat
zbytňovat
odstátňovat
zestátňovat
postátňovat
obzvláštňovat
ozvláštňovat
splavňovat
umravňovat
opravňovat
zrovnopravňovat
usoustavňovat
odšťavňovat
zlevňovat
připevňovat
opevňovat
upevňovat
zpevňovat
združstevňovat
ovlivňovat
spoluovlivňovat
zefektivňovat
zintenzivňovat
uskrovňovat
zrovnoprávňovat
zintenzívňovat
zplyňovat
zvýrazňovat
zdůrazňovat
zprovozňovat
ukázňovat
znervózňovat
uvězňovat
rozrůzňovat
zjednoznačňovat
uskutečňovat
zestručňovat
odtučňovat
zvláčňovat
zvěčňovat
zaměňovat
obměňovat
odměňovat
přeměňovat
proměňovat
směňovat
vyměňovat
pozměňovat
rozměňovat
napěňovat
zapěňovat
odpěňovat
přepěňovat
dopěňovat
vypěňovat
zpěňovat
vzpěňovat
zavzdušňovat
odvzdušňovat
provzdušňovat
rozvášňovat
zesměšňovat
zbožňovat
znemožňovat
umožňovat
ztotožňovat
obdařovat
obhospodařovat
napařovat
zapařovat
odpařovat
připařovat
propařovat
spařovat
vypařovat
rozpařovat
navařovat
zavařovat
převařovat
přivařovat
škvařovat
seškvařovat
přeškvařovat
doškvařovat
uškvařovat
vyškvařovat
rozškvařovat
dovařovat
svařovat
přetvařovat
vyvařovat
rozvařovat
ozařovat
prozařovat
vyzařovat
udobřovat
postříbřovat
vyjadřovat
uštědřovat
čeřovat
vyčeřovat
zčeřovat
rozčeřovat
smiřovat
usmiřovat
odsiřovat
vysiřovat
zviřovat
rozviřovat
rozšiřovat
zabořovat
obořovat
pokořovat
zamořovat
odmořovat
umořovat
zanořovat
ponořovat
vnořovat
vynořovat
dohovořovat
prohovořovat
znetvořovat
prokypřovat
zkypřovat
opatřovat
zaopatřovat
spatřovat
sbratřovat
rozbratřovat
přešetřovat
ošetřovat
došetřovat
prošetřovat
vyšetřovat
zjitřovat
zpestřovat
naostřovat
zaostřovat
přeostřovat
přiostřovat
doostřovat
vyostřovat
zostřovat
rozostřovat
zbystřovat
pobuřovat
zamhuřovat
přimhuřovat
nakuřovat
zakuřovat
podkuřovat
okuřovat
dokuřovat
pokuřovat
prokuřovat
vykuřovat
chmuřovat
zachmuřovat
žalářovat
polštářovat
pancéřovat
opancéřovat
dopancéřovat
pranýřovat
zaměřovat
odměřovat
přeměřovat
oměřovat
doměřovat
poměřovat
proměřovat
směřovat
nasměřovat
vyměřovat
rozměřovat
zpronevěřovat
ověřovat
pověřovat
prověřovat
svěřovat
důvěřovat
nahlašovat
zahlašovat
odhlašovat
přehlašovat
přihlašovat
ohlašovat
dohlašovat
prohlašovat
vyhlašovat
rozhlašovat
pašovat
propašovat
vpašovat
naprašovat
odprašovat
oprašovat
poprašovat
vyprašovat
rozprašovat
zastrašovat
odstrašovat
detašovat
nakvašovat
zakvašovat
překvašovat
dokvašovat
prokvašovat
vykvašovat
zkvašovat
pohřešovat
prohřešovat
rozhřešovat
zastřešovat
odlišovat
rozlišovat
semišovat
finišovat
superfinišovat
utišovat
ztišovat
falšovat
zfalšovat
revanšovat
umenšovat
zmenšovat
gilošovat
odprošovat
doprošovat
uprošovat
vyprošovat
nadlepšovat
přilepšovat
polepšovat
vylepšovat
zlepšovat
veršovat
zveršovat
pohoršovat
zhoršovat
završovat
dovršovat
zvětšovat
dušovat
zjednodušovat
zavzdušovat
odvzdušovat
provzdušovat
fušovat
zfušovat
přezkušovat
zahlušovat
přehlušovat
ohlušovat
narušovat
nabrušovat
zabrušovat
odbrušovat
přebrušovat
přibrušovat
obrušovat
dobrušovat
probrušovat
sbrušovat
ubrušovat
vybrušovat
zbrušovat
rozbrušovat
odrušovat
přerušovat
zkrušovat
porušovat
vytrušovat
roztrušovat
vyrušovat
zrušovat
pozrušovat
rozrušovat
vzrušovat
předsušovat
přesušovat
osušovat
dosušovat
vysušovat
zatušovat
retušovat
zaretušovat
doretušovat
vyretušovat
vytušovat
plyšovat
navyšovat
převyšovat
povyšovat
vyvyšovat
zvyšovat
odměšovat
přiměšovat
proměšovat
směšovat
vměšovat
vyměšovat
utěšovat
navěšovat
zavěšovat
převěšovat
přivěšovat
ověšovat
svěšovat
vyvěšovat
rozvěšovat
zneucťovat
pečeťovat
zapečeťovat
odpečeťovat
zpečeťovat
rozpečeťovat
zušlechťovat
pociťovat
prociťovat
vciťovat
vyciťovat
zaštiťovat
oklesťovat
proklesťovat
znejisťovat
přemisťovat
umisťovat
rozmisťovat
začisťovat
znečisťovat
očisťovat
pročisťovat
vykořisťovat
odplsťovat
zplsťovat
vykosťovat
přemosťovat
hrsťovat
přemísťovat
umísťovat
rozmísťovat
vyúsťovat
síťovat
zasíťovat
zvědečťovat
poangličťovat
zamašťovat
předmašťovat
odmašťovat
přemašťovat
přimašťovat
omašťovat
promašťovat
zmašťovat
svrašťovat
odlidšťovat
polidšťovat
zlidšťovat
oklešťovat
proklešťovat
vyklešťovat
počešťovat
zčešťovat
zajišťovat
spoluzajišťovat
odjišťovat
znejišťovat
pojišťovat
připojišťovat
ujišťovat
zjišťovat
začišťovat
předčišťovat
znečišťovat
přečišťovat
očišťovat
dočišťovat
pročišťovat
vyčišťovat
zespolečenšťovat
zženšťovat
vyhošťovat
zhošťovat
zplošťovat
oprošťovat
vyprošťovat
zprošťovat
odevropšťovat
poevropšťovat
mršťovat
odmršťovat
smršťovat
vymršťovat
zesvětšťovat
nahušťovat
zahušťovat
přehušťovat
přihušťovat
dohušťovat
zhušťovat
vylušťovat
oplášťovat
zbožšťovat
angažovat
zaangažovat
oblažovat
zavlažovat
svlažovat
rozvlažovat
obnažovat
zapažovat
předpažovat
přepažovat
připažovat
upažovat
rozpažovat
vzpažovat
předražovat
prodražovat
vydražovat
zdražovat
zmražovat
zapražovat
nastražovat
navažovat
předvažovat
odvažovat
znevažovat
převažovat
přivažovat
dovažovat
považovat
opovažovat
provažovat
svažovat
uvažovat
zauvažovat
douvažovat
pouvažovat
vyvažovat
zvažovat
rozvažovat
porozvažovat
nafermežovat
protežovat
přibližovat
sbližovat
ubližovat
nakližovat
skližovat
rozkližovat
ponižovat
snižovat
křižovat
překřižovat
pokřižovat
ukřižovat
zamlžovat
odmlžovat
melanžovat
aranžovat
naaranžovat
zaranžovat
zanožovat
přednožovat
přinožovat
namnožovat
přemnožovat
pomnožovat
zmnožovat
rozmnožovat
snožovat
unožovat
roznožovat
brožovat
ohrožovat
vyhrožovat
nadržovat
zadržovat
obdržovat
předržovat
přidržovat
dodržovat
podržovat
udržovat
vydržovat
zdržovat
zadlužovat
prodlužovat
vydlužovat
přidružovat
sdružovat
zakružovat
obkružovat
okružovat
vykružovat
zkružovat
vzpružovat
vystružovat
sužovat
otužovat
stužovat
utužovat
ztužovat
vyztužovat
zužovat
lyžovat
nalyžovat
zalyžovat
bandážovat
zabandážovat
dobandážovat
silážovat
zesilážovat
kupážovat
garážovat
zamřížovat
rýžovat
narýžovat
vyrýžovat
zpeněžovat
zasněžovat
zatěžovat
obtěžovat
naobtěžovat
přetěžovat
přitěžovat
protěžovat
stěžovat
postěžovat
vystěžovat
vytěžovat
ztěžovat
osvěžovat
doosvěžovat
charvat
narvat
zarvat
odervat
nervat
servat
rozervat
přervat
orvat
dorvat
chorvat
porvat
prorvat
trvat
setrvat
přetrvat
potrvat
vytrvat
urvat
vyrvat
pitvat
rozpitvat
plýtvat
doplýtvat
proplýtvat
vyplýtvat
rozplýtvat
naštvat
neštvat
veštvat
rozeštvat
přištvat
poštvat
uštvat
vyštvat
obouvat
couvat
nacouvat
zacouvat
odcouvat
docouvat
procouvat
vycouvat
nadouvat
vydouvat
vzdouvat
namlouvat
zamlouvat
odmlouvat
vemlouvat
přemlouvat
přimlouvat
omlouvat
domlouvat
pomlouvat
promlouvat
smlouvat
nasmlouvat
usmlouvat
umlouvat
vymlouvat
rozmlouvat
zaplouvat
obplouvat
odplouvat
podplouvat
obeplouvat
přeplouvat
připlouvat
doplouvat
proplouvat
splouvat
uplouvat
vplouvat
vyplouvat
rozplouvat
nasouvat
zasouvat
předsouvat
odsouvat
podsouvat
sesouvat
přesouvat
přisouvat
posouvat
prosouvat
vsouvat
vysouvat
zouvat
nazouvat
přezouvat
vyzouvat
nazvat
nezvat
sezvat
přezvat
přizvat
ozvat
dozvat
pozvat
vyzvat
dlabávat
zadlabávat
oddlabávat
dodlabávat
prodlabávat
vdlabávat
vydlabávat
rozdlabávat
hrabávat
nahrabávat
zahrabávat
odhrabávat
podhrabávat
přehrabávat
přihrabávat
dohrabávat
pohrabávat
prohrabávat
shrabávat
uhrabávat
vhrabávat
vyhrabávat
rozhrabávat
škrabávat
naškrabávat
zaškrabávat
odškrabávat
seškrabávat
přeškrabávat
přiškrabávat
oškrabávat
doškrabávat
poškrabávat
proškrabávat
uškrabávat
vškrabávat
vyškrabávat
rozškrabávat
zanedbávat
vstřebávat
klimbávat
překlimbávat
doklimbávat
poklimbávat
proklimbávat
uklimbávat
obávat
podobávat
zobávat
nazobávat
odzobávat
sezobávat
ozobávat
dozobávat
pozobávat
prozobávat
uzobávat
vyzobávat
rozzobávat
drbávat
nadrbávat
odrbávat
dodrbávat
podrbávat
prodrbávat
udrbávat
vydrbávat
zdrbávat
rozdrbávat
škubávat
naškubávat
zaškubávat
oškubávat
doškubávat
vyškubávat
rozškubávat
klubávat
doklubávat
proklubávat
vyklubávat
dloubávat
nadloubávat
dodloubávat
vydloubávat
rozdloubávat
hloubávat
zahloubávat
dohloubávat
rubávat
narubávat
zarubávat
dorubávat
prorubávat
vyrubávat
zrubávat
kolébávat
odkolébávat
přikolébávat
dokolébávat
ukolébávat
rozkolébávat
hýbávat
nahýbávat
zahýbávat
ohýbávat
naohýbávat
prohýbávat
zohýbávat
shýbávat
uhýbávat
vyhýbávat
rozhýbávat
cucávat
nacucávat
zacucávat
odcucávat
ocucávat
docucávat
pocucávat
procucávat
ucucávat
vycucávat
ducávat
naducávat
doducávat
zaplácávat
poplácávat
uplácávat
dávat
nadávat
zanadávat
vynadávat
padávat
napadávat
zapadávat
odpadávat
přepadávat
připadávat
opadávat
dopadávat
popadávat
propadávat
spadávat
upadávat
vpadávat
vypadávat
rozpadávat
zavadávat
ovadávat
povadávat
uvadávat
zadávat
oddávat
poddávat
hledávat
ohledávat
dohledávat
pohledávat
prohledávat
shledávat
vyhledávat
sedávat
nasedávat
zasedávat
obsedávat
předsedávat
odsedávat
sesedávat
přesedávat
přisedávat
dosedávat
posedávat
poposedávat
usedávat
vsedávat
vysedávat
rozsedávat
zvedávat
nadzvedávat
přizvedávat
pozvedávat
vyzvedávat
zabředávat
vybředávat
rozbředávat
předávat
přidávat
nandávat
zandávat
odendávat
přendávat
uondávat
cmrndávat
nacmrndávat
docmrndávat
pocmrndávat
procmrndávat
vycmrndávat
rozcmrndávat
sundávat
vyndávat
bodávat
nabodávat
zabodávat
obodávat
dobodávat
pobodávat
probodávat
ubodávat
vbodávat
rozbodávat
dodávat
hlodávat
nahlodávat
zahlodávat
obhlodávat
předhlodávat
odhlodávat
přehlodávat
ohlodávat
dohlodávat
prohlodávat
uhlodávat
vyhlodávat
rozhlodávat
podávat
prodávat
zaprodávat
předprodávat
odprodávat
doprodávat
vyprodávat
rozprodávat
udávat
vdávat
zavdávat
provdávat
vyvdávat
kydávat
nakydávat
dokydávat
pokydávat
vykydávat
rozkydávat
vydávat
spoluvydávat
zdávat
nazdávat
sezdávat
rozdávat
vzdávat
odevzdávat
skládávat
naskládávat
zaskládávat
odskládávat
seskládávat
přeskládávat
doskládávat
poskládávat
vyskládávat
ovládávat
zvládávat
strádávat
pořádávat
spořádávat
uspořádávat
vypořádávat
střádávat
žádávat
jídávat
zajídávat
odjídávat
přejídávat
ojídávat
dojídávat
pojídávat
projídávat
ujídávat
vyjídávat
rozjídávat
hlídávat
snídávat
nasnídávat
dosnídávat
posnídávat
vídávat
vyzpovídávat
střídávat
doufávat
troufávat
zoufávat
osahávat
tahávat
nechávat
zanechávat
přenechávat
ponechávat
vynechávat
utichávat
přičichávat
očichávat
vyčichávat
zašmodrchávat
prchávat
přeprchávat
poprchávat
vyprchávat
cuchávat
zacuchávat
docuchávat
pocuchávat
scuchávat
zcuchávat
rozcuchávat
kuchávat
dokuchávat
vykuchávat
rozkuchávat
čmuchávat
začmuchávat
předčmuchávat
očmuchávat
dočmuchávat
pročmuchávat
vyčmuchávat
bouchávat
zabouchávat
poslouchávat
zaposlouchávat
odposlouchávat
připoslouchávat
porouchávat
šťouchávat
našťouchávat
zašťouchávat
došťouchávat
prošťouchávat
ušťouchávat
vyšťouchávat
rozšťouchávat
napuchávat
opuchávat
zatuchávat
vzdychávat
navzdychávat
rozevzdychávat
dovzdychávat
provzdychávat
uvzdychávat
dmychávat
rozdmychávat
vyšplíchávat
míchávat
namíchávat
zamíchávat
předmíchávat
přemíchávat
přimíchávat
promíchávat
smíchávat
umíchávat
vmíchávat
rozmíchávat
píchávat
napíchávat
popíchávat
propíchávat
pospíchávat
upíchávat
vypíchávat
rozpíchávat
zadýchávat
prodýchávat
vydýchávat
rozdýchávat
slýchávat
proslýchávat
vyslýchávat
dmýchávat
rozdmýchávat
spěchávat
uspěchávat
lehávat
polehávat
slehávat
zašlehávat
ošlehávat
všlehávat
vyšlehávat
zažehávat
zdvihávat
nadzdvihávat
švihávat
střihávat
nastřihávat
zastřihávat
obstřihávat
odstřihávat
sestřihávat
přestřihávat
přistřihávat
ostřihávat
dostřihávat
postřihávat
prostřihávat
ustřihávat
vystřihávat
rozstřihávat
lhávat
nalhávat
zalhávat
belhávat
odbelhávat
přebelhávat
přibelhávat
obelhávat
dobelhávat
probelhávat
vybelhávat
selhávat
přelhávat
šilhávat
zašilhávat
došilhávat
pošilhávat
prošilhávat
rozšilhávat
dolhávat
šplhávat
našplhávat
odšplhávat
sešplhávat
přešplhávat
došplhávat
vyšplhávat
rozšplhávat
kulhávat
nakulhávat
zakulhávat
obkulhávat
odkulhávat
překulhávat
přikulhávat
dokulhávat
pokulhávat
prokulhávat
skulhávat
vkulhávat
vykulhávat
rozkulhávat
vylhávat
zadrhávat
promrhávat
trhávat
natrhávat
zatrhávat
obtrhávat
nadtrhávat
předtrhávat
odtrhávat
podtrhávat
přetrhávat
zpřetrhávat
přitrhávat
otrhávat
dotrhávat
protrhávat
strhávat
utrhávat
vtrhávat
vytrhávat
ztrhávat
roztrhávat
vrhávat
svrhávat
zvrhávat
rouhávat
krouhávat
nakrouhávat
odkrouhávat
okrouhávat
dokrouhávat
pokrouhávat
ukrouhávat
vykrouhávat
rozkrouhávat
strouhávat
nastrouhávat
odstrouhávat
přistrouhávat
ostrouhávat
dostrouhávat
rozstrouhávat
zdráhávat
léhávat
naléhávat
zaléhávat
obléhávat
odléhávat
podléhávat
přiléhávat
doléhávat
sléhávat
uléhávat
rozléhávat
nabíhávat
zabíhávat
nadbíhávat
předbíhávat
odbíhávat
podbíhávat
sebíhávat
rozebíhávat
přebíhávat
přibíhávat
obíhávat
dobíhávat
probíhávat
sbíhávat
ubíhávat
vbíhávat
vybíhávat
rozbíhávat
stíhávat
zdvíhávat
stříhávat
nastříhávat
zastříhávat
obstříhávat
odstříhávat
sestříhávat
přestříhávat
přistříhávat
ostříhávat
dostříhávat
postříhávat
prostříhávat
ustříhávat
vystříhávat
rozstříhávat
zažíhávat
rozžíhávat
běhávat
naběhávat
zaběhávat
doběhávat
vyběhávat
rozběhávat
kakávat
pokakávat
vykakávat
plakávat
oplakávat
doplakávat
poplakávat
proplakávat
splakávat
vyplakávat
rozplakávat
přitakávat
cvakávat
nacvakávat
zacvakávat
přecvakávat
přicvakávat
pocvakávat
procvakávat
rozcvakávat
zpackávat
zakuckávat
pobekávat
zaklekávat
poklekávat
smekávat
sesmekávat
prosmekávat
usmekávat
vysmekávat
pobrekávat
sekávat
nasekávat
zasekávat
obsekávat
předsekávat
odsekávat
podsekávat
sesekávat
přesekávat
přisekávat
osekávat
dosekávat
prosekávat
usekávat
vsekávat
vysekávat
rozsekávat
vztekávat
navztekávat
dovztekávat
povztekávat
provztekávat
vyvztekávat
rozvztekávat
čekávat
očekávat
blikávat
zablikávat
přeblikávat
doblikávat
poblikávat
problikávat
rozblikávat
klikávat
naklikávat
zaklikávat
odklikávat
doklikávat
proklikávat
uklikávat
tikávat
odtikávat
dotikávat
mžikávat
zamžikávat
domžikávat
pomžikávat
promžikávat
rozmžikávat
blinkávat
spinkávat
brnkávat
nabrnkávat
zabrnkávat
odbrnkávat
přebrnkávat
dobrnkávat
pobrnkávat
ubrnkávat
vybrnkávat
rozbrnkávat
cvrnkávat
zacvrnkávat
přecvrnkávat
docvrnkávat
pocvrnkávat
procvrnkávat
scvrnkávat
vycvrnkávat
rozcvrnkávat
namokávat
omokávat
promokávat
capkávat
ťapkávat
hopkávat
cupkávat
hupkávat
krkávat
mrkávat
pomrkávat
smrkávat
dosmrkávat
posmrkávat
vysmrkávat
srkávat
usrkávat
trkávat
otrkávat
strkávat
nastrkávat
zastrkávat
předstrkávat
odstrkávat
podstrkávat
sestrkávat
přestrkávat
přistrkávat
dostrkávat
postrkávat
prostrkávat
vystrkávat
rozstrkávat
vrkávat
navrkávat
zavrkávat
cvrkávat
scvrkávat
dovrkávat
rozvrkávat
laskávat
pomlaskávat
polaskávat
splaskávat
pleskávat
popleskávat
vytleskávat
roztleskávat
smrskávat
prskávat
doprskávat
vyprskávat
luskávat
louskávat
přelouskávat
prolouskávat
rozlouskávat
tryskávat
otryskávat
vytryskávat
vískávat
získávat
znovuzískávat
vřískávat
prýskávat
odprýskávat
oprýskávat
stýskávat
výskávat
setkávat
vetkávat
přetkávat
dotkávat
potkávat
protkávat
utkávat
cukávat
zacukávat
docukávat
pocukávat
ucukávat
vycukávat
kukávat
nakukávat
dokukávat
vnukávat
foukávat
nafoukávat
odfoukávat
vefoukávat
ofoukávat
pofoukávat
profoukávat
sfoukávat
vyfoukávat
rozfoukávat
odkoukávat
okoukávat
rozkoukávat
tloukávat
natloukávat
zatloukávat
obtloukávat
přitloukávat
otloukávat
dotloukávat
potloukávat
protloukávat
stloukávat
utloukávat
vtloukávat
vytloukávat
ztloukávat
roztloukávat
broukávat
pobroukávat
soukávat
nasoukávat
dosoukávat
prosoukávat
usoukávat
vsoukávat
vysoukávat
propukávat
fňukávat
pofňukávat
ťukávat
naťukávat
zaťukávat
odťukávat
přiťukávat
oťukávat
vyťukávat
zalykávat
polykávat
vzlykávat
pykávat
odpykávat
smrákávat
pékávat
zajíkávat
utíkávat
rozutíkávat
říkávat
zaříkávat
předříkávat
odříkávat
přeříkávat
stříkávat
nastříkávat
zastříkávat
obstříkávat
odstříkávat
přestříkávat
ostříkávat
dostříkávat
postříkávat
vstříkávat
vystříkávat
rozstříkávat
vyříkávat
žvýkávat
nažvýkávat
předžvýkávat
sežvýkávat
přežvýkávat
ožvýkávat
dožvýkávat
požvýkávat
vyžvýkávat
rozžvýkávat
mačkávat
namačkávat
zamačkávat
přimačkávat
domačkávat
promačkávat
vmačkávat
vymačkávat
zmačkávat
rozmačkávat
sečkávat
posečkávat
přečkávat
dočkávat
vyčkávat
rozhýčkávat
těkávat
vytěkávat
štěkávat
poštěkávat
vyštěkávat
kuňkávat
meškávat
zameškávat
omeškávat
promeškávat
zmeškávat
šuškávat
těžkávat
zatěžkávat
obtěžkávat
potěžkávat
bublávat
zabublávat
dobublávat
pobublávat
probublávat
vybublávat
rozbublávat
sedlávat
odsedlávat
přesedlávat
osedlávat
kvedlávat
nakvedlávat
zakvedlávat
dokvedlávat
ukvedlávat
vkvedlávat
vykvedlávat
rozkvedlávat
odhodlávat
muchlávat
domuchlávat
pomuchlávat
zmuchlávat
pošihlávat
viklávat
vyviklávat
zviklávat
rozviklávat
mrmlávat
cumlávat
dumlávat
chumlávat
zachumlávat
mumlávat
zamumlávat
brumlávat
zabrumlávat
odolávat
udolávat
zdolávat
volávat
obvolávat
předvolávat
odvolávat
přivolávat
dovolávat
povolávat
provolávat
svolávat
vyvolávat
vzvolávat
teplávat
zteplávat
piplávat
vypiplávat
matlávat
namatlávat
zamatlávat
omatlávat
domatlávat
pomatlávat
umatlávat
rozmatlávat
patlávat
napatlávat
zapatlávat
opatlávat
dopatlávat
spatlávat
upatlávat
rozpatlávat
tutlávat
ututlávat
toulávat
zatoulávat
vlávat
povlávat
sálávat
cválávat
nacválávat
zacválávat
odcválávat
přecválávat
přicválávat
docválávat
procválávat
scválávat
ucválávat
vcválávat
vycválávat
rozcválávat
dělávat
nadělávat
padělávat
zadělávat
obdělávat
oddělávat
předělávat
přidělávat
dodělávat
podělávat
prodělávat
vydělávat
přivydělávat
rozdělávat
vzdělávat
sebevzdělávat
dovzdělávat
odkašlávat
pokašlávat
vykašlávat
pižlávat
upižlávat
žižlávat
přežižlávat
ožižlávat
dožižlávat
rozžižlávat
žužlávat
ožužlávat
mávat
klamávat
oklamávat
zklamávat
zamávat
smávat
rozesmávat
dumávat
dodumávat
produmávat
vydumávat
zkoumávat
přezkoumávat
prozkoumávat
vyzkoumávat
bloumávat
probloumávat
cloumávat
ucloumávat
jednávat
objednávat
přeobjednávat
přiobjednávat
doobjednávat
předjednávat
dojednávat
pojednávat
projednávat
sjednávat
ujednávat
vyjednávat
zjednávat
rozjednávat
zelenávat
zazelenávat
zezelenávat
znamenávat
zaznamenávat
předznamenávat
poznamenávat
vyznamenávat
žehnávat
zažehnávat
požehnávat
rozžehnávat
konávat
překonávat
dokonávat
skonávat
vykonávat
stonávat
odstonávat
postonávat
prostonávat
vystonávat
rozstonávat
natěsnávat
stěsnávat
vtěsnávat
bobtnávat
nabobtnávat
zaměstnávat
směstnávat
vměstnávat
ochutnávat
pochutnávat
vychutnávat
doutnávat
dodoutnávat
rozdoutnávat
rovnávat
narovnávat
zarovnávat
předrovnávat
odrovnávat
přerovnávat
přirovnávat
orovnávat
dorovnávat
porovnávat
srovnávat
urovnávat
vyrovnávat
znávat
seznávat
rozeznávat
přiznávat
doznávat
poznávat
rozpoznávat
uznávat
zneuznávat
vyznávat
sténávat
zatínávat
odtínávat
přetínávat
protínávat
stínávat
utínávat
roztínávat
kapávat
nakapávat
zakapávat
odkapávat
překapávat
přikapávat
okapávat
dokapávat
pokapávat
prokapávat
skapávat
ukapávat
vkapávat
vykapávat
rozkapávat
lapávat
zaklapávat
šlapávat
zašlapávat
sešlapávat
přišlapávat
pošlapávat
prošlapávat
ušlapávat
vyšlapávat
rozšlapávat
nacpávat
zacpávat
vecpávat
přecpávat
přicpávat
docpávat
procpávat
ucpávat
vycpávat
klepávat
naklepávat
zaklepávat
odklepávat
překlepávat
přiklepávat
oklepávat
doklepávat
poklepávat
proklepávat
sklepávat
uklepávat
vyklepávat
rozklepávat
tepávat
dotepávat
vytepávat
roztepávat
třepávat
natřepávat
setřepávat
otřepávat
dotřepávat
protřepávat
střepávat
vytřepávat
roztřepávat
kopávat
nakopávat
zakopávat
obkopávat
odkopávat
podkopávat
překopávat
okopávat
dokopávat
prokopávat
skopávat
ukopávat
vkopávat
vykopávat
zkopávat
rozkopávat
čerpávat
načerpávat
odčerpávat
přečerpávat
přičerpávat
dočerpávat
vyčerpávat
spávat
naspávat
zaspávat
odespávat
rozespávat
přespávat
přispávat
dospávat
pospávat
prospávat
uspávat
vyspávat
dupávat
nadupávat
zadupávat
oddupávat
předupávat
přidupávat
odupávat
dodupávat
podupávat
produpávat
udupávat
vdupávat
vydupávat
zdupávat
rozdupávat
houpávat
přehoupávat
pohoupávat
rozhoupávat
koupávat
loupávat
odloupávat
oloupávat
doloupávat
sloupávat
vloupávat
vyloupávat
rozloupávat
chroupávat
stoupávat
křoupávat
sypávat
nasypávat
zasypávat
obsypávat
odsypávat
podsypávat
sesypávat
přesypávat
přisypávat
osypávat
dosypávat
posypávat
prosypávat
usypávat
vsypávat
vysypávat
rozsypávat
chápávat
chrápávat
sápávat
rozsápávat
sípávat
štípávat
naštípávat
přeštípávat
poštípávat
vyštípávat
skřípávat
rýpávat
zarýpávat
odrýpávat
dorýpávat
prorýpávat
urýpávat
vyrýpávat
rozrýpávat
starávat
zastarávat
obstarávat
brávat
žebrávat
vyžebrávat
hrávat
nahrávat
zahrávat
načechrávat
obehrávat
předehrávat
odehrávat
sehrávat
rozehrávat
přehrávat
přihrávat
ohrávat
dohrávat
pohrávat
prohrávat
uhrávat
skuhrávat
vyhrávat
orávat
zaorávat
oborávat
přeorávat
okorávat
vyorávat
zorávat
rozorávat
dopátrávat
větrávat
odvětrávat
provětrávat
vyvětrávat
zvětrávat
bourávat
nabourávat
odbourávat
dobourávat
probourávat
ubourávat
vbourávat
vybourávat
rozbourávat
kňourávat
prošťourávat
rozprošťourávat
čurávat
občurávat
přečurávat
očurávat
dočurávat
počurávat
vyčurávat
zrávat
nazrávat
přezrávat
dozrávat
uzrávat
vyzrávat
hárávat
sbírávat
vysbírávat
skomírávat
umírávat
zavírávat
otvírávat
zotvírávat
čůrávat
občůrávat
přečůrávat
očůrávat
dočůrávat
počůrávat
vyčůrávat
kasávat
podkasávat
vykasávat
nasávat
odsávat
klesávat
podklesávat
poklesávat
tesávat
obtesávat
odtesávat
přitesávat
otesávat
vtesávat
vytesávat
česávat
načesávat
začesávat
nadčesávat
předčesávat
odčesávat
podčesávat
přečesávat
přičesávat
očesávat
dočesávat
počesávat
pročesávat
sčesávat
učesávat
doučesávat
včesávat
vyčesávat
zčesávat
rozčesávat
křesávat
nakřesávat
dokřesávat
vykřesávat
rozkřesávat
přesávat
přisávat
sosávat
psávat
zakrsávat
dusávat
zadusávat
předusávat
dodusávat
podusávat
udusávat
vydusávat
zdusávat
vyklusávat
kousávat
nakousávat
zakousávat
obkousávat
předkousávat
odkousávat
překousávat
okousávat
dokousávat
pokousávat
prokousávat
skousávat
ukousávat
vykousávat
rozkousávat
vsávat
zakysávat
lysávat
vysávat
jásávat
hlásávat
pásávat
přepásávat
třásávat
natřásávat
setřásávat
přetřásávat
otřásávat
potřásávat
vytřásávat
lísávat
kolísávat
zakolísávat
rozkolísávat
hmatávat
nahmatávat
přehmatávat
ohmatávat
prohmatávat
vyhmatávat
odtávat
štěbetávat
rozštěbetávat
metávat
nametávat
zametávat
odmetávat
podmetávat
přimetávat
ometávat
dometávat
smetávat
umetávat
vmetávat
vymetávat
zmetávat
rozmetávat
třepetávat
střetávat
cachtávat
čvachtávat
chechtávat
pochechtávat
uchechtávat
lechtávat
pochichtávat
ocitávat
procitávat
kmitávat
nakmitávat
zakmitávat
odkmitávat
překmitávat
dokmitávat
pokmitávat
prokmitávat
rozkmitávat
cupitávat
nacupitávat
zacupitávat
odcupitávat
přecupitávat
přicupitávat
docupitávat
procupitávat
vcupitávat
vycupitávat
koktávat
zakoktávat
dokoktávat
vykoktávat
rozkoktávat
kloktávat
zakloktávat
vykloktávat
slintávat
oslintávat
poslintávat
štěbotávat
skřehotávat
mihotávat
blekotávat
mekotávat
klokotávat
drkotávat
hrkotávat
ztroskotávat
motávat
namotávat
zamotávat
obmotávat
odmotávat
omotávat
smotávat
vymotávat
rozmotávat
ptávat
deptávat
zdeptávat
leptávat
naleptávat
odleptávat
proleptávat
vleptávat
vyleptávat
rozleptávat
reptávat
pozeptávat
přeptávat
šeptávat
našeptávat
doptávat
poptávat
vyptávat
škrtávat
zaškrtávat
odškrtávat
podškrtávat
seškrtávat
přeškrtávat
doškrtávat
proškrtávat
vyškrtávat
vrtávat
navrtávat
zavrtávat
obvrtávat
předvrtávat
odvrtávat
převrtávat
přivrtávat
dovrtávat
provrtávat
uvrtávat
vyvrtávat
rozvrtávat
načrtávat
stávat
nastávat
zastávat
odstávat
trestávat
sestávat
přestávat
přistávat
zaostávat
dostávat
postávat
ustávat
vstávat
přivstávat
povstávat
vyvstávat
vystávat
chvástávat
zůstávat
pozůstávat
kutávat
zakutávat
dokutávat
prokutávat
vykutávat
poutávat
odpoutávat
přepoutávat
připoutávat
spoutávat
upoutávat
rozpoutávat
chytávat
nachytávat
zachytávat
odchytávat
podchytávat
přichytávat
dochytávat
pochytávat
schytávat
vychytávat
rozchytávat
škytávat
roztávat
látávat
zalátávat
chvátávat
létávat
nalétávat
zalétávat
oblétávat
nadlétávat
odlétávat
podlétávat
přelétávat
přilétávat
dolétávat
prolétávat
plétávat
slétávat
ulétávat
vlétávat
vylétávat
rozlétávat
vzlétávat
odkvétávat
vzkvétávat
nalítávat
zalítávat
oblítávat
nadlítávat
odlítávat
slítávat
rozlítávat
vítávat
čítávat
započítávat
odpočítávat
přepočítávat
připočítávat
dopočítávat
propočítávat
vypočítávat
rozpočítávat
skýtávat
klopýtávat
plavávat
naplavávat
zaplavávat
odplavávat
podplavávat
přeplavávat
připlavávat
doplavávat
poplavávat
proplavávat
uplavávat
vplavávat
vyplavávat
rozplavávat
obědvávat
mokvávat
dabovávat
ochabovávat
kolabovávat
zkolabovávat
rabovávat
zahrabovávat
odhrabovávat
přehrabovávat
přihrabovávat
pohrabovávat
prohrabovávat
shrabovávat
uhrabovávat
vyhrabovávat
rozhrabovávat
vyrabovávat
pošklebovávat
opotřebovávat
spotřebovávat
vypotřebovávat
uždibovávat
libovávat
slibovávat
podrobovávat
rozdrobovávat
verbovávat
naverbovávat
zverbovávat
absorbovávat
adsorbovávat
resorbovávat
masturbovávat
hubovávat
vyhubovávat
šroubovávat
našroubovávat
zašroubovávat
odšroubovávat
sešroubovávat
přešroubovávat
přišroubovávat
došroubovávat
vyšroubovávat
rozšroubovávat
vytrubovávat
roztrubovávat
pohybovávat
obohacovávat
zakulacovávat
pracovávat
napracovávat
zapracovávat
předpracovávat
odpracovávat
přepracovávat
opracovávat
dopracovávat
propracovávat
upracovávat
vypracovávat
zpracovávat
rozpracovávat
zatracovávat
obcovávat
vyobcovávat
hecovávat
vyhecovávat
skicovávat
naskicovávat
hřebelcovávat
vyhřebelcovávat
zahlcovávat
přehlcovávat
pohlcovávat
válcovávat
převálcovávat
doválcovávat
vyválcovávat
zválcovávat
rozválcovávat
balancovávat
vybalancovávat
bilancovávat
zbilancovávat
financovávat
zafinancovávat
předfinancovávat
dofinancovávat
samofinancovávat
profinancovávat
ufinancovávat
spolufinancovávat
drancovávat
vydrancovávat
tancovávat
zatancovávat
vytancovávat
roztancovávat
diferencovávat
subvencovávat
skoncovávat
oplocovávat
nocovávat
sjednocovávat
znehodnocovávat
přenocovávat
ponocovávat
vyhrocovávat
srocovávat
zaškrcovávat
přiškrcovávat
usmrcovávat
porcovávat
naporcovávat
rozporcovávat
burcovávat
vyburcovávat
zburcovávat
znechucovávat
ochucovávat
překrucovávat
zachycovávat
podchycovávat
přichycovávat
uchycovávat
vymycovávat
zasvěcovávat
odsvěcovávat
znesvěcovávat
dožadovávat
požadovávat
vyžadovávat
ssledovávat
vysledovávat
následovávat
pronásledovávat
expedovávat
vyexpedovávat
besedovávat
pobesedovávat
kandidovávat
znovukandidovávat
kolidovávat
evidovávat
zaevidovávat
revidovávat
oxidovávat
holdovávat
skandovávat
expandovávat
korespondovávat
vykorespondovávat
sondovávat
vysondovávat
obchodovávat
pochodovávat
spolurozhodovávat
explodovávat
parodovávat
orodovávat
korodovávat
bombardovávat
vybombardovávat
rozbombardovávat
kolaudovávat
zkolaudovávat
budovávat
zabudovávat
přebudovávat
dobudovávat
vybudovávat
znovuvybudovávat
zbudovávat
rozbudovávat
znovuzbudovávat
studovávat
nastudovávat
dostudovávat
prostudovávat
vystudovávat
zabarikádovávat
křídovávat
nakřídovávat
kódovávat
zakódovávat
dekódovávat
překódovávat
rozkódovávat
blafovávat
telegrafovávat
fotografovávat
nafotografovávat
přefotografovávat
ofotografovávat
vyfotografovávat
reagovávat
odreagovávat
propagovávat
navigovávat
homologovávat
natahovávat
zatahovávat
obtahovávat
předtahovávat
odtahovávat
přetahovávat
přitahovávat
dotahovávat
potahovávat
popotahovávat
protahovávat
stahovávat
utahovávat
vtahovávat
vytahovávat
povytahovávat
roztahovávat
vztahovávat
chovávat
oplachovávat
proplachovávat
splachovávat
vyplachovávat
zkrachovávat
strachovávat
zachovávat
šachovávat
vyšachovávat
odchovávat
nadechovávat
oddechovávat
vdechovávat
vydechovávat
oplechovávat
doplechovávat
přechovávat
cejchovávat
přecejchovávat
ocejchovávat
dochovávat
pochovávat
sprchovávat
osprchovávat
vysprchovávat
schovávat
poschovávat
uschovávat
uchovávat
vychovávat
převychovávat
spoluvychovávat
špehovávat
zaknihovávat
vyluhovávat
stěhovávat
nastěhovávat
odstěhovávat
sestěhovávat
přestěhovávat
přistěhovávat
dostěhovávat
vystěhovávat
rozstěhovávat
nakrajovávat
zakrajovávat
obkrajovávat
předkrajovávat
odkrajovávat
překrajovávat
přikrajovávat
okrajovávat
dokrajovávat
prokrajovávat
skrajovávat
ukrajovávat
vkrajovávat
vykrajovávat
rozkrajovávat
olejovávat
naolejovávat
zaolejovávat
oolejovávat
bojovávat
probojovávat
vybojovávat
rozbojovávat
napojovávat
zapojovávat
odpojovávat
přepojovávat
připojovávat
propojovávat
spojovávat
rozpojovávat
odzbrojovávat
přezbrojovávat
přizbrojovávat
ozbrojovávat
dozbrojovávat
vyzbrojovávat
kovávat
naskakovávat
zaskakovávat
obskakovávat
nadskakovávat
předskakovávat
odskakovávat
podskakovávat
seskakovávat
rozeskakovávat
přeskakovávat
přiskakovávat
doskakovávat
poskakovávat
proskakovávat
uskakovávat
vskakovávat
vyskakovávat
rozskakovávat
lakovávat
nalakovávat
zalakovávat
odlakovávat
přelakovávat
prosakovávat
vsakovávat
zakovávat
obkovávat
zprostředkovávat
podekovávat
překovávat
predikovávat
indikovávat
specifikovávat
kodifikovávat
modifikovávat
kvalifikovávat
rekvalifikovávat
překvalifikovávat
diskvalifikovávat
personifikovávat
unifikovávat
verifikovávat
elektrifikovávat
klasifikovávat
překlasifikovávat
osifikovávat
ratifikovávat
identifikovávat
infikovávat
dezinfikovávat
publikovávat
aplikovávat
replikovávat
implikovávat
komplikovávat
zkomplikovávat
duplikovávat
zduplikovávat
komunikovávat
zakomunikovávat
špikovávat
prošpikovávat
intrikovávat
praktikovávat
domestikovávat
diagnostikovávat
překřikovávat
okřikovávat
pokřikovávat
vykřikovávat
přikovávat
nastřikovávat
odstřikovávat
postřikovávat
vstřikovávat
vystřikovávat
rozstřikovávat
šikovávat
sešikovávat
kolkovávat
okolkovávat
titulkovávat
otitulkovávat
odpálkovávat
známkovávat
oznámkovávat
snímkovávat
osnímkovávat
frankovávat
ofrankovávat
tankovávat
natankovávat
dotankovávat
linkovávat
nalinkovávat
přelinkovávat
přilinkovávat
dolinkovávat
slinkovávat
zlinkovávat
pusinkovávat
učinkovávat
účinkovávat
spoluúčinkovávat
poklonkovávat
stránkovávat
odstránkovávat
přestránkovávat
rozstránkovávat
připomínkovávat
okovávat
dokovávat
alokovávat
dealokovávat
realokovávat
blokovávat
zablokovávat
odblokovávat
vyblokovávat
zblokovávat
prokovávat
evokovávat
revokovávat
provokovávat
zaprovokovávat
doprovokovávat
vyprovokovávat
šokovávat
parkovávat
zaparkovávat
přeparkovávat
vyšperkovávat
zamaskovávat
konfiskovávat
zkonfiskovávat
voskovávat
navoskovávat
rozkouskovávat
obnitkovávat
využitkovávat
zužitkovávat
ukovávat
dedukovávat
redukovávat
indukovávat
produkovávat
reprodukovávat
vyprodukovávat
nafukovávat
zafukovávat
obfukovávat
odfukovávat
podfukovávat
přefukovávat
přifukovávat
ofukovávat
dofukovávat
pofukovávat
profukovávat
vyfukovávat
rukovávat
narukovávat
vyrukovávat
přizvukovávat
pobzukovávat
pohlavkovávat
napohlavkovávat
zpohlavkovávat
dávkovávat
nadávkovávat
předávkovávat
stávkovávat
vykovávat
povykovávat
přežvykovávat
zkovávat
rozkovávat
bulíkovávat
nabulíkovávat
značkovávat
označkovávat
vyznačkovávat
vytečkovávat
kličkovávat
prokličkovávat
vykličkovávat
očkovávat
naočkovávat
přeočkovávat
vločkovávat
oočkovávat
proočkovávat
ručkovávat
přeručkovávat
vyručkovávat
ráčkovávat
zavíčkovávat
odvíčkovávat
sýčkovávat
děkovávat
šaškovávat
papouškovávat
odpapouškovávat
vyvložkovávat
kroužkovávat
zakroužkovávat
balovávat
nabalovávat
zabalovávat
přebalovávat
přibalovávat
dobalovávat
pobalovávat
sbalovávat
ubalovávat
vybalovávat
rozbalovávat
oddalovávat
vzdalovávat
zahalovávat
odhalovávat
poodhalovávat
inhalovávat
zakalovávat
odkalovávat
malovávat
zamalovávat
podmalovávat
přemalovávat
přimalovávat
domalovávat
pomalovávat
zdokonalovávat
napalovávat
zapalovávat
odpalovávat
podpalovávat
přepalovávat
připalovávat
opalovávat
dopalovávat
propalovávat
spalovávat
upalovávat
vpalovávat
vypalovávat
rozpalovávat
instalovávat
nainstalovávat
předinstalovávat
odinstalovávat
přeinstalovávat
přiinstalovávat
doinstalovávat
ustalovávat
zavalovávat
odvalovávat
převalovávat
pochvalovávat
schvalovávat
vychvalovávat
povalovávat
provalovávat
svalovávat
uvalovávat
rozvalovávat
žalovávat
zažalovávat
obžalovávat
zaoblovávat
hoblovávat
přehoblovávat
ohoblovávat
odzrcadlovávat
přesidlovávat
osidlovávat
usidlovávat
vysidlovávat
mandlovávat
zabydlovávat
vybydlovávat
přesídlovávat
osídlovávat
dosídlovávat
usídlovávat
vysídlovávat
zacelovávat
přeparcelovávat
rozparcelovávat
scelovávat
modelovávat
namodelovávat
domodelovávat
vymodelovávat
zatmelovávat
přetmelovávat
stmelovávat
vytmelovávat
tunelovávat
vytunelovávat
apelovávat
interpelovávat
spelovávat
obveselovávat
rozveselovávat
nastřelovávat
zastřelovávat
odstřelovávat
sestřelovávat
přestřelovávat
přistřelovávat
ostřelovávat
postřelovávat
prostřelovávat
ustřelovávat
vstřelovávat
vystřelovávat
rozstřelovávat
biflovávat
nabiflovávat
kamuflovávat
zakamuflovávat
žonglovávat
zažonglovávat
urychlovávat
zrychlovávat
zaokrouhlovávat
zeštíhlovávat
mailovávat
oscilovávat
defilovávat
profilovávat
přeprofilovávat
vyprofilovávat
milovávat
zamilovávat
asimilovávat
domilovávat
pomilovávat
smilovávat
umilovávat
pilovávat
připilovávat
kompilovávat
předkompilovávat
rekompilovávat
překompilovávat
zkompilovávat
dopilovávat
upilovávat
vypilovávat
grilovávat
zesilovávat
posilovávat
usilovávat
vysilovávat
ventilovávat
destilovávat
oddestilovávat
předestilovávat
dodestilovávat
vydestilovávat
rozčilovávat
klovávat
naklovávat
odklovávat
překlovávat
doklovávat
proklovávat
cyklovávat
zacyklovávat
recyklovávat
vyklovávat
rozklovávat
dolovávat
poddolovávat
kondolovávat
vydolovávat
vyholovávat
kolovávat
protokolovávat
zaprotokolovávat
úkolovávat
přeškolovávat
demolovávat
zdokonolovávat
extrapolovávat
interpolovávat
rolovávat
odrolovávat
srolovávat
kontrolovávat
překontrolovávat
zkontrolovávat
nasolovávat
zasolovávat
odsolovávat
isolovávat
zaisolovávat
odisolovávat
přisolovávat
stolovávat
nastolovávat
podvolovávat
dovolovávat
povolovávat
izolovávat
zaizolovávat
odizolovávat
doizolovávat
plovávat
zateplovávat
oteplovávat
kontemplovávat
zakreslovávat
obkreslovávat
předkreslovávat
podkreslovávat
překreslovávat
přikreslovávat
dokreslovávat
pokreslovávat
prokreslovávat
vkreslovávat
vykreslovávat
zkreslovávat
rozkreslovávat
veslovávat
odveslovávat
číslovávat
přečíslovávat
očíslovávat
vyčíslovávat
pytlovávat
zesvětlovávat
osvětlovávat
prosvětlovávat
vysvětlovávat
dovysvětlovávat
demodulovávat
promodulovávat
koagulovávat
regulovávat
deregulovávat
doregulovávat
uregulovávat
vyregulovávat
zregulovávat
spekulovávat
gestikulovávat
kalkulovávat
zakalkulovávat
překalkulovávat
prokalkulovávat
vykalkulovávat
zkalkulovávat
vinkulovávat
emulovávat
simulovávat
nasimulovávat
odsimulovávat
stimulovávat
formulovávat
naformulovávat
přeformulovávat
zformulovávat
kumulovávat
akumulovávat
nulovávat
anulovávat
vynulovávat
kopulovávat
gratulovávat
kapitulovávat
rekapitulovávat
zrekapitulovávat
titulovávat
otitulovávat
potulovávat
postulovávat
zevlovávat
nachylovávat
odchylovávat
přechylovávat
přichylovávat
schylovávat
uchylovávat
vychylovávat
rozptylovávat
cyklostylovávat
nacyklostylovávat
rozmazlovávat
zauzlovávat
okouzlovávat
rozuzlovávat
škálovávat
přeškálovávat
pólovávat
přepólovávat
nadělovávat
oddělovávat
předělovávat
přidělovávat
sdělovávat
udělovávat
vydělovávat
rozdělovávat
přerozdělovávat
znovurozdělovávat
osmělovávat
vtělovávat
převtělovávat
zalamovávat
odlamovávat
podlamovávat
aklamovávat
deklamovávat
reklamovávat
proklamovávat
olamovávat
prolamovávat
ulamovávat
vlamovávat
vylamovávat
omamovávat
seznamovávat
oznamovávat
programovávat
naprogramovávat
předprogramovávat
přeprogramovávat
multiprogramovávat
připrogramovávat
doprogramovávat
mikroprogramovávat
balzamovávat
nabalzamovávat
lemovávat
olemovávat
decimovávat
zdecimovávat
aproximovávat
přezimovávat
napřimovávat
filmovávat
nafilmovávat
zfilmovávat
kulmovávat
konfirmovávat
formovávat
deformovávat
reformovávat
přeformovávat
informovávat
transformovávat
přetransformovávat
dotransformovávat
spoluformovávat
zformovávat
exhumovávat
rámovávat
zarámovávat
orámovávat
sněmovávat
biřmovávat
bubnovávat
vybubnovávat
přejmenovávat
pojmenovávat
vyjmenovávat
definovávat
nadefinovávat
zadefinovávat
předdefinovávat
předefinovávat
dodefinovávat
zaminovávat
odminovávat
podminovávat
ruinovávat
zruinovávat
obtelefonovávat
komponovávat
zakomponovávat
dekomponovávat
překomponovávat
přikomponovávat
dokomponovávat
prokomponovávat
vkomponovávat
zkomponovávat
předisponovávat
betonovávat
zabetonovávat
vybetonovávat
namapovávat
odmapovávat
koncipovávat
vchlipovávat
vychlipovávat
vytipovávat
přikupovávat
skupovávat
přetypovávat
darovávat
obdarovávat
separovávat
celebrovávat
koncelebrovávat
zapudrovávat
referovávat
vsugerovávat
tolerovávat
operovávat
odoperovávat
kooperovávat
voperovávat
vyoperovávat
iterovávat
inzerovávat
šifrovávat
zašifrovávat
dešifrovávat
rozšifrovávat
bagrovávat
nabagrovávat
zabagrovávat
odbagrovávat
dobagrovávat
vybagrovávat
rozbagrovávat
integrovávat
zaintegrovávat
emigrovávat
inspirovávat
masakrovávat
zmasakrovávat
cukrovávat
kolaborovávat
vzdorovávat
vyvzdorovávat
horovávat
kolorovávat
ignorovávat
honorovávat
podporovávat
monitorovávat
protektorovávat
sponzorovávat
dozorovávat
pozorovávat
odpozorovávat
vypozorovávat
zpozorovávat
opatrovávat
filtrovávat
odfiltrovávat
přefiltrovávat
infiltrovávat
dofiltrovávat
profiltrovávat
vyfiltrovávat
zfiltrovávat
nacentrovávat
zacentrovávat
odcentrovávat
koncentrovávat
zakoncentrovávat
zkoncentrovávat
scentrovávat
vycentrovávat
kastrovávat
vykastrovávat
registrovávat
zaregistrovávat
odregistrovávat
přeregistrovávat
demonstrovávat
ilustrovávat
restaurovávat
figurovávat
konfigurovávat
nakonfigurovávat
předkonfigurovávat
překonfigurovávat
konkurovávat
maturovávat
odmaturovávat
domaturovávat
saturovávat
strukturovávat
cenzurovávat
kopírovávat
nakopírovávat
překopírovávat
přikopírovávat
okopírovávat
dokopírovávat
prokopírovávat
vkopírovávat
vykopírovávat
zkopírovávat
rozkopírovávat
masírovávat
rozmasírovávat
pasírovávat
propasírovávat
rekvírovávat
servírovávat
drezírovávat
sekýrovávat
směrovávat
nasměrovávat
přesměrovávat
dosměrovávat
průměrovávat
šněrovávat
zašněrovávat
sešněrovávat
přešněrovávat
přišněrovávat
prošněrovávat
rozšněrovávat
úvěrovávat
inkasovávat
odhlasovávat
časovávat
načasovávat
adresovávat
přeadresovávat
zainteresovávat
stresovávat
vystresovávat
lisovávat
liberalisovávat
zalisovávat
přelisovávat
prolisovávat
slisovávat
vlisovávat
vylisovávat
rozlisovávat
okusovávat
datovávat
záplatovávat
pamatovávat
zapamatovávat
vzpamatovávat
zkratovávat
dokumetovávat
tapetovávat
zatapetovávat
přetapetovávat
otapetovávat
dotapetovávat
vytapetovávat
interpretovávat
citovávat
recitovávat
akreditovávat
diskreditovávat
zdiskreditovávat
imitovávat
limitovávat
kvitovávat
reflektovávat
anektovávat
respektovávat
diktovávat
asfaltovávat
zglajchšaltovávat
konzultovávat
prokonzultovávat
garantovávat
kvantovávat
akcentovávat
orientovávat
přeorientovávat
zorientovávat
dezorientovávat
cementovávat
zacementovávat
implementovávat
argumentovávat
dokumentovávat
patentovávat
prezentovávat
reprezentovávat
pointovávat
vypointovávat
sprintovávat
montovávat
namontovávat
zamontovávat
odmontovávat
demontovávat
přemontovávat
přimontovávat
domontovávat
smontovávat
vmontovávat
vymontovávat
rozmontovávat
konfrontovávat
sabotovávat
bojkotovávat
pilotovávat
přepilotovávat
opilotovávat
vypilotovávat
šrotovávat
sešrotovávat
adaptovávat
zadaptovávat
akceptovávat
optovávat
adoptovávat
kooptovávat
kryptovávat
zakryptovávat
skartovávat
paspartovávat
zapaspartovávat
startovávat
nastartovávat
odstartovávat
restartovávat
vartovávat
koncertovávat
konvertovávat
překonvertovávat
dokonvertovávat
zkonvertovávat
dezertovávat
flirtovávat
eskortovávat
portovávat
deportovávat
reportovávat
přeportovávat
importovávat
reimportovávat
doportovávat
sportovávat
transportovávat
odtransportovávat
přetransportovávat
dotransportovávat
exportovávat
doexportovávat
vyexportovávat
devastovávat
častovávat
počastovávat
testovávat
otestovávat
dotestovávat
protestovávat
investovávat
zainvestovávat
doinvestovávat
proinvestovávat
prolistovávat
asistovávat
pěstovávat
vypěstovávat
zvěstovávat
pokutovávat
diskutovávat
oddiskutovávat
prodiskutovávat
salutovávat
mutovávat
permutovávat
zmutovávat
amputovávat
rekrutovávat
zrekrutovávat
otextovávat
ubytovávat
poskytovávat
vyskytovávat
zpytovávat
formátovávat
naformátovávat
přeformátovávat
zformátovávat
portrétovávat
účtovávat
naúčtovávat
zaúčtovávat
přeúčtovávat
doúčtovávat
proúčtovávat
vyúčtovávat
zúčtovávat
rozúčtovávat
obětovávat
opětovávat
konstruovávat
rekonstruovávat
překonstruovávat
vykonstruovávat
zkonstruovávat
substituovávat
boxovávat
proboxovávat
vyboxovávat
mobilizovávat
demobilizovávat
zmobilizovávat
sterilizovávat
civilizovávat
zcivilizovávat
alkoholizovávat
odalkoholizovávat
přialkoholizovávat
monopolizovávat
zmonopolizovávat
polemizovávat
organizovávat
reorganizovávat
zreorganizovávat
přeorganizovávat
spoluorganizovávat
vyorganizovávat
zorganizovávat
mechanizovávat
terorizovávat
vektorizovávat
autorizovávat
favorizovávat
elektrizovávat
dramatizovávat
zdramatizovávat
problematizovávat
doprivatizovávat
syntetizovávat
politizovávat
předimenzovávat
smečovávat
pečovávat
opečovávat
vybičovávat
zaklíčovávat
rozklíčovávat
odstupňovávat
zalesňovávat
znovuzalesňovávat
odlesňovávat
ztělesňovávat
upřesňovávat
zpřesňovávat
přebásňovávat
dobásňovávat
zpřísňovávat
utěsňovávat
vytěsňovávat
uplatňovávat
osamostatňovávat
zkvalitňovávat
přivlastňovávat
vyvlastňovávat
zúčastňovávat
obšťastňovávat
omilostňovávat
upřednostňovávat
zhutňovávat
odstátňovávat
zestátňovávat
postátňovávat
obzvláštňovávat
ozvláštňovávat
umravňovávat
opravňovávat
odšťavňovávat
zlevňovávat
připevňovávat
opevňovávat
upevňovávat
zpevňovávat
ovlivňovávat
spoluovlivňovávat
zefektivňovávat
zintenzivňovávat
uskrovňovávat
zintenzívňovávat
zplyňovávat
zvýrazňovávat
zdůrazňovávat
zprovozňovávat
ukázňovávat
znervózňovávat
rozrůzňovávat
uskutečňovávat
zvěčňovávat
zaměňovávat
obměňovávat
odměňovávat
přeměňovávat
proměňovávat
směňovávat
vyměňovávat
pozměňovávat
rozměňovávat
zavzdušňovávat
odvzdušňovávat
provzdušňovávat
rozvášňovávat
zesměšňovávat
zbožňovávat
znemožňovávat
umožňovávat
ztotožňovávat
obhospodařovávat
napařovávat
připařovávat
vypařovávat
navařovávat
zavařovávat
převařovávat
přivařovávat
svařovávat
přetvařovávat
vyvařovávat
rozvařovávat
ozařovávat
prozařovávat
vyzařovávat
vyjadřovávat
smiřovávat
usmiřovávat
odsiřovávat
vysiřovávat
rozviřovávat
rozšiřovávat
pokořovávat
zamořovávat
umořovávat
zanořovávat
ponořovávat
vnořovávat
vynořovávat
prokypřovávat
zkypřovávat
opatřovávat
zaopatřovávat
spatřovávat
sbratřovávat
rozbratřovávat
přešetřovávat
ošetřovávat
došetřovávat
prošetřovávat
vyšetřovávat
zpestřovávat
naostřovávat
zaostřovávat
přiostřovávat
doostřovávat
vyostřovávat
zostřovávat
rozostřovávat
pobuřovávat
přimhuřovávat
napodkuřovávat
zapodkuřovávat
opodkuřovávat
dopodkuřovávat
popodkuřovávat
propodkuřovávat
vypodkuřovávat
opancéřovávat
dopancéřovávat
zaměřovávat
odměřovávat
přeměřovávat
oměřovávat
doměřovávat
poměřovávat
proměřovávat
směřovávat
nasměřovávat
vyměřovávat
rozměřovávat
zpronevěřovávat
ověřovávat
pověřovávat
prověřovávat
svěřovávat
důvěřovávat
nahlašovávat
zahlašovávat
odhlašovávat
přehlašovávat
přihlašovávat
ohlašovávat
prohlašovávat
vyhlašovávat
rozhlašovávat
retušovávat
doretušovávat
vyretušovávat
rvávat
narvávat
zarvávat
odervávat
servávat
rozervávat
přervávat
orvávat
dorvávat
porvávat
prorvávat
trvávat
setrvávat
přetrvávat
vytrvávat
urvávat
vyrvávat
pitvávat
rozpitvávat
plýtvávat
doplýtvávat
proplýtvávat
vyplýtvávat
rozplýtvávat
naštvávat
rozeštvávat
přištvávat
poštvávat
uštvávat
vyštvávat
couvávat
nacouvávat
zacouvávat
odcouvávat
docouvávat
procouvávat
vycouvávat
očekávávat
chodívávat
stmívávat
zpívávat
předzpívávat
odzpívávat
vezpívávat
rozezpívávat
přezpívávat
dozpívávat
prozpívávat
vyzpívávat
rozzpívávat
křičívávat
bývávat
zbývávat
hněvávat
rozhněvávat
řvávat
seřvávat
rozeřvávat
přeřvávat
dořvávat
pořvávat
vyřvávat
mazávat
zamazávat
odmazávat
podmazávat
přemazávat
přimazávat
domazávat
pomazávat
promazávat
smazávat
umazávat
vymazávat
rozmazávat
řezávat
nařezávat
zařezávat
zabřezávat
obřezávat
odřezávat
podřezávat
seřezávat
přeřezávat
vyhřezávat
přiřezávat
ořezávat
dořezávat
pořezávat
prořezávat
sřezávat
uřezávat
vřezávat
vyřezávat
rozřezávat
zamrzávat
přimrzávat
vymrzávat
rozmrzávat
vrzávat
zavrzávat
rozvrzávat
zaklouzávat
podklouzávat
doklouzávat
proklouzávat
sklouzávat
uklouzávat
vyklouzávat
hryzávat
nahryzávat
zahryzávat
obhryzávat
odhryzávat
přehryzávat
ohryzávat
dohryzávat
pohryzávat
prohryzávat
uhryzávat
vyhryzávat
rozhryzávat
vázávat
navázávat
obvázávat
předvázávat
odvázávat
převázávat
přivázávat
ovázávat
dovázávat
povázávat
provázávat
svázávat
uvázávat
vyvázávat
rozvázávat
lízávat
olízávat
slízávat
vylízávat
hihňávat
rozhihňávat
okřávat
přávat
dopřávat
popřávat
ržávat
nalévat
zalévat
oblévat
omdlévat
umdlévat
odlévat
podlévat
prodlévat
přelévat
přilévat
dolévat
polévat
prolévat
slévat
vlévat
vylévat
rozlévat
zasévat
osévat
prosévat
vysévat
rozsévat
působívat
hubívat
chlubívat
troubívat
pohřbívat
vracívat
krvácívat
dívat
chladívat
nadívat
vynadívat
zadívat
sedívat
odívat
chodívat
přiodívat
škodívat
plodívat
podívat
zardívat
tvrdívat
udívat
soudívat
zdívat
zazdívat
obezdívat
podezdívat
jezdívat
vezdívat
přezdívat
přizdívat
dozdívat
připozdívat
vyzdívat
nalívat
zalívat
blívat
nablívat
zeblívat
oblívat
doblívat
poblívat
problívat
vyblívat
zblívat
proclívat
zemdlívat
omdlívat
umdlívat
odlívat
modlívat
podlívat
bydlívat
mydlívat
přelívat
přilívat
zasklívat
přesklívat
prosklívat
vysklívat
pobolívat
dolívat
polívat
prolívat
solívat
slívat
kreslívat
myslívat
ulívat
vlívat
vylívat
zlívat
zazlívat
rozlívat
chválívat
mívat
posmívat
usmívat
vysmívat
zatmívat
stmívat
dorozumívat
vyrozumívat
rozednívat
cenívat
nahnívat
zahnívat
podehnívat
dohnívat
shnívat
uhnívat
vyhnívat
činívat
domnívat
honívat
snívat
vysnívat
znívat
zaznívat
dozaznívat
prozaznívat
spoluzaznívat
odeznívat
rozeznívat
doznívat
souznívat
vyznívat
mínívat
stínívat
přečnívat
vyčnívat
měnívat
pívat
ulpívat
přispívat
dospívat
prospívat
uspívat
vyspívat
zpívat
nazpívat
zazpívat
předzpívat
odzpívat
sezpívat
vezpívat
rozezpívat
přezpívat
ozpívat
dozpívat
pozpívat
prozpívat
uzpívat
vyzpívat
rozzpívat
sívat
hasívat
zasívat
přesívat
osívat
nosívat
hlásívat
platívat
poctívat
uctívat
zneuctívat
vrtívat
mstívat
svítívat
slavívat
obvívat
zachvívat
rozechvívat
dochvívat
prochvívat
skvívat
utkvívat
ovívat
dovívat
povívat
provívat
uvívat
mluvívat
trávívat
zívat
vozívat
nacházívat
ponacházívat
zacházívat
obcházívat
nadcházívat
předcházívat
odcházívat
podcházívat
přecházívat
přicházívat
docházívat
pocházívat
popocházívat
procházívat
scházívat
ucházívat
vcházívat
vycházívat
rozcházívat
vzcházívat
provázívat
doprovázívat
bečívat
křičívat
končívat
odpočívat
spočívat
líčívat
dařívat
vařívat
večeřívat
nahřívat
zahřívat
znovuzahřívat
předehřívat
rozehřívat
přehřívat
přihřívat
ohřívat
dohřívat
prohřívat
vyhřívat
okřívat
přehořívat
přihořívat
ohořívat
dohořívat
prohořívat
vyhořívat
rozhořívat
hovořívat
patřívat
podezřívat
tvářívat
zářívat
šívat
našívat
zašívat
obšívat
předšívat
podšívat
sešívat
řešívat
přešívat
zapřešívat
obpřešívat
připřešívat
propřešívat
vypřešívat
přišívat
ošívat
došívat
zapošívat
prošívat
pršívat
ušívat
všívat
vyšívat
rozšívat
žívat
zažívat
přežívat
ožívat
dožívat
požívat
prožívat
spoluprožívat
znovuprožívat
znovuožívat
sžívat
užívat
nadužívat
zneužívat
doužívat
používat
soužívat
využívat
vžívat
vyžívat
úžívat
bývat
nabývat
zabývat
odbývat
přebývat
přibývat
obývat
dobývat
vydobývat
pobývat
ubývat
vybývat
zbývat
pozbývat
kývat
zakývat
odkývat
dokývat
pokývat
prokývat
rozkývat
odplývat
oplývat
splývat
uplývat
vplývat
vyplývat
rozplývat
obmývat
omývat
domývat
promývat
smývat
umývat
vymývat
rozmývat
zarývat
obrývat
odrývat
podrývat
přerývat
zakrývat
odkrývat
překrývat
přikrývat
pokrývat
skrývat
ukrývat
vykrývat
rozkrývat
dorývat
porývat
vrývat
vyrývat
rozrývat
nazývat
ozývat
vzývat
vyzývat
hněvat
nahněvat
pohněvat
rozhněvat
nařvat
zařvat
neřvat
seřvat
rozeřvat
přeřvat
dořvat
pořvat
prořvat
uřvat
vyřvat


zobrazit všechny slova, která končíme avat
zobrazit všechny slova, která končíme dvat
zobrazit všechny slova, která končíme hvat
zobrazit všechny slova, která končíme ivat
zobrazit všechny slova, která končíme kvat
zobrazit všechny slova, která končíme ovat
zobrazit všechny slova, která končíme rvat
zobrazit všechny slova, která končíme tvat
zobrazit všechny slova, která končíme uvat
zobrazit všechny slova, která končíme zvat
zobrazit všechny slova, která končíme ávat
zobrazit všechny slova, která končíme évat
zobrazit všechny slova, která končíme ívat
zobrazit všechny slova, která končíme ývat
zobrazit všechny slova, která končíme ěvat
zobrazit všechny slova, která končíme řvat


 

 
Seznam slov -