slova končící ý

     
Vyhledávání slova    počínaje        končící      


seznam slov, která končí ý

chabý
slabý
krátkolebý
libý
škodolibý
samolibý
bohulibý
blbý
trojdobý
dlouhodobý
krátkodobý
novodobý
soudobý
dvoudobý
třídobý
střednědobý
čtyřdobý
rudozobý
měkkozobý
jednohrbý
dvouhrbý
velkohubý
bělohubý
hrubý
polohrubý
bezzubý
mladý
druhořadý
jednořadý
prvořadý
dvouřadý
čtyřřadý
bledý
škaredý
šedý
hnědošedý
bělošedý
zelenošedý
černošedý
stříbrošedý
modrošedý
žlutošedý
tmavošedý
jednovidý
velkoplodý
vejcorodý
domorodý
vinorodý
činorodý
stejnorodý
různorodý
vínorodý
živorodý
vejcoživorodý
cizorodý
sourodý
bezrodý
bezvodý
hrdý
tvrdý
polotvrdý
chudý
protiproudý
slaboproudý
silnoproudý
souproudý
dvouproudý
rudý
černorudý
sudý
ctižádý
hnědý
světlehnědý
šedohnědý
zelenohnědý
červenohnědý
černohnědý
zlatohnědý
žlutohnědý
tmavohnědý
rezavohnědý
snědý
každý

blahý
vlahý
nahý
polonahý
drahý
plachý
světloplachý
širokodechý
krátkodechý
bezdechý
plechý
lichý
tichý
ostrobřichý
žlutobřichý
plochý
vetchý
slaboduchý
jednoduchý
prajednoduchý
prostoduchý
bezduchý
dvojuchý
hluchý
slepohluchý
dlouhouchý
suchý
extrasuchý
polosuchý
bezuchý
čehý
bezbřehý
nebohý
ubohý
vícenohý
trojnohý
dvojnohý
mnohý
přemnohý
rudonohý
dlouhonohý
lehkonohý
vysokonohý
ploskonohý
krátkonohý
nízkonohý
rychlonohý
štíhlonohý
jednonohý
bosonohý
čtvernohý
dvounohý
beznohý
třínohý
čtyřnohý
šestirohý
pětirohý
trojrohý
dvojrohý
dlouhorohý
jednorohý
žlutorohý
čtyrrohý
strohý
dvourohý
bezrohý
třírohý
čtyřrohý
dlouhý
předlouhý
sáhodlouhý
polodlouhý
superdlouhý
pouhý
pouhopouhý
druhý
půldruhý
dvoupruhý
tuhý
polotuhý

jaký
ledajaký
lecjaký
kdejaký
všelijaký
nijaký
obojaký
dvojaký
bůhvíjaký
kdovíjaký
čertvíjaký
nějaký
křivolaký
vysokotlaký
nízkotlaký
plnotlaký
beztlaký
jinaký
onaký
slabozraký
dalekozraký
krátkozraký
tupozraký
ostrozraký
bystrozraký
taký
hebký
ithacký
palacký
kulacký
monacký
packý
staropacký
novopacký
vyděracký
nagasacký
ósacký
závacký
požívacký
posměvacký
čacký
šacký
kunžacký
quebecký
ohrobecký
sobecký
dřevorubecký
srubecký
uzbecký
lübecký
radecký
načeradecký
hradecký
jindřichohradecký
byzhradecký
královéhradecký
jasnovidecký
nejdecký
chodecký
brodecký
grodecký
jezdecký
krasojezdecký
zájezdecký
újezdecký
vozdecký
hvozdecký
hrádecký
frýdecký
vědecký
pavědecký
předvědecký
antivědecký
kvazivědecký
přírodovědecký
pseudovědecký
technickovědecký
svědecký
plachecký
libouchecký
rychecký
rájecký
dalecký
bohdalecký
znalecký
půdoznalecký
tvaroznalecký
zbožíznalecký
povstalecký
valecký
přistěhovalecký
vystěhovalecký
vytrvalecký
sedlecký
stádlecký
kostelecký
červenokostelecký
černokostelecký
velecký
horozelecký
zhořelecký
střelecký
lukostřelecký
dělostřelecký
motostřelecký
opilecký
čilecký
bošilecký
kadolecký
rudolecký
drnholecký
rynholecký
arnolecký
humpolecký
mikulecký
hybrálecký
herálecký
perálecký
umělecký
lomecký
chlumecký
zámecký
novozámecký
německý
všeněmecký
antiněmecký
protiněmecký
západoněmecký
středoněmecký
východoněmecký
jihoněmecký
velkoněmecký
českoněmecký
římskoněmecký
britskoněmecký
sovětskoněmecký
celoněmecký
dolnoněmecký
starohornoněmecký
staroněmecký
severoněmecký
proněmecký
karpatoněmecký
sudetoněmecký
janecký
solanecký
poslanecký
vyslanecký
velvyslanecký
vílanecký
vzdělanecký
zlámanecký
vyhnanecký
zaměstnanecký
zeměbranecký
trestanecký
kovanecký
dubenecký
lubenecký
snoubenecký
posvícenecký
studenecký
mládenecký
staromládenecký
kojenecký
spojenecký
chvojenecký
osídlenecký
milenecký
spiklenecký
senecký
jesenecký
vlastenecký
dorostenecký
hlavenecký
bzenecký
plzenecký
osvobozenecký
národněosvobozenecký
obrozenecký
novorozenecký
sourozenecký
křízenecký
utečenecký
skrčenecký
učenecký
lučenecký
kořenecký
vzbouřenecký
pověřenecký
svěřenecký
povýšenecký
poraženecký
linecký
kolinecký
husinecký
vlčetinecký
vinecký
cizinecký
zločinecký
křinecký
třinecký
vavřinecký
svatovavřinecký
stružinecký
jablonecký
sarnecký
černecký
libunecký
odunecký
drunecký
měkynecký
pohnánecký
postránecký
studénecký
klínecký
týnecký
měděnecký
brněnecký
pojištěnecký
chlapecký
slepecký
tepecký
zlatotepecký
lipecký
kopecký
zlatokopecký
chalopecký
kupecký
chalupecký
sypecký
řípecký
pikarecký
okarecký
pernarecký
stříbrecký
liberecký
herecký
klášterecký
obrazoborecký
horecký
korecký
škvorecký
turecký
protiturecký
ruskoturecký
bednárecký
rynárecký
žďárecký
ždírecký
nevěrecký
bezvěrecký
pasecký
vesecký
časopisecký
letopisecký
žernosecký
vosecký
písecký
rozsochatecký
rohatecký
zajatecký
blatecký
svratecký
dyjskosvratecký
žatecký
letecký
protiletecký
řitecký
sobotecký
lhotecký
kotecký
oplotecký
vlastecký
vestecký
čistecký
mostecký
frýdeckomístecký
ústecký
městecký
koutecký
rozsutecký
rytecký
pokrytecký
fotorytecký
benátecký
světecký
baštecký
věštecký
trokavecký
plavecký
mořeplavecký
vzduchoplavecký
zbraslavecký
pastevecký
divecký
smolivecký
žárlivecký
myslivecký
plešivecký
vrbovecký
lidovecký
vdovecký
zichovecký
vrchovecký
tehovecký
hlohovecký
krakovecký
sulkovecký
bukovecký
loukovecký
zvíkovecký
vyškovecký
lovecký
sokolovecký
bohoslovecký
královecký
bílovecký
bynovecký
cínovecký
klínovecký
lipovecký
ostrovecký
turovecký
tisovecký
klatovecký
opatovecký
rokytovecký
třešňovecký
olšovecký
býšovecký
pěvecký
penězokazecký
lazecký
horolezecký
vynálezecký
rohozecký
hačecký
pečecký
hlubočecký
řecký
stařecký
zhořecký
celořecký
starořecký
novořecký
bystřecký
svářecký
zářecký
zvířecký
mšecký
vršecký
bežecký
bezbožecký
protinožecký
stožecký
lužecký
loužecký
družecký
strážecký
běžecký
archaický
laický
algebraický
prozaický
babický
nedachlebický
netřebický
libický
přibický
jambický
mosambický
mozambický
dembický
klaustrofobický
srbický
vrbický
lesbický
dubický
pardubický
kubický
moldanubický
pubický
jizbický
ischiadický
dekadický
baladický
mladický
boleradický
čeradický
všeradický
rajhradický
sporadický
hostěradický
stadický
medický
logopedický
encyklopedický
ortopedický
podsedický
sulfidický
lidický
polysacharidický
glykosidický
diapsidický
peptidický
vidický
oxidický
heraldický
valdický
indický
západoindický
východoindický
britskoindický
staroindický
západondický
lobodický
ergodický
hodický
periodický
aperiodický
dlouhoperiodický
krátkoperiodický
melodický
anodický
synodický
parodický
rapsodický
katodický
metodický
vodický
epizodický
prozodický
šardický
gordický
nordický
surdický
rudický
sudický
opravdický
doopravdický
aldehydický
zdický
nezdický
tvrzdický
dědický
bezdědický
nedvědický
hříměždický
polygafický
grafický
telegrafický
radiotelegrafický
kaligrafický
semigrafický
stratigrafický
scintigrafický
pseudografický
ideografický
geografický
biogeografický
fytogeografický
sociálněgeografický
stereografický
choreografický
tachografický
biografický
autobiografický
radiografický
angiografický
bibliografický
historiografický
lexikografický
metalografický
krystalografický
ampelografický
allografický
holografický
daktylografický
dektylografický
demografický
filmografický
termografický
kosmografický
seizmografický
planografický
rentgenografický
stenografický
fonografický
ikonografický
monografický
sonografický
pornografický
etnografický
oceánografický
scénografický
topografický
typografický
barografický
polarografický
hydrografický
xerografický
mikrografický
orografický
reprografický
petrografický
elektrografický
spektrografický
palatografický
kinematografický
chromatografický
litografický
chromolitografický
faktografický
fraktografický
piktografický
pantografický
dokumentografický
fotografický
kryptografický
kartografický
ortografický
dysortografický
autografický
polygrafický
pacifický
specifický
imunospecifický
salfický
trofický
amyotrofický
strofický
katastrofický
theosofický
filosofický
předfilosofický
antroposofický
filozofický
morfický
antropomorfický
hieroglyfický
pelagický
magický
hemoragický
tragický
elegický
paraplegický
kvadruplegický
strategický
vojenskostrategický
neuralgický
nostalgický
belgický
pedagogický
vědeckopedagogický
uměleckopedagogický
demagogický
logický
alogický
genealogický
dialogický
analogický
mineralogický
antalogický
pentalogický
strabologický
tribologický
pedologický
metodologický
ideologický
geologický
inženýrskogeologický
hydrogeologický
archeologický
astroarcheologický
theologický
speleologický
teleologický
balneologický
gnoseologický
teologický
osteologický
praxeologický
frazeologický
ftizeologický
gnozeologický
grafologický
morfologický
premorfologický
geomorfologický
ufologický
algologický
otorinolaryngologický
alergologický
batrachologický
psychologický
parapsychologický
antipsychologický
pedopsychologický
biopsychologický
sociopsychologický
bibliopsychologický
astropsychologický
biologický
balneobiologický
sociobiologický
ekobiologický
dendrobiologický
hydrobiologický
agrobiologický
mikrobiologický
neurobiologický
fytobiologický
glaciologický
sociologický
radiologický
kardiologický
audiologický
angiologický
epidemiologický
spermiologický
sémiologický
kraniologický
matrimoniologický
bakteriologický
eklesiologický
anestesiologický
fysiologický
etiologický
axiologický
afaziologický
sémaziologický
kineziologický
anesteziologický
fyziologický
psychofyziologický
biofyziologický
neurofyziologický
farmakologický
aritmetickologický
ekologický
gynekologický
synekologický
paleoekologický
socioekologický
mimoekologický
antropoekologický
agroekologický
proekologický
autekologický
krajinněekologický
axikologický
lexikologický
toxikologický
farmakotoxikologický
ekotoxikologický
muzikologický
etnomuzikologický
onkologický
hematoonkologický
mykologický
filologický
mikrobiolologický
gemologický
epistemologický
dojmologický
oftalmologický
homologický
pomologický
entomologický
seismologický
kosmologický
arytmologický
biorytmologický
pneumologický
etymologický
enzymologický
arganologický
vulkanologický
enologický
fytocenologický
fenologický
rentgenologický
fenomenologický
arachnologický
technologický
biotechnologický
kriminologický
terminologický
endokrinologický
limnologický
ebonologický
fonologický
morfonologický
monologický
démonologický
chronologický
dendrochronologický
glottochronologický
etnologický
imunologický
kynologický
zoologický
paleozoologický
apologický
antropologický
topologický
typologický
andrologický
dendrologický
hydrologický
aerologický
bakterologický
charakterologický
lepidopterologický
oneirologický
virologický
meteorologický
biometeorologický
hydrometeorologický
agrometeorologický
astrometeorologický
atrologický
teatrologický
metrologický
artrologický
astrologický
urologický
neurologický
futurologický
asyrologický
sérologický
trasologický
eschatologický
hematologický
klimatologický
bioklimatologický
agroklimatologický
somatologický
stomatologický
dermatologický
traumatologický
patologický
hepatologický
psychopatologický
antropopatologický
fytopatologický
ichtyopatologický
etologický
diabetologický
dietologický
planetologický
politologický
ornitologický
parazitologický
defektologický
dialektologický
proktologický
adultologický
antologický
transplantologický
atlantologický
gerentologický
ontologický
deontologický
paleontologický
gerontologický
biogerontologický
cytogerontologický
epizootologický
egyptologický
histologický
christologický
tautologický
textologický
cytologický
paleofytologický
mytologický
biomytologický
sexuologický
auxologický
embryologický
ichtyologický
letargický
alergický
antialergický
protialergický
energický
synergický
metalurgický
chirurgický
mikrochirurgický
neurochirurgický
dramaturgický
liturgický
aliturgický
mimoliturgický
frygický
lechický
oligarchický
anarchický
hierarchický
psychický
intrapsychický
telepsychický
prepsychický
biopsychický
neuropsychický
hnojický
svatotrojický
stojický
hodějický
brakický
turkický
baskický
machalický
alkalický
vokalický
skalický
kralický
satalický
metalický
bimetalický
intermetalický
italický
krystalický
mezikrystalický
pseudokrystalický
mikrokrystalický
interkrystalický
transkrystalický
polykrystalický
nechvalický
vrablický
biblický
liblický
skrblický
lublický
radlický
sedlický
novosedlický
židlický
hudlický
hvězdlický
údlický
grdelický
evangelický
čimelický
pohořelický
střelický
žiželický
anglický
středoanglický
jihoanglický
staroanglický
severoanglický
uprchlický
vrchlický
okrouhlický
záběhlický
dobromilický
bohumilický
cyrilický
viklický
prasklický
cyklický
acyklický
metacyklický
bicyklický
alicyklický
karbocyklický
nizkocyklický
nízkocyklický
monocyklický
heterocyklický
polycyklický
anabolický
parabolický
katabolický
metabolický
amfibolický
symbolický
hyperbolický
mongolický
holický
melancholický
alkoholický
protialkoholický
nízkoalkoholický
jamolický
fenolický
polyfenolický
jinolický
černolický
polický
katolický
antikatolický
protikatolický
řeckokatolický
římskokatolický
starokatolický
netolický
diastolický
systolický
kaplický
teplický
chrlický
orlický
podorlický
kraslický
křeslický
nezamyslický
zdemyslický
všemyslický
třebomyslický
čestlický
polykrystlický
kytlický
hydraulický
elektrohydraulický
oulický
sulický
pavlický
hostovlický
neprobylický
idylický
zálezlický
králický
kvílický
úlický
domažlický
bigamický
monogamický
autogamický
polygamický
dynamický
kvazidynamický
geodynamický
potenciodynamický
termodynamický
hydrodynamický
aerodynamický
elektrodynamický
fotodynamický
keramický
racemický
akademický
epidemický
protiepidemický
endemický
eufemický
chemický
protichemický
geochemický
hydrogeochemický
psychochemický
biochemický
radiochemický
termochemický
plazmochemický
hydrochemický
agrochemický
mikrochemický
petrochemický
elektrochemický
spektrochemický
fotochemický
imunohistochemický
ischemický
polemický
anemický
semický
sezemický
ohmický
cimický
bulimický
mimický
pantomimický
čimický
křimický
tušimický
selmický
komický
socioekomický
tragikomický
binomický
multinomický
ergonomický
ekonomický
socioekonomický
technickoekonomický
politickoekonomický
společenskoekonomický
mimoekonomický
agroekonomický
makroekonomický
mikroekonomický
sociálněekonomický
agronomický
astronomický
gastronomický
taxonomický
polynomický
loxodromický
atomický
anatomický
dichotomický
trichotomický
laparotomický
hostomický
karmický
termický
karbotermický
endotermický
geotermický
biotermický
silikotermický
metalotermický
aluminotermický
borotermický
exotermický
izotermický
trmický
seismický
makroseismický
organismický
tismický
kosmický
protikosmický
makrokosmický
mikrokosmický
logaritmický
semilogaritmický
algoritmický
rytmický
arytmický
šumický
alchymický
homonymický
synonymický
metonymický
rymický
seizmický
kozmický
kataklyzmický
leukémický
polysémický
gnómický
neštěmický
nebanický
oceanický
organický
anorganický
bioanorganický
bioorganický
kovoorganický
mechanický
geomechanický
biomechanický
chemickomechanický
termomechanický
hydromechanický
mikromechanický
elektromechanický
fotomechanický
automechanický
nechanický
varhanický
krhanický
vulkanický
blanický
manický
ocmanický
nemanický
domanický
komanický
hypomanický
hartmanický
heřmanický
panický
šlapanický
branický
sebranický
nechranický
stranický
nadstranický
celostranický
vnitrostranický
vranický
botanický
geobotanický
paleobotanický
radvanický
živanický
galvanický
termogalvanický
optogalvanický
kovanický
cukrovanický
třebnický
dubnický
rybnický
jeřábnický
obecnický
zápecnický
nákladnický
radnický
zahradnický
vinohradnický
osadnický
lednický
následnický
předsednický
místopředsednický
besednický
zednický
učednický
mučednický
úřednický
obchodnický
záškodnický
lodnický
porodnický
vodnický
závodnický
podloudnický
roudnický
soudnický
rudnický
studnický
hvozdnický
brigádnický
fasádnický
svídnický
třídnický
svůdnický
třebenický
libenický
šibenický
švábenický
chocenický
radenický
ledenický
předenický
židenický
chudenický
zdenický
nezdenický
nádenický
partenogenický
monogenický
fotogenický
kryogenický
eugenický
drahenický
měchenický
řehenický
lhenický
cerhenický
hygienický
vojenický
jabkenický
soukenický
velenický
želenický
omlenický
dolenický
solenický
chválenický
kamenický
českokamenický
tismenický
ekumenický
terpenický
vápenický
srebrenický
drenický
oligofrenický
schizofrenický
strenický
senický
jesenický
losenický
lásenický
tatenický
statenický
naftenický
libotenický
astenický
neurastenický
chrustenický
plátenický
dětenický
pyroxenický
ohrazenický
ločenický
klučenický
číčenický
mařenický
dobřenický
dřenický
křenický
buřenický
dešenický
technický
geotechnický
vzduchotechnický
psychotechnický
biotechnický
radiotechnický
heliotechnický
vědeckotechnický
leteckotechnický
lesnickotechnický
inženýrskotechnický
báňskotechnický
mnemotechnický
zootechnický
hydrotechnický
agrotechnický
elektrotechnický
pyrotechnický
lesotechnický
polytechnický
lehnický
řehnický
bohnický
klinický
preklinický
triklinický
dominický
kominický
slatinický
martinický
vinický
sangvinický
olivinický
křinický
hejnický
galejnický
zbojnický
strojnický
důstojnický
poddůstojnický
čarodějnický
knický
pyknický
sedlnický
celnický
divadelnický
kormidelnický
gelnický
mohelnický
pekelnický
telnický
kouzelnický
včelnický
náčelnický
pilnický
násilnický
sokolnický
školnický
rolnický
malorolnický
solnický
pistolnický
nevolnický
dobrovolnický
řemeslnický
průmyslnický
bylnický
kobylnický
podílnický
dělnický
protidělnický
mělnický
tajemnický
nájemnický
jilemnický
lomnický
výzkumnický
hymnický
radonický
stradonický
hedonický
hodonický
tvrdonický
hédonický
fonický
telefonický
radiotelefonický
symfonický
kakofonický
elektrofonický
ortofonický
eufonický
agonický
drahonický
úhonický
průhonický
bionický
termionický
konický
nedakonický
lakonický
drakonický
strakonický
podkonický
ikonický
zlonický
mnemonický
harmonický
subharmonický
filharmonický
enharmonický
disharmonický
bronchopneumonický
démonický
gnómonický
kanonický
jinonický
hydroponický
dobronický
hadronický
chronický
diachronický
anachronický
subchronický
synchronický
ironický
skoronický
mechatronický
bratronický
elektronický
radioelektronický
mikroelektronický
optoelektronický
izoelektronický
psychotronický
sonický
subsonický
supersonický
hypersonický
diatonický
platonický
paratonický
pentatonický
letonický
metonický
citonický
tektonický
architektonický
daltonický
hypotonický
isotonický
myotonický
leptonický
hypertonický
věstonický
slavonický
výčepnický
lipnický
průkopnický
stropnický
sloupnický
nástupnický
lékarnický
lihovarnický
cukrovarnický
pivovarnický
výtvarnický
obrnický
zubrnický
stříbrnický
údernický
pernický
černický
počernický
odbornický
přebornický
tábornický
hornický
javornický
vejprnický
koprnický
opatrnický
lékárnický
agrárnický
požárnický
papírnický
lakýrnický
důvěrnický
dasnický
cizopasnický
zápasnický
řasnický
lesnický
vesnický
kyrysnický
básnický
písnický
beatnický
blatnický
zlatnický
rozvratnický
etnický
multietnický
majetnický
klevetnický
četnický
početnický
účetnický
starožitnický
robotnický
lichotnický
ochotnický
klenotnický
zdravotnický
brtnický
vlastnický
soukromovlastnický
spoluvlastnický
účastnický
kořistnický
kostnický
živnostnický
hutnický
poutnický
rokytnický
aparátnický
státnický
květnický
bohunický
kunický
kounický
čalounický
štiavnický
hlavnický
úpravnický
církevnický
poustevnický
družstevnický
řevnický
nivnický
kopřivnický
příživnický
sladovnický
sadovnický
jedovnický
knihovnický
rohovnický
rakovnický
plukovnický
milovnický
domovnický
panovnický
protipanovnický
dubrovnický
žirovnický
skrovnický
borovnický
opatrovnický
kastovnický
kočovnický
obuvnický
mluvnický
právnický
oděvnický
návštěvnický
cynický
vchynický
zákaznický
provaznický
líbeznický
řeznický
březnický
kolchoznický
voznický
převoznický
povoznický
závoznický
přívoznický
ždánický
plánický
bránický
scénický
fénický
knínický
kónický
tónický
týnický
válečnický
zámečnický
prasečnický
osečnický
zpátečnický
začátečnický
řečnický
krasořečnický
uličnický
finančnický
tlumočnický
opočnický
točnický
kloboučnický
ploučnický
poručnický
koncentráčnický
kartáčnický
dryáčnický
náměsíčnický
ouběnický
příběnický
mutěnický
moštěnický
luštěnický
kadeřnický
námořnický
bašnický
kašnický
strašnický
olešnický
vetešnický
kožešnický
kališnický
starokališnický
zámišnický
kožišnický
rozkošnický
třemošnický
líšnický
číšnický
drůbežnický
mládežnický
loupežnický
stroupežnický
záložnický
výtržnický
labužnický
lužnický
dlužnický
almužnický
stružnický
soustružnický
strážnický
plantážnický
sabotážnický
peněžnický
černokněžnický
sněžnický
paranoický
onomatopoický
heroický
stoický
epický
lyrickoepický
ortoepický
počepický
křepický
synkopický
teleskopický
kaleidoskopický
endoskopický
stereoskopický
helioskopický
daktyloskopický
laparoskopický
fibroskopický
hydroskopický
skleroskopický
hygroskopický
makroskopický
mikroskopický
spektroskopický
defektoskopický
popický
tropický
subtropický
antropický
filantropický
entropický
heliotropický
bakteriotropický
alotropický
anizotropický
atopický
ektopický
fotopický
skotopický
abhomotopický
isotopický
izotopický
utopický
mezopický
kaspický
biskupický
postupický
typický
atypický
archetypický
stereotypický
monotypický
úpický
heršpický
izobarický
malarický
kostarický
kambrický
kubrický
tetraedrický
oktaedrický
polyedrický
monoandrický
polyandrický
cylindrický
hydrický
siderický
asferický
atmosferický
cholerický
americký
antiamerický
protiamerický
meziamerický
panamerický
středoamerický
jihoamerický
českoamerický
latinskoamerický
ruskoamerický
celoamerický
angloamerický
iberoamerický
severoamerický
proamerický
euroamerický
numerický
alfanumerický
generický
venerický
klimakterický
postklimakterický
esoterický
ezoterický
cholesterický
hysterický
éterický
africký
západoafrický
středoafrický
východoafrický
paleoafrický
jihoafrický
severoafrický
empirický
satirický
meteorický
anaforický
kataforický
metaforický
pyroforický
euforický
gorický
fantasmagorický
alegorický
kategorický
izochorický
kalorický
vysocekalorický
vysokokalorický
nízkokalorický
magnetokalorický
valorický
morický
torický
kombinatorický
motorický
grafomotorický
psychomotorický
elektromotorický
fotoelektromotorický
neuromotorický
sensomotorický
vazomotorický
senzomotorický
notorický
portorický
historický
ahistorický
předhistorický
prehistorický
pseudohistorický
biohistorický
uměleckohistorický
kunsthistorický
kulturněhistorický
literárněhistorický
rétorický
senzorický
pediatrický
psychiatrický
pedopsychiatrický
foniatrický
geriatrický
beletrický
metrický
parametrický
dvouparametrický
bezparametrický
telemetrický
planimetrický
unimetrický
kalorimetrický
kolorimetrický
altimetrický
gravimetrický
kvazimetrický
dozimetrický
fotogrammetrický
geometrický
hypergeometrický
stereometrický
psychometrický
biometrický
potenciometrický
sociometrický
radiometrický
audiometrický
stechiometrický
bibliometrický
kraniometrický
goniometrický
kalometrický
cyklometrický
allometrický
bolometrický
hyperbolometrický
alkoholometrický
dynamometrický
rentgenometrický
pyknometrický
trigonometrický
ekonometrický
axonometrický
antropometrický
barometrický
sacharometrický
dendrometrický
hydrometrický
spektrometrický
astrometrický
isometrický
olfaktometrický
refraktometrický
konduktometrický
fotometrický
tenzometrický
symetrický
asymetrický
antisymetrický
supersymetrický
elektrický
dielektrický
dieselelektrický
geoelektrický
bioelektrický
radioelektrický
dynamoelektrický
termoelektrický
hydroelektrický
feroelektrický
pyroelektrický
magnetoelektrický
fotoelektrický
fytoelektrický
kryoelektrický
piezoelektrický
izoelektrický
acentrický
koncentrický
geocentrický
egocentrický
heliocentrický
genocentrický
selenocentrický
etnocentrický
antropocentrický
evropocentrický
topocentrický
excentrický
barycentrický
dioptrický
katadioptrický
pneumogastrický
terestrický
bystrický
banskobystrický
maurický
porfyrický
panegyrický
lyrický
sférický
asférický
biosférický
atmosférický
ionosférický
stratosférický
chimérický
acidobasický
klasický
předklasický
neoklasický
holasický
vorasický
kvasický
malesický
kosický
rosický
vosický
lovosický
korsický
třebusický
hrusický
katusický
chotusický
metafysický
lysický
drysický
adiabatický
pseudoadiabatický
katabatický
akrobatický
pankreatický
alifatický
emfatický
lymfatický
dysfatický
prachatický
bohatický
ischiatický
adriatický
aviatický
velatický
bolatický
dramatický
melodramatický
gramatický
fenogramatický
tektogramatický
panoramatický
morfematický
schematický
problematický
telematický
nematický
kinematický
fonematický
tematický
atematický
matematický
předmatematický
monotematický
systematický
magmatický
pragmatický
syntagmatický
flegmatický
paradigmatický
astigmatický
dogmatický
klimatický
bioklimatický
mikroklimatický
idiomatický
axiomatický
diplomatický
aromatický
chromatický
achromatický
panchromatický
biochromatický
monochromatický
superchromatický
somatický
psychosomatický
symptomatický
bezsymptomatický
automatický
poloautomatický
plnoautomatický
spermatický
informatický
teleinformatický
geoinformatický
socioinformatický
cytoplasmatický
numismatický
charismatický
astmatický
traumatický
posttraumatický
pneumatický
hydropneumatický
elektropneumatický
revmatický
protirevmatický
enzymatický
plazmatický
cytoplazmatický
numizmatický
prizmatický
kataklyzmatický
schématický
tématický
fanatický
apatický
enterohepatický
telepatický
empatický
sympatický
parasympatický
homeopatický
psychopatický
alopatický
polopatický
dobratický
kvadratický
bikvadratický
kundratický
demokratický
všedemokratický
antidemokratický
sociáldemokratický
sociálnědemokratický
technokratický
byrokratický
antibyrokratický
presokratický
aristokratický
autokratický
kunratický
choratický
nostratický
statický
cholestatický
bistatický
antistatický
kvazistatický
potenciostatický
bakteriostatický
termostatický
galvanostatický
hydrostatický
aerostatický
elektrostatický
hydroelektrostatický
fotostatický
cytostatický
izostatický
extatický
mařatický
etický
alfabetický
analfabetický
diabetický
multifacetický
geodetický
exegetický
energetický
bioenergetický
vysokoenergetický
nízkoenergetický
elektroenergetický
palivoenergetický
katechetický
pathetický
synthetický
kojetický
svojetický
asketický
maletický
chvaletický
modletický
seletický
homiletický
boletický
atletický
lehkoatletický
přezletický
mimetický
hermetický
kosmetický
aritmetický
anetický
benetický
genetický
morfogenetický
fylogenetický
partenogenetický
monogenetický
ontogenetický
polygenetický
frenetický
magnetický
diamagnetický
paramagnetický
gravimagnetický
geomagnetický
paleomagnetický
termomagnetický
galvanomagnetický
feromagnetický
ferromagnetický
elektromagnetický
gravitomagnetický
fotomagnetický
kryomagnetický
kinetický
hyperkinetický
fonetický
monetický
kybernetický
filozofickoetický
mimoetický
noetický
poetický
hematopoetický
radioteraupetický
heretický
synkretický
teoretický
elektroforetický
patetický
antipatetický
dietetický
antitetický
syntetický
biosyntetický
polosyntetický
fotosyntetický
polysyntetický
monotetický
hypotetický
protetický
astetický
estetický
kinestetický
etestetický
miřetický
ostřetický
zvířetický
lešetický
košetický
těšetický
božetický
roprachtický
šlechtický
albrechtický
čechtický
kalcitický
hermafroditický
grafitický
ofitický
rachitický
bronchitický
litický
syfilitický
spongilitický
paleolitický
staropaleolitický
neolitický
monolitický
politický
apolitický
nadpolitický
předpolitický
geopolitický
mocenskopolitický
vojenskopolitický
společenskopolitický
kosmopolitický
vnitropolitický
obchodněpolitický
mezinárodněpolitický
bezpečnostněpolitický
zahraničněpolitický
perlitický
globulitický
fylitický
dolomitický
austenitický
superaustenitický
kaolinitický
glaukonitický
dendritický
mezidendritický
chondritický
feritický
superferitický
kritický
diakritický
nadkritický
podkritický
sebekritický
empiriokritický
hyperkritický
literárněkritický
meteoritický
chloritický
artritický
martensitický
supermartensitický
transvestitický
vitický
parazitický
didaktický
faktický
galaktický
mezigalaktický
intergalaktický
paralaktický
anafylaktický
profylaktický
praktický
taktický
ataktický
syntaktický
metasyntaktický
hypotaktický
extaktický
hektický
dialektický
eklektický
dyslektický
anorektický
eutektický
nadeutektický
podeutektický
apodiktický
deiktický
panmiktický
arktický
antarktický
baltický
heraltický
valtický
celtický
merboltický
rudoltický
choltický
arnoltický
rynoltický
lipoltický
děpoltický
heroltický
pertoltický
kultický
antický
pedantický
diofantický
gigantický
atlantický
severoatlantický
euroatlantický
transatlantický
romantický
novoromantický
sémantický
synsémantický
autosémantický
konsonantický
brantický
bentický
procentický
identický
autentický
endodontický
ortodontický
chaotický
robotický
hrbotický
mladotický
anekdotický
gotický
pseudogotický
neogotický
novogotický
argotický
pozdněgotický
lechotický
psychotický
lhotický
biotický
abiotický
antibiotický
symbiotický
makrobiotický
idiotický
meiotický
sémiotický
patriotický
narkotický
protinarkotický
mykotický
antimykotický
malotický
milotický
granulotický
osmotický
démotický
albinotický
zoonotický
hypnotický
epizootický
enzootický
rapotický
despotický
karotický
erotický
sklerotický
aterosklerotický
autoerotický
mirotický
borotický
skorotický
artrotický
neurotický
mitotický
asymptotický
apoptotický
votický
životický
exotický
prokaryotický
eukaryotický
haptický
presynaptický
postsynaptický
skeptický
epileptický
antiepileptický
narkoleptický
organoleptický
dyspeptický
septický
aseptický
antiseptický
eliptický
ekliptický
optický
pleoptický
floptický
synoptický
elektrooptický
magnetooptický
apokalyptický
kryptický
habartický
volfartický
velhartický
linhartický
kerhartický
bernartický
markvartický
lampertický
bombastický
orgastický
stochastický
chiliastický
entuziastický
sarkastický
lymfoblastický
myeloblastický
elastický
termoelastický
magnetoelastický
scholastický
plastický
neoplastický
cyklickoplastický
poloplastický
termoplastický
hypoplastický
superplastický
onomastický
nastický
gymnastický
pleonastický
dynastický
spastický
drastický
perifrastický
fantastický
vědeckofantastický
gestický
hestický
mestický
anamnestický
čestický
dadaistický
judaistický
archaistický
lámaistický
mithraistický
panarabistický
strabistický
lobbistický
alibistický
snobistický
srbistický
kubistický
rondokubistický
klubistický
nacistický
protinacistický
neonacistický
pronacistický
publicistický
anglicistický
historicistický
klasicistický
novoklasicistický
kriticistický
empiriokriticistický
prakticistický
skepticistický
euroskepticistický
agnosticistický
narcistický
radistický
sadistický
paraglidistický
propagandistický
metodistický
gardistický
freudistický
nudistický
deistický
atheistický
pantheistický
monotheistický
europeistický
evropeistický
teistický
ateistický
panteistický
monoteistický
polyteistický
pacifistický
sofistický
orfistický
súfistický
ligistický
jogistický
logistický
ideologistický
neologistický
ekologistický
sylogistický
drogistický
šachistický
katechistický
čechistický
masochistický
sadomasochistický
anarchistický
monarchistický
protimonarchistický
kryptorchistický
buddhistický
esejistický
ostrakistický
slovakistický
trockistický
lamarckistický
frankistický
tankistický
barokistický
balistický
kanibalistický
globalistický
verbalistický
fotbalistický
vandalistický
idealistický
realistický
socrealistický
nadrealistický
antirealistický
neorealistický
fotorealistický
hyperrealistický
surrealistický
arteficialistický
artificialistický
esencialistický
antiesencialistický
existencialistický
provincialistický
socialistický
předsocialistický
antisocialistický
protisocialistický
protosocialistický
postsocialistický
komercialistický
kolonialistický
neokolonialistický
imperialistický
protiimperialistický
materialistický
trialistický
industrialistický
kolokvialistický
roajalistický
radikalistický
syndikalistický
anarchosyndikalistický
klerikalistický
antiklerikalistický
protiklerikalistický
fiskalistický
minimalistický
maximalistický
anomalistický
formalistický
kriminalistický
nominalistický
nacionalistický
ultranacionalistický
internacionalistický
racionalistický
iracionalistický
tradicionalistický
perfekcionalistický
protekcionalistický
funkcionalistický
existencionalistický
intervencionalistický
provincionalistický
institucionalistický
konfesionalistický
expresionalistický
personalistický
paternalistický
žurnalistický
liberalistický
pseudoliberalistický
neoliberalistický
federalistický
behavioralistický
moralistický
amoralistický
centralistický
decentralistický
pluralistický
naturalistický
konjukturalistický
strukturalistický
multikulturalistický
universalistický
fatalistický
kapitalistický
antikapitalistický
postkapitalistický
vitalistický
okcidentalistický
orientalistický
mentalistický
fundamentalistický
ornamentalistický
sentimentalistický
dualistický
gradualistický
individualistický
spiritualistický
aktualistický
intelektualistický
antiintelektualistický
konceptualistický
kontextualistický
transsexualistický
senzualistický
royalistický
prerafaelistický
mendelistický
filatelistický
klientelistický
machiavelistický
novelistický
anglistický
automobilistický
nihilistický
merkantilistický
pointilistický
civilistický
cyklistický
machiavellistický
gaullistický
diabolistický
symbolistický
holistický
alkoholistický
monopolistický
populistický
stylistický
eufemistický
bohemistický
extremistický
totemistický
animistický
pesimistický
optimistický
eurooptimistický
ekonomistický
autonomistický
atomistický
novotomistický
reformistický
konformistický
nonkonformistický
konzumistický
alchymistický
harémistický
extrémistický
urbanistický
morganistický
mechanistický
pianistický
amerikanistický
melanistický
šamanistický
romanistický
germanistický
humanistický
pseudohumanistický
neohumanistický
novohumanistický
onanistický
satanistický
puritanistický
titanistický
helenistický
jansenistický
hyenistický
albinistický
vaginistický
stalinistický
feministický
antifeministický
deterministický
indeterministický
biodeterministický
alpinistický
skialpinistický
nikotinistický
libertinistický
kalvinistický
šovinistický
antišovinistický
darwinistický
antidarwinistický
neodarwinistický
weismannistický
hedonistický
hédonistický
antagonistický
pyrrhonistický
kreacionistický
izolacionistický
exhibicionistický
abolicionistický
intuicionistický
perfekcionistický
protekcionistický
redukcionistický
intervencionistický
evolucionistický
religionistický
unionistický
sionistický
impresionistický
postimpresionistický
expresionistický
revizionistický
expanzionistický
polonistický
monistický
byronistický
modernistický
postmodernistický
postpostmodernistický
faunistický
komunistický
antikomunistický
protikomunistický
ekokomunistický
prokomunistický
eurokomunistický
kryptokomunistický
postkomunistický
oportunistický
helénistický
maoistický
taoistický
egoistický
kanoistický
šintoistický
priapistický
eskapistický
utopistický
caristický
eucharistický
piaristický
teraristický
agraristický
totalitaristický
militaristický
antimilitaristický
protimilitaristický
utilitaristický
unitaristický
parlamentaristický
dokumentaristický
voluntaristický
akvaristický
děkabristický
thatcheristický
hitleristický
mesmeristický
pauperistický
charakteristický
veristický
blairistický
empiristický
aforistický
gongoristický
melioristický
aprioristický
behavioristický
hypokoristický
floristický
folkloristický
koloristický
humoristický
teroristický
antiteroristický
protiteroristický
motoristický
beletristický
tantristický
centristický
biocentristický
heliocentristický
eurocentristický
heuristický
labouristický
puristický
turistický
naturistický
kulturistický
avanturistický
cykloturistický
agroturistický
futuristický
scenáristický
kariéristický
manýristický
rasistický
protirasistický
recesistický
narcisistický
solipsistický
rusistický
panrusistický
suprematistický
antidogmatistický
polopatistický
separatistický
etatistický
statistický
defetistický
poetistický
spiritistický
kultistický
okultistický
dentistický
scientistický
antiscientistický
absentistický
adventistický
patriotistický
nepotistický
baptistický
artistický
chartistický
bonapartistický
autistický
absolutistický
neoabsolutistický
parašutistický
defétistický
hinduistický
eufuistický
truistický
altruistický
kazuistický
slavistický
panslavistický
neoslavistický
austroslavistický
moravistický
atavistický
lingvistický
metalingvistický
prelingvistický
bilingvistický
psycholingvistický
sociolingvistický
neurolingvistický
naivistický
arivistický
exklusivistický
negativistický
relativistický
korporativistický
konzervativistický
primitivistický
kognitivistický
positivistický
pozitivistický
novopozitivistický
aktivistický
novoaktivistický
abstraktivistický
objektivistický
subjektivistický
kolektivistický
perspektivistický
destruktivistický
konstruktivistický
utrakvistický
staroutrakvistický
novoutrakvistický
fauvistický
slávistický
sexistický
marxistický
předmarxistický
pučistický
fašistický
antifašistický
protifašistický
sociálfašistický
neofašistický
polofašistický
klerofašistický
austrofašistický
fetišistický
revanšistický
radostický
bohostický
třebohostický
dřevohostický
gnostický
agnostický
diagnostický
psychodiagnostický
prognostický
kaustický
akustický
elektroakustický
fotoakustický
tlustický
cystický
mystický
nezvěstický
hermenautický
kosmonautický
aeronautický
astronautický
farmaceutický
hermeneutický
therapeutický
terapeutický
logoterapeutický
psychoterapeutický
socioterapeutický
radioterapeutický
organoterapeutický
emfyteutický
lutický
žlutický
žimutický
vrutický
lymfocytický
myelocytický
granulocytický
analytický
psychoanalytický
elektroanalytický
paralytický
poloparalytický
katalytický
autokatalytický
proteolytický
homolytický
fibrinolytický
hydrolytický
heterolytický
elektrolytický
fotolytický
protolytický
mytický
granátický
mýtický
hrabětický
budětický
přímětický
stanětický
kunětický
únětický
jetětický
slavětický
přívětický
třtický
hraštický
přeštický
třeštický
hoštický
loštický
lukavický
lavický
václavický
hlavický
zbraslavický
otaslavický
hodslavický
zdislavický
vojslavický
vrchoslavický
jaroslavický
dobroslavický
drslavický
bohuslavický
čáslavický
přáslavický
soběslavický
doubravický
žeravický
ostravický
savický
vltavický
ledvický
revický
dřevický
bolševický
antibolševický
protibolševický
menševický
podivický
hostivický
čivický
dejvický
rakvický
šakvický
cerekvický
ankvický
molvický
třebovický
drobovický
bubovický
dubovický
hroubovický
sousedovický
zábrdovický
ordovický
kotvrdovický
bludovický
obědovický
bezdědovický
vlachovický
prachovický
třebechovický
lechovický
malechovický
čelechovický
želechovický
cetechovický
všechovický
třebichovický
mnichovický
dobřichovický
oldřichovický
jindřichovický
jetřichovický
žichovický
libochovický
lochovický
židlochovický
rajnochovický
tochovický
pastuchovický
příchovický
běchovický
štěchovický
cerhovický
krhovický
dunajovický
šestajovický
pracejovický
sulejovický
kasejovický
dobřejovický
miřejovický
rozdrojovický
sojovický
libějovický
hodějovický
hrdějovický
budějovický
českobudějovický
vlastějovický
mutějovický
čakovický
šebkovický
libkovický
lobkovický
prackovický
radkovický
hodkovický
lelekovický
čejkovický
bojkovický
vojkovický
svojkovický
chvalkovický
žalkovický
želkovický
málkovický
bělkovický
klimkovický
jankovický
brankovický
halenkovický
čenkovický
strunkovický
hejtmánkovický
heřmánkovický
štěpánkovický
otrokovický
vokovický
darkovický
smrkovický
borkovický
morkovický
vřeskovický
boskovický
ploskovický
cetkovický
mostkovický
vítkovický
kvítkovický
bukovický
klukovický
hněvkovický
dyjákovický
čelákovický
bolíkovický
jeníkovický
černíkovický
hertvíkovický
jiříkovický
lovečkovický
řečkovický
býčkovický
daňkovický
beřkovický
raškovický
leškovický
češkovický
hoškovický
ratíškovický
býškovický
bližkovický
droužkovický
strážkovický
blížkovický
dalovický
bohdalovický
michalovický
malovický
kralovický
chvalovický
rožďalovický
blovický
dublovický
násedlovický
škrdlovický
kudlovický
křídlovický
kyselovický
tachlovický
buchlovický
puchlovický
tuchlovický
řehlovický
milovický
smilovický
miklovický
merklovický
častolovický
karlovický
neslovický
přemyslovický
máslovický
mikulovický
havlovický
pavlovický
velkopavlovický
metylovický
kozlovický
pozlovický
pálovický
královický
bílovický
jílovický
olbramovický
brumovický
vilémovický
drahanovický
chanovický
těchanovický
janovický
bojanovický
trojanovický
děkanovický
heřmanovický
žeranovický
vranovický
stanovický
vanovický
ivanovický
žvanovický
bořanovický
křišťanovický
křižanovický
vacenovický
malenovický
klenovický
křenovický
pocinovický
prusinovický
drnovický
černovický
kunovický
dřevnovický
řeznovický
klánovický
štěpánovický
zvánovický
rýnovický
huštěnovický
ejpovický
popovický
velkopopovický
ostopovický
dětmarovický
starovický
dobrovický
vondrovický
odrovický
žehrovický
mirovický
žimrovický
zborovický
záhorovický
tatrovický
petrovický
mitrovický
syrovický
měrovický
holasovický
tasovický
nesovický
vřesovický
rosovický
lysovický
čísovický
katovický
opatovický
neratovický
letovický
dřetovický
děpoltovický
litultovický
otovický
hrotovický
jakartovický
třebestovický
hostovický
chroustovický
chlístovický
běstovický
butovický
blahutovický
kohoutovický
vítovický
ponětovický
václavovický
lvovický
otvovický
sazovický
březovický
vizovický
bruzovický
mlázovický
luhačovický
nenačovický
jinačovický
jakubčovický
tečovický
čečovický
křečovický
holčovický
mysločovický
dobročovický
cvrčovický
bučovický
loučovický
horažďovický
maňovický
hrdoňovický
svatoňovický
velkosvatoňovický
malosvatoňovický
pňovický
bohuňovický
hlavňovický
chabařovický
kuchařovický
těchařovický
písařovický
ludgeřovický
šilheřovický
hořovický
tchořovický
vernéřovický
vikýřovický
mašovický
krašovický
hostašovický
sobešovický
olešovický
holešovický
polešovický
benešovický
střešovický
budišovický
branišovický
jenišovický
jinišovický
kojšovický
malšovický
bošovický
radošovický
nihošovický
nošovický
mirošovický
bartošovický
maršovický
vršovický
bohušovický
slušovický
hanušovický
krušovický
mikulášovický
příšovický
výšovický
těšovický
přešťovický
blažovický
dražovický
držovický
služovický
křížovický
střížovický
poběžovický
brunšvický
mexický
předmexický
jihomexický
toxický
cytotoxický
embryotoxický
bazický
ultrabazický
acidobazický
monofazický
kazický
dozický
fyzický
metafyzický
psychofyzický
dózický
múzický
polymúzický
dačický
kačický
račický
kvačický
ostrovačický
krabčický
žabčický
libčický
hrubčický
radčický
sedčický
hudčický
hydčický
lečický
mlečický
pečický
řečický
uhřičický
kojčický
chelčický
milčický
nikolčický
mikulčický
bělčický
semčický
němčický
strančický
ivančický
svinčický
černčický
kunčický
hynčický
bystročický
řepčický
strupčický
dobrčický
uherčický
chrčický
praporčický
prčický
určický
bratčický
nučický
dřevčický
lovčický
bítovčický
dívčický
ohařický
vinařický
libřický
bedřický
medřický
modřický
vambeřický
kobeřický
chudeřický
verneřický
zádveřický
uhřický
jiřický
smiřický
myslibořický
ratibořický
šitbořický
hořický
mořický
spořický
javořický
netvořický
pozořický
bratřický
mistřický
bystřický
měřický
předměřický
radiměřický
niměřický
prosiměřický
sudoměřický
tuchoměřický
jaroměřický
dobroměřický
horoměřický
litoměřický
ratměřický
zeměměřický
dašický
vlašický
strašický
ústrašický
dobšický
třebešický
hradešický
dalešický
malešický
želešický
dnešický
lenešický
rešický
křešický
okřešický
svojšický
prakšický
malšický
bošický
košický
černošický
rošický
žarošický
skorošický
boršický
tršický
rabušický
nebušický
klobušický
žehušický
hlušický
bělušický
horušický
větrušický
sušický
útušický
kožušický
byšický
kyšický
liběšický
soběšický
měšický
drahotěšický
lověšický
ražický
dražický
sendražický
tádžický
podbřežický
žižický
polžický
božický
černožický
vožický
smržický
lužický
dolnolužický
hornolužický
zálužický
mužický
erpužický
bezdružický
tužický
úžický
falcký
francký
hlubocký
hocký
černocký
marocký
prorocký
paprocký
otrocký
vysocký
potocký
zápotocký
nasavrcký
lucký
hromotlucký
nepomucký
koucký
zákoucký
olomoucký
innsbrucký
perucký
krucký
hausrucký
kysucký
kentucký
vladycký
darebácký
lajdácký
žoldácký
vodácký
dudácký
bídácký
švihácký
rabiácký
cisterciácký
tramvajácký
zabijácký
pijácký
vojácký
přadlácký
sedlácký
silácký
školácký
humpolácký
vekslácký
pytlácký
tulácký
domácký
podomácký
eskymácký
hanácký
honácký
jonácký
junácký
gestapácký
hlupácký
zupácký
šupácký
žebrácký
dobrácký
čtverácký
pašerácký
thrácký
irácký
horácký
chytrácký
zálesácký
bosácký
šosácký
cirkusácký
klusácký
světácký
fryštácký
divácký
ulejvácký
slovácký
křovácký
zpěvácký
svazácký
cizácký
kozácký
paličácký
opičácký
pravičácký
levičácký
ovčácký
zápaďácký
dolňácký
horňácký
řácký
kuřácký
protikuřácký
pašácký
fešácký
lišácký
pěšácký
puberťácký
měsťácký
žluťácký
pošťácký
rošťácký
měšťácký
maloměšťácký
ležácký
křižácký
ubožácký
aztécký
revúcký
kamýcký
věděcký
doněcký
úštěcký
hladký
sladký
polosladký
prudký
stydký
řídký
daleký
předaleký
prostořeký
lehký
ultralehký
křehký
semikřehký
kvazikřehký
vlhký
polovlhký
veliký
převeliký
všeliký
měkký
poloměkký
velký
mělký
tenký
mladinký
jedinký
každinký
malinký
malilinký
slaboulinký
droboulinký
tichoulinký
slaďoulinký
teninký
drobouninký
prostinký
slabounký
hebounký
drobounký
tichounký
lehounký
měkounký
milounký
teplounký
bělounký
tenounký
hezounký
nizounký
uzounký
hlaďounký
mlaďounký
slaďounký
jemňounký
kulaťounký
kraťounký
čisťounký
tlusťounký
žluťounký
sedmiboký
osmiboký
dvanáctiboký
desetiboký
šestiboký
devítiboký
pětiboký
trojboký
čtyrboký
hluboký
přehluboký
tříboký
čtyřboký
šedooký
hnědooký
šikmooký
jednooký
zelenooký
červenooký
černooký
modrooký
sivooký
široký
přeširoký
reciproký
vysoký
převysoký
dvouoký
divoký
bezoký
křepký
trpký
sypký
rudokrký
bělokrký
černokrký
gorký
horký
burkinafaský
lhaský
plaský
draský
honduraský
saský
alsaský
kansaský
arkansaský
anglosaský
dolnosaský
texaský
babský
labský
polabský
rabský
arabský
saudskoarabský
markrabský
purkrabský
abúzabský
addisabebský
zdebský
chebský
doudlebský
rychlebský
orebský
záhřebský
libský
karibský
chřibský
nabobský
snobský
nairobský
srbský
jihosrbský
lužickosrbský
velkosrbský
štrbský
vrbský
karnaubský
dubský
svatojakubský
koubský
arubský
kladrubský
všerubský
porubský
drábský
podrábský
švábský
paňdžábský
thébský
islamabadský
trinidadský
skinheadský
kladský
kanadský
granadský
grenadský
poděbradský
veligradský
stalingradský
leningradský
volgogradský
titogradský
hradský
velehradský
bělehradský
vyšehradský
sedmihradský
cařihradský
bělohradský
vinohradský
dvinohradský
solnohradský
starohradský
petrohradský
novohradský
buštěhradský
popradský
nevadský
čadský
lidojedský
samojedský
toledský
sousedský
adelaidský
lidský
pralidský
nadlidský
předlidský
všelidský
mezilidský
boholidský
vinidský
hebridský
madridský
floridský
chasidský
druidský
drávidský
šmalkaldský
hukvaldský
frývaldský
buchenwaldský
schönfeldský
šeldský
fuldský
přimdský
andský
ugandský
newfoundlandský
clevelandský
falklandský
holandský
islandský
portlandský
mikulandský
rulandský
novozélandský
normandský
doktorandský
postdoktorandský
luandský
rwandský
hindský
richmondský
burgundský
dortmundský
burundský
chodský
vodochodský
náchodský
rhodský
hollywoodský
hospodský
brodský
svinibrodský
uherskobrodský
havlíčkobrodský
železnobrodský
užhorodský
lodivodský
vévodský
arcivévodský
bardský
lombardský
jacquardský
harvardský
brdský
podbrdský
zábrdský
libverdský
kapverdský
bradfordský
stanfordský
oxfordský
kurdský
lurdský
barbudský
judský
žaludský
bermudský
železnorudský
beskydský
bagdádský
nomádský
pádský
kamarádský
visegrádský
hostěrádský
kvádský
védský
švédský
škarohlídský
ještědský
podještědský
nebeský
cambridgeský
čerkeský
saleský
waleský
versailleský
newcastleský
herkuleský
záleský
lymeský
stříteský
niueský
lichoceveský
vítějeveský
velemyšleveský
nelahozeveský
bitozeveský
libčeveský
budčeveský
stehelčeveský
vlčeveský
hněvčeveský
nemyčeveský
třebnouševeský
kněževeský
otinoveský
butoveský
křivoveský
radňoveský
židněveský
bdeněveský
studeněveský
zvoleněveský
ctiněveský
kmetiněveský
vitiněveský
chotiněveský
martiněveský
jeviněveský
činěveský
račiněveský
otročiněveský
hořiněveský
černěveský
krásněveský
jičíněveský
myštěveský
číštěveský
český
protičeský
mladočeský
západočeský
středočeský
východočeský
jihočeský
staročeský
severočeský
novočeský
josefský
šerifský
delfský
golfský
filozofský
düsseldorfský
rosendorfský
varnsdorfský
emmersdorfský
štaufský
haagský
chicagský
santiagský
pekingský
vikingský
hongkongský
togský
godesbergský
göteborgský
salzburgský
pittspurgský
greenwichský
edinburghský
lesothský
dlouhský
calaiský
hradiský
maliský
tbiliský
kobyliský
tuniský
konopiský
tiský
zeměměřiský
čabajský
bombajský
macajský
zpravodajský
hajský
zahajský
šanghajský
thajský
lokajský
tokajský
biskajský
malajský
himálajský
jamajský
danajský
sinajský
dunajský
středodunajský
dolnodunajský
hornodunajský
podunajský
rajský
krajský
celokrajský
samurajský
ratajský
vozatajský
altajský
havajský
plebejský
egejský
trochejský
žokejský
galilejský
basilejský
aquilejský
aramejský
boromejský
pyrenejský
guinejský
brunejský
pompejský
hebrejský
pythagorejský
korejský
jihokorejský
severokorejský
eritrejský
epikurejský
elisejský
jenisejský
elysejský
štantejský
farizejský
namibijský
gambijský
zambijský
kolumbijský
galicijský
patricijský
mauricijský
georgijský
bahijský
tokijský
paralympijský
olympijský
předolympijský
ontarijský
alexandrijský
erijský
liberijský
nigerijský
istrijský
murijský
árijský
libérijský
asijský
západoasijský
středoasijský
východoasijský
paleoasijský
austroasijský
euroasijský
eurasijský
rhodésijský
nikósijský
bolivijský
bolívijský
svazijský
fidžijský
kovbojský
pokojský
samojský
západosamojský
hanojský
trojský
savojský
bivojský
aconcagujský
libyjský
dyjský
podyjský
řeporyjský
himalájský
trójský
zlodějský
cyrilometodějský
bělogvardějský
bartolomějský
matějský
dokský
kukský
kanibalský
šibalský
pascalský
vandalský
galský
senegalský
portugalský
puchalský
dohalský
bajkalský
skalský
guatemalský
ralský
aralský
australský
paleoaustralský
neoaustralský
uralský
italský
protiitalský
severoitalský
tanvalský
kovalský
tuvalský
vazalský
patolízalský
izraelský
protiizraelský
ďábelský
celský
jedelský
napajedelský
novosedelský
goidelský
michelský
chuchelský
seychelský
okrouhelský
cyhelský
ponikelský
podmokelský
dukelský
kremelský
tepelský
orelský
selský
veselský
viselský
moselský
nuselský
bruselský
badatelský
nakladatelský
zakladatelský
předkladatelský
překladatelský
skladatelský
ukladatelský
vkladatelský
vykladatelský
pořadatelský
čekatelský
podnikatelský
soukromopodnikatelský
zasilatelský
zasílatelský
padělatelský
jednatelský
konatelský
karatelský
odběratelský
dodavatelskoodběratelský
sběratelský
zadavatelský
dodavatelský
subdodavatelský
vydavatelský
vzdělavatelský
zaměstnavatelský
obstaravatelský
poživatelský
uživatelský
víceuživatelský
multiuživatelský
jednouživatelský
přepracovatelský
zpracovatelský
podněcovatelský
budovatelský
chovatelský
vychovatelský
zprostředkovatelský
šikovatelský
oznamovatelský
pozorovatelský
zapisovatelský
spisovatelský
upisovatelský
cestovatelský
vystavovatelský
zřizovatelský
posuzovatelský
potlačovatelský
označovatelský
pečovatelský
doručovatelský
ošetřovatelský
zlepšovatelský
vykořisťovatelský
obyvatelský
dobyvatelský
zpracovávatelský
kazatelský
spotřebitelský
pábitelský
ředitelský
osvoboditelský
buditelský
velitelský
myslitelský
ochranitelský
činitelský
trpitelský
vykupitelský
zastupitelský
spasitelský
předplatitelský
uchvatitelský
šlechtitelský
hodnotitelský
krotitelský
hostitelský
pěstitelský
stavitelský
sestavitelský
objevitelský
cvičitelský
učitelský
léčitelský
stvořitelský
věřitelský
řešitelský
množitelský
místodržitelský
aristotelský
olbramkostelský
compostelský
přátelský
světelský
venezuelský
davelský
havelský
svatohavelský
kartvelský
lengyelský
kozelský
konšelský
manželský
předmanželský
mimomanželský
novomanželský
sicilský
bibliofilský
slavjanofilský
slovanofilský
rusofilský
arabskosvahilský
chilský
domamilský
ludmilský
semilský
nilský
manilský
antilský
kastilský
kutilský
brazilský
čilský
voršilský
cornwallský
mariazellský
braillský
anguillský
cobolský
suchdolský
podolský
růžodolský
kreolský
norfolský
algolský
angolský
mongolský
hlaholský
aiolský
kolský
sokolský
všesokolský
školský
středoškolský
vysokoškolský
celoškolský
komsomolský
liverpoolský
polský
neapolský
nepolský
opolský
velkopolský
malopolský
drinopolský
královopolský
zápolský
tyrolský
anatolský
bristolský
apoštolský
poapoštolský
volský
zvolský
istambulský
kábulský
machulský
julský
lukulský
drmoulský
šamotulský
černobylský
daktylský
vestfálský
bengálský
somálský
kardinálský
nepálský
bhópálský
generálský
admirálský
viceadmirálský
kaprálský
sálský
rožmitálský
špitálský
ementálský
bruntálský
neandrtálský
neandertálský
intelektuálský
maršálský
bílský
bělský
andělský
archandělský
zemědělský
španělský
jihošpanělský
litomyšlský
alabamský
eidamský
bodamský
amsterodamský
rotterdamský
bahamský
birminghamský
yokohamský
siamský
jamský
panamský
surinamský
vietnamský
olbramský
příbramský
abertamský
guamský
rukojemský
znojemský
peremský
zemský
nadzemský
podzemský
středozemský
suchozemský
celozemský
mimozemský
pozemský
nadpozemský
vnitrozemský
cizozemský
nizozemský
tuzemský
chrudimský
forchheimský
mannheimský
sponnheimský
hildesheimský
limský
muslimský
postupimský
fatimský
putimský
osvětimský
kuřimský
kouřimský
vlašimský
hirošimský
toužimský
stockholmský
omský
sodomský
oklahomský
chomský
ostřihomský
lomský
romský
hromský
protiromský
bytomský
barmský
tibetobarmský
palermský
wormský
suchumský
chlumský
barnumský
lymský
krymský
dámský
islámský
vlámský
krámský
mezopotámský
bohémský
jerusalémský
jeruzalémský
belémský
betlémský
brémský
velímský
římský
západořímský
východořímský
řeckořímský
starořímský
chartúmský
banský
durbanský
rokycanský
poddanský
michiganský
drahanský
ghanský
mohanský
pohanský
polopohanský
midianský
luisianský
trenčianský
janský
krajanský
abidjanský
pijanský
svatojanský
vojanský
rujanský
skokanský
děkanský
arciděkanský
proděkanský
blanský
močidlanský
dolanský
holanský
polanský
planský
teplanský
slanský
bylanský
srílanský
kožlanský
manský
adamanský
šamanský
gentlemanský
boemanský
getsemanský
zemanský
bráhmanský
čimanský
kajmanský
grafomanský
markomanský
megalomanský
cenomanský
otomanský
barmanský
formanský
normanský
osmanský
hejtmanský
heřmanský
panský
lipanský
polipanský
velkopanský
ranský
trnobranský
zábranský
jadranský
fidranský
beranský
franský
západofranský
východofranský
tiranský
fatranský
velkofatranský
malofatranský
tatranský
nitranský
fortranský
malostranský
tyranský
jasanský
khoisanský
satanský
britanský
protestanský
manhattanský
korutanský
antiguanský
havanský
oslavanský
jerevanský
tchajvanský
dukovanský
slovanský
praslovanský
předslovanský
neslovanský
všeslovanský
západoslovanský
východoslovanský
jihoslovanský
českoslovanský
staroslovanský
proslovanský
baltoslovanský
novoslovanský
církevněslovanský
borovanský
hrušovanský
gondwanský
botswanský
guyanský
tanzanský
libčanský
občanský
všeobčanský
světoobčanský
hradčanský
sedlčanský
chlumčanský
trenčanský
vysočanský
novovysočanský
ďurčanský
koryčanský
říčanský
chotýčanský
hvožďanský
drážďanský
dubňanský
vodňanský
rudňanský
čerňanský
letňanský
dobřanský
mokřanský
podbořanský
záhořanský
pomořanský
dvořanský
kestřanský
tuřanský
nýřanský
olšanský
lipšanský
vyšanský
sparťanský
křesťanský
předkřesťanský
všekřesťanský
západokřesťanský
prvokřesťanský
líšťanský
měšťanský
lažanský
abidžanský
břežanský
jižanský
leobenský
skrbenský
vrbenský
dubenský
lubenský
rybenský
mocenský
nemocenský
velmocenský
damascenský
osvícenský
posvícenský
adenský
čeladenský
kladenský
poradenský
valdenský
rodenský
roudenský
rudenský
studenský
hvozdenský
bádenský
kartagenský
jáhenský
podjáhenský
jenský
hejenský
mojenský
vojenský
paravojenský
předvojenský
polovojenský
návojenský
kalenský
skalenský
chuchelenský
uhelenský
chmelenský
včelenský
střelenský
úsilenský
sklenský
dolenský
polenský
topolenský
dílenský
členský
aktuálněčlenský
větněčlenský
jamenský
kamenský
jemenský
turkmenský
džentlmenský
komenský
lomenský
čermenský
purmenský
šumenský
anenský
blanenský
panenský
staropanenský
branenský
kamenenský
vápenenský
jasenenský
hlinenský
hostinenský
jablonenský
lipenský
slopenský
skupenský
slévarenský
dobrenský
stříbrenský
kerenský
perenský
čerenský
oborenský
záborenský
turenský
škrobárenský
vodárenský
noclehárenský
pekárenský
pneumatikárenský
tiskárenský
lékárenský
mlékárenský
ocelárenský
teplárenský
gumárenský
vinárenský
plynárenský
směnárenský
cukrárenský
elektrárenský
bourárenský
kasárenský
koksárenský
octárenský
účtárenský
moštárenský
kavárenský
opravárenský
úpravárenský
plovárenský
továrenský
konzervárenský
slévárenský
železárenský
žďárenský
drožďárenský
sušárenský
dírenský
chladírenský
třídírenský
strojírenský
bělírenský
měnírenský
papírenský
čistírenský
barvírenský
mrazírenský
desenský
jesenský
lesenský
plesenský
tresenský
bosenský
hessenský
füssenský
brusenský
krásenský
řásenský
blatenský
jetenský
letenský
vřetenský
těhotenský
čelistenský
vrchnostenský
živnostenský
starostenský
koutenský
vyskytenský
korytenský
květenský
deštenský
chmelištenský
hlavenský
ravenský
úpravenský
kopřivenský
duchovenský
slovenský
západoslovenský
středoslovenský
východoslovenský
jihoslovenský
československý
protičeskoslovenský
proslovenský
rovenský
borovenský
žárovenský
sazenský
bezenský
železenský
mezenský
řezenský
březenský
osvobozenský
rohozenský
obrozenský
příbuzenský
vítězenský
hradečenský
společenský
protispolečenský
celospolečenský
slunečenský
osečenský
prosečenský
písečenský
přísečenský
rovečenský
čečenský
dubičenský
břidličenský
kameničenský
lavičenský
klokočenský
opočenský
smrčenský
tlučenský
loučenský
poručenský
mříčenský
hřenský
kořenský
svěřenský
dešenský
lešenský
olešenský
třemešenský
polišenský
mšenský
třemošenský
pošenský
chyšenský
líšenský
míšenský
ženský
ježenský
protiženský
náboženský
paranáboženský
mezináboženský
roženský
tvaroženský
luženský
pluženský
louženský
korouženský
struženský
ostruženský
stráženský
vráženský
sněženský
věženský
růženský
champagnský
babinský
čeljabinský
švabinský
oybinský
koldinský
sardinský
hrdinský
chudinský
gasteinský
waldsteinský
finský
rudolfinský
sovětskofinský
ugrofinský
kartáginský
krajinský
ukrajinský
proukrajinský
kinský
vikinský
potěmkinský
algonkinský
sachalinský
talinský
stalinský
dublinský
radlinský
jedlinský
velinský
zelinský
želinský
hlinský
žilinský
tallinský
šaolinský
karolinský
svolinský
hulinský
bílinský
minský
beninský
leninský
apeninský
poloninský
pevninský
cisalpinský
sanmarinský
chorinský
lotrinský
helsinský
losinský
vlosinský
montecassinský
businský
latinský
tatinský
vitinský
benediktinský
argentinský
svatovalentinský
klementinský
martinský
svatomartinský
albertinský
palestinský
hostinský
pohostinský
alžbětinský
dětinský
křtinský
akvinský
hercegovinský
slovinský
karvinský
servinský
svinský
trhovosvinský
bačinský
blučinský
kateřinský
svatokateřinský
stařešinský
čižinský
pružinský
bahrajnský
tejnský
vlčtejnský
rabštejnský
grabštejnský
libštejnský
valdštejnský
frýdštejnský
volfštejnský
hasištejnský
rejštejnský
frejštejnský
holštejnský
karlštejnský
jenštejnský
lichtenštejnský
pernštejnský
hoštejnský
perštejnský
potštejnský
boskovštejnský
obyčejnský
kopidlnský
innský
bonnský
schönbrunnský
gabonský
lisabonský
karbonský
permokarbonský
donský
makedonský
kaledonský
winbledonský
hodonský
sierraleonský
chameleonský
napoleonský
protinapoleonský
harpagonský
aragonský
patagonský
oregonský
saigonský
epigonský
machonský
lohonský
příhonský
ionský
albionský
réunionský
špionský
dijonský
ankonský
lonský
valonský
jablonský
barcelonský
jagelonský
cejlonský
jagellonský
babylonský
starobabylonský
libanonský
trianonský
panonský
moravskopanonský
senonský
avignonský
japonský
laponský
baronský
hebronský
štědronský
veronský
huronský
turonský
spodnoturonský
byronský
balatonský
maratonský
princetonský
washingtonský
bedlingtonský
daltonský
otonský
estonský
bostonský
houstonský
brytonský
slavonský
devonský
livonský
saxonský
lyonský
amazonský
arizonský
šonský
locarnský
stříbrnský
bernský
hohenzollernský
sauternský
luzernský
pitcairnský
kalifornský
melbournský
annapurnský
hunský
rumunský
bourbounský
dragounský
lounský
křiklounský
šalamounský
šalomounský
berounský
lanškrounský
chvastounský
pěstounský
kamerunský
zlatokorunský
hercynský
vlachynský
durynský
lesczynský
habánský
albánský
kubánský
dánský
modamedánský
mohamedánský
jordánský
súdánský
oceánský
zaoceánský
indickooceánský
transoceánský
orleánský
kordofánský
afgánský
chuligánský
afghánský
grobiánský
krobiánský
hrubiánský
konfuciánský
neokonfuciánský
indiánský
poloindiánský
mafiánský
juliánský
bertiniánský
mariánský
vegetariánský
gregoriánský
greogoriánský
viktoriánský
salesiánský
mesiánský
keynesiánský
tereziánský
karteziánský
kartuziánský
jánský
majánský
trojánský
svatojánský
kánský
cikánský
galikánský
republikánský
protirepublikánský
velikánský
anglikánský
dominikánský
afrikánský
vatikánský
balkánský
celobalkánský
hlubokánský
širokánský
vysokánský
toskánský
františkánský
lánský
katalánský
milánský
klánský
slánský
ománský
románský
nerománský
pseudorománský
rétorománský
novorománský
germánský
pangermánský
velkogermánský
starogermánský
severogermánský
tasmánský
kumánský
pánský
svatoštěpánský
teheránský
lateránský
veteránský
luteránský
filigránský
stránský
íránský
indoíránský
dlouhatánský
yukatánský
šarlatánský
kajetánský
loretánský
mauretánský
karmelitánský
kapitánský
samaritánský
puritánský
titánský
obrovitánský
hrozitánský
sultánský
spartánský
dagestánský
kurdistánský
pákistánský
liliputánský
markytánský
bhútánský
paduánský
papuánský
peruánský
sečuánský
javánský
oktavánský
sylvánský
partyzánský
ázerbájdžánský
athénský
helénský
arménský
aténský
laténský
kreténský
rabínský
čebínský
libínský
zdobínský
jakobínský
boubínský
trubínský
debrecínský
medicínský
biomedicínský
kapucínský
bdínský
segedínský
neředínský
předínský
koldínský
lodínský
provodínský
budínský
dudínský
varaždínský
serafínský
josefínský
protijosefínský
jozefínský
rudolfínský
žofínský
bohdalínský
číhalínský
malínský
nechvalínský
deblínský
liblínský
roblínský
kadlínský
temelínský
krmelínský
ošelínský
drahlínský
bechlínský
milínský
merklínský
jimlínský
fridolínský
holínský
kolínský
kramolínský
karolínský
zemplínský
karlínský
berlínský
myslínský
veltlínský
hulínský
hevlínský
zlínský
tálínský
velemínský
semínský
sazomínský
kozomínský
bohumínský
chlumínský
banínský
domanínský
radenínský
chudenínský
ptenínský
mouřenínský
machnínský
jinínský
knínský
třebonínský
chrbonínský
radonínský
vidonínský
hodonínský
drahonínský
těchonínský
řikonínský
palonínský
zlonínský
úmonínský
dobronínský
antonínský
pravonínský
černínský
srnínský
unínský
kunínský
dynínský
měnínský
vratěnínský
mutěnínský
nejepínský
řepínský
filipínský
alpínský
trpínský
hlupínský
turínský
milasínský
křesínský
krumsínský
hosínský
hornosínský
jersínský
bousínský
rusínský
hatínský
kojatínský
hroznatínský
mratínský
prosatínský
vatínský
vlčatínský
pozďatínský
majetínský
kojetínský
rojetínský
svojetínský
maletínský
sedletínský
miletínský
holetínský
mysletínský
netínský
prosetínský
vsetínský
tetínský
bačetínský
jiřetínský
křetínský
bořetínský
ostřetínský
toužetínský
čechtínský
mochtínský
pitínský
vitínský
otínský
sobotínský
radotínský
drahotínský
strachotínský
zachotínský
čachotínský
lochotínský
mrákotínský
holotínský
bělotínský
černotínský
rapotínský
žerotínský
borotínský
měrotínský
lutotínský
hněvotínský
čestínský
radostínský
hostínský
milostínský
ústínský
věstínský
bohutínský
lutínský
kytínský
třebětínský
hloubětínský
hodětínský
zdětínský
chlumětínský
manětínský
hroznětínský
ctětínský
hostětínský
štětínský
slavětínský
ševětínský
filištínský
pištínský
tištínský
roštínský
běštínský
beduínský
slavínský
veleslavínský
savínský
levínský
podivínský
pivínský
protivínský
kalvínský
malvínský
syrovínský
karvínský
terezínský
hospozínský
gruzínský
čínský
račínský
osvračínský
dalečínský
velečínský
nečínský
jičínský
novojičínský
miličínský
zličínský
pičínský
protičínský
slavičínský
hejčínský
stojčínský
ujčínský
malčínský
milčínský
trenčínský
unčínský
pěnčínský
východočínský
jihočínský
kočínský
krokočínský
staročínský
otročínský
tibetočínský
hlučínský
tučínský
kozčínský
děčínský
měčínský
pěčínský
čtveřínský
štiřínský
hořínský
kokořínský
kosořínský
petřínský
mistřínský
měřínský
zvěřínský
bohdašínský
domašínský
rašínský
zbrašínský
strašínský
ústrašínský
dobšínský
radešínský
hradešínský
podlešínský
velešínský
milešínský
stropešínský
dřešínský
křešínský
hrabišínský
závišínský
svojšínský
malšínský
samšínský
bošínský
košínský
mokošínský
černošínský
dobršínský
skršínský
bušínský
třebušínský
libušínský
hrušínský
kratušínský
budyšínský
hraběšínský
soběšínský
poděšínský
měšínský
koněšínský
těšínský
věšínský
postřižínský
chržínský
leónský
špiónský
siónský
jónský
babylónský
fanfarónský
makarónský
grónský
hurónský
platónský
novoplatónský
maratónský
londýnský
mlýnský
novomlýnský
rýnský
porýnský
týnský
lechtýnský
benediktýnský
hostýnský
svatohostýnský
helfštýnský
hlubočnský
brněnský
starobrněnský
staroslověnský
laoský
dneboský
barbadoský
ploský
kosmonoský
davoský
naxoský
kapský
chlapský
slapský
přílepský
řepský
lipský
českolipský
křipský
alpský
zaalpský
předalpský
trampský
trempský
olympský
etiopský
kyklopský
evropský
antievropský
panevropský
západoevropský
středoevropský
indoevropský
východoevropský
jihoevropský
celoevropský
mimoevropský
severoevropský
proevropský
novoevropský
transevropský
šopský
mississippský
anverpský
antverpský
biskupský
arcibiskupský
zákupský
guadeloupský
krupský
podrápský
úpský
kiribarský
barbarský
carský
procarský
švýcarský
čechošvýcarský
farský
saharský
subsaharský
západosaharský
tocharský
sucharský
bulharský
jihobulharský
žiarský
krasnojarský
ankarský
madagaskarský
volarský
výmarský
kežmarský
kararský
husarský
katarský
tatarský
turkotatarský
gibraltarský
štítarský
avarský
velvarský
lihovarský
mydlovarský
karlovarský
cukrovarský
pivovarský
maďarský
jihomaďarský
promaďarský
lyžarský
faerský
špicberský
iberský
tiberský
špilberský
bamberský
štramberský
vamberský
žamberský
lemberský
norimberský
šimberský
košumberský
rožmberský
babenberský
schwarzenberský
šternberský
doberský
berberský
münsterberský
jaderský
neziderský
flanderský
oderský
moderský
štěderský
managerský
teenagerský
negerský
eigerský
nigerský
uherský
východouherský
rakouskouherský
vnitrouherský
biedermeierský
frajerský
hackerský
junkerský
mokerský
brokerský
assemblerský
hochštaplerský
sumerský
partnerský
perský
vimperský
šimperský
šumperský
staroperský
nesperský
kyperský
dněperský
kašperský
veserský
sprinterský
worcesterský
manchesterský
winchesterský
sesterský
gangsterský
magisterský
ministerský
meziministerský
westminsterský
münsterský
osterský
bysterský
dněsterský
luterský
nuerský
severský
hanoverský
hannoverský
ahasverský
vancouverský
boxerský
jizerský
dispečerský
fušerský
manažerský
irský
zairský
novosibirský
yorkshirský
káhirský
sirský
maorský
borský
podborský
braniborský
svatoborský
voborský
novoborský
táborský
chotěborský
nižborský
labradorský
salvadorský
elsalvadorský
sansalvadorský
andorský
ekvádorský
semaforský
angorský
horský
podhorský
velehorský
vysokohorský
bělohorský
předbělohorský
pobělohorský
zelenohorský
černohorský
krásnohorský
kutnohorský
krušnohorský
podkrušnohorský
pohorský
záhorský
seniorský
juniorský
timorský
baltimorský
východotimorský
gomorský
komorský
norský
vajnorský
konorský
staronorský
profesorský
sponsorský
editorský
auditorský
akvizitorský
inkvizitorský
redaktorský
šéfredaktorský
faktorský
lektorský
kolektorský
inspektorský
rektorský
direktorský
korektorský
prorektorský
protektorský
doktorský
instruktorský
kantorský
mentorský
pastorský
investorský
autorský
distributorský
exekutorský
propagátorský
gladiátorský
plagiátorský
programátorský
primátorský
reformátorský
senátorský
uzurpátorský
imperátorský
operátorský
administrátorský
restaurátorský
imitátorský
diktátorský
komentátorský
anotátorský
novátorský
organizátorský
mechanizátorský
kolonizátorský
popularizátorský
bavorský
dolnobavorský
javorský
dvorský
podedvorský
královodvorský
královédvorský
yorský
newyorský
azorský
revizorský
cenzorský
sponzorský
andorrský
bratrský
protibratrský
českobratrský
svatopetrský
maurský
frajmaurský
naurský
burský
salcburský
ledeburský
magdeburský
hamburský
lucemburský
protilucemburský
rychmburský
limburský
rumburský
nymburský
frymburský
meklenburský
schauenburský
lauenburský
edinburský
koburský
štrasburský
habsburský
protihabsburský
johannesburský
petersburský
pittsburský
neuburský
würzburský
bandurský
čarnogurský
jurský
dymokurský
silurský
amurský
missourský
paďourský
singapurský
kualalumpurský
augšpurský
syrský
asyrský
satyrský
bihárský
žakárský
vlárský
kanárský
dinárský
temešvárský
čárský
žďárský
žárský
hazardérský
šoférský
rentiérský
maskérský
modelérský
cizelérský
žonglérský
homérský
trenérský
designérský
guvernérský
masérský
trasérský
režisérský
štukatérský
instalatérský
amatérský
radioamatérský
poloamatérský
konstruktérský
absentérský
sprintérský
montérský
sabotérský
eskamotérský
reportérský
exportérský
vulkanizérský
pozérský
manažérský
pasažérský
aranžérský
kavalírský
pamírský
lubomírský
trevírský
alžírský
dórský
búrský
trubadúrský
nýrský
bukanýrský
inženýrský
technickoinženýrský
pionýrský
špýrský
kurýrský
bohatýrský
mušketýrský
štýrský
radoměrský
zvěrský
hůrský
burgasský
plasský
tisský
asiatský
kalkatský
galatský
arelatský
kostomlatský
vihorlatský
zlatský
dalmatský
opatský
karpatský
zakarpatský
podkarpatský
efratský
eufratský
montserratský
přívratský
kolowratský
všetatský
halštatský
vanuatský
charvatský
chorvatský
srbochorvatský
svatský
kamčatský
halberstadtský
tibetský
kadetský
sudetský
rychetský
loketský
školometský
nazaretský
genezaretský
helvetský
utrechtský
maastrichtský
haitský
barnabitský
tahitský
splitský
hamitský
semitohamitský
semitský
antisemitský
dolomitský
sunnitský
detroitský
britský
celobritský
táboritský
minoritský
husitský
předhusitský
protihusitský
chetitský
jezuitský
protijezuitský
exjezuitský
kušitský
kuvajtský
mejtský
konviktský
baltský
pobaltský
jaltský
maltský
keltský
protokeltský
hornovoltský
brabantský
drabantský
pedantský
komediantský
furiantský
praktikantský
muzikantský
frýdlantský
rebelantský
atlantský
spekulantský
simulantský
kapitulantský
exulantský
diplomantský
nantský
okupantský
esperantský
emigrantský
aspirantský
kolaborantský
ignorantský
ministrantský
diletantský
projektantský
konzultantský
protestantský
diverzantský
byzantský
docentský
producentský
tridentský
presidentský
disidentský
prezidentský
předprezidentský
studentský
gentský
agentský
regentský
dirigentský
pacientský
klientský
abiturientský
taškentský
sakramentský
simentský
konzumentský
abstinentský
abonentský
oponentský
referentský
florentský
asistentský
absolventský
korintský
vermontský
pontský
torontský
bogotský
donkichotský
lhotský
lanžhotský
idiotský
donquijotský
dakotský
skotský
anglickoskotský
čukotský
svatodorotský
egyptský
staroegyptský
stuttgartský
jakartský
spartský
kunžvartský
kynžvartský
sanskrtský
prákrtský
portský
safraportský
vejprtský
postoloprtský
frankfurtský
belfastský
brestský
terstský
městský
předměstský
meziměstský
velkoměstský
maloměstský
celoměstský
staroměstský
novoměstský
příměstský
mayottský
skautský
džibutský
aleutský
jutský
jakutský
koutský
lidožroutský
mrzoutský
rokytský
kandidátský
laureátský
legátský
delegátský
renegátský
rabiátský
advokátský
prelátský
křivoklátský
benátský
magnátský
literátský
pirátský
premonstrátský
libštátský
frenštátský
kunštátský
potštátský
fryštátský
hulvátský
srbocharvátský
miřátský
krétský
estétský
lítský
svatovítský
gótský
vysokomýtský
dětský
sovětský
antisovětský
protisovětský
francouzskosovětský
prosovětský
světský
starosvětský
kurfiřtský
budapeštský
bukureštský
týništský
palauský
tokelauský
bissauský
vilnjuský
syrakuský
andaluský
hracholuský
rathouský
rakouský
protirakouský
celorakouský
anglorakouský
dolnorakouský
hornorakouský
prorakouský
ruský
protiruský
velkoruský
běloruský
západoběloruský
proruský
podkarpatoruský
pruský
protipruský
východopruský
staropruský
etruský
matuský
bantuský
mandžuský
libavský
moldavský
lindavský
nordgavský
torgavský
piavský
vlkavský
lukavský
bublavský
břeclavský
ráclavský
václavský
protiváclavský
svatováclavský
jihlavský
úhlavský
zbraslavský
boleslavský
mladoboleslavský
staroboleslavský
vladislavský
bratislavský
vratislavský
miroslavský
vitoslavský
čáslavský
pálavský
folmavský
šumavský
pošumavský
raspenavský
trnavský
stěnavský
štěnavský
lipavský
opavský
stupavský
doubravský
kravský
zákravský
oravský
moravský
západomoravský
východomoravský
jihomoravský
velkomoravský
předvelkomoravský
českomoravský
dolnomoravský
hornomoravský
severomoravský
ostravský
nassavský
litavský
předlitavský
svitavský
žitavský
vltavský
povltavský
iuvavský
sázavský
posázavský
koločavský
klíčavský
rožňavský
varšavský
fryšavský
kijevský
dostojevský
kyjevský
moskevský
dylevský
ženevský
bezdrevský
litevský
kujbyševský
služevský
maledivský
plovdivský
malivský
želivský
hrabovský
svrabovský
archlebovský
třebovský
českotřebovský
moravskotřebovský
robovský
holubovský
koubovský
švábovský
bacovský
pacovský
vracovský
vacovský
průvodcovský
soudcovský
zrádcovský
škůdcovský
vůdcovský
vojevůdcovský
strojvůdcovský
svůdcovský
duchcovský
nicovský
basicovský
novicovský
kakejcovský
tkalcovský
předtkalcovský
vincencovský
procovský
jarcovský
dárcovský
otcovský
pucovský
ševcovský
správcovský
vynálezcovský
kácovský
vícovský
strýcovský
věcovský
kadovský
hladovský
všeradovský
otradovský
sadovský
rozvadovský
archimedovský
středovský
eukleidovský
euklidovský
vidovský
zavidovský
židovský
protižidovský
frývaldovský
gottwaldovský
fandovský
landovský
brandovský
barrandovský
žandovský
lindovský
hodovský
jahodovský
chodovský
rodovský
provodovský
bernardovský
freudovský
bludovský
křivsoudovský
nerudovský
vdovský
opravdovský
drozdovský
sádovský
dědovský
laplaceovský
galileovský
booleovský
šafovský
josefovský
protitaaffovský
rudolfovský
sisyfovský
šéfovský
jungovský
grygovský
mágovský
malahovský
drahovský
strahovský
bachovský
neplachovský
machovský
drachovský
prachovský
harrachovský
tachovský
šachovský
radechovský
velechovský
zlechovský
sechovský
ořechovský
velichovský
bílichovský
mnichovský
předmnichovský
pomnichovský
metternichovský
tichovský
štichovský
mečichovský
dobřichovský
bedřichovský
oldřichovský
jindřichovský
jetřichovský
dětřichovský
valchovský
plchovský
bochovský
libochovský
vidochovský
lochovský
mochovský
rochovský
barochovský
dobrochovský
stochovský
vochovský
barchovský
čerchovský
skrchovský
hluchovský
bítouchovský
suchovský
bezuchovský
máchovský
dráchovský
míchovský
smíchovský
číchovský
příchovský
púchovský
skrýchovský
liběchovský
zděchovský
pozděchovský
vojtěchovský
útěchovský
štěchovský
tehovský
břehovský
švihovský
očihovský
kalhovský
svébohovský
hlohovský
rohovský
crhovský
drhovský
krhovský
pluhovský
níhovský
ptolemaiovský
santiniovský
hippiovský
cizkrajovský
tajovský
bardejovský
sedlejovský
úhlejovský
čejovský
pačejovský
ondřejovský
miřejovský
bratřejovský
dušejovský
blažejovský
božejovský
blížejovský
pokojovský
nemojovský
sojovský
strachujovský
kyjovský
kájovský
mladějovský
nadějovský
radějovský
řendějovský
bardějovský
kurdějovský
sudějovský
kaznějovský
matějovský
hostějovský
prostějovský
pustějovský
bakovský
rabakovský
čelakovský
makovský
rakovský
krakovský
strakovský
čakovský
libkovský
holoubkovský
klackovský
rackovský
beckovský
přeckovský
mladkovský
sladkovský
radkovský
rodkovský
tvrdkovský
budkovský
sudkovský
dědkovský
cekovský
zavlekovský
sepekovský
křekovský
střekovský
postřekovský
kafkovský
drahkovský
drachkovský
lichkovský
kalikovský
šlikovský
cvikovský
čikovský
jiřikovský
pokřikovský
žikovský
krajkovský
čajkovský
švejkovský
čejkovský
hojkovský
vojkovský
svojkovský
nadějkovský
balkovský
chvalkovský
milkovský
smilkovský
bolkovský
pulkovský
vlkovský
málkovský
hošťálkovský
spělkovský
cankovský
jankovský
benkovský
halenkovský
panenkovský
lysenkovský
venkovský
polovenkovský
hrozenkovský
čenkovský
hartinkovský
slečinkovský
jablunkovský
synkovský
martínkovský
křižínkovský
vysokovský
vokovský
štěpkovský
charkovský
jarkovský
dobrkovský
jirkovský
smrkovský
borkovský
skorkovský
strkovský
vystrkovský
kocourkovský
stárkovský
paskovský
ploskovský
pskovský
plískovský
hýskovský
letkovský
jitkovský
žitkovský
lestkovský
částkovský
mutkovský
vrátkovský
vítkovský
kvítkovský
skřítkovský
hnětkovský
bukovský
lukovský
klukovský
zlukovský
loukovský
strukovský
slavkovský
hněvkovský
masarykovský
antimasarykovský
protimasarykovský
bezkovský
bozkovský
brzkovský
blízkovský
včelákovský
tymákovský
sirákovský
mrákovský
horákovský
kozákovský
žákovský
radíkovský
bohdíkovský
valdíkovský
budíkovský
ludíkovský
rudíkovský
zdíkovský
malíkovský
modlíkovský
milíkovský
sulíkovský
pavlíkovský
jeníkovský
vojníkovský
pilníkovský
damníkovský
černíkovský
slavníkovský
krasíkovský
chotíkovský
slavíkovský
ludvíkovský
zvíkovský
říkovský
dobříkovský
jiříkovský
vepříkovský
petříkovský
jánošíkovský
býkovský
bačkovský
mačkovský
telečkovský
břečkovský
křečkovský
babičkovský
mlčkovský
vlčkovský
trčkovský
byčkovský
čecháčkovský
janáčkovský
jedináčkovský
nováčkovský
zajíčkovský
děkovský
bezděkovský
kaňkovský
staňkovský
zdeňkovský
boňkovský
keřkovský
biřkovský
mořkovský
mířkovský
laškovský
braškovský
straškovský
vaškovský
šaškovský
miškovský
františkovský
viškovský
touškovský
svatouškovský
vyškovský
hodíškovský
braníškovský
hříškovský
výškovský
těškovský
blažkovský
vražkovský
žižkovský
božkovský
držkovský
nížkovský
čížkovský
křížkovský
bohdalovský
čichalovský
synalovský
pochvalovský
rožďalovský
šalovský
blovský
keblovský
kublovský
stéblovský
meclovský
špiclovský
jedlovský
medlovský
študlovský
abelovský
metabelovský
šindelovský
zdelovský
řídelovský
hegelovský
borelovský
kraselovský
veselovský
batelovský
aristotelovský
mazelovský
kuželovský
šléglovský
čechlovský
rochlovský
buchlovský
náhlovský
dlouhomilovský
strmilovský
černilovský
úsilovský
prášilovský
žilovský
neveklovský
orwellovský
jekyllovský
plumlovský
krumlovský
holovský
kolovský
sokolovský
boolovský
stvolovský
karlovský
orlovský
prlovský
jaslovský
myslovský
přemyslovský
probulovský
krahulovský
mikulovský
herkulovský
sulovský
všesulovský
žulovský
gavlovský
pavlovský
petropavlovský
pravlovský
děhylovský
dobrylovský
hazlovský
kozlovský
spálovský
královský
nosálovský
košťálovský
bílovský
jílovský
bělovský
adamovský
nedamovský
olbramovský
jimramovský
rudimovský
sulimovský
vratimovský
putimovský
peřimovský
pelhřimovský
křimovský
postřelmovský
šelmovský
domovský
chromovský
svazarmovský
broumovský
brumovský
jáchymovský
grymovský
vilémovský
vilímovský
římovský
urbanovský
hurbanovský
trhanovský
druhanovský
debianovský
janovský
bojanovský
svojanovský
bujanovský
vlkanovský
šimanovský
cimrmanovský
heřmanovský
únanovský
šlapanovský
branovský
beranovský
vranovský
cyranovský
vojtanovský
přestanovský
vítanovský
vanovský
radvanovský
protivanovský
vejvanovský
šanovský
křišťanovský
križanovský
křižanovský
božanovský
trocnovský
sviadnovský
hubenovský
studenovský
malenovský
velenovský
milenovský
klenovský
cetenovský
křenovský
kořenovský
syřenovský
šenovský
draženovský
lichnovský
rychnovský
krychnovský
věchnovský
kainovský
pecinovský
rodinovský
henleinovský
potěmkinovský
malinovský
prusinovský
valtinovský
martinovský
květinovský
lazinovský
rušinovský
tušinovský
falknovský
šluknovský
chvalnovský
jungmannovský
harpagonovský
ronovský
hronovský
dobsonovský
robinsonovský
newtonovský
šonovský
štarnovský
drnovský
černovský
krnovský
trnovský
turnovský
sosnovský
trusnovský
trutnovský
světnovský
dunovský
thunovský
kunovský
kounovský
okounovský
břevnovský
synovský
bláznovský
bánovský
džbánovský
ždánovský
kochánovský
lánovský
štěpánovský
milínovský
pavlínovský
rousínovský
rodvínovský
litvínovský
dřínovský
uhřínovský
bratřínovský
chýnovský
lačnovský
vlčnovský
pěčnovský
soběnovský
chotěnovský
křtěnovský
strašnovský
tišnovský
mošnovský
rožnovský
řepovský
oidipovský
lipovský
skřipovský
prokopovský
popovský
roupovský
neustupovský
skřípovský
jarovský
marovský
otmarovský
kašparovský
šebrovský
dumbrovský
obrovský
bobrovský
dobrovský
chuderovský
teenagerovský
heideggerovský
biedermeierovský
fourrierovský
fourierovský
assemblerovský
keplerovský
dopplerovský
hitlerovský
antihitlerovský
protihitlerovský
eulerovský
xaverovský
ahasverovský
kačerovský
kučerovský
přerovský
švagrovský
čachrovský
sychrovský
žehrovský
skuhrovský
žirovský
borovský
přeborovský
zborovský
bavorovský
poddvorovský
potvorovský
petrovský
dněpropetrovský
mitrovský
lotrovský
častrovský
silvestrovský
mistrovský
velmistrovský
střelmistrovský
cestmistrovský
loďmistrovský
ostrovský
litostrovský
větrovský
heyrovský
syrovský
klárovský
komárovský
psárovský
svárovský
kozárovský
jírovský
mírovský
ludmírovský
mojmírovský
ratmírovský
nýrovský
ptýrovský
výrovský
rousměrovský
bezměrovský
bezvěrovský
halasovský
pasovský
krasovský
tasovský
bayesovský
třesovský
vřesovský
lisovský
tisovský
čavisovský
osovský
kosovský
psovský
marsovský
klausovský
husovský
bousovský
jedousovský
kdousovský
narysovský
drásovský
úsovský
katovský
klatovský
opatovský
neratovský
stratovský
libňatovský
šatovský
šebetovský
veletovský
hamletovský
internetovský
tetovský
řetovský
ruprechtovský
citovský
zbelitovský
bořitovský
ktovský
kantovský
žantovský
otovský
třebotovský
libotovský
liptovský
habartovský
descartovský
mozartovský
čertovský
krtovský
vortovský
piastovský
radostovský
milhostovský
rostovský
chroustovský
chlístovský
zvěstovský
lutovský
chomutovský
kohoutovský
dobroutovský
hrutovský
druztovský
hnátovský
bítovský
cítovský
štítovský
dobrovítovský
obyčtovský
chotětovský
květovský
proboštovský
poštovský
václavovský
stavovský
středostavovský
lvovský
markovovský
chruščovovský
jívovský
azovský
mazovský
razovský
bzovský
brezovský
pařezovský
březovský
alojzovský
huzovský
bouzovský
hlízovský
tlumačovský
hnačovský
paračovský
stračovský
tovačovský
občovský
bečovský
zaječovský
malečovský
chlebičovský
rodičovský
uničovský
řevničovský
krejčovský
ujčovský
chvalčovský
vlčovský
nemčovský
lančovský
kočovský
klokočovský
ročovský
klučovský
kroučovský
bradáčovský
oráčovský
milíčovský
klíčovský
míčovský
řemíčovský
beňovský
miňovský
doňovský
blahoňovský
drahoňovský
zaloňovský
jabloňovský
sedloňovský
slavoňovský
pňovský
skvrňovský
bohuňovský
fouňovský
louňovský
souňovský
lázňovský
spáňovský
sobíňovský
učňovský
višňovský
třebařovský
padařovský
struhařovský
běhařovský
mukařovský
rýmařovský
svinařovský
stonařovský
císařovský
písařovský
kaceřovský
mateřovský
věteřovský
čeřovský
schořovský
přehořovský
vepřovský
skřinářovský
senetářovský
kovářovský
rajchéřovský
lodhéřovský
prunéřovský
šebířovský
šubířovský
volfířovský
koclířovský
uhlířovský
kulířovský
brnířovský
rantířovský
vintířovský
huntířovský
havířovský
rančířovský
nedašovský
skašovský
domašovský
tomašovský
rašovský
brašovský
krašovský
strašovský
tašovský
stašovský
ostašovský
zašovský
třebešovský
dešovský
malešovský
milešovský
holešovský
kolešovský
benešovský
rešovský
terešovský
prešovský
češovský
trebišovský
budišovský
lišovský
branišovský
jenišovský
ohnišovský
hostišovský
divišovský
oldřišovský
skrejšovský
mikšovský
valšovský
kolšovský
nemšovský
onšovský
radošovský
vlkošovský
jinošovský
jarošovský
mirošovský
tošovský
slavošovský
pšovský
nimpšovský
maršovský
boršovský
horšovský
vršovský
bohušovský
mušovský
janoušovský
bartoušovský
hrušovský
borušovský
bratrušovský
láryšovský
koniášovský
míšovský
příšovský
žíšovský
zbýšovský
přehýšovský
holýšovský
převýšovský
úněšovský
chotěšovský
baťovský
brťovský
mašťovský
vřešťovský
klášťovský
dlažovský
varvažovský
bydžovský
gádžovský
ježovský
lanžovský
chožovský
smržovský
drážovský
strážovský
čížovský
střížovský
růžovský
vesuvský
jávský
jugoslávský
skandinávský
chlévský
sprévský
něvský
kišiněvský
habrůvský
šošůvský
malawský
ottawský
zimbabwský
sklodowský
glasgowský
goluchowský
minkowský
mayský
paraguayský
uruguayský
broadwayský
sydneyský
guernseyský
lyský
nikaraguyský
abchazský
kavkazský
zakavkazský
severokavkazský
příhrazský
slezský
moravskoslezský
dolnoslezský
hornoslezský
suezský
vlachobřezský
belizský
emauzský
chotěbuzský
tunguzský
andaluzský
francouzský
protifrancouzský
západofrancouzský
jihofrancouzský
anglofrancouzský
profrancouzský
kyrgyzský
podrázský
maltézský
artézský
kartézský
želízský
knovízský
bezdězský
stráský
loméský
melanéský
indonéský
mikronéský
austronéský
polynéský
artéský
fríský
brandýský
obkladačský
vykladačský
hledačský
obkládačský
hlídačský
vyzvědačský
posluchačský
střihačský
nactiutrhačský
vrhačský
rouhačský
stříhačský
sliačský
lamačský
sběračský
vyděračský
vzpěračský
natěračský
udavačský
přisluhovačský
slévačský
pokrývačský
kladečský
ledečský
budečský
povalečský
bohdanečský
hustopečský
prosečský
chotečský
skutečský
milavečský
uchazečský
sazečský
svářečský
ladičský
řidičský
sudičský
slídičský
haličský
paličský
holičský
voličský
kresličský
topičský
lupičský
hasičský
nosičský
brusičský
travičský
razičský
bystřičský
buřičský
měřičský
časoměřičský
zeměměřičský
grojčský
kelčský
telčský
chočský
klokočský
koločský
sočský
levočský
mohučský
přeloučský
hráčský
štváčský
třebíčský
jevíčský
meziříčský
převaděčský
potápěčský
vypravěčský
oděský
lupoměský
kadaňský
gdaňský
kodaňský
kaňský
lublaňský
krčmaňský
poznaňský
šampaňský
bretaňský
kazaňský
libeňský
choceňský
vídeňský
prácheňský
keňský
štěkeňský
tjumeňský
plzeňský
kázeňský
lázeňský
mariánskolázeňský
vězeňský
líšeňský
míšeňský
sviňský
třeboňský
koňský
gaskoňský
loňský
předloňský
boloňský
mimoňský
libuňský
soluňský
radouňský
hostouňský
toruňský
radyňský
kdyňský
hodyňský
hospodyňský
budyňský
bechyňský
kuchyňský
čkyňský
volyňský
rtyňský
ruzyňský
báňský
libáňský
kubáňský
zaháňský
houbařský
zubařský
vladařský
sadařský
rejdařský
bludařský
sjezdařský
brzdařský
valchařský
sochařský
kamenosochařský
duchařský
kuchařský
šéfkuchařský
knihařský
pstruhařský
stuhařský
spojařský
zbrojařský
strojařský
pekařský
košikařský
dálkařský
prýmkařský
dokařský
šperkařský
sirkařský
diskařský
tiskařský
knihtiskařský
kamenotiskařský
zvukařský
stávkařský
lékařský
antilékařský
mlékařský
zubolékařský
rostlinolékařský
astrolékařský
zvěrolékařský
košíkařský
tyčkařský
sáňkařský
muškařský
výškařský
běžkařský
chmelařský
včelařský
pilařský
smolařský
stolařský
veslařský
houslařský
bruslařský
krasobruslařský
koulařský
mílařský
filmařský
šprýmařský
studnařský
vinařský
vlnařský
zvonařský
řepařský
stopařský
oštěpařský
vorařský
kaprařský
sýrařský
tesařský
komisařský
cyklokrosařský
krysařský
císařský
písařský
chatařský
pletařský
jachtařský
plachtařský
hmotařský
textařský
kravařský
stavařský
dřevařský
hostivařský
kýčařský
loďařský
košařský
lyžařský
těžařský
mateřský
sibiřský
jiřský
svatojiřský
ratibořský
řehořský
mořský
nadmořský
podmořský
středomořský
tichomořský
černomořský
pomořský
zámořský
přímořský
holubářský
rybářský
velrybářský
řezbářský
údržbářský
hospodářský
národohospodářský
vodohospodářský
technickohospodářský
politickohospodářský
podnikohospodářský
vojenskohospodářský
společenskohospodářský
polnohospodářský
sociálněhospodářský
hvězdářský
pletichářský
punčochářský
prospěchářský
návrhářský
žhářský
olejářský
petrolejářský
vývojářský
kajakářský
výsadkářský
zahrádkářský
lahůdkářský
panikářský
kronikářský
elektrikářský
intrikářský
pneumatikářský
tělocvikářský
cajkářský
krajkářský
kuželkářský
výdělkářský
hádankářský
brankářský
odbíjenkářský
volnomyšlenkářský
házenkářský
bylinkářský
otrokářský
protiotrokářský
motorkářský
úplatkářský
zmatkářský
statkářský
velkostatkářský
požitkářský
tajnůstkářský
pobožnůstkářský
loutkářský
dobytkářský
nábytkářský
památkářský
rybníkářský
slovníkářský
taxíkářský
košíkářský
hračkářský
sukničkářský
písničkářský
puntičkářský
rukavičkářský
padáčkářský
sáňkářský
taškářský
překážkářský
bakalářský
pradlářský
sedlářský
modlářský
mydlářský
kancelářský
ocelářský
modelářský
tunelářský
popelářský
cihlářský
truhlářský
sklářský
kolářský
kotlářský
kramářský
farmářský
ochranářský
záchranářský
ovocnářský
bednářský
zednářský
sklenářský
plemenářský
semenářský
ječmenářský
topenářský
čtenářský
uzenářský
lešenářský
hodinářský
krajinářský
šmelinářský
zelinářský
kulinářský
bylinářský
zmrzlinářský
seminářský
veterinářský
souchotinářský
květinářský
potravinářský
zemědělskopotravinářský
agropotravinářský
novinářský
pastvinářský
lnářský
obilnářský
bavlnářský
kamnářský
karbonářský
milicionářský
akcionářský
reakcionářský
funkcionářský
revolucionářský
legionářský
milionářský
koncesionářský
misionářský
komisionářský
vizionářský
záclonářský
betonářský
hokynářský
mlynářský
brašnářský
chalupářský
farářský
cukrářský
odborářský
bramborářský
karosářský
signatářský
proletářský
sekretářský
rychtářský
dehtářský
egalitářský
elitářský
autoritářský
depozitářský
sektářský
samotářský
notářský
novotářský
cestářský
rovnostářský
počtářský
opravářský
lichvářský
kladivářský
archivářský
hnojivářský
krmivářský
kovářský
podkovářský
železářský
kopaničářský
hraničářský
železničářský
drůbežářský
bankéřský
žacléřský
kancléřský
makléřský
žoldnéřský
platnéřský
prubířský
kacířský
valcířský
šejdířský
zbrojířský
malířský
handlířský
uhlířský
kejklířský
kreslířský
šermířský
klempířský
pasířský
rytířský
havířský
barvířský
hrnčířský
košířský
nožířský
pastýřský
kumštýřský
vladiměřský
pustiměřský
sudoměřský
jaroměřský
ostroměřský
ašský
reichenbašský
malgašský
aljašský
lašský
valašský
vlašský
eisenašský
krompašský
adršpašský
kazašský
macešský
zálešský
temešský
bítešský
altaišský
mnišský
hnidopišský
spišský
šarišský
jerišský
tišský
valbřišský
malšský
welšský
lamanšský
slabošský
bělošský
jinošský
krkonošský
podkrkonošský
černošský
hastrošský
divošský
vydřidušský
padoušský
teploušský
dobrušský
sušský
tovaryšský
curyšský
lotyšský
cášský
jidášský
mesiášský
velikášský
mikulášský
mecenášský
bangladéšský
říšský
dobříšský
celoříšský
mojžíšský
svatovojtěšský
kleťský
budapešťský
třešťský
hradišťský
uherskohradišťský
mnichovohradišťský
sedlišťský
rybnišťský
jemnišťský
sobotišťský
plotišťský
rovišťský
dvořišťský
strážišťský
radhošťský
čihošťský
unhošťský
náměšťský
osoblažský
pražský
celopražský
mimopražský
staropražský
kambodžský
anežský
papežský
břežský
kolobřežský
zábřežský
branžežský
adižský
rižský
volžský
temžský
křemžský
oranžský
konžský
tonžský
božský
ladožský
velmožský
zbirožský
ostrožský
koželužský
zálužský
mužský
protimužský
soudružský
galapážský
vážský
pařížský
kroměřížský
chomýžský
kněžský
velekněžský
oněžský
voroněžský
vratký
militký
břitký
krotký
plytký
krátký
ultrakrátký
dlouhoruký
jednoruký
pravoruký
levoruký
obouruký
dvouruký
bezruký
kykyryký
vazký
hezký
slizký
brzký
mrzký
kluzký
ouzký
blízký
nízký
supernízký
úzký
mladičký
sladičký
chudičký
každičký
maličký
celičký
plničký
kratičký
brzičký
maličičký
stařičký
slaboučký
heboučký
blboučký
droboučký
drouboučký
tichoučký
jednoduchoučký
lehoučký
ubohoučký
měkoučký
miloučký
teploučký
útloučký
světloučký
běloučký
tenoučký
modroučký
špinavoučký
růžovoučký
hezoučký
nizoučký
uzoučký
hlaďoučký
mlaďoučký
bleďoučký
pěkňoučký
jemňoučký
kulaťoučký
čisťoučký
tlusťoučký
žluťoučký
pravěký
předvěký
odvěký
středověký
dlouhověký
dávnověký
různověký
starověký
novověký
souvěký
hořký
těžký
přetěžký
polotěžký
dbalý
spadalý
troufalý
zoufalý
nekalý
svraskalý
zteplalý
malý
pramalý
pomalý
nazelenalý
zezelenalý
načervenalý
začervenalý
zčervenalý
sinalý
zesinalý
zsinalý
dokonalý
neskonalý
načernalý
začernalý
zčernalý
nabobtnalý
zbobtnalý
nabotnalý
zbotnalý
znalý
světaznalý
uznalý
naspalý
odespalý
rozespalý
přespalý
ospalý
dospalý
prospalý
vyspalý
zastaralý
namodralý
odmodralý
promodralý
zmodralý
okoralý
vychytralý
zchytralý
zchátralý
vyvětralý
zvětralý
zralý
zhýralý
ožralý
vykysalý
olysalý
vyšeptalý
nastalý
zaostalý
zmrtvýchvstalý
povstalý
pozůstalý
zkrachovalý
zachovalý
přistěhovalý
vystěhovalý
scestovalý
zcestovalý
trvalý
setrvalý
vytrvalý
neurvalý
bývalý
nebývalý
okázalý
ochablý
přiblblý
zblblý
oblý
přihrblý
pohublý
vyhublý
zhublý
obhroublý
přitroublý
zhrublý
zesláblý
vyzáblý
pláclý
zapláclý
připláclý
spláclý
rozpláclý
nachladlý
prochladlý
vychladlý
zchladlý
padlý
napadlý
zapadlý
odpadlý
přepadlý
připadlý
propadlý
spadlý
upadlý
vpadlý
vypadlý
rozpadlý
polorozpadlý
zavadlý
povadlý
uvadlý
zvadlý
jedlý
nejedlý
pobledlý
vybledlý
zbledlý
sedlý
zasedlý
odsedlý
přesedlý
přisedlý
dosedlý
posedlý
prosedlý
usedlý
starousedlý
vysedlý
rozsedlý
rozbředlý
našedlý
zašedlý
prošedlý
vyšedlý
mdlý
podlý
natvrdlý
zatvrdlý
ztvrdlý
pochudlý
zchudlý
narudlý
zarudlý
vyrudlý
zrudlý
nastydlý
zastydlý
prostydlý
vystydlý
vyhládlý
omládlý
nasládlý
přesládlý
zasmrádlý
trojkřídlý
dvojkřídlý
dlouhokřídlý
krátkokřídlý
bělokřídlý
blanokřídlý
černokřídlý
dvoukřídlý
bezkřídlý
čtyřkřídlý
prořídlý
zřídlý
nahnědlý
zahnědlý
celý
přebujelý
zbujelý
rozbujelý
zemdlelý
omdlelý
krotilelý
zetlelý
veselý
kyselý
sladkokyselý
sečtelý
zmizelý
omrzelý
rozmrzelý
zatvrzelý
zatrvzelý
zbídačelý
osmičelý
poněmčelý
běločelý
zdivočelý
rozdivočelý
nabubřelý
přemoudřelý
zmoudřelý
zteřelý
zešeřelý
zšeřelý
zpuchřelý
osiřelý
zemřelý
pomřelý
umřelý
odumřelý
vymřelý
ochořelý
ohořelý
pohořelý
shořelý
uhořelý
vyhořelý
rozhořelý
otřelý
protřelý
naduřelý
zduřelý
vřelý
vyvřelý
obezřelý
podezřelý
omšelý
rozpršelý
zvetšelý
zvětšelý
ohlušelý
proleželý
uleželý
osmahlý
zaprahlý
vyprahlý
zprahlý
zdechlý
ztichlý
načichlý
vyčichlý
uprchlý
zaschlý
seschlý
rozeschlý
přeschlý
přischlý
oschlý
proschlý
uschlý
vyschlý
vybuchlý
nahluchlý
ohluchlý
poťouchlý
napuchlý
opuchlý
zatuchlý
stuchlý
ztuchlý
rychlý
superrychlý
bleskurychlý
rozmáchlý
lehlý
zalehlý
odlehlý
rozhlehlý
protilehlý
mezilehlý
přilehlý
stejnolehlý
polehlý
slehlý
ulehlý
rozlehlý
prokřehlý
zkřehlý
ožehlý
zjihlý
zplihlý
navlhlý
provlhlý
zvlhlý
trhlý
potrhlý
převrhlý
zvrhlý
podlouhlý
okrouhlý
vyčouhlý
zatuhlý
utuhlý
ztuhlý
náhlý
poznenáhlý
obsáhlý
všeobsáhlý
zapřisáhlý
dalekosáhlý
rozsáhlý
zapřísáhlý
táhlý
protáhlý
vytáhlý
vylíhlý
štíhlý
plnoštíhlý
osmiúhlý
širokoúhlý
úzkoúhlý
stejnoúhlý
tupoúhlý
ostroúhlý
kosoúhlý
pravoúhlý
středněúhlý
naběhlý
zaběhlý
přeběhlý
oběhlý
doběhlý
proběhlý
sběhlý
uběhlý
zběhlý
rozběhlý
způsobilý
zhovadilý
nahodilý
rodilý
odrodilý
pobloudilý
zbloudilý
opozdilý
zpozdilý
milý
přemilý
roztomilý
bohumilý
rozmilý
spanilý
zbahnilý
nahnilý
prohnilý
shnilý
uhnilý
provinilý
podnapilý
ztepilý
opilý
zmasilý
zběsilý
zletilý
pošetilý
ušlechtilý
rozpustilý
zarputilý
snítilý
zženštilý
zavilý
čilý
změkčilý
zvlčilý
pokročilý
zdařilý
rozmařilý
zdvořilý
zlotřilý
zhůvěřilý
zasmušilý
potměšilý
přežilý
ožilý
dožilý
zmužilý
vzmužilý
zasloužilý
vysloužilý
vyloužilý
otužilý
vyžilý
leklý
pololeklý
vleklý
povleklý
rozvleklý
nateklý
zateklý
odteklý
podteklý
přeteklý
přiteklý
oteklý
doteklý
proteklý
steklý
vteklý
vyteklý
rozteklý
vzteklý
zaniklý
proniklý
uniklý
vniklý
vyniklý
vzniklý
zamlklý
zmlklý
namoklý
omoklý
promoklý
vymoklý
zmoklý
rozmoklý
natrpklý
zatrpklý
zbrklý
scvrklý
splasklý
prasklý
naprasklý
svrasklý
lesklý
pololesklý
stříbrolesklý
stisklý
shluklý
žluklý
nafouklý
vypouklý
polovypouklý
puklý
vypuklý
rozpuklý
navyklý
obvyklý
odvyklý
přivyklý
uvyklý
zvyklý
proláklý
nasáklý
zasáklý
prosáklý
vsáklý
naměklý
vyměklý
změklý
rozměklý
nahořklý
zahořklý
zapšklý
ztěžklý
zchromlý
holý
dvojkolý
dvoukolý
komolý
nakřaplý
osleplý
teplý
přihlouplý
zhlouplý
rozestouplý
vystouplý
nakřáplý
rozkřáplý
chcíplý
odchlíplý
schlíplý
nedomrlý
umrlý
otrlý
kotrlý
nevrlý
zestárlý
přestárlý
pohaslý
vyhaslý
zhaslý
užaslý
kleslý
pokleslý
skleslý
odvislý
převislý
povislý
svislý
souvislý
závislý
polonezávislý
multizávislý
zakrslý
nakyslý
zakyslý
zkyslý
zbohatlý
bezobratlý
odkvetlý
dokvetlý
prokvetlý
vykvetlý
rozkvetlý
sčetlý
zkrotlý
vychrtlý
rostlý
narostlý
zarostlý
obrostlý
odrostlý
přerostlý
přirostlý
dorostlý
samorostlý
porostlý
poporostlý
prorostlý
srostlý
urostlý
vrostlý
vyrostlý
povyrostlý
zrostlý
rozrostlý
vzrostlý
ztlustlý
obtloustlý
ztloustlý
zpustlý
nažloutlý
zažloutlý
zežloutlý
nazlátlý
zalétlý
ulétlý
útlý
světlý
odulý
proslulý
odvanulý
vyvanulý
minulý
předminulý
navinulý
utonulý
strnulý
ustrnulý
ztrnulý
zesnulý
zahynulý
uhynulý
vyhynulý
nakynulý
vykynulý
plynulý
uplynulý
oživlý
znovuoživlý
ledabylý
starobylý
zbylý
unylý
otylý
zlý
zalezlý
olezlý
prolezlý
vlezlý
vylezlý
rozlezlý
narezlý
zabřezlý
vyhřezlý
rozplizlý
oslizlý
oplzlý
namrzlý
zamrzlý
přemrzlý
přimrzlý
omrzlý
promrzlý
umrzlý
vmrzlý
vymrzlý
zmrzlý
rozmrzlý
nazrzlý
uvázlý
uvízlý
nenadálý
nazrálý
přezrálý
dozrálý
uzrálý
vyzrálý
stálý
odstálý
přestálý
vodostálý
neustálý
roztálý
bílý
šedobílý
hnědobílý
sněhobílý
polobílý
červenobílý
černobílý
stříbrobílý
modrobílý
červenomodrobílý
žlutobílý
zbabělý
zblbělý
zhrubělý
bdělý
probdělý
zardělý
uzardělý
osamělý
uvědomělý
připitomělý
zpitomělý
smělý
setmělý
umělý
zašumělý
ošumělý
oněmělý
zplanělý
zdrobnělý
onemocnělý
zdomácnělý
zevšednělý
znárodnělý
zvodnělý
zkamenělý
zcepenělý
rozbahnělý
ojedinělý
zkapalnělý
zpohodlnělý
zmalomyslnělý
přejemnělý
zjemnělý
potemnělý
ztemnělý
domnělý
připitomnělý
zakrnělý
zkoprnělý
zdrsnělý
zkrásnělý
zpodstatnělý
zhmotnělý
rozradostnělý
rozlítostnělý
zhutnělý
zesmutnělý
posmutnělý
zbytnělý
zmalátnělý
zkonkrétnělý
zpřídavnělý
oduševnělý
produchovnělý
zduchovnělý
znělý
zlíbeznělý
přetučnělý
vyčnělý
zvěčnělý
zdřevěnělý
rozněžnělý
ulpělý
dospělý
vyspělý
polovyspělý
otupělý
nakypělý
načpělý
vyčpělý
zkrabatělý
zuhelnatělý
zcukernatělý
zkornatělý
zkostnatělý
zdřevnatělý
zdužnatělý
zcibebovatělý
zledovatělý
zvředovatělý
zamechovatělý
zrohovatělý
zvláčkovatělý
zhadrovatělý
zfotrovatělý
zesýrovatělý
naoctovatělý
zrezovatělý
zrezatělý
zašpičatělý
rozkošatělý
zparchantělý
ošuntělý
ochraptělý
znejistělý
sečtělý
zezvířečtělý
svraštělý
zbabštělý
počeštělý
zčeštělý
zpanštělý
zploštělý
zevropštělý
zesvětštělý
ztluštělý
obolavělý
rozbolavělý
proděravělý
zakrvavělý
zkrvavělý
narezavělý
zarezavělý
prorezavělý
zrezavělý
rozechvělý
našedivělý
zašedivělý
zešedivělý
prošedivělý
přecitlivělý
rozcitlivělý
zlenivělý
ztrouchnivělý
zpráchnivělý
naplesnivělý
zaplesnivělý
oplesnivělý
proplesnivělý
zplesnivělý
zchoulostivělý
zčervivělý
narezivělý
zarezivělý
prorezivělý
zrezivělý
skvělý
utkvělý
vyhladovělý
zlidovělý
ovdovělý
nafialovělý
zfialovělý
zprostorovělý
narůžovělý
zarůžovělý
zrůžovělý
zmrtvělý
zašlý
obešlý
nadešlý
předešlý
odešlý
podešlý
sešlý
vešlý
rozešlý
vzešlý
přešlý
přišlý
došlý
pošlý
popošlý
prošlý
ušlý
vyšlý
samý
kradmý
sedmý
střídmý
ozimý
zřejmý
samozřejmý
dvojmý
šikmý
kolmý
vidomý
jednodomý
dvoudomý
vědomý
předvědomý
podvědomý
sebevědomý
cílevědomý
povědomý
bezvědomý
lakomý
chromý
soukromý
pitomý
strmý
osmý
zkusmý
letmý
známý
světoznámý
přímý
polopřímý
bezdýmý
němý
hluchoněmý
dlabaný
zadlabaný
oddlabaný
dodlabaný
prodlabaný
vdlabaný
vydlabaný
rozdlabaný
hrabaný
nahrabaný
zahrabaný
polozahrabaný
odhrabaný
podhrabaný
přehrabaný
přihrabaný
dohrabaný
neohrabaný
pohrabaný
prohrabaný
shrabaný
uhrabaný
vhrabaný
vyhrabaný
rozhrabaný
škrabaný
naškrabaný
zaškrabaný
odškrabaný
seškrabaný
přeškrabaný
přiškrabaný
oškrabaný
doškrabaný
poškrabaný
proškrabaný
uškrabaný
vškrabaný
vyškrabaný
rozškrabaný
zanedbaný
vstřebaný
překlimbaný
proklimbaný
uklimbaný
bumbaný
dobumbaný
vybumbaný
zobaný
nazobaný
zazobaný
odzobaný
sezobaný
ozobaný
dozobaný
pozobaný
prozobaný
uzobaný
vyzobaný
rozzobaný
poďobaný
drbaný
nadrbaný
odrbaný
dodrbaný
podrbaný
prodrbaný
udrbaný
vydrbaný
zdrbaný
rozdrbaný
škubaný
naškubaný
zaškubaný
oškubaný
doškubaný
vyškubaný
rozškubaný
doklubaný
proklubaný
vyklubaný
dloubaný
nadloubaný
dodloubaný
vydloubaný
rozdloubaný
hloubaný
zahloubaný
dohloubaný
rubaný
narubaný
zarubaný
zhrubaný
dorubaný
prorubaný
vyrubaný
zrubaný
škrábaný
naškrábaný
zaškrábaný
odškrábaný
seškrábaný
přeškrábaný
přiškrábaný
oškrábaný
doškrábaný
poškrábaný
proškrábaný
uškrábaný
vškrábaný
vyškrábaný
rozškrábaný
kolébaný
odkolébaný
přikolébaný
dokolébaný
ukolébaný
rozkolébaný
líbaný
dolíbaný
prolíbaný
slíbaný
zlíbaný
přehýbaný
přihýbaný
ohýbaný
naohýbaný
prohýbaný
zprohýbaný
zohýbaný
rozhýbaný
bacaný
nabacaný
dobacaný
pokecaný
ukecaný
drcaný
dodrcaný
kodrcaný
nakodrcaný
překodrcaný
přikodrcaný
dokodrcaný
ukodrcaný
vykodrcaný
udrcaný
vydrcaný
cucaný
nacucaný
zacucaný
odcucaný
ocucaný
docucaný
pocucaný
procucaný
vycucaný
ducaný
naducaný
doducaný
plácaný
naplácaný
zaplácaný
přeplácaný
oplácaný
doplácaný
poplácaný
splácaný
uplácaný
vyplácaný
rozplácaný
daný
nadaný
padaný
napadaný
zapadaný
odpadaný
přepadaný
připadaný
opadaný
dopadaný
popadaný
propadaný
spadaný
upadaný
vypadaný
rozpadaný
zavadaný
ovadaný
povadaný
uvadaný
zadaný
oddaný
poddaný
znovuoddaný
hledaný
ohledaný
dohledaný
pohledaný
prohledaný
shledaný
vyhledaný
obsedaný
sesedaný
posedaný
rozsedaný
zvedaný
nadzvedaný
přizvedaný
dozvedaný
pozvedaný
vyzvedaný
předaný
přidaný
propajdaný
nandaný
zandaný
odendaný
přendaný
cmrndaný
nacmrndaný
docmrndaný
pocmrndaný
procmrndaný
vycmrndaný
rozcmrndaný
sundaný
bryndaný
nabryndaný
dobryndaný
pobryndaný
ubryndaný
vybryndaný
rozbryndaný
vyndaný
bodaný
nabodaný
dobodaný
pobodaný
probodaný
ubodaný
rozbodaný
dodaný
hlodaný
nahlodaný
obhlodaný
předhlodaný
odhlodaný
přehlodaný
ohlodaný
dohlodaný
prohlodaný
uhlodaný
vyhlodaný
rozhlodaný
podaný
prodaný
zaprodaný
předprodaný
odprodaný
doprodaný
vyprodaný
rozprodaný
udaný
vdaný
provdaný
vyvdaný
kydaný
nakydaný
dokydaný
pokydaný
vykydaný
rozkydaný
vydaný
sezdaný
rozdaný
brouzdaný
dobrouzdaný
pobrouzdaný
probrouzdaný
vzdaný
odevzdaný
hvízdaný
zahvízdaný
odhvízdaný
přehvízdaný
dohvízdaný
prohvízdaný
vyhvízdaný
bádaný
nabádaný
dobádaný
probádaný
vybádaný
hádaný
přehádaný
pohádaný
prohádaný
uhádaný
vyhádaný
rozhádaný
nakládaný
donakládaný
ponakládaný
vynakládaný
zakládaný
dozakládaný
spoluzakládaný
obkládaný
doobkládaný
předkládaný
odkládaný
podkládaný
překládaný
dopřekládaný
přikládaný
dopřikládaný
dokládaný
pokládaný
předpokládaný
dopokládaný
prokládaný
doprokládaný
skládaný
naskládaný
zaskládaný
odskládaný
seskládaný
přeskládaný
doskládaný
poskládaný
vyskládaný
ukládaný
doukládaný
vkládaný
dovkládaný
vykládaný
navykládaný
odvykládaný
dovykládaný
povykládaný
provykládaný
rozkládaný
dorozkládaný
převládaný
ovládaný
zvládaný
okrádaný
ukrádaný
vkrádaný
vykrádaný
rozkrádaný
postrádaný
pořádaný
spořádaný
uspořádaný
přeuspořádaný
spolupořádaný
vypořádaný
zapřádaný
předpřádaný
opřádaný
dopřádaný
přímodopřádaný
mokrodopřádaný
spřádaný
přímospřádaný
rozpřádaný
střádaný
nastřádaný
dostřádaný
žádaný
zažádaný
dožádaný
požádaný
vyžádaný
jídaný
zajídaný
odjídaný
přejídaný
ojídaný
dojídaný
pojídaný
projídaný
ujídaný
vyjídaný
rozjídaný
hlídaný
předhlídaný
ohlídaný
dohlídaný
pohlídaný
uhlídaný
snídaný
nasnídaný
dosnídaný
posnídaný
vídaný
předvídaný
povídaný
napovídaný
zapovídaný
předpovídaný
odpovídaný
zodpovídaný
dopovídaný
popovídaný
propovídaný
upovídaný
vypovídaný
zpovídaný
rozpovídaný
vyzpovídaný
střídaný
dostřídaný
prostřídaný
vystřídaný
bafaný
zabafaný
dobafaný
pobafaný
vybafaný
rozbafaný
ňafaný
zaňafaný
doňafaný
poňafaný
vyňafaný
rozňafaný
doufaný
troufaný
zoufaný
sahaný
osahaný
přísahaný
zapřísahaný
odpřísahaný
tahaný
natahaný
zatahaný
odtahaný
přetahaný
přitahaný
dotahaný
potahaný
stahaný
utahaný
vytahaný
roztahaný
zapřahaný
přepřahaný
vypřahaný
tlachaný
natlachaný
dotlachaný
potlachaný
protlachaný
vytlachaný
štrachaný
zaštrachaný
doštrachaný
poštrachaný
proštrachaný
vyštrachaný
nechaný
zanechaný
přenechaný
ponechaný
vynechaný
opelichaný
vypelichaný
očenichaný
pročenichaný
vyčenichaný
čichaný
načichaný
začichaný
očichaný
dočichaný
sochaný
dosochaný
vysochaný
drchaný
nadrchaný
dodrchaný
zašmodrchaný
ušmodrchaný
rozšmodrchaný
udrchaný
zdrchaný
vyprchaný
cuchaný
zacuchaný
docuchaný
pocuchaný
scuchaný
zcuchaný
rozcuchaný
kuchaný
dokuchaný
vykuchaný
rozkuchaný
předčmuchaný
očmuchaný
pročmuchaný
vyčmuchaný
bouchaný
zabouchaný
šplouchaný
našplouchaný
došplouchaný
vyšplouchaný
naslouchaný
poslouchaný
zaposlouchaný
odposlouchaný
oposlouchaný
spoluposlouchaný
vyposlouchaný
porouchaný
šťouchaný
našťouchaný
zašťouchaný
došťouchaný
prošťouchaný
ušťouchaný
vyšťouchaný
rozšťouchaný
předčuchaný
očuchaný
pročuchaný
vyčuchaný
rozevzdychaný
provzdychaný
uvzdychaný
dmychaný
rozdmychaný
máchaný
domáchaný
vymáchaný
páchaný
napáchaný
spáchaný
míchaný
namíchaný
zamíchaný
předmíchaný
přemíchaný
přimíchaný
pomíchaný
promíchaný
smíchaný
umíchaný
vmíchaný
rozmíchaný
píchaný
napíchaný
zapíchaný
popíchaný
propíchaný
upospíchaný
upíchaný
vypíchaný
rozpíchaný
dýchaný
nadýchaný
zadýchaný
prodýchaný
udýchaný
vydýchaný
rozdýchaný
slýchaný
proslýchaný
vyslýchaný
dmýchaný
rozdmýchaný
prospěchaný
uspěchaný
šlehaný
našlehaný
zašlehaný
sešlehaný
přešlehaný
ošlehaný
došlehaný
pošlehaný
prošlehaný
ušlehaný
všlehaný
vyšlehaný
rozšlehaný
zdvihaný
nazdvihaný
nadzdvihaný
dozdvihaný
pozdvihaný
švihaný
střihaný
nastřihaný
zastřihaný
odstřihaný
sestřihaný
přestřihaný
přistřihaný
ostřihaný
dostřihaný
postřihaný
prostřihaný
ustřihaný
vystřihaný
rozstřihaný
nalhaný
zalhaný
obelhaný
přelhaný
prolhaný
šplhaný
našplhaný
odšplhaný
sešplhaný
přešplhaný
došplhaný
vyšplhaný
rozšplhaný
obkulhaný
odkulhaný
překulhaný
přikulhaný
prokulhaný
skulhaný
rozkulhaný
vylhaný
kokrhaný
zakokrhaný
odkokrhaný
dokokrhaný
rozkokrhaný
mrhaný
domrhaný
promrhaný
zmrhaný
rozmrhaný
trhaný
natrhaný
zatrhaný
obtrhaný
nadtrhaný
předtrhaný
odtrhaný
podtrhaný
přetrhaný
zpřetrhaný
přitrhaný
otrhaný
dotrhaný
potrhaný
protrhaný
strhaný
utrhaný
vtrhaný
vytrhaný
ztrhaný
roztrhaný
vrhaný
dovrhaný
zvrhaný
plouhaný
doplouhaný
krouhaný
nakrouhaný
odkrouhaný
okrouhaný
dokrouhaný
pokrouhaný
ukrouhaný
vykrouhaný
rozkrouhaný
strouhaný
nastrouhaný
odstrouhaný
přistrouhaný
ostrouhaný
dostrouhaný
ustrouhaný
rozstrouhaný
namáhaný
vysokonamáhaný
přemáhaný
vymáhaný
zmáhaný
obléhaný
přiléhaný
sléhaný
nabíhaný
zabíhaný
nadbíhaný
předbíhaný
odbíhaný
podbíhaný
sebíhaný
rozebíhaný
přebíhaný
přibíhaný
obíhaný
dobíhaný
probíhaný
sbíhaný
vbíhaný
vybíhaný
zbíhaný
rozbíhaný
stíhaný
postíhaný
zdvíhaný
pozdvíhaný
vyčíhaný
stříhaný
nastříhaný
zastříhaný
odstříhaný
sestříhaný
přestříhaný
přistříhaný
ostříhaný
dostříhaný
postříhaný
prostříhaný
ustříhaný
vystříhaný
rozstříhaný
vyříhaný
žíhaný
zažíhaný
vyžíhaný
rozžíhaný
běhaný
naběhaný
zaběhaný
odběhaný
seběhaný
oběhaný
doběhaný
poběhaný
proběhaný
uběhaný
vyběhaný
zběhaný
rozběhaný
nahajaný
dohajaný
vyhajaný
bakaný
naplakaný
oplakaný
doplakaný
poplakaný
proplakaný
uplakaný
vyplakaný
rozplakaný
krakaný
zakrakaný
vykrakaný
nacvakaný
procvakaný
rozcvakaný
zpackaný
zakuckaný
překuckaný
prokuckaný
vykuckaný
rozkuckaný
prohekaný
rozhekaný
lekaný
halekaný
zahalekaný
dohalekaný
polekaný
vlekaný
vylekaný
usmekaný
sekaný
nasekaný
zasekaný
obsekaný
předsekaný
odsekaný
podsekaný
sesekaný
přesekaný
přisekaný
osekaný
dosekaný
posekaný
prosekaný
usekaný
vysekaný
rozsekaný
navztekaný
dovztekaný
povztekaný
provztekaný
vyvztekaný
rozvztekaný
čekaný
pročekaný
fikaný
přeblikaný
problikaný
rozblikaný
odklikaný
proklikaný
uklikaný
cvrlikaný
zacvrlikaný
přecvrlikaný
docvrlikaný
procvrlikaný
vycvrlikaný
podnikaný
pronikaný
odtikaný
roztikaný
promžikaný
rozmžikaný
uhejkaný
proplkaný
cinkaný
zacinkaný
blinkaný
poblinkaný
proflinkaný
klinkaný
zaklinkaný
odklinkaný
doklinkaný
brnkaný
nabrnkaný
zabrnkaný
odbrnkaný
přebrnkaný
dobrnkaný
ubrnkaný
vybrnkaný
rozbrnkaný
cvrnkaný
docvrnkaný
lokaný
nalokaný
dolokaný
kvokaný
zakvokaný
otlapkaný
naťapkaný
přeťapkaný
sťapkaný
vyťapkaný
rozťapkaný
frkaný
nafrkaný
zafrkaný
dofrkaný
vyfrkaný
krkaný
dokrkaný
mrkaný
zamrkaný
smrkaný
posmrkaný
usmrkaný
vysmrkaný
srkaný
dosrkaný
trkaný
otrkaný
strkaný
nastrkaný
zastrkaný
sestrkaný
rozestrkaný
přestrkaný
přistrkaný
dostrkaný
prostrkaný
vystrkaný
rozstrkaný
cvrkaný
scvrkaný
skaný
laskaný
polaskaný
popraskaný
rozpraskaný
pleskaný
popleskaný
tleskaný
zatleskaný
utleskaný
vytleskaný
roztleskaný
mrskaný
domrskaný
promrskaný
vymrskaný
zmrskaný
prskaný
luskaný
louskaný
přelouskaný
prolouskaný
rozlouskaný
tryskaný
otryskaný
práskaný
napráskaný
zapráskaný
spráskaný
vypráskaný
zpráskaný
rozpráskaný
pískaný
napískaný
zapískaný
odpískaný
přepískaný
dopískaný
propískaný
spískaný
upískaný
vypískaný
rozpískaný
vískaný
získaný
vyzískaný
třískaný
natřískaný
otřískaný
vytřískaný
ztřískaný
roztřískaný
vřískaný
zavřískaný
blýskaný
nablýskaný
oblýskaný
vyblýskaný
odprýskaný
oprýskaný
tkaný
vetkaný
přetkaný
dotkaný
potkaný
protkaný
utkaný
nutkaný
zaštkaný
kukaný
nakukaný
zakukaný
dokukaný
vnukaný
foukaný
nafoukaný
vefoukaný
ofoukaný
pofoukaný
vyfoukaný
rozfoukaný
houkaný
zahoukaný
odhoukaný
dohoukaný
nakoukaný
zakoukaný
odkoukaný
okoukaný
dokoukaný
vykoukaný
rozkoukaný
natloukaný
zatloukaný
obtloukaný
přitloukaný
otloukaný
dotloukaný
potloukaný
protloukaný
stloukaný
utloukaný
vtloukaný
vytloukaný
ztloukaný
roztloukaný
ponoukaný
broukaný
zabroukaný
dobroukaný
soukaný
nasoukaný
dosoukaný
usoukaný
vsoukaný
vysoukaný
pukaný
propukaný
rozpukaný
ufňukaný
šukaný
našukaný
zašukaný
ošukaný
došukaný
prošukaný
vyšukaný
ťukaný
naťukaný
zaťukaný
odťukaný
oťukaný
vyťukaný
nalykaný
zalykaný
polykaný
spolykaný
vzlykaný
mykaný
zamykaný
uzamykaný
odmykaný
odemykaný
omykaný
domykaný
pykaný
odpykaný
navykaný
odvykaný
přivykaný
uvykaný
zvykaný
cákaný
nacákaný
zacákaný
obcákaný
ocákaný
docákaný
pocákaný
ucákaný
vycákaný
rozcákaný
kdákaný
nakdákaný
zakdákaný
dokdákaný
prokdákaný
ukdákaný
vykdákaný
skákaný
naskákaný
zaskákaný
předskákaný
odskákaný
podskákaný
seskákaný
veskákaný
rozeskákaný
přeskákaný
přiskákaný
doskákaný
poskákaný
proskákaný
uskákaný
vyskákaný
lákaný
nalákaný
odlákaný
flákaný
doflákaný
proflákaný
rozflákaný
přilákaný
hulákaný
zahulákaný
dohulákaný
zhulákaný
rozhulákaný
vlákaný
vylákaný
zlákaný
přílákaný
krákaný
zakrákaný
dokrákaný
vykrákaný
kvákaný
zakvákaný
dokvákaný
vykvákaný
oblékaný
naoblékaný
dooblékaný
navlékaný
donavlékaný
zavlékaný
obvlékaný
odvlékaný
převlékaný
přivlékaný
povlékaný
provlékaný
svlékaný
vysvlékaný
vyvlékaný
zapékaný
přepékaný
připékaný
opékaný
dopékaný
propékaný
spékaný
vypékaný
rozpékaný
obtékaný
podtékaný
protékaný
zajíkaný
proutíkaný
rozutíkaný
říkaný
zaříkaný
předříkaný
odříkaný
přeříkaný
doříkaný
stříkaný
nastříkaný
zastříkaný
obstříkaný
odstříkaný
přestříkaný
ostříkaný
dostříkaný
postříkaný
vystříkaný
rozstříkaný
vyříkaný
smýkaný
sesmýkaný
přesmýkaný
dosmýkaný
posmýkaný
prosmýkaný
usmýkaný
zatýkaný
pozatýkaný
dotýkaný
podotýkaný
vytýkaný
žvýkaný
nažvýkaný
zažvýkaný
předžvýkaný
sežvýkaný
přežvýkaný
ožvýkaný
dožvýkaný
požvýkaný
vyžvýkaný
rozžvýkaný
mačkaný
namačkaný
zamačkaný
domačkaný
pomačkaný
promačkaný
smačkaný
umačkaný
vmačkaný
vymačkaný
zmačkaný
rozmačkaný
přečkaný
dočkaný
počkaný
vyčkaný
hýčkaný
dohýčkaný
pohýčkaný
zhýčkaný
rozhýčkaný
těkaný
zatěkaný
dotěkaný
protěkaný
vytěkaný
roztěkaný
štěkaný
naštěkaný
zaštěkaný
doštěkaný
proštěkaný
zakaňkaný
pokaňkaný
kuňkaný
zakuňkaný
dokuňkaný
zameškaný
promeškaný
zmeškaný
šuškaný
zatěžkaný
obtěžkaný
potěžkaný
ubrblaný
probublaný
vybublaný
rozbublaný
sedlaný
odsedlaný
přesedlaný
osedlaný
kvedlaný
nakvedlaný
zakvedlaný
dokvedlaný
ukvedlaný
vkvedlaný
vykvedlaný
rozkvedlaný
odhodlaný
ušmudlaný
chrchlaný
dochrchlaný
prochrchlaný
vychrchlaný
rozchrchlaný
muchlaný
domuchlaný
pomuchlaný
zmuchlaný
huhlaný
zahuhlaný
přehuhlaný
dohuhlaný
prohuhlaný
vyhuhlaný
rozeklaný
viklaný
vyviklaný
zviklaný
rozviklaný
trojklaný
dvojklaný
proklaný
sklaný
mrmlaný
zamrmlaný
domrmlaný
cumlaný
documlaný
ucumlaný
vycumlaný
dumlaný
dodumlaný
udumlaný
vydumlaný
chumlaný
zachumlaný
dozachumlaný
dochumlaný
zchumlaný
mumlaný
zamumlaný
domumlaný
brumlaný
zabrumlaný
dobrumlaný
udolaný
zdolaný
plápolaný
zaplápolaný
doplápolaný
volaný
zavolaný
obvolaný
předvolaný
odvolaný
přivolaný
dovolaný
povolaný
provolaný
svolaný
uvolaný
vyvolaný
zvolaný
planý
piplaný
dopiplaný
vypiplaný
slaný
zaslaný
obeslaný
předeslaný
odeslaný
seslaný
rozeslaný
doslaný
hořkoslaný
poloslaný
poslaný
vyslaný
matlaný
namatlaný
zamatlaný
omatlaný
domatlaný
pomatlaný
umatlaný
rozmatlaný
patlaný
napatlaný
zapatlaný
opatlaný
dopatlaný
spatlaný
upatlaný
rozpatlaný
žvatlaný
zažvatlaný
dožvatlaný
prožvatlaný
vyžvatlaný
vykotlaný
stlaný
nastlaný
zastlaný
obestlaný
odestlaný
podestlaný
rozestlaný
přestlaný
přistlaný
dostlaný
ustlaný
vystlaný
tutlaný
dotutlaný
ututlaný
zatoulaný
sálaný
zasálaný
dosálaný
procválaný
ucválaný
rozcválaný
podemílaný
rozemílaný
přemílaný
omílaný
vymílaný
spílaný
dospílaný
vyspílaný
zasílaný
obesílaný
odesílaný
sesílaný
rozesílaný
posílaný
vysílaný
odvysílaný
dovysílaný
rychlovysílaný
nastýlaný
odstýlaný
podestýlaný
rozestýlaný
přestýlaný
přistýlaný
dostýlaný
ustýlaný
vystýlaný
dělaný
nadělaný
padělaný
zadělaný
obdělaný
oddělaný
předělaný
přidělaný
dodělaný
podělaný
prodělaný
udělaný
spoludělaný
vydělaný
přivydělaný
rozdělaný
vzdělaný
převzdělaný
dovzdělaný
polovzdělaný
odkašlaný
pokašlaný
vykašlaný
rozkašlaný
šišlaný
zašišlaný
přešišlaný
došišlaný
prošišlaný
vyšišlaný
rozšišlaný
pižlaný
napižlaný
odpižlaný
přepižlaný
opižlaný
dopižlaný
propižlaný
upižlaný
vypižlaný
rozpižlaný
žižlaný
rozžižlaný
žužlaný
nažužlaný
ožužlaný
dožužlaný
klamaný
oklamaný
zklamaný
dumaný
zadumaný
dodumaný
produmaný
vydumaný
koumaný
dokoumaný
vykoumaný
zkoumaný
přezkoumaný
dozkoumaný
prozkoumaný
vyzkoumaný
bloumaný
dobloumaný
probloumaný
cloumaný
zacloumaný
docloumaný
ucloumaný
pochroumaný
lámaný
nalámaný
odlámaný
přelámaný
zpřelámaný
olámaný
dolámaný
polámaný
prolámaný
ulámaný
vlámaný
vylámaný
zlámaný
rozlámaný
ždímaný
doždímaný
vyždímaný
jímaný
najímaný
podnajímaný
pronajímaný
zajímaný
objímaný
předjímaný
odjímaný
podjímaný
přejímaný
přijímaný
rychlopřijímaný
dojímaný
pojímaný
projímaný
ujímaný
zaujímaný
vyjímaný
rozjímaný
odnímaný
snímaný
nasnímaný
vnímaný
hřímaný
zahřímaný
dohřímaný
třímaný
dotřímaný
dýmaný
nadýmaný
dodýmaný
jednaný
objednaný
přeobjednaný
přiobjednaný
doobjednaný
předjednaný
dojednaný
pojednaný
projednaný
sjednaný
ujednaný
vyjednaný
zjednaný
rozjednaný
znamenaný
zaznamenaný
předznamenaný
poznamenaný
vyznamenaný
hnaný
nahnaný
zahnaný
obehnaný
předehnaný
odehnaný
sehnaný
vehnaný
rozehnaný
přehnaný
žehnaný
zažehnaný
požehnaný
rozžehnaný
přihnaný
ohnaný
dohnaný
pohnaný
popohnaný
prohnaný
uhnaný
vyhnaný
tělnaný
konaný
překonaný
dokonaný
vykonaný
začernaný
zčernaný
těsnaný
natěsnaný
stěsnaný
vtěsnaný
nabobtnaný
zbobtnaný
městnaný
zaměstnaný
podzaměstnaný
přezaměstnaný
polozaměstnaný
směstnaný
vměstnaný
chutnaný
ochutnaný
vychutnaný
sledovnaný
rovnaný
narovnaný
zarovnaný
předrovnaný
odrovnaný
přerovnaný
přirovnaný
orovnaný
dorovnaný
porovnaný
srovnaný
urovnaný
vyrovnaný
naznaný
seznaný
rozeznaný
přiznaný
doznaný
poznaný
rozpoznaný
uznaný
zneuznaný
vyznaný
zaklínaný
proklínaný
napomínaný
zapomínaný
připomínaný
opomínaný
upomínaný
rozpomínaný
vzpomínaný
zavzpomínaný
napínaný
zapínaný
obpínaný
předpínaný
odpínaný
obepínaný
odepínaný
sepínaný
rozepínaný
přepínaný
připínaný
dopínaný
propínaný
spínaný
upínaný
vypínaný
rozpínaný
vzpínaný
dohasínaný
pohasínaný
vyhasínaný
zhasínaný
zatínaný
odtínaný
přetínaný
protínaný
stínaný
utínaný
zutínaný
roztínaný
načínaný
začínaný
počínaný
započínaný
zažínaný
sežínaný
dožínaný
požínaný
vyžínaný
rozžínaný
kapaný
nakapaný
zakapaný
odkapaný
překapaný
přikapaný
okapaný
dokapaný
pokapaný
prokapaný
ukapaný
vykapaný
rozkapaný
lapaný
zalapaný
klapaný
zaklapaný
doklapaný
dolapaný
šlapaný
našlapaný
zašlapaný
odšlapaný
sešlapaný
přišlapaný
ošlapaný
došlapaný
pošlapaný
prošlapaný
ušlapaný
vyšlapaný
rozšlapaný
papaný
napapaný
dopapaný
spapaný
načapaný
chňapaný
zachňapaný
dochňapaný
rozkřapaný
cpaný
nacpaný
zacpaný
vecpaný
přecpaný
docpaný
procpaný
ucpaný
vycpaný
klepaný
naklepaný
zaklepaný
odklepaný
překlepaný
přiklepaný
oklepaný
doklepaný
poklepaný
proklepaný
sklepaný
uklepaný
vyklepaný
rozklepaný
tepaný
dotepaný
vytepaný
roztepaný
třepaný
zatřepaný
setřepaný
otřepaný
dotřepaný
protřepaný
střepaný
vytřepaný
kopaný
nakopaný
zakopaný
obkopaný
odkopaný
podkopaný
překopaný
okopaný
dokopaný
pokopaný
prokopaný
skopaný
ukopaný
vkopaný
vykopaný
zkopaný
rozkopaný
čerpaný
načerpaný
předčerpaný
odčerpaný
přečerpaný
přičerpaný
dočerpaný
pročerpaný
vyčerpaný
rozčerpaný
naspaný
zaspaný
odespaný
rozespaný
přespaný
dospaný
prospaný
uspaný
vyspaný
dupaný
nadupaný
zadupaný
oddupaný
předupaný
přidupaný
odupaný
dodupaný
podupaný
produpaný
udupaný
vdupaný
vydupaný
zdupaný
rozdupaný
houpaný
zahoupaný
pohoupaný
rozhoupaný
koupaný
vykoupaný
zkoupaný
loupaný
naloupaný
odloupaný
oloupaný
doloupaný
sloupaný
vloupaný
vyloupaný
rozloupaný
chroupaný
dochroupaný
přestoupaný
křoupaný
šoupaný
našoupaný
ošoupaný
došoupaný
prošoupaný
chrupaný
šňupaný
zašňupaný
došňupaný
křupaný
zakřupaný
dokřupaný
sypaný
nasypaný
zasypaný
obsypaný
odsypaný
podsypaný
sesypaný
přesypaný
přisypaný
osypaný
dosypaný
posypaný
prosypaný
usypaný
vsypaný
vysypaný
rozsypaný
chápaný
drápaný
nadrápaný
dodrápaný
podrápaný
prodrápaný
vydrápaný
rozdrápaný
rozsápaný
rozkřápaný
pípaný
zapípaný
dopípaný
sípaný
zasípaný
dosípaný
štípaný
naštípaný
přeštípaný
doštípaný
poštípaný
vyštípaný
rozštípaný
rozskřípaný
rýpaný
zarýpaný
dorýpaný
porýpaný
sýpaný
nasýpaný
zasýpaný
obsýpaný
odsýpaný
podsýpaný
sesýpaný
přesýpaný
přisýpaný
osýpaný
dosýpaný
posýpaný
prosýpaný
usýpaný
vsýpaný
vysýpaný
rozsýpaný
raný
obstaraný
ustaraný
vystaraný
braný
nabraný
zabraný
odebraný
podebraný
sebraný
usebraný
rozebraný
přebraný
žebraný
dožebraný
vyžebraný
přibraný
obraný
dobraný
pobraný
probraný
ubraný
vybraný
předvybraný
dovybraný
draný
nadraný
sedraný
vedraný
zedraný
rozedraný
odraný
dodraný
promodraný
zmodraný
prodraný
vydraný
hraný
nahraný
zahraný
čechraný
načechraný
dočechraný
obehraný
předehraný
odehraný
sehraný
rozehraný
přehraný
přihraný
ohraný
dohraný
pohraný
prohraný
uhraný
vyhraný
proškemraný
vyškemraný
šimraný
zašimraný
pošimraný
oraný
zaoraný
přeoraný
okoraný
dookoraný
dooraný
pooraný
vyoraný
zoraný
rozoraný
praný
zapraný
předpraný
sepraný
přepraný
opraný
dopraný
propraný
vypraný
předposraný
chátraný
zchátraný
šmátraný
zašmátraný
došmátraný
prošmátraný
vyšmátraný
pátraný
zapátraný
dopátraný
propátraný
vypátraný
větraný
odvětraný
provětraný
vyvětraný
zvětraný
bouraný
nabouraný
odbouraný
dobouraný
pobouraný
probouraný
ubouraný
vbouraný
vybouraný
zbouraný
rozbouraný
couraný
docouraný
ucouraný
vycouraný
rozcouraný
kňouraný
zakňouraný
dokňouraný
ukňouraný
šťouraný
zašťouraný
došťouraný
pošťouraný
vyšťouraný
rozšťouraný
čuraný
přečuraný
očuraný
dočuraný
počuraný
vyčuraný
vraný
fáraný
dofáraný
sfáraný
vyfáraný
rozfáraný
rozháraný
káraný
pokáraný
čmáraný
načmáraný
začmáraný
dočmáraný
počmáraný
páraný
odpáraný
dopáraný
upáraný
vypáraný
rozpáraný
šťáraný
zašťáraný
došťáraný
vyšťáraný
nabíraný
zabíraný
odbíraný
odebíraný
podebíraný
rozebíraný
přebíraný
přibíraný
obíraný
dobíraný
pobíraný
probíraný
sbíraný
nasbíraný
sesbíraný
dosbíraný
posbíraný
vysbíraný
ubíraný
vybíraný
dovybíraný
rozbíraný
zadíraný
odíraný
prodíraný
sdíraný
vydíraný
rozdíraný
napíraný
zapíraný
předpíraný
odpíraný
podpíraný
odepíraný
podepíraný
přepíraný
opíraný
popíraný
propíraný
upíraný
vzpíraný
posíraný
natíraný
zatíraný
přetíraný
otíraný
dotíraný
potíraný
protíraný
stíraný
zastíraný
předstíraný
obestíraný
předestíraný
rozestíraný
prostíraný
rozprostíraný
utíraný
vtíraný
vytíraný
roztíraný
zavíraný
dozavíraný
pozavíraný
uzavíraný
otevíraný
pootevíraný
rozevíraný
přivíraný
dovíraný
svíraný
otvíraný
pozotvíraný
rozvíraný
nazíraný
obzíraný
odezíraný
podezíraný
přezíraný
zažíraný
rozežíraný
přežíraný
ožíraný
dožíraný
požíraný
prožíraný
sžíraný
užíraný
vyžíraný
rozžíraný
týraný
dotýraný
potýraný
utýraný
ztýraný
čůraný
přečůraný
očůraný
dočůraný
počůraný
vyčůraný
žraný
nažraný
zažraný
sežraný
rozežraný
přežraný
ožraný
dožraný
požraný
prožraný
užraný
vyžraný
kasaný
podkasaný
vykasaný
tesaný
přitesaný
otesaný
vytesaný
česaný
načesaný
začesaný
nadčesaný
předčesaný
odčesaný
podčesaný
přečesaný
přičesaný
očesaný
dočesaný
pročesaný
sčesaný
učesaný
včesaný
vyčesaný
zčesaný
rozčesaný
křesaný
nakřesaný
dokřesaný
vykřesaný
rozkřesaný
zhnisaný
mlsaný
namlsaný
domlsaný
promlsaný
zmlsaný
rozmlsaný
sosaný
nasosaný
dososaný
vysosaný
psaný
napsaný
zapsaný
nadepsaný
předepsaný
odepsaný
podepsaný
sepsaný
vepsaný
rozepsaný
přepsaný
připsaný
opsaný
dopsaný
popsaný
propsaný
upsaný
vypsaný
dusaný
zadusaný
dodusaný
podusaný
udusaný
vydusaný
zdusaný
kousaný
nakousaný
obkousaný
předkousaný
odkousaný
překousaný
okousaný
dokousaný
pokousaný
prokousaný
ukousaný
vykousaný
zkousaný
rozkousaný
umolousaný
urousaný
kysaný
nakysaný
zakysaný
zkysaný
přejásaný
rozjásaný
hlásaný
pásaný
napásaný
přepásaný
připásaný
opásaný
popásaný
propásaný
spásaný
vypásaný
drásaný
odrásaný
rozdrásaný
natřásaný
setřásaný
přetřásaný
otřásaný
potřásaný
střásaný
vytřásaný
lísaný
zakolísaný
rozkolísaný
taný
hmataný
nahmataný
zahmataný
ohmataný
prohmataný
vyhmataný
brebtaný
nabrebtaný
zabrebtaný
dobrebtaný
vybrebtaný
odtaný
metaný
nametaný
zametaný
odmetaný
podmetaný
přimetaný
ometaný
dometaný
smetaný
umetaný
vmetaný
vymetaný
zmetaný
rozmetaný
rozčvachtaný
lechtaný
polechtaný
řehtaný
zařehtaný
uřehtaný
rozřehtaný
nakmitaný
rozkmitaný
špitaný
zašpitaný
došpitaný
jektaný
zajektaný
dojektaný
rozjektaný
koktaný
vykoktaný
rozkoktaný
kloktaný
zakloktaný
vykloktaný
hltaný
shltaný
zhltaný
chlemtaný
dochlemtaný
vychlemtaný
slintaný
oslintaný
poslintaný
dotaný
skřehotaný
naskřehotaný
zaskřehotaný
doskřehotaný
proskřehotaný
blekotaný
zablekotaný
doblekotaný
ztroskotaný
motaný
namotaný
zamotaný
odmotaný
přimotaný
omotaný
domotaný
smotaný
umotaný
vymotaný
zmotaný
rozmotaný
třepotaný
šepotaný
deptaný
zdeptaný
leptaný
naleptaný
odleptaný
vyleptaný
rozleptaný
reptaný
breptaný
nabreptaný
zabreptaný
dobreptaný
probreptaný
ubreptaný
vybreptaný
rozbreptaný
zeptaný
pozeptaný
přeptaný
šeptaný
našeptaný
zašeptaný
pošeptaný
optaný
doptaný
poptaný
vyptaný
škrtaný
zaškrtaný
odškrtaný
seškrtaný
přeškrtaný
doškrtaný
proškrtaný
vyškrtaný
našprtaný
vrtaný
navrtaný
zavrtaný
obvrtaný
předvrtaný
odvrtaný
převrtaný
přivrtaný
dovrtaný
provrtaný
uvrtaný
vyvrtaný
rozvrtaný
črtaný
načrtaný
dočrtaný
chlastaný
prochlastaný
uchlastaný
trestaný
potrestaný
vytrestaný
ztrestaný
křestaný
chystaný
nachystaný
přichystaný
uchystaný
žvástaný
kutaný
nakutaný
zakutaný
dokutaný
vykutaný
poutaný
odpoutaný
přepoutaný
připoutaný
spoutaný
upoutaný
rozpoutaný
spolurozpoutaný
chytaný
nachytaný
odchytaný
dochytaný
pochytaný
vychytaný
rozchytaný
škytaný
vytaný
roztaný
látaný
zalátaný
slátaný
chvátaný
uchvátaný
létaný
nalétaný
zalétaný
oblétaný
odlétaný
podlétaný
přelétaný
přilétaný
dolétaný
prolétaný
naplétaný
zaplétaný
obplétaný
odplétaný
přeplétaný
oplétaný
doplétaný
proplétaný
splétaný
uplétaný
vplétaný
vyplétaný
rozplétaný
slétaný
ulétaný
vlétaný
vylétaný
rozlétaný
vzlétaný
lítaný
nalítaný
zalítaný
oblítaný
odlítaný
podlítaný
přelítaný
přilítaný
dolítaný
prolítaný
slítaný
ulítaný
vlítaný
vylítaný
rozlítaný
vzlítaný
namítaný
zamítaný
odmítaný
přemítaný
omítaný
promítaný
napromítaný
odpromítaný
dopromítaný
vymítaný
zmítaný
rozmítaný
vítaný
přivítaný
uvítaný
čítaný
načítaný
předčítaný
odčítaný
odečítaný
sečítaný
přičítaný
dočítaný
počítaný
napočítaný
započítaný
odpočítaný
přepočítaný
připočítaný
dopočítaný
propočítaný
spočítaný
vypočítaný
rozpočítaný
pročítaný
sčítaný
vyčítaný
skýtaný
vymýtaný
odklopýtaný
překlopýtaný
doklopýtaný
proklopýtaný
sklopýtaný
hnětaný
plavaný
uplavaný
studovávavaný
nastudovávavaný
dostudovávavaný
prostudovávavaný
vystudovávavaný
obědvaný
naobědvaný
plivaný
naplivaný
zaplivaný
oplivaný
doplivaný
poplivaný
mokvaný
dabovaný
nadabovaný
zkolabovaný
zeslabovaný
oslabovaný
rabovaný
zahrabovaný
odhrabovaný
přehrabovaný
přihrabovaný
pohrabovaný
prohrabovaný
shrabovaný
uhrabovaný
vyhrabovaný
rozhrabovaný
krabovaný
naškrabovaný
zaškrabovaný
odškrabovaný
seškrabovaný
přeškrabovaný
přiškrabovaný
oškrabovaný
doškrabovaný
proškrabovaný
uškrabovaný
vškrabovaný
vyškrabovaný
rozškrabovaný
vyrabovaný
lobbovaný
zalobbovaný
přelobbovaný
dolobbovaný
vylobbovaný
zlobbovaný
zvelebovaný
pochlebovaný
pošklebovaný
ušklebovaný
potřebovaný
opotřebovaný
spotřebovaný
vypotřebovaný
uždibovaný
exhibovaný
slibovaný
naslibovaný
transkribovaný
proskribovaný
šibovaný
oblbovaný
flambovaný
plombovaný
zaplombovaný
zahanbovaný
napodobovaný
zpodobovaný
přizdobovaný
ozdobovaný
lobovaný
zalobovaný
přelobovaný
dolobovaný
vylobovaný
zlobovaný
podrobovaný
rozdrobovaný
aprobovaný
osobovaný
ztrojnásobovaný
zdvojnásobovaný
znásobovaný
zásobovaný
předzásobovaný
způsobovaný
přizpůsobovaný
uzpůsobovaný
verbovaný
naverbovaný
převerbovaný
zverbovaný
absorbovaný
adsorbovaný
resorbovaný
hubovaný
vyhubovaný
inkubovaný
zahlubovaný
prohlubovaný
zasnubovaný
roubovaný
naroubovaný
přeroubovaný
přiroubovaný
doroubovaný
šroubovaný
našroubovaný
zašroubovaný
odšroubovaný
sešroubovaný
přešroubovaný
přišroubovaný
došroubovaný
vyšroubovaný
rozšroubovaný
obrubovaný
vytrubovaný
roztrubovaný
vrubovaný
zubovaný
chybovaný
zachybovaný
pohybovaný
rozpohybovaný
obohacovaný
zakulacovaný
pozlacovaný
zkracovaný
napracovaný
zapracovaný
předpracovaný
odpracovaný
přepracovaný
opracovaný
dopracovaný
propracovaný
upracovaný
vypracovaný
zpracovaný
předzpracovaný
rozpracovaný
zatracovaný
zachvacovaný
uchvacovaný
šacovaný
obcovaný
vyobcovaný
soudcovaný
hecovaný
vyhecovaný
kibicovaný
hicovaný
rozhicovaný
skicovaný
naskicovaný
špicovaný
našpicovaný
falcovaný
hřebelcovaný
vyhřebelcovaný
zahlcovaný
přehlcovaný
pohlcovaný
válcovaný
zaválcovaný
převálcovaný
uválcovaný
vyválcovaný
zválcovaný
rozválcovaný
balancovaný
vybalancovaný
bilancovaný
zbilancovaný
financovaný
zafinancovaný
předfinancovaný
refinancovaný
dofinancovaný
samofinancovaný
profinancovaný
ufinancovaný
spolufinancovaný
drancovaný
vydrancovaný
tancovaný
zatancovaný
distancovaný
vytancovaný
roztancovaný
licencovaný
přelicencovaný
diferencovaný
subvencovaný
skoncovaný
anoncovaný
denuncovaný
puncovaný
oplocovaný
sjednocovaný
nadhodnocovaný
předhodnocovaný
podhodnocovaný
znehodnocovaný
přehodnocovaný
ohodnocovaný
vyhodnocovaný
zhodnocovaný
opocovaný
propocovaný
vypocovaný
vyhrocovaný
zaškrcovaný
přiškrcovaný
usmrcovaný
porcovaný
naporcovaný
rozporcovaný
burcovaný
vyburcovaný
zburcovaný
znechucovaný
ochucovaný
zarmucovaný
přinucovaný
donucovaný
vnucovaný
vynucovaný
nakrucovaný
překrucovaný
přikrucovaný
skrucovaný
vykrucovaný
zkrucovaný
zachycovaný
podchycovaný
přichycovaný
uchycovaný
vymycovaný
nasycovaný
zasycovaný
přesycovaný
dosycovaný
prosycovaný
lícovaný
slícovaný
podněcovaný
rozněcovaný
nasvěcovaný
zasvěcovaný
znesvěcovaný
osvěcovaný
posvěcovaný
prosvěcovaný
rozsvěcovaný
odhadovaný
dohadovaný
uhadovaný
dokladovaný
skladovaný
sladovaný
zesladovaný
gradovaný
degradovaný
vygradovaný
tradovaný
rozradovaný
úřadovaný
odúřadovaný
zúřadovaný
dožadovaný
požadovaný
vyžadovaný
ledovaný
zaledovaný
koledovaný
vykoledovaný
sledovaný
nasledovaný
dosledovaný
vysledovaný
následovaný
pronásledovaný
expedovaný
vyexpedovaný
koincidovaný
jodidovaný
validovaný
konsolidovaný
subkonsolidovaný
zkonsolidovaný
fluoridovaný
vidovaný
evidovaný
zaevidovaný
revidovaný
zrevidovaný
likvidovaný
vylikvidovaný
zlikvidovaný
oxidovaný
zoxidovaný
saldovaný
meldovaný
holdovaný
kandovaný
skandovaný
komandovaný
expandovaný
suspendovaný
extendovaný
korespondovaný
vykorespondovaný
sondovaný
vysondovaný
fundovaný
refundovaný
difundovaný
redifundovaný
bodovaný
zabodovaný
vybodovaný
obchodovaný
vyobchodovaný
zobchodovaný
pochodovaný
napochodovaný
odpochodovaný
připochodovaný
dopochodovaný
propochodovaný
vpochodovaný
vypochodovaný
rozpochodovaný
prohodovaný
rozhodovaný
spolurozhodovaný
jodovaný
akomodovaný
parodovaný
zparodovaný
erodovaný
korodovaný
předkorodovaný
zkorodovaný
vodovaný
bombardovaný
vybombardovaný
rozbombardovaný
retardovaný
prohazardovaný
mordovaný
kolaudovaný
zkolaudovaný
aplaudovaný
defraudovaný
budovaný
zabudovaný
přebudovaný
dobudovaný
vybudovaný
znovuvybudovaný
zbudovaný
rozbudovaný
znovuzbudovaný
preludovaný
okludovaný
erudovaný
extrudovaný
studovaný
nastudovaný
sestudovaný
přestudovaný
dostudovaný
prostudovaný
vystudovaný
pohvizdovaný
zabarikádovaný
ládovaný
naládovaný
pomádovaný
napomádovaný
vyspádovaný
torpédovaný
křídovaný
nakřídovaný
jódovaný
kódovaný
zakódovaný
odkódovaný
dekódovaný
překódovaný
rozkódovaný
zabědovaný
zbědovaný
půdovaný
zrekreovaný
blazeovaný
blafovaný
parafovaný
paragrafovaný
telegrafovaný
fotografovaný
nafotografovaný
odfotografovaný
přefotografovaný
ofotografovaný
dofotografovaný
vyfotografovaný
šrafovaný
vyšrafovaný
triumfovaný
atrofovaný
hypertrofovaný
metamorfovaný
blufovaný
houfovaný
šéfovaný
reagovaný
zareagovaný
odreagovaný
zreagovaný
propagovaný
legovaný
vysocelegovaný
delegovaný
privilegovaný
vysokolegovaný
nízkolegovaný
mikrolegovaný
negovaný
znegovaný
agregovaný
dezagregovaný
segregovaný
redigovaný
zredigovaný
dirigovaný
udirigovaný
korigovaný
zkorigovaný
navigovaný
amalgovaný
emulgovaný
tangovaný
fingovaný
restringovaný
distingovaný
ševingovaný
prolongovaný
fungovaný
zafungovaný
adjungovaný
homologovaný
nadrogovaný
zdrogovaný
embargovaný
dispergovaný
divergovaný
konvergovaný
urgovaný
expurgovaný
konjugovaný
kontrahovaný
protrahovaný
abstrahovaný
vyabstrahovaný
extrahovaný
vyextrahovaný
zasahovaný
obsahovaný
přesahovaný
dosahovaný
natahovaný
zatahovaný
obtahovaný
předtahovaný
odtahovaný
přetahovaný
přitahovaný
dotahovaný
potahovaný
popotahovaný
protahovaný
stahovaný
utahovaný
vtahovaný
vytahovaný
povytahovaný
roztahovaný
vztahovaný
svahovaný
sesvahovaný
napřahovaný
požahovaný
chovaný
oplachovaný
proplachovaný
splachovaný
vyplachovaný
zkrachovaný
zachovaný
šachovaný
vyšachovaný
odchovaný
nadechovaný
oddechovaný
vdechovaný
vydechovaný
oplechovaný
doplechovaný
přechovaný
napichovaný
zapichovaný
odpichovaný
přepichovaný
připichovaný
popichovaný
propichovaný
upichovaný
vpichovaný
vypichovaný
cejchovaný
přecejchovaný
ocejchovaný
valchovaný
zvalchovaný
dochovaný
pochovaný
čerchovaný
sprchovaný
osprchovaný
vysprchovaný
svrchovaný
schovaný
uschovaný
uchovaný
pošťuchovaný
oddychovaný
vychovaný
převychovaný
spoluvychovaný
pěchovaný
napěchovaný
upěchovaný
špehovaný
stehovaný
nastehovaný
sestehovaný
dostehovaný
prostehovaný
ožehovaný
klihovaný
knihovaný
zaknihovaný
překnihovaný
zastihovaný
předstihovaný
přistihovaný
dostihovaný
postihovaný
vystihovaný
nazdvihovaný
nadzdvihovaný
pozdvihovaný
vyzdvihovaný
nastřihovaný
zastřihovaný
obstřihovaný
odstřihovaný
sestřihovaný
přestřihovaný
přistřihovaný
ostřihovaný
dostřihovaný
postřihovaný
prostřihovaný
vystřihovaný
rozstřihovaný
polohovaný
napolohovaný
zálohovaný
zazálohovaný
ozálohovaný
stohovaný
nastohovaný
zadrhovaný
zdrhovaný
odtrhovaný
podtrhovaný
strhovaný
utrhovaný
vytrhovaný
navrhovaný
zavrhovaný
podvrhovaný
opovrhovaný
uvrhovaný
vyvrhovaný
rozvrhovaný
nasluhovaný
zasluhovaný
obsluhovaný
vyluhovaný
vylouhovaný
pruhovaný
postruhovaný
soustruhovaný
vysoustruhovaný
vyčuhovaný
rýhovaný
stěhovaný
nastěhovaný
odstěhovaný
sestěhovaný
přestěhovaný
přistěhovaný
dostěhovaný
vystěhovaný
rozstěhovaný
iniciovaný
asociovaný
disociovaný
variovaný
repatriovaný
zahajovaný
obhajovaný
nakrajovaný
zakrajovaný
obkrajovaný
předkrajovaný
odkrajovaný
překrajovaný
přikrajovaný
okrajovaný
dokrajovaný
prokrajovaný
skrajovaný
ukrajovaný
vkrajovaný
vykrajovaný
rozkrajovaný
zatajovaný
odtajovaný
utajovaný
olejovaný
naolejovaný
vykolejovaný
doolejovaný
sprejovaný
přesprejovaný
livrejovaný
bojovaný
zabojovaný
dobojovaný
probojovaný
ubojovaný
vybojovaný
rozbojovaný
oddojovaný
dodojovaný
vydojovaný
znepokojovaný
uspokojovaný
přihnojovaný
napojovaný
zapojovaný
odpojovaný
přepojovaný
připojovaný
propojovaný
spojovaný
pospojovaný
rozpojovaný
odzbrojovaný
přezbrojovaný
přizbrojovaný
ozbrojovaný
dozbrojovaný
vyzbrojovaný
krojovaný
oktrojovaný
naoktrojovaný
odstrojovaný
sestrojovaný
přestrojovaný
přistrojovaný
vystrojovaný
zdvojovaný
rozdvojovaný
přisvojovaný
osvojovaný
odokujovaný
kovaný
zaskakovaný
obskakovaný
podskakovaný
seskakovaný
přeskakovaný
proskakovaný
lakovaný
nalakovaný
zalakovaný
odlakovaný
přelakovaný
poflakovaný
natlakovaný
odtlakovaný
povlakovaný
pakovaný
napakovaný
zapakovaný
přepakovaný
opakovaný
zopakovaný
spakovaný
vypakovaný
rozpakovaný
brakovaný
vybrakovaný
krakovaný
prosakovaný
vsakovaný
atakovaný
doatakovaný
bivakovaný
zabivakovaný
zakovaný
obkovaný
skobkovaný
klubkovaný
vroubkovaný
zoubkovaný
záhybkovaný
žlábkovaný
vyžlábkovaný
fackovaný
nafackovaný
profackovaný
zfackovaný
odpeckovaný
vypeckovaný
předkovaný
prostředkovaný
zprostředkovaný
skládkovaný
hromádkovaný
řádkovaný
odřádkovaný
podekovaný
resekovaný
detekovaný
překovaný
slabikovaný
přeslabikovaný
abdikovaný
dedikovaný
medikovaný
predikovaný
indikovaný
specifikovaný
kalcifikovaný
acidifikovaný
solidifikovaný
kodifikovaný
rekodifikovaný
modifikovaný
kvalifikovaný
rekvalifikovaný
překvalifikovaný
diskvalifikovaný
exemplifikovaný
mumifikovaný
bonifikovaný
chronifikovaný
personifikovaný
unifikovaný
esterifikovaný
verifikovaný
petrifikovaný
elektrifikovaný
klasifikovaný
překlasifikovaný
osifikovaný
ratifikovaný
rektifikovaný
kvantifikovaný
identifikovaný
notifikovaný
certifikovaný
mystifikovaný
zmystifikovaný
intenzifikovaný
diverzifikovaný
infikovaný
dezinfikovaný
vydezinfikovaný
injikovaný
publikovaný
flikovaný
zaflikovaný
doflikovaný
sflikovaný
aplikovaný
replikovaný
zreplikovaný
implikovaný
komplikovaný
překomplikovaný
zkomplikovaný
duplikovaný
zduplikovaný
komunikovaný
zakomunikovaný
exkomunikovaný
pikovaný
špikovaný
prošpikovaný
karikovaný
zkarikovaný
fabrikovaný
prefabrikovaný
lubrikovaný
paprikovaný
intrikovaný
batikovaný
praktikovaný
domestikovaný
sofistikovaný
diagnostikovaný
překřikovaný
okřikovaný
pokřikovaný
vykřikovaný
přikovaný
nastřikovaný
obstřikovaný
odstřikovaný
postřikovaný
vstřikovaný
vystřikovaný
rozstřikovaný
šikovaný
sešikovaný
krajkovaný
okrajkovaný
lelkovaný
prolelkovaný
žilkovaný
kolkovaný
okolkovaný
školkovaný
ampulkovaný
zaškatulkovaný
rozškatulkovaný
titulkovaný
otitulkovaný
žinylkovaný
trylkovaný
zatrylkovaný
obálkovaný
pálkovaný
odpálkovaný
kapitálkovaný
světélkovaný
dílkovaný
vyumělkovaný
důlkovaný
jamkovaný
známkovaný
oznámkovaný
snímkovaný
osnímkovaný
frankovaný
ofrankovaný
tankovaný
natankovaný
písmenkovaný
cinkovaný
linkovaný
nalinkovaný
přelinkovaný
dolinkovaný
slinkovaný
našminkovaný
pusinkovaný
zinkovaný
pozinkovaný
učinkovaný
účinkovaný
poklonkovaný
vypoklonkovaný
článkovaný
rozčlánkovaný
stránkovaný
odstránkovaný
přestránkovaný
rozstránkovaný
připomínkovaný
opřipomínkovaný
okovaný
dokovaný
lokovaný
alokovaný
dealokovaný
blokovaný
zablokovaný
odblokovaný
vyblokovaný
zblokovaný
dislokovaný
rokovaný
krokovaný
odkrokovaný
prokrokovaný
prorokovaný
prokovaný
nárokovaný
úrokovaný
zúrokovaný
evokovaný
provokovaný
zaprovokovaný
doprovokovaný
vyprovokovaný
šokovaný
nálepkovaný
onálepkovaný
vtipkovaný
zavtipkovaný
sloupkovaný
markovaný
parkovaný
zaparkovaný
přeparkovaný
handrkovaný
šperkovaný
vyšperkovaný
smirkovaný
svorkovaný
závorkovaný
uzávorkovaný
vzorkovaný
převzorkovaný
usrkovaný
zastrkovaný
odstrkovaný
podstrkovaný
postrkovaný
prostrkovaný
vystrkovaný
čárkovaný
odčárkovaný
pětičárkovaný
trojčárkovaný
jednočárkovaný
čtyrčárkovaný
dvoučárkovaný
vyčárkovaný
tříčárkovaný
čtyřčárkovaný
dírkovaný
paběrkovaný
stěrkovaný
štěrkovaný
maskovaný
namaskovaný
zamaskovaný
odmaskovaný
demaskovaný
vymaskovaný
deskovaný
probleskovaný
peskovaný
vypeskovaný
rozbřeskovaný
konfiskovaný
zkonfiskovaný
riskovaný
zariskovaný
přetiskovaný
otiskovaný
potiskovaný
utiskovaný
vtiskovaný
voskovaný
navoskovaný
kouskovaný
nakouskovaný
rozkouskovaný
hláskovaný
přehláskovaný
páskovaný
pískovaný
opískovaný
třískovaný
špetkovaný
obnitkovaný
využitkovaný
zužitkovaný
kostkovaný
lístkovaný
plátkovaný
naplátkovaný
doplátkovaný
drátkovaný
vydrátkovaný
vysvátkovaný
zátkovaný
zazátkovaný
odzátkovaný
štítkovaný
kvítkovaný
razítkovaný
přerazítkovaný
orazítkovaný
prorazítkovaný
ukovaný
dedukovaný
vydedukovaný
koedukovaný
redukovaný
zredukovaný
indukovaný
produkovaný
reprodukovaný
zreprodukovaný
přeprodukovaný
vyprodukovaný
nafukovaný
zafukovaný
obfukovaný
odfukovaný
podfukovaný
přefukovaný
přifukovaný
ofukovaný
dofukovaný
pofukovaný
profukovaný
vyfukovaný
shlukovaný
šlukovaný
pobrukovaný
přisukovaný
posukovaný
štukovaný
naštukovaný
doštukovaný
přízvukovaný
pobzukovaný
vkovaný
pohlavkovaný
napohlavkovaný
zpohlavkovaný
dávkovaný
nadávkovaný
předávkovaný
nízkodávkovaný
cévkovaný
cívkovaný
vykovaný
povykovaný
přežvykovaný
zkovaný
svazkovaný
rozkovaný
klouzkovaný
řetízkovaný
hákovaný
zahákovaný
odhákovaný
zamindrákovaný
hřebíkovaný
vodíkovaný
navodíkovaný
balíkovaný
knoflíkovaný
vykolíkovaný
bulíkovaný
nabulíkovaný
pohliníkovaný
odřepíkovaný
odpesíkovaný
puntíkovaný
vyzmizíkovaný
tlačkovaný
značkovaný
označkovaný
vyznačkovaný
čtverečkovaný
čverečkovaný
tečkovaný
obtečkovaný
potečkovaný
vytečkovaný
křečkovaný
skobičkovaný
hvězdičkovaný
paličkovaný
kličkovaný
prokličkovaný
vykličkovaný
kuličkovaný
patičkovaný
kostičkovaný
hlavičkovaný
odhlavičkovaný
přehlavičkovaný
vyhlavičkovaný
očkovaný
naočkovaný
přeočkovaný
vločkovaný
oočkovaný
proočkovaný
cvočkovaný
ručkovaný
přeručkovaný
vyručkovaný
háčkovaný
zaháčkovaný
uháčkovaný
vyháčkovaný
ráčkovaný
sáčkovaný
kachlíčkovaný
dolíčkovaný
kolíčkovaný
políčkovaný
zpolíčkovaný
puntíčkovaný
zavíčkovaný
odvíčkovaný
stůčkovaný
děkovaný
poděkovaný
laškovaný
zalaškovaný
dolaškovaný
papouškovaný
odpapouškovaný
dopapouškovaný
práškovaný
síťkovaný
vložkovaný
vyvložkovaný
skužkovaný
kroužkovaný
zakroužkovaný
obkroužkovaný
okroužkovaný
proužkovaný
drážkovaný
zakřížkovaný
mřížkovaný
balovaný
nabalovaný
zabalovaný
přebalovaný
přibalovaný
obalovaný
zaobalovaný
dobalovaný
pobalovaný
sbalovaný
ubalovaný
vybalovaný
rozbalovaný
oddalovaný
vzdalovaný
zahalovaný
odhalovaný
poodhalovaný
inhalovaný
zakalovaný
odkalovaný
eskalovaný
malovaný
namalovaný
zamalovaný
podmalovaný
přemalovaný
přimalovaný
omalovaný
domalovaný
pomalovaný
zpomalovaný
vymalovaný
zmalovaný
zdokonalovaný
napalovaný
zapalovaný
odpalovaný
podpalovaný
přepalovaný
připalovaný
opalovaný
dopalovaný
propalovaný
spalovaný
upalovaný
vpalovaný
vypalovaný
rozpalovaný
instalovaný
nainstalovaný
předinstalovaný
odinstalovaný
přeinstalovaný
přiinstalovaný
doinstalovaný
ustalovaný
krystalovaný
překrystalovaný
vykrystalovaný
zavalovaný
odvalovaný
podvalovaný
převalovaný
pochvalovaný
schvalovaný
vychvalovaný
svalovaný
uvalovaný
vyvalovaný
rozvalovaný
šalovaný
žalovaný
zažalovaný
obžalovaný
etablovaný
driblovaný
zaoblovaný
hoblovaný
přehoblovaný
ohoblovaný
dublovaný
špiclovaný
kormidlovaný
zakormidlovaný
překormidlovaný
dokormidlovaný
ukormidlovaný
přesidlovaný
osidlovaný
usidlovaný
vysidlovaný
vyhandlovaný
mandlovaný
švindlovaný
zašvindlovaný
sešvindlovaný
ošvindlovaný
vyšvindlovaný
pudlovaný
zabydlovaný
odbydlovaný
rádlovaný
přesídlovaný
osídlovaný
dosídlovaný
usídlovaný
vysídlovaný
jódlovaný
zajódlovaný
dojódlovaný
projódlovaný
kabelovaný
zakabelovaný
prokabelovaný
tabelovaný
celovaný
zacelovaný
pocelovaný
zocelovaný
přeparcelovaný
rozparcelovaný
scelovaný
ucelovaný
modelovaný
namodelovaný
domodelovaný
vymodelovaný
zatmelovaný
přetmelovaný
stmelovaný
vytmelovaný
tunelovaný
vytunelovaný
apelovaný
interpelovaný
spelovaný
korelovaný
autokorelovaný
obveselovaný
rozveselovaný
ciselovaný
odkyselovaný
okyselovaný
seštelovaný
zaplevelovaný
odplevelovaný
cizelovaný
nastřelovaný
zastřelovaný
odstřelovaný
sestřelovaný
přestřelovaný
přistřelovaný
ostřelovaný
postřelovaný
prostřelovaný
ustřelovaný
vstřelovaný
vystřelovaný
rozstřelovaný
biflovaný
nabiflovaný
kamuflovaný
zakamuflovaný
odkráglovaný
vochlovaný
urychlovaný
zrychlovaný
jehlovaný
zaokrouhlovaný
zeštíhlovaný
mailovaný
senzibilovaný
zacilovaný
docilovaný
oscilovaný
profilovaný
přeprofilovaný
vyprofilovaný
anihilovaný
milovaný
zamilovaný
asimilovaný
domilovaný
pomilovaný
smilovaný
umilovaný
pilovaný
napilovaný
zapilovaný
odpilovaný
přepilovaný
připilovaný
kompilovaný
zakompilovaný
předkompilovaný
rekompilovaný
překompilovaný
zkompilovaný
opilovaný
dopilovaný
propilovaný
upilovaný
vypilovaný
drilovaný
sterilovaný
grilovaný
ogrilovaný
zesilovaný
posilovaný
usilovaný
vysilovaný
ventilovaný
destilovaný
oddestilovaný
předestilovaný
vydestilovaný
rozčilovaný
hajlovaný
zahajlovaný
dohajlovaný
klovaný
niklovaný
poniklovaný
zacyklovaný
recyklovaný
dolovaný
poddolovaný
kondolovaný
vydolovaný
vyholovaný
neartikolovaný
protokolovaný
zaprotokolovaný
úkolovaný
zaškolovaný
přeškolovaný
proškolovaný
demolovaný
zdemolovaný
extrapolovaný
interpolovaný
rolovaný
odrolovaný
dodrolovaný
udrolovaný
vydrolovaný
rozdrolovaný
srolovaný
kontrolovaný
překontrolovaný
dokontrolovaný
zkontrolovaný
nasolovaný
zasolovaný
odsolovaný
isolovaný
zaisolovaný
odisolovaný
přisolovaný
vysolovaný
nastolovaný
podvolovaný
dovolovaný
povolovaný
svolovaný
izolovaný
zaizolovaný
odizolovaný
zateplovaný
oteplovaný
samplovaný
kontemplovaný
suplovaný
zakreslovaný
obkreslovaný
předkreslovaný
podkreslovaný
překreslovaný
přikreslovaný
dokreslovaný
pokreslovaný
prokreslovaný
vkreslovaný
vykreslovaný
zkreslovaný
rozkreslovaný
vekslovaný
převekslovaný
vyvekslovaný
syslovaný
nasyslovaný
číslovaný
přečíslovaný
očíslovaný
vyčíslovaný
entlovaný
pytlovaný
nasvětlovaný
zesvětlovaný
osvětlovaný
prosvětlovaný
vysvětlovaný
dovysvětlovaný
faulovaný
zfaulovaný
fabulovaný
vyfabulovaný
uculovaný
ondulovaný
naondulovaný
doondulovaný
modulovaný
namodulovaný
demodulovaný
promodulovaný
koagulovaný
regulovaný
deregulovaný
přeregulovaný
doregulovaný
uregulovaný
vyregulovaný
zregulovaný
triangulovaný
ejakulovaný
odkulovaný
spekulovaný
vyspekulovaný
vyšpekulovaný
artikulovaný
gestikulovaný
přikulovaný
kalkulovaný
zakalkulovaný
překalkulovaný
prokalkulovaný
vykalkulovaný
zkalkulovaný
vinkulovaný
inokulovaný
cirkulovaný
recirkulovaný
vykulovaný
emulovaný
naemulovaný
simulovaný
nasimulovaný
odsimulovaný
stimulovaný
formulovaný
naformulovaný
přeformulovaný
zformulovaný
kumulovaný
akumulovaný
naakumulovaný
nakumulovaný
nulovaný
anulovaný
granulovaný
vynulovaný
koulovaný
zkoulovaný
manipulovaný
vmanipulovaný
zmanipulovaný
kopulovaný
paspulovaný
kverulovaný
gratulovaný
pogratulovaný
kapitulovaný
rekapitulovaný
zrekapitulovaný
titulovaný
potulovaný
postulovaný
šavlovaný
zevlovaný
fixlovaný
zafixlovaný
nachylovaný
odchylovaný
přechylovaný
přichylovaný
schylovaný
uchylovaný
vychylovaný
opylovaný
hydroxypropylovaný
acetylovaný
laktylovaný
rozptylovaný
cyklostylovaný
nacyklostylovaný
etoxylovaný
rozmazlovaný
zauzlovaný
okouzlovaný
rozuzlovaný
škálovaný
přeškálovaný
pólovaný
přepólovaný
vybělovaný
nadělovaný
oddělovaný
předělovaný
přidělovaný
podělovaný
sdělovaný
udělovaný
vydělovaný
rozdělovaný
přerozdělovaný
znovurozdělovaný
osmělovaný
přikrášlovaný
zkrášlovaný
amalgamovaný
zalamovaný
blamovaný
odlamovaný
podlamovaný
aklamovaný
deklamovaný
reklamovaný
proklamovaný
olamovaný
prolamovaný
ulamovaný
vlamovaný
vylamovaný
omamovaný
seznamovaný
oznamovaný
programovaný
naprogramovaný
předprogramovaný
přeprogramovaný
multiprogramovaný
připrogramovaný
doprogramovaný
mikroprogramovaný
balzamovaný
nabalzamovaný
parfemovaný
naparfemovaný
doparfemovaný
gemovaný
lemovaný
olemovaný
premovaný
decimovaný
zdecimovaný
sublimovaný
přesublimovaný
vysublimovaný
animovaný
zanimovaný
deprimovaný
imprimovaný
komprimovaný
dekomprimovaný
zkomprimovaný
trimovaný
legitimovaný
aproximovaný
zimovaný
zazimovaný
přezimovaný
napřimovaný
vzpřimovaný
filmovaný
nafilmovaný
zfilmovaný
kulmovaný
nakulmovaný
dokulmovaný
uvědomovaný
diplomovaný
renomovaný
bromovaný
chromovaný
ochromovaný
pochromovaný
polychromovaný
ohromovaný
promovaný
armovaný
zaarmovaný
alarmovaný
zalarmovaný
šermovaný
afirmovaný
konfirmovaný
překrmovaný
přikrmovaný
dokrmovaný
vykrmovaný
zkrmovaný
formovaný
předformovaný
deformovaný
zdeformovaný
reformovaný
preformovaný
zreformovaný
přeformovaný
uniformovaný
informovaný
poinformovaný
chloroformovaný
transformovaný
přetransformovaný
dotransformovaný
spoluformovaný
zformovaný
normovaný
znormovaný
vormovaný
šturmovaný
logaritmovaný
gumovaný
pogumovaný
vygumovaný
exhumovaný
utlumovaný
resumovaný
konsumovaný
rezumovaný
konzumovaný
zkonzumovaný
očumovaný
proflámovaný
rámovaný
zarámovaný
přerámovaný
orámovaný
panorámovaný
balzámovaný
nabalzámovaný
dobalzámovaný
parfémovaný
ztrémovaný
chrómovaný
pochrómovaný
rýmovaný
zrýmovaný
kostýmovaný
biřmovaný
profanovaný
zprofanovaný
šikanovaný
došikanovaný
zlanovaný
onanovaný
panovaný
trepanovaný
opanovaný
sanovaný
asanovaný
bubnovaný
zabubnovaný
dobubnovaný
vybubnovaný
inscenovaný
zinscenovaný
halogenovaný
hydrogenovaný
rentgenovaný
zrentgenovaný
skenovaný
naskenovaný
oskenovaný
překlenovaný
kamenovaný
ukamenovaný
jmenovaný
najmenovaný
přejmenovaný
pojmenovaný
vyjmenovaný
impregnovaný
naimpregnovaný
signovaný
kontrasignovaný
designovaný
resignovaný
rezignovaný
kombinovaný
nakombinovaný
překombinovaný
prokombinovaný
vykombinovaný
zkombinovaný
rybinovaný
vakcinovaný
fascinovaný
ordinovaný
naordinovaný
doordinovaný
koordinovaný
ukoordinovaný
zkoordinovaný
rafinovaný
definovaný
nadefinovaný
zadefinovaný
předdefinovaný
redefinovaný
předefinovaný
dodefinovaný
vydefinovaný
disciplinovaný
slinovaný
laminovaný
kontaminovaný
dekontaminovaný
inseminovaný
eliminovaný
vyeliminovaný
rekriminovaný
inkriminovaný
diskriminovaný
kulminovaný
nominovaný
determinovaný
iluminovaný
marinovaný
patinovaný
napatinovaný
ratinovaný
satinovaný
retinovaný
semiretinovaný
gilotinovaný
predestinovaný
aglutinovaný
rutinovaný
odštětinovaný
ruinovaný
zruinovaný
navinovaný
zavinovaný
odvinovaný
převinovaný
přivinovaný
ovinovaný
povinovaný
svinovaný
rozvinovaný
lajnovaný
nalajnovaný
rujnovaný
zrujnovaný
abonovaný
abandonovaný
obtelefonovaný
protelefonovaný
vytelefonovaný
honovaný
sankcionovaný
penzionovaný
klonovaný
naklonovaný
vyklonovaný
deponovaný
zatamponovaný
šamponovaný
našamponovaný
vyšamponovaný
imponovaný
komponovaný
zakomponovaný
dekomponovaný
překomponovaný
přikomponovaný
dokomponovaný
prokomponovaný
vkomponovaný
zkomponovaný
oponovaný
proponovaný
disponovaný
předisponovaný
indisponovaný
transponovaný
exponovaný
naexponovaný
podexponovaný
přeexponovaný
doexponovaný
šponovaný
našponovaný
vyšponovaný
betonovaný
zabetonovaný
vybetonovaný
intonovaný
kartonovaný
alternovaný
internovaný
konsternovaný
zahrnovaný
odhrnovaný
přehrnovaný
přihrnovaný
ohrnovaný
shrnovaný
vyhrnovaný
rozhrnovaný
stornovaný
snovaný
osnovaný
zosnovaný
kalafunovaný
nakalafunovaný
dokalafunovaný
rounovaný
harpunovaný
korunovaný
nekorunovaný
zasunovaný
odsunovaný
přesunovaný
přisunovaný
posunovaný
vsunovaný
vysunovaný
zaplynovaný
odplynovaný
vyplynovaný
zplynovaný
plánovaný
naplánovaný
uplánovaný
rozplánovaný
vyfénovaný
šagrénovaný
trénovaný
natrénovaný
odtrénovaný
přetrénovaný
vytrénovaný
desénovaný
dezénovaný
cínovaný
ocínovaný
pocínovaný
zaklínovaný
odklínovaný
termínovaný
stínovaný
vystínovaný
navagónovaný
tónovaný
věnovaný
handicapovaný
překapovaný
lapovaný
sešlapovaný
přišlapovaný
rozšlapovaný
mapovaný
namapovaný
zamapovaný
odmapovaný
přemapovaný
zmapovaný
narapovaný
překvapovaný
ukvapovaný
cepovaný
vycepovaný
nalepovaný
zalepovaný
odlepovaný
podlepovaný
přelepovaný
přilepovaný
polepovaný
slepovaný
zaslepovaný
oslepovaný
poslepovaný
vlepovaný
vylepovaný
rozlepovaný
krepovaný
stepovaný
dostepovaný
prostepovaný
štepovaný
zaštepovaný
doštepovaný
čepovaný
načepovaný
dočepovaný
anticipovaný
emancipovaný
koncipovaný
zkoncipovaný
vchlipovaný
vychlipovaný
disipovaný
tipovaný
zatipovaný
vytipovaný
naštipovaný
zaštipovaný
obštipovaný
odštipovaný
přeštipovaný
přištipovaný
oštipovaný
doštipovaný
uštipovaný
vyštipovaný
skalpovaný
oskalpovaný
trampovaný
pumpovaný
napumpovaný
zapumpovaný
vypumpovaný
rozpumpovaný
korumpovaný
zkorumpovaný
uchopovaný
synkopovaný
mikroskopovaný
obklopovaný
nopovaný
stopovaný
vystopovaný
excerpovaný
vyexcerpovaný
usurpovaný
uzurpovaný
cupovaný
nacupovaný
docupovaný
rozcupovaný
pohupovaný
kupovaný
nakupovaný
zakupovaný
odkupovaný
překupovaný
přikupovaný
okupovaný
dokupovaný
skupovaný
seskupovaný
přeskupovaný
uskupovaný
vykupovaný
odlupovaný
ohlupovaný
olupovaný
vylupovaný
otupovaný
zastupovaný
podstupovaný
přestupovaný
postupovaný
prostupovaný
štupovaný
zaštupovaný
doštupovaný
typovaný
přetypovaný
otypovaný
vytypovaný
štěpovaný
odštěpovaný
vštěpovaný
darovaný
obdarovaný
podarovaný
deklarovaný
nadeklarovaný
předdeklarovaný
reparovaný
preparovaný
napreparovaný
odpreparovaný
vypreparovaný
separovaný
odseparovaný
vyseparovaný
varovaný
havarovaný
zhavarovaný
tvarovaný
natvarovaný
předtvarovaný
přetvarovaný
polotvarovaný
vytvarovaný
uvarovaný
vyvarovaný
čarovaný
začarovaný
odčarovaný
přičarovaný
očarovaný
učarovaný
vyčarovaný
rozčarovaný
celebrovaný
koncelebrovaný
žebrovaný
kalibrovaný
nakalibrovaný
zkalibrovaný
rozvibrovaný
fedrovaný
kalandrovaný
plundrovaný
mudrovaný
pudrovaný
napudrovaný
zapudrovaný
přepudrovaný
dopudrovaný
dehydrovaný
rehydrovaný
jádrovaný
kádrovaný
prokádrovaný
fládrovaný
nafládrovaný
sádrovaný
zasádrovaný
dosádrovaný
macerovaný
federovaný
renderovaný
moderovaný
spolumoderovaný
referovaný
poreferovaný
preferovaný
bufferovaný
konferovaný
sugerovaný
vsugerovaný
akcelerovaný
tolerovaný
aglomerovaný
generovaný
degenerovaný
zdegenerovaný
regenerovaný
zregenerovaný
přegenerovaný
dogenerovaný
vygenerovaný
temperovaný
operovaný
odoperovaný
kooperovaný
voperovaný
vyoperovaný
prosperovaný
rekuperovaný
iterovaný
alterovaný
kráterovaný
heverovaný
vyheverovaný
mezerovaný
vymezerovaný
inzerovaný
přeinzerovaný
buzerovaný
lifrovaný
šifrovaný
zašifrovaný
odšifrovaný
dešifrovaný
vyšifrovaný
rozšifrovaný
rozfofrovaný
gaufrovaný
bagrovaný
nabagrovaný
zabagrovaný
odbagrovaný
dobagrovaný
vybagrovaný
rozbagrovaný
integrovaný
zaintegrovaný
desintegrovaný
zintegrovaný
dezintegrovaný
migrovaný
emigrovaný
imigrovaný
tygrovaný
aspirovaný
inspirovaný
konspirovaný
zakonspirovaný
zavirovaný
odvirovaný
masakrovaný
zmasakrovaný
konsekrovaný
šejkrovaný
ušejkrovaný
cukrovaný
ocukrovaný
pocukrovaný
vysomrovaný
adorovaný
vzdorovaný
vyvzdorovaný
perforovaný
horovaný
meliorovaný
dekorovaný
deflorovaný
chlorovaný
přechlorovaný
dochlorovaný
polychlorovaný
kolorovaný
mramorovaný
memorovaný
ignorovaný
honorovaný
odporovaný
podporovaný
rozporovaný
monitorovaný
zmonitorovaný
protektorovaný
oprotektorovaný
mentorovaný
útorovaný
fluorovaný
závorovaný
sponzorovaný
dozorovaný
pozorovaný
odpozorovaný
nepozorovaný
vypozorovaný
zpozorovaný
vzorovaný
přepatrovaný
opatrovaný
penetrovaný
nitrovaný
titrovaný
filtrovaný
odfiltrovaný
přefiltrovaný
infiltrovaný
dofiltrovaný
profiltrovaný
vyfiltrovaný
zfiltrovaný
centrovaný
nacentrovaný
zacentrovaný
odcentrovaný
decentrovaný
koncentrovaný
zakoncentrovaný
zkoncentrovaný
scentrovaný
vycentrovaný
sintrovaný
kontrovaný
kastrovaný
vykastrovaný
rastrovaný
přerastrovaný
vyrastrovaný
rozrastrovaný
defenestrovaný
registrovaný
zaregistrovaný
odregistrovaný
přeregistrovaný
mistrovaný
administrovaný
polstrovaný
vypolstrovaný
demonstrovaný
lustrovaný
ilustrovaný
perlustrovaný
frustrovaný
restaurovaný
zrestaurovaný
konfigurovaný
nakonfigurovaný
předkonfigurovaný
překonfigurovaný
zkonfigurovaný
rekurovaný
denaturovaný
renaturovaný
saturovaný
fakturovaný
nadfakturovaný
podfakturovaný
přefakturovaný
vyfakturovaný
strukturovaný
restrukturovaný
přestrukturovaný
bezstrukturovaný
otexturovaný
glazurovaný
cenzurovaný
zcenzurovaný
manévrovaný
odmanévrovaný
vmanévrovaný
vymanévrovaný
károvaný
párovaný
spárovaný
vyspárovaný
pérovaný
vypérovaný
bombírovaný
štafírovaný
vyštafírovaný
melírovaný
pilírovaný
pulírovaný
vypulírovaný
sumírovaný
sesumírovaný
šmírovaný
kopírovaný
nakopírovaný
překopírovaný
přikopírovaný
okopírovaný
dokopírovaný
termokopírovaný
prokopírovaný
vkopírovaný
vykopírovaný
zkopírovaný
rozkopírovaný
kupírovaný
okupírovaný
tupírovaný
natupírovaný
kasírovaný
zkasírovaný
masírovaný
namasírovaný
vmasírovaný
rozmasírovaný
pasírovaný
propasírovaný
lavírovaný
gravírovaný
levírovaný
rekvírovaný
servírovaný
naservírovaný
bazírovaný
fantazírovaný
vyfantazírovaný
drezírovaný
vydrezírovaný
druzírovaný
kočírovaný
ukočírovaný
kašírovaný
nakašírovaný
mašírovaný
odmašírovaný
rozmašírovaný
okšírovaný
gilošírovaný
režírovaný
narežírovaný
zarežírovaný
urežírovaný
zrežírovaný
túrovaný
sekýrovaný
pikýrovaný
markýrovaný
planýrovaný
zplanýrovaný
kurýrovaný
dokurýrovaný
vykurýrovaný
děrovaný
naděrovaný
předděrovaný
předěrovaný
vyděrovaný
směrovaný
nasměrovaný
přesměrovaný
dosměrovaný
průměrovaný
zprůměrovaný
šněrovaný
zašněrovaný
sešněrovaný
rozšněrovaný
úvěrovaný
zaúvěrovaný
fasovaný
nafasovaný
vyfasovaný
inkasovaný
vyinkasovaný
zinkasovaný
lasovaný
hlasovaný
zahlasovaný
odhlasovaný
přehlasovaný
prohlasovaný
odsouhlasovaný
deklasovaný
zlasovaný
pasovaný
napasovaný
zapasovaný
repasovaný
zrepasovaný
popasovaný
vpasovaný
vypasovaný
rasovaný
trasovaný
odtrasovaný
protrasovaný
vytrasovaný
zrasovaný
časovaný
načasovaný
řasovaný
koncesovaný
adresovaný
naadresovaný
přeadresovaný
interesovaný
zainteresovaný
presovaný
napresovaný
stresovaný
vystresovaný
precisovaný
mythisovaný
ostrakisovaný
lisovaný
verbalisovaný
skandalisovaný
realisovaný
lexikalisovaný
nalisovaný
signalisovaný
opalisovaný
liberalisovaný
zliberalisovaný
moralisovaný
předlisovaný
přelisovaný
stabilisovaný
přilisovaný
dolisovaný
prolisovaný
plisovaný
slisovaný
vlisovaný
stylisovaný
vylisovaný
rozlisovaný
polemisovaný
organisovaný
tyranisovaný
ionisovaný
harmonisovaný
kanonisovaný
ironisovaný
zapisovaný
nadpisovaný
předpisovaný
odpisovaný
podpisovaný
nadepisovaný
předepisovaný
odepisovaný
podepisovaný
spolupodepisovaný
sepisovaný
vepisovaný
rozepisovaný
přepisovaný
připisovaný
opisovaný
dopisovaný
dálnopisovaný
popisovaný
propisovaný
spisovaný
upisovaný
vpisovaný
vypisovaný
rozpisovaný
autorisovaný
dramatisovaný
traumatisovaný
synthetisovaný
syntetisovaný
politisovaný
taktisovaný
gotisovaný
avisovaný
vyšisovaný
koksovaný
kondensovaný
předimensovaný
indosovaný
losovaný
nalosovaný
přelosovaný
glosovaný
doglosovaný
dolosovaný
slosovaný
vylosovaný
rozlosovaný
štosovaný
naštosovaný
doštosovaný
kapsovaný
nakapsovaný
zakusovaný
obkusovaný
předkusovaný
odkusovaný
překusovaný
přikusovaný
okusovaný
dokusovaný
fokusovaný
prokusovaný
ukusovaný
vykusovaný
rozkusovaný
kandysovaný
analysovaný
paralysovaný
rýsovaný
narýsovaný
přerýsovaný
dorýsovaný
směsovaný
debatovaný
podebatovaný
prodebatovaný
datovaný
antedatovaný
dekatovaný
dilatovaný
záplatovaný
dozáplatovaný
matovaný
pamatovaný
zapamatovaný
připamatovaný
upamatovaný
vzpamatovaný
karbonatovaný
zkarbonatovaný
exploatovaný
hydratovaný
dehydratovaný
rehydratovaný
zkratovaný
vyzkratovaný
konstatovaný
zkonstatovaný
termostatovaný
vatovaný
naoctovaný
hřbetovaný
fetovaný
dofetovaný
zfetovaný
paketovaný
briketovaný
etiketovaný
koketovaný
zakoketovaný
parketovaný
doparketovaný
vyparketovaný
letovaný
naletovaný
depaletovaný
zaletovaný
tabletovaný
obletovaný
odletovaný
přeletovaný
přiletovaný
doletovaný
poletovaný
proletovaný
kompletovaný
dokompletovaný
zkompletovaný
sletovaný
vyletovaný
dokumetovaný
zdokumetovaný
kanetovaný
magnetovaný
tapetovaný
zatapetovaný
přetapetovaný
otapetovaný
dotapetovaný
vytapetovaný
aretovaný
zaaretovaný
odaretovaný
dekretovaný
nadekretovaný
zadekretovaný
apretovaný
interpretovaný
dezinterpretovaný
fasetovaný
resetovaný
zresetovaný
tetovaný
dotetovaný
potetovaný
vytetovaný
vetovaný
propachtovaný
šlichtovaný
odšlichtovaný
dehtovaný
nadehtovaný
zadehtovaný
citovaný
zacitovaný
odcitovaný
recitovaný
zarecitovaný
licitovaný
vylicitovaný
ocitovaný
excitovaný
editovaný
meditovaný
doeditovaný
akreditovaný
diskreditovaný
zdiskreditovaný
zeditovaný
auditovaný
grafitovaný
agitovaný
litovaný
zalitovaný
habilitovaný
rehabilitovaný
politovaný
slitovaný
emitovaný
imitovaný
limitovaný
delimitovaný
kompromitovaný
zkompromitovaný
bonitovaný
precipitovaný
fritovaný
iritovaný
levitovaný
kvitovaný
závitovaný
taktovaný
přetaktovaný
kontaktovaný
nakontaktovaný
zkontaktovaný
afektovaný
projektovaný
přeprojektovaný
vyprojektovaný
reflektovaný
anektovaný
respektovaný
konspektovaný
resektovaný
diktovaný
nadiktovaný
asfaltovaný
vyasfaltovaný
smaltovaný
exaltovaný
glajchšaltovaný
zglajchšaltovaný
katapultovaný
konsultovaný
rekonsultovaný
prokonsultovaný
zkonsultovaný
konzultovaný
rekonzultovaný
prokonzultovaný
zkonzultovaný
dekantovaný
implantovaný
reimplantovaný
transplantovaný
garantovaný
kvantovaný
akcentovaný
orientovaný
přeorientovaný
zorientovaný
dezorientovaný
talentovaný
cementovaný
zacementovaný
dementovaný
implementovaný
reimplementovaný
dekrementovaný
inkrementovaný
fragmentovaný
defragmentovaný
segmentovaný
pigmentovaný
experimentovaný
zaexperimentovaný
komentovaný
zakomentovaný
odkomentovaný
okomentovaný
dokomentovaný
spolukomentovaný
vykomentovaný
fermentovaný
argumentovaný
dokumentovaný
zadokumentovaný
zdokumentovaný
instrumentovaný
přeinstrumentovaný
absentovaný
presentovaný
representovaný
patentovaný
frekventovaný
prezentovaný
reprezentovaný
pointovaný
vypointovaný
imprintovaný
diskontovaný
montovaný
namontovaný
zamontovaný
odmontovaný
demontovaný
přemontovaný
přimontovaný
domontovaný
smontovaný
vmontovaný
vymontovaný
rozmontovaný
frontovaný
konfrontovaný
zkonfrontovaný
buntovaný
huntovaný
zhuntovaný
gruntovaný
vygruntovaný
sabotovaný
dotovaný
bojkotovaný
pilotovaný
šamotovaný
notovaný
anotovaný
zanotovaný
denotovaný
kompotovaný
rotovaný
odrotovaný
zbankrotovaný
dorotovaný
šrotovaný
sešrotovaný
adaptovaný
zadaptovaný
akceptovaný
optovaný
adoptovaný
kooptovaný
disruptovaný
kryptovaný
zakryptovaný
skartovaný
zapaspartovaný
startovaný
nastartovaný
odstartovaný
restartovaný
vystartovaný
invertovaný
konvertovaný
překonvertovaný
dokonvertovaný
zkonvertovaný
dezertovaný
eskortovaný
portovaný
aportovaný
deportovaný
teleportovaný
reportovaný
přeportovaný
kolportovaný
importovaný
naimportovaný
reimportovaný
vyimportovaný
doportovaný
transportovaný
odtransportovaný
přetransportovaný
dotransportovaný
exportovaný
reexportovaný
doexportovaný
vyexportovaný
toastovaný
kontrastovaný
devastovaný
zdevastovaný
častovaný
počastovaný
cestovaný
nacestovaný
odcestovaný
přicestovaný
docestovaný
procestovaný
vcestovaný
vycestovaný
manifestovaný
amnestovaný
restovaný
arestovaný
testovaný
atestovaný
otestovaný
dotestovaný
protestovaný
zaprotestovaný
investovaný
zainvestovaný
podinvestovaný
reinvestovaný
doinvestovaný
proinvestovaný
listovaný
nalistovaný
zalistovaný
dolistovaný
polistovaný
prolistovaný
asistovaný
kompostovaný
zkompostovaný
degustovaný
disgustovaný
adjustovaný
předpřástovaný
pěstovaný
předpěstovaný
vypěstovaný
zvěstovaný
facettovaný
knokautovaný
vyautovaný
atributovaný
pokutovaný
diskutovaný
oddiskutovaný
prodiskutovaný
vydiskutovaný
salutovaný
zasalutovaný
mutovaný
komutovaný
permutovaný
transmutovaný
zmutovaný
putovaný
připutovaný
amputovaný
imputovaný
doputovaný
rekrutovaný
zrekrutovaný
zákrutovaný
otextovaný
ubytovaný
kytovaný
zakytovaný
překytovaný
poskytovaný
vykytovaný
zpytovaný
plátovaný
naplátovaný
formátovaný
naformátovaný
předformátovaný
přeformátovaný
zformátovaný
zadrátovaný
přidrátovaný
prodrátovaný
sdrátovaný
portrétovaný
kótovaný
zakótovaný
okótovaný
dokótovaný
prokótovaný
kvótovaný
nýtovaný
zanýtovaný
přinýtovaný
donýtovaný
snýtovaný
roznýtovaný
rozpočtovaný
účtovaný
naúčtovaný
zaúčtovaný
přeúčtovaný
doúčtovaný
proúčtovaný
vyúčtovaný
zúčtovaný
rozúčtovaný
obětovaný
opětovaný
květovaný
koštovaný
okoštovaný
distribuovaný
redistribuovaný
rozdistribuovaný
graduovaný
distinguovaný
vakuovaný
evakuovaný
atenuovaný
destruovaný
zdestruovaný
instruovaný
konstruovaný
rekonstruovaný
derekonstruovaný
zrekonstruovaný
překonstruovaný
vykonstruovaný
zkonstruovaný
situovaný
substituovaný
restituovaný
konstituovaný
rekonstituovaný
zkonstituovaný
prostituovaný
zabavovaný
odbavovaný
dobavovaný
vybavovaný
dovybavovaný
zbavovaný
hlavovaný
naplavovaný
zaplavovaný
odplavovaný
přeplavovaný
připlavovaný
splavovaný
vyplavovaný
oslavovaný
ztmavovaný
unavovaný
ozdravovaný
pozdravovaný
uzdravovaný
napravovaný
odpravovaný
přepravovaný
připravovaný
opravovaný
dopravovaný
poopravovaný
popravovaný
spravovaný
upravovaný
předupravovaný
vpravovaný
vypravovaný
zpravovaný
otravovaný
stravovaný
zatavovaný
přetavovaný
stavovaný
nastavovaný
přednastavovaný
přenastavovaný
donastavovaný
zastavovaný
pozastavovaný
představovaný
odstavovaný
sestavovaný
vestavovaný
přestavovaný
přistavovaný
dostavovaný
ustavovaný
vystavovaný
vytavovaný
objevovaný
znovuobjevovaný
ojevovaný
projevovaný
vyjevovaný
zjevovaný
relevovaný
slevovaný
lahvovaný
nalahvovaný
láhvovaný
naláhvovaný
obdivovaný
udivovaný
archivovaný
zošklivovaný
vyplivovaný
derivovaný
zderivovaný
deprivovaný
zapasivovaný
aditivovaný
aktivovaný
deaktivovaný
inaktivovaný
zaktivovaný
dezaktivovaný
kultivovaný
rekultivovaný
zrekultivovaný
překultivovaný
zkultivovaný
motivovaný
demotivovaný
zakřivovaný
pokřivovaný
zkřivovaný
zavšivovaný
odvšivovaný
přiživovaný
oživovaný
znovuoživovaný
vyživovaný
perzekvovaný
antikvovaný
devalvovaný
revalvovaný
absolvovaný
disolvovaný
pokovovaný
prokovovaný
přelovovaný
oslovovaný
doslovovaný
vyslovovaný
stanovovaný
ustanovovaný
obnovovaný
renovovaný
zrenovovaný
inovovaný
zinovovaný
vyhotovovaný
zhotovovaný
napravovovaný
přepravovovaný
připravovovaný
opravovovaný
dopravovovaný
spravovovaný
upravovovaný
vpravovovaný
vypravovovaný
zabarvovaný
odbarvovaný
podbarvovaný
přebarvovaný
přibarvovaný
obarvovaný
dobarvovaný
probarvovaný
vybarvovaný
zbarvovaný
nervovaný
denervovaný
inervovaný
rezervovaný
zarezervovaný
konzervovaný
nakonzervovaný
zakonzervovaný
odkonzervovaný
odčervovaný
prokrvovaný
zakotvovaný
ukotvovaný
umrtvovaný
občerstvovaný
navrstvovaný
převrstvovaný
ovrstvovaný
rozvrstvovaný
odvětvovaný
rozvětvovaný
opěvovaný
přezpěvovaný
prozpěvovaný
vyzpěvovaný
navštěvovaný
faxovaný
zafaxovaný
odfaxovaný
profaxovaný
relaxovaný
indexovaný
přeindexovaný
oindexovaný
doindexovaný
zakomplexovaný
latexovaný
fixovaný
zafixovaný
prefixovaný
mixovaný
namixovaný
zamixovaný
odmixovaný
přimixovaný
domixovaný
promixovaný
smixovaný
umixovaný
vmixovaný
rozmixovaný
boxovaný
proboxovaný
vyboxovaný
eloxovaný
xeroxovaný
naxeroxovaný
oxeroxovaný
doxeroxovaný
luxovaný
naluxovaný
doluxovaný
vyluxovaný
nahazovaný
zahazovaný
nadhazovaný
předhazovaný
odhazovaný
přehazovaný
přihazovaný
dohazovaný
pohazovaný
prohazovaný
shazovaný
vhazovaný
vyhazovaný
rozhazovaný
nakazovaný
zakazovaný
odkazovaný
přikazovaný
dokazovaný
prokazovaný
ukazovaný
poukazovaný
vykazovaný
rozkazovaný
vzkazovaný
glazovaný
zahlazovaný
ochlazovaný
zchlazovaný
přehlazovaný
ohlazovaný
uhlazovaný
vyhlazovaný
rozhlazovaný
omlazovaný
zmlazovaný
vyplazovaný
přeslazovaný
přislazovaný
oslazovaný
doslazovaný
proslazovaný
vyobrazovaný
zobrazovaný
odrazovaný
nahrazovaný
vynahrazovaný
zahrazovaný
přehrazovaný
ohrazovaný
uhrazovaný
vyhrazovaný
rozmrazovaný
zrazovaný
prozrazovaný
vyzrazovaný
nasazovaný
zasazovaný
obsazovaný
nadsazovaný
předsazovaný
odsazovaný
sesazovaný
přesazovaný
přisazovaný
osazovaný
dosazovaný
prosazovaný
usazovaný
vsazovaný
vysazovaný
rozsazovaný
dotazovaný
navazovaný
zavazovaný
obvazovaný
předvazovaný
odvazovaný
podvazovaný
převazovaný
přivazovaný
ovazovaný
provazovaný
svazovaný
uvazovaný
vyvazovaný
rozvazovaný
zařazovaný
nadřazovaný
předřazovaný
odřazovaný
podřazovaný
seřazovaný
přeřazovaný
přiřazovaný
vřazovaný
vyřazovaný
rozřazovaný
přecezovaný
scezovaný
zcezovaný
zamezovaný
omezovaný
vymezovaný
odrezovaný
odnacizovaný
denacizovaný
odcizovaný
precizovaný
vyprecizovaný
zcizovaný
fluidizovaný
jodizovaný
standardizovaný
katalogizovaný
ideologizovaný
odideologizovaný
zideologizovaný
ekologizovaný
mytologizovaný
alergizovaný
hypoalergizovaný
hyperalergizovaný
zalergizovaný
hierarchizovaný
ostrakizovaný
globalizovaný
verbalizovaný
skandalizovaný
idealizovaný
zidealizovaný
realizovaný
seberealizovaný
zrealizovaný
egalizovaný
legalizovaný
zlegalizovaný
specializovaný
inicializovaný
zinicializovaný
socializovaný
komercializovaný
zkomercializovaný
medializovaný
zmedializovaný
serializovaný
materializovaný
dematerializovaný
industrializovaný
trivializovaný
ztrivializovaný
radikalizovaný
zradikalizovaný
lexikalizovaný
alkalizovaný
lokalizovaný
delokalizovaný
minimalizovaný
optimalizovaný
maximalizovaný
formalizovaný
odformalizovaný
zformalizovaný
normalizovaný
denormalizovaný
znenormalizovaný
znormalizovaný
banalizovaný
zbanalizovaný
kanalizovaný
odkanalizovaný
penalizovaný
signalizovaný
odsignalizovaný
finalizovaný
kriminalizovaný
zkriminalizovaný
ortogonalizovaný
nacionalizovaný
internacionalizovaný
znacionalizovaný
racionalizovaný
zracionalizovaný
komercionalizovaný
zkomercionalizovaný
institucionalizovaný
zinstitucionalizovaný
profesionalizovaný
zprofesionalizovaný
internalizovaný
zinternalizovaný
liberalizovaný
zliberalizovaný
federalizovaný
generalizovaný
mineralizovaný
demineralizovaný
moralizovaný
demoralizovaný
zdemoralizovaný
centralizovaný
decentralizovaný
zcentralizovaný
neutralizovaný
zneutralizovaný
naturalizovaný
strukturalizovaný
restrukturalizovaný
zrestrukturalizovaný
metalizovaný
digitalizovaný
zdigitalizovaný
kapitalizovaný
podkapitalizovaný
překapitalizovaný
hospitalizovaný
revitalizovaný
krystalizovaný
překrystalizovaný
vykrystalizovaný
zkrystalizovaný
individualizovaný
ritualizovaný
aktualizovaný
zaktualizovaný
virtualizovaný
odsexualizovaný
vizualizovaný
zvizualizovaný
paušalizovaný
oblizovaný
evangelizovaný
zevangelizovaný
karmelizovaný
bagatelizovaný
nivelizovaný
znivelizovaný
novelizovaný
stabilizovaný
destabilizovaný
senzibilizovaný
hyposenzibilizovaný
hypersenzibilizovaný
mobilizovaný
demobilizovaný
zmobilizovaný
sterilizovaný
utilizovaný
civilizovaný
zcivilizovaný
vyklizovaný
olizovaný
symbolizovaný
kreolizovaný
alkoholizovaný
monopolizovaný
demonopolizovaný
zmonopolizovaný
ulizovaný
stylizovaný
přestylizovaný
vylizovaný
dynamizovaný
zdynamizovaný
akademizovaný
zakademizovaný
polemizovaný
zapolemizovaný
dopolemizovaný
remizovaný
zremizovaný
systemizovaný
legitimizovaný
solmizovaný
ekonomizovaný
atomizovaný
algoritmizovaný
rytmizovaný
urbanizovaný
zurbanizovaný
organizovaný
reorganizovaný
zreorganizovaný
přeorganizovaný
spoluorganizovaný
vyorganizovaný
zorganizovaný
dezorganizovaný
mechanizovaný
zmechanizovaný
amerikanizovaný
zamerikanizovaný
vulkanizovaný
germanizovaný
odgermanizovaný
zgermanizovaný
humanizovaný
dehumanizovaný
zhumanizovaný
tyranizovaný
botanizovaný
galvanizovaný
homogenizovaný
antropogenizovaný
přetechnizovaný
ztechnizovaný
kaolinizovaný
feminizovaný
latinizovaný
karbonizovaný
synchonizovaný
ionizovaný
kolonizovaný
harmonizovaný
zharmonizovaný
démonizovaný
oddémonizovaný
kanonizovaný
synchronizovaný
zasynchronizovaný
sesynchronizovaný
postsynchronizovaný
rozsynchronizovaný
ironizovaný
zironizovaný
tonizovaný
modernizovaný
zmodernizovaný
imunizovaný
typizovaný
arizovaný
solidarizovaný
linearizovaný
vulgarizovaný
zvulgarizovaný
polarizovaný
zpolarizovaný
regularizovaný
sekularizovaný
popularizovaný
zpopularizovaný
sumarizovaný
zesumarizovaný
monetarizovaný
militarizovaný
demilitarizovaný
remilitarizovaný
zmilitarizovaný
inventarizovaný
zinventarizovaný
dispenzarizovaný
isomerizovaný
charakterizovaný
pasterizovaný
posterizovaný
computerizovaný
irizovaný
madeirizovaný
satirizovaný
odorizovaný
alegorizovaný
kategorizovaný
subkategorizovaný
valorizovaný
terorizovaný
vektorizovaný
zvektorizovaný
motorizovaný
autorizovaný
favorizovaný
beletrizovaný
parametrizovaný
elektrizovaný
miniaturizovaný
lyrizovaný
dramatizovaný
zdramatizovaný
schematizovaný
problematizovaný
zproblematizovaný
matematizovaný
odmatematizovaný
dematematizovaný
zmatematizovaný
systematizovaný
stigmatizovaný
klimatizovaný
aklimatizovaný
axiomatizovaný
aromatizovaný
automatizovaný
poloautomatizovaný
zautomatizovaný
traumatizovaný
fanatizovaný
zfanatizovaný
sympatizovaný
deratizovaný
demokratizovaný
zdemokratizovaný
byrokratizovaný
odbyrokratizovaný
zbyrokratizovaný
privatizovaný
doprivatizovaný
zprivatizovaný
magnetizovaný
odmagnetizovaný
demagnetizovaný
zmagnetizovaný
poetizovaný
zpoetizovaný
konkretizovaný
zkonkretizovaný
teoretizovaný
patetizovaný
syntetizovaný
fotosyntetizovaný
estetizovaný
odestetizovaný
politizovaný
odpolitizovaný
přepolitizovaný
zpolitizovaný
kritizovaný
pokritizovaný
zkritizovaný
fotosensitizovaný
romantizovaný
autentizovaný
robotizovaný
hypnotizovaný
odhypnotizovaný
zhypnotizovaný
erotizovaný
zerotizovaný
amortizovaný
mystizovaný
absolutizovaný
mytizovaný
sovětizovaný
tabuizovaný
odtabuizovaný
avizovaný
bolševizovaný
zbolševizovaný
relativizovaný
zrelativizovaný
aktivizovaný
deaktivizovaný
zaktivizovaný
objektivizovaný
zobjektivizovaný
kolektivizovaný
substantivizovaný
jarovizovaný
dojarovizovaný
improvizovaný
zaimprovizovaný
nařizovaný
zařizovaný
podřizovaný
seřizovaný
pořizovaný
vyřizovaný
zřizovaný
recenzovaný
zrecenzovaný
kondenzovaný
zkondenzovaný
dimenzovaný
nadimenzovaný
poddimenzovaný
předimenzovaný
kompenzovaný
vykompenzovaný
bonzovaný
nabonzovaný
dobonzovaný
bronzovaný
osvobozovaný
poškozovaný
odplozovaný
oplozovaný
rozplozovaný
obrozovaný
znovuzrozovaný
navozovaný
odvozovaný
dovozovaný
provozovaný
uvozovaný
vyvozovaný
intarzovaný
zatvrzovaný
přitvrzovaný
dotvrzovaný
potvrzovaný
stvrzovaný
utvrzovaný
vytvrzovaný
ztvrzovaný
nabuzovaný
přebuzovaný
vybuzovaný
vzbuzovaný
povzbuzovaný
ochuzovaný
obluzovaný
vyluzovaný
zapuzovaný
odpuzovaný
popuzovaný
vypuzovaný
odsuzovaný
přisuzovaný
posuzovaný
usuzovaný
vysuzovaný
rozsuzovaný
analyzovaný
zanalyzovaný
paralyzovaný
katalyzovaný
hydrolyzovaný
bázovaný
rozfázovaný
rázovaný
frázovaný
parafrázovaný
frézovaný
odfrézovaný
ofrézovaný
vyfrézovaný
reprízovaný
prognózovaný
zřetězovaný
zbídačovaný
fačovaný
zafačovaný
ofačovaný
dofačovaný
natlačovaný
zatlačovaný
odtlačovaný
přetlačovaný
přitlačovaný
dotlačovaný
potlačovaný
protlačovaný
stlačovaný
utlačovaný
vtlačovaný
vytlačovaný
roztlačovaný
naznačovaný
odznačovaný
přeznačovaný
označovaný
poznačovaný
vyznačovaný
ožebračovaný
překračovaný
pokračovaný
vykračovaný
rozkračovaný
omračovaný
doomračovaný
poomračovaný
přesvědčovaný
osvědčovaný
usvědčovaný
smečovaný
zasmečovaný
dosmečovaný
pečovaný
opečovaný
zabezpečovaný
ubezpečovaný
skrečovaný
odlehčovaný
polehčovaný
ulehčovaný
vylehčovaný
zlehčovaný
navlhčovaný
zavlhčovaný
odvlhčovaný
ovlhčovaný
provlhčovaný
zvlhčovaný
bičovaný
vybičovaný
zbičovaný
zveličovaný
nakličovaný
obkličovaný
předkličovaný
skličovaný
odkysličovaný
okysličovaný
ohraničovaný
rozhraničovaný
nacvičovaný
zacvičovaný
předcvičovaný
odcvičovaný
secvičovaný
přecvičovaný
docvičovaný
procvičovaný
vycvičovaný
rozcvičovaný
půjčovaný
zapůjčovaný
propůjčovaný
vypůjčovaný
rozpůjčovaný
změkčovaný
zamlčovaný
promlčovaný
umlčovaný
mulčovaný
poněmčovaný
pančovaný
ztenčovaný
zakončovaný
dokončovaný
ukončovaný
lynčovaný
zlynčovaný
ověnčovaný
odbočovaný
rozbočovaný
pomočovaný
odročovaný
zakročovaný
rozkročovaný
zotročovaný
zúročovaný
osočovaný
ztrpčovaný
roztrpčovaný
pokrčovaný
určovaný
předurčovaný
spoluurčovaný
odnaučovaný
zaučovaný
přeučovaný
přiučovaný
odlučovaný
slučovaný
vylučovaný
doučovaný
poučovaný
zaručovaný
doručovaný
doporučovaný
rozezvučovaný
ozvučovaný
dozvučovaný
vyučovaný
vytyčovaný
vztyčovaný
kartáčovaný
překartáčovaný
okartáčovaný
vykartáčovaný
klíčovaný
naklíčovaný
zaklíčovaný
rozklíčovaný
zhořčovaný
rozhořčovaný
odlaďovaný
přelaďovaný
dolaďovaný
prolaďovaný
slaďovaný
vylaďovaný
nařeďovaný
odstřeďovaný
soustřeďovaný
zřeďovaný
rozřeďovaný
zatřiďovaný
předtřiďovaný
setřiďovaný
přetřiďovaný
dotřiďovaný
utřiďovaný
vtřiďovaný
vytřiďovaný
roztřiďovaný
naloďovaný
vyloďovaný
zabrzďovaný
odbrzďovaný
přibrzďovaný
zbrzďovaný
poměďovaný
shromažďovaný
nashromažďovaný
vyvražďovaný
opožďovaný
zpožďovaný
dodaňovaný
zdaňovaný
přelaňovaný
slaňovaný
podmaňovaný
vymaňovaný
zabraňovaný
zbraňovaný
zahraňovaný
zachraňovaný
ochraňovaný
schraňovaný
vyhraňovaný
odstraňovaný
zraňovaný
vyžvaňovaný
rozžvaňovaný
zhudebňovaný
připodobňovaný
vypodobňovaný
zpodobňovaný
zpodrobňovaný
odosobňovaný
zosobňovaný
zpochybňovaný
zarybňovaný
odrybňovaný
zevšeobecňovaný
zobecňovaný
odmocňovaný
zplnomocňovaný
umocňovaný
zmocňovaný
zvěcňovaný
uskladňovaný
vyskladňovaný
znesnadňovaný
usnadňovaný
zabedňovaný
odbedňovaný
znepřehledňovaný
zpřehledňovaný
zohledňovaný
zneprůhledňovaný
zprůhledňovaný
zalidňovaný
zneklidňovaný
uklidňovaný
zklidňovaný
vylidňovaný
znevěrohodňovaný
zvěrohodňovaný
znevýhodňovaný
zvýhodňovaný
odškodňovaný
zneškodňovaný
odnárodňovaný
znárodňovaný
zavodňovaný
odvodňovaný
odůvodňovaný
zdůvodňovaný
zaneprazdňovaný
vyprazdňovaný
podceňovaný
přeceňovaný
oceňovaný
doceňovaný
odzeleňovaný
ozeleňovaný
začleňovaný
odčleňovaný
přičleňovaný
včleňovaný
vyčleňovaný
rozčleňovaný
odsemeňovaný
zakliňovaný
vkliňovaný
podmiňovaný
umiňovaný
vymiňovaný
zmiňovaný
zašpiňovaný
pošpiňovaný
nastiňovaný
zastiňovaný
odstiňovaný
přistiňovaný
obviňovaný
odčiňovaný
přičiňovaný
vyčiňovaný
zapříčiňovaný
odtajňovaný
uveřejňovaný
zveřejňovaný
rozhojňovaný
odvlákňovaný
zvlákňovaný
rozvlákňovaný
zkapalňovaný
ospravedlňovaný
zpopelňovaný
zneviditelňovaný
zviditelňovaný
posilňovaný
znásilňovaný
uvolňovaný
zvolňovaný
rozvolňovaný
naplňovaný
zaplňovaný
přeplňovaný
doplňovaný
splňovaný
vyplňovaný
oslňovaný
zvlňovaný
rozmělňovaný
zjemňovaný
znepříjemňovaný
zpříjemňovaný
zatemňovaný
ztemňovaný
uzemňovaný
zpřítomňovaný
uzákoňovaný
skloňovaný
vyskloňovaný
ztrapňovaný
stupňovaný
odstupňovaný
vystupňovaný
zpřístupňovaný
promarňovaný
obrňovaný
začerňovaný
očerňovaný
zakrňovaný
odkorňovaný
upozorňovaný
znázorňovaný
poskvrňovaný
odzrňovaný
vyzrňovaný
ztvárňovaný
umírňovaný
zmírňovaný
usměrňovaný
objasňovaný
projasňovaný
ujasňovaný
vyjasňovaný
zjasňovaný
rozjasňovaný
zalesňovaný
ztělesňovaný
upřesňovaný
zpřesňovaný
zdrsňovaný
přebásňovaný
dobásňovaný
třásňovaný
zpřísňovaný
utěsňovaný
vytěsňovaný
uplatňovaný
osamostatňovaný
zkvalitňovaný
přivlastňovaný
vyvlastňovaný
obšťastňovaný
omilostňovaný
upřednostňovaný
zhutňovaný
odstátňovaný
zestátňovaný
postátňovaný
obzvláštňovaný
ozvláštňovaný
umravňovaný
opravňovaný
odšťavňovaný
zlevňovaný
připevňovaný
opevňovaný
upevňovaný
zpevňovaný
ovlivňovaný
spoluovlivňovaný
zefektivňovaný
zintenzivňovaný
zplyňovaný
zvýrazňovaný
zdůrazňovaný
zprovozňovaný
ukázňovaný
znervózňovaný
uvězňovaný
rozrůzňovaný
zjednoznačňovaný
uskutečňovaný
zvěčňovaný
zaměňovaný
obměňovaný
odměňovaný
přeměňovaný
proměňovaný
směňovaný
vyměňovaný
pozměňovaný
rozměňovaný
zavzdušňovaný
odvzdušňovaný
provzdušňovaný
zesměšňovaný
zbožňovaný
znemožňovaný
umožňovaný
ztotožňovaný
obhospodařovaný
napařovaný
zapařovaný
odpařovaný
připařovaný
propařovaný
spařovaný
vypařovaný
rozpařovaný
navařovaný
zavařovaný
převařovaný
přivařovaný
škvařovaný
seškvařovaný
přeškvařovaný
doškvařovaný
uškvařovaný
vyškvařovaný
rozškvařovaný
svařovaný
celosvařovaný
přetvařovaný
vyvařovaný
rozvařovaný
ozařovaný
prozařovaný
vyzařovaný
vyjadřovaný
smiřovaný
usmiřovaný
odsiřovaný
vysiřovaný
rozviřovaný
rozšiřovaný
pokořovaný
zamořovaný
umořovaný
zanořovaný
ponořovaný
vnořovaný
vynořovaný
prokypřovaný
zkypřovaný
opatřovaný
zaopatřovaný
spatřovaný
sbratřovaný
rozbratřovaný
přešetřovaný
ošetřovaný
došetřovaný
prošetřovaný
vyšetřovaný
zpestřovaný
naostřovaný
zaostřovaný
přeostřovaný
přiostřovaný
doostřovaný
vyostřovaný
zostřovaný
rozostřovaný
pobuřovaný
přimhuřovaný
nakuřovaný
zakuřovaný
podkuřovaný
okuřovaný
dokuřovaný
pokuřovaný
prokuřovaný
vykuřovaný
chmuřovaný
zachmuřovaný
žalářovaný
polštářovaný
přepolštářovaný
pancéřovaný
opancéřovaný
dopancéřovaný
pranýřovaný
zaměřovaný
odměřovaný
přeměřovaný
oměřovaný
doměřovaný
poměřovaný
proměřovaný
směřovaný
nasměřovaný
vyměřovaný
rozměřovaný
zpronevěřovaný
ověřovaný
pověřovaný
prověřovaný
svěřovaný
důvěřovaný
hašovaný
nahlašovaný
zahlašovaný
odhlašovaný
přehlašovaný
přihlašovaný
ohlašovaný
dohlašovaný
prohlašovaný
vyhlašovaný
rozhlašovaný
pašovaný
propašovaný
vpašovaný
naprašovaný
odprašovaný
oprašovaný
poprašovaný
rozprašovaný
zastrašovaný
odstrašovaný
detašovaný
nakvašovaný
zakvašovaný
překvašovaný
dokvašovaný
prokvašovaný
vykvašovaný
zkvašovaný
pohřešovaný
prohřešovaný
zastřešovaný
odlišovaný
rozlišovaný
semišovaný
superfinišovaný
utišovaný
ztišovaný
falšovaný
zfalšovaný
umenšovaný
zmenšovaný
gilošovaný
grošovaný
odprošovaný
doprošovaný
vyprošovaný
přilepšovaný
polepšovaný
vylepšovaný
zlepšovaný
veršovaný
zveršovaný
pohoršovaný
zhoršovaný
završovaný
dovršovaný
zvětšovaný
dušovaný
zjednodušovaný
zavzdušovaný
odvzdušovaný
provzdušovaný
fušovaný
zfušovaný
přezkušovaný
zahlušovaný
přehlušovaný
ohlušovaný
narušovaný
nabrušovaný
zabrušovaný
odbrušovaný
přebrušovaný
přibrušovaný
obrušovaný
dobrušovaný
probrušovaný
sbrušovaný
ubrušovaný
vybrušovaný
zbrušovaný
rozbrušovaný
odrušovaný
přerušovaný
porušovaný
vytrušovaný
roztrušovaný
vyrušovaný
zrušovaný
pozrušovaný
rozrušovaný
vzrušovaný
předsušovaný
přesušovaný
osušovaný
dosušovaný
vysušovaný
zatušovaný
retušovaný
zaretušovaný
doretušovaný
vyretušovaný
vytušovaný
plyšovaný
navyšovaný
převyšovaný
povyšovaný
vyvyšovaný
zvyšovaný
odměšovaný
směšovaný
vměšovaný
vyměšovaný
utěšovaný
navěšovaný
zavěšovaný
převěšovaný
ověšovaný
vyvěšovaný
rozvěšovaný
pečeťovaný
zapečeťovaný
odpečeťovaný
dopečeťovaný
zpečeťovaný
rozpečeťovaný
zušlechťovaný
pociťovaný
prociťovaný
vciťovaný
niťovaný
zaniťovaný
zaštiťovaný
proklesťovaný
znejisťovaný
přemisťovaný
umisťovaný
rozmisťovaný
znečisťovaný
vykořisťovaný
odplsťovaný
zplsťovaný
přemosťovaný
hrsťovaný
přemísťovaný
umísťovaný
rozmísťovaný
vyúsťovaný
síťovaný
zasíťovaný
poangličťovaný
odmašťovaný
svrašťovaný
polidšťovaný
zlidšťovaný
oklešťovaný
proklešťovaný
vyklešťovaný
počešťovaný
zčešťovaný
zajišťovaný
spoluzajišťovaný
odjišťovaný
pojišťovaný
připojišťovaný
ujišťovaný
zjišťovaný
začišťovaný
znečišťovaný
přečišťovaný
očišťovaný
dočišťovaný
pročišťovaný
vyčišťovaný
vyhošťovaný
zplošťovaný
oprošťovaný
vyprošťovaný
zprošťovaný
odevropšťovaný
poevropšťovaný
mršťovaný
odmršťovaný
smršťovaný
vymršťovaný
zahušťovaný
přehušťovaný
přihušťovaný
dohušťovaný
zhušťovaný
oplášťovaný
zbožšťovaný
angažovaný
zaangažovaný
přeangažovaný
oblažovaný
zavlažovaný
svlažovaný
obnažovaný
zapažovaný
předpažovaný
přepažovaný
připažovaný
upažovaný
rozpažovaný
vzpažovaný
předražovaný
prodražovaný
vydražovaný
zdražovaný
navažovaný
předvažovaný
odvažovaný
znevažovaný
převažovaný
přivažovaný
dovažovaný
považovaný
opovažovaný
provažovaný
svažovaný
uvažovaný
zauvažovaný
douvažovaný
pouvažovaný
vyvažovaný
zvažovaný
rozvažovaný
porozvažovaný
protežovaný
nakližovaný
skližovaný
rozkližovaný
ponižovaný
snižovaný
křižovaný
překřižovaný
ukřižovaný
zamlžovaný
odmlžovaný
melanžovaný
aranžovaný
naaranžovaný
zaranžovaný
zanožovaný
přednožovaný
přinožovaný
namnožovaný
přemnožovaný
pomnožovaný
zmnožovaný
rozmnožovaný
snožovaný
unožovaný
roznožovaný
brožovaný
ohrožovaný
vyhrožovaný
nadržovaný
zadržovaný
obdržovaný
přidržovaný
dodržovaný
podržovaný
udržovaný
vydržovaný
zdržovaný
zadlužovaný
prodlužovaný
přidružovaný
sdružovaný
zakružovaný
obkružovaný
okružovaný
vykružovaný
zkružovaný
vystružovaný
sužovaný
otužovaný
stužovaný
utužovaný
ztužovaný
vyztužovaný
zužovaný
lyžovaný
nalyžovaný
zalyžovaný
bandážovaný
zabandážovaný
dobandážovaný
silážovaný
kupážovaný
garážovaný
křížovaný
ukřížovaný
mřížovaný
zamřížovaný
rýžovaný
narýžovaný
vyrýžovaný
zpeněžovaný
zasněžovaný
dosněžovaný
zatěžovaný
obtěžovaný
přetěžovaný
přitěžovaný
protěžovaný
stěžovaný
vytěžovaný
ztěžovaný
osvěžovaný
doosvěžovaný
rvaný
narvaný
odervaný
servaný
rozervaný
přervaný
orvaný
dorvaný
prorvaný
urvaný
vyrvaný
pitvaný
rozpitvaný
plýtvaný
doplýtvaný
proplýtvaný
vyplýtvaný
rozplýtvaný
štvaný
naštvaný
rozeštvaný
přištvaný
poštvaný
uštvaný
vyštvaný
obouvaný
nacouvaný
zacouvaný
odcouvaný
procouvaný
vycouvaný
nadouvaný
vydouvaný
vzdouvaný
namlouvaný
zamlouvaný
odmlouvaný
vemlouvaný
přemlouvaný
přimlouvaný
omlouvaný
domlouvaný
pomlouvaný
promlouvaný
smlouvaný
nasmlouvaný
usmlouvaný
umlouvaný
vymlouvaný
rozmlouvaný
zaplouvaný
obplouvaný
odplouvaný
podplouvaný
obeplouvaný
přeplouvaný
připlouvaný
doplouvaný
proplouvaný
splouvaný
uplouvaný
vplouvaný
vyplouvaný
rozplouvaný
nasouvaný
zasouvaný
odsouvaný
podsouvaný
sesouvaný
přesouvaný
přisouvaný
posouvaný
prosouvaný
vsouvaný
vysouvaný
zouvaný
nazouvaný
přezouvaný
vyzouvaný
zvaný
nazvaný
sezvaný
přizvaný
takzvaný
samozvaný
pozvaný
vyzvaný
dlabávaný
zadlabávaný
oddlabávaný
dodlabávaný
prodlabávaný
vdlabávaný
vydlabávaný
rozdlabávaný
hrabávaný
nahrabávaný
zahrabávaný
odhrabávaný
podhrabávaný
přehrabávaný
přihrabávaný
dohrabávaný
pohrabávaný
prohrabávaný
shrabávaný
uhrabávaný
vhrabávaný
vyhrabávaný
rozhrabávaný
škrabávaný
naškrabávaný
zaškrabávaný
odškrabávaný
seškrabávaný
přeškrabávaný
přiškrabávaný
oškrabávaný
doškrabávaný
proškrabávaný
uškrabávaný
vškrabávaný
vyškrabávaný
rozškrabávaný
zanedbávaný
vstřebávaný
uklimbávaný
obávaný
zobávaný
nazobávaný
odzobávaný
sezobávaný
ozobávaný
dozobávaný
pozobávaný
prozobávaný
uzobávaný
vyzobávaný
rozzobávaný
drbávaný
nadrbávaný
odrbávaný
dodrbávaný
podrbávaný
prodrbávaný
udrbávaný
vydrbávaný
zdrbávaný
rozdrbávaný
škubávaný
naškubávaný
zaškubávaný
oškubávaný
doškubávaný
vyškubávaný
rozškubávaný
klubávaný
doklubávaný
proklubávaný
vyklubávaný
dloubávaný
nadloubávaný
dodloubávaný
vydloubávaný
rozdloubávaný
rubávaný
narubávaný
zarubávaný
dorubávaný
prorubávaný
vyrubávaný
zrubávaný
kolébávaný
dokolébávaný
ukolébávaný
cucávaný
ocucávaný
ucucávaný
vycucávaný
zaplácávaný
poplácávaný
uplácávaný
dávaný
nadávaný
padávaný
napadávaný
zapadávaný
odpadávaný
přepadávaný
připadávaný
opadávaný
dopadávaný
popadávaný
propadávaný
spadávaný
upadávaný
vpadávaný
vypadávaný
rozpadávaný
zadávaný
oddávaný
poddávaný
hledávaný
ohledávaný
dohledávaný
prohledávaný
shledávaný
vyhledávaný
zasedávaný
rozsedávaný
zabředávaný
vybředávaný
rozbředávaný
předávaný
přidávaný
nandávaný
zandávaný
odendávaný
přendávaný
sundávaný
vyndávaný
bodávaný
nabodávaný
zabodávaný
obodávaný
dobodávaný
pobodávaný
probodávaný
ubodávaný
vbodávaný
rozbodávaný
dodávaný
hlodávaný
nahlodávaný
obhlodávaný
předhlodávaný
odhlodávaný
přehlodávaný
ohlodávaný
dohlodávaný
prohlodávaný
uhlodávaný
vyhlodávaný
rozhlodávaný
podávaný
prodávaný
zaprodávaný
předprodávaný
odprodávaný
doprodávaný
vyprodávaný
rozprodávaný
udávaný
vdávaný
zavdávaný
provdávaný
vyvdávaný
kydávaný
nakydávaný
dokydávaný
pokydávaný
vykydávaný
rozkydávaný
vydávaný
spoluvydávaný
sezdávaný
rozdávaný
vzdávaný
odevzdávaný
skládávaný
naskládávaný
zaskládávaný
odskládávaný
seskládávaný
přeskládávaný
doskládávaný
poskládávaný
vyskládávaný
ovládávaný
zvládávaný
pořádávaný
spořádávaný
uspořádávaný
vypořádávaný
jídávaný
zajídávaný
odjídávaný
přejídávaný
ojídávaný
dojídávaný
pojídávaný
projídávaný
ujídávaný
vyjídávaný
rozjídávaný
snídávaný
nasnídávaný
dosnídávaný
posnídávaný
vídávaný
střídávaný
vystřídávaný
osahávaný
tahávaný
nechávaný
zanechávaný
přenechávaný
ponechávaný
vynechávaný
očichávaný
kuchávaný
dokuchávaný
vykuchávaný
rozkuchávaný
bouchávaný
zabouchávaný
poslouchávaný
odposlouchávaný
připoslouchávaný
šťouchávaný
našťouchávaný
zašťouchávaný
došťouchávaný
prošťouchávaný
ušťouchávaný
vyšťouchávaný
rozšťouchávaný
dmychávaný
rozdmychávaný
vyšplíchávaný
míchávaný
namíchávaný
zamíchávaný
předmíchávaný
přemíchávaný
přimíchávaný
promíchávaný
smíchávaný
umíchávaný
vmíchávaný
rozmíchávaný
píchávaný
napíchávaný
popíchávaný
propíchávaný
upíchávaný
vypíchávaný
rozpíchávaný
prodýchávaný
rozdýchávaný
slýchávaný
proslýchávaný
vyslýchávaný
dmýchávaný
rozdmýchávaný
uspěchávaný
slehávaný
zašlehávaný
ošlehávaný
všlehávaný
vyšlehávaný
zdvihávaný
nadzdvihávaný
švihávaný
střihávaný
nastřihávaný
zastřihávaný
obstřihávaný
odstřihávaný
sestřihávaný
přestřihávaný
přistřihávaný
ostřihávaný
dostřihávaný
postřihávaný
prostřihávaný
ustřihávaný
vystřihávaný
rozstřihávaný
nalhávaný
zalhávaný
obelhávaný
přelhávaný
obkulhávaný
odkulhávaný
překulhávaný
přikulhávaný
prokulhávaný
skulhávaný
rozkulhávaný
vylhávaný
promrhávaný
trhávaný
natrhávaný
zatrhávaný
obtrhávaný
nadtrhávaný
předtrhávaný
odtrhávaný
podtrhávaný
přetrhávaný
zpřetrhávaný
přitrhávaný
otrhávaný
dotrhávaný
protrhávaný
strhávaný
utrhávaný
vtrhávaný
vytrhávaný
ztrhávaný
roztrhávaný
vrhávaný
svrhávaný
zvrhávaný
krouhávaný
nakrouhávaný
odkrouhávaný
okrouhávaný
dokrouhávaný
pokrouhávaný
ukrouhávaný
vykrouhávaný
rozkrouhávaný
strouhávaný
nastrouhávaný
odstrouhávaný
přistrouhávaný
ostrouhávaný
dostrouhávaný
rozstrouhávaný
nabíhávaný
zabíhávaný
nadbíhávaný
předbíhávaný
odbíhávaný
podbíhávaný
sebíhávaný
rozebíhávaný
přebíhávaný
přibíhávaný
obíhávaný
dobíhávaný
probíhávaný
sbíhávaný
ubíhávaný
vbíhávaný
vybíhávaný
rozbíhávaný
stíhávaný
zdvíhávaný
stříhávaný
nastříhávaný
zastříhávaný
obstříhávaný
odstříhávaný
sestříhávaný
přestříhávaný
přistříhávaný
ostříhávaný
dostříhávaný
postříhávaný
prostříhávaný
ustříhávaný
vystříhávaný
rozstříhávaný
běhávaný
doběhávaný
vyběhávaný
rozběhávaný
oplakávaný
proplakávaný
vyplakávaný
rozplakávaný
zacvakávaný
procvakávaný
rozcvakávaný
zpackávaný
smekávaný
sesmekávaný
prosmekávaný
usmekávaný
vysmekávaný
sekávaný
nasekávaný
zasekávaný
obsekávaný
předsekávaný
odsekávaný
podsekávaný
sesekávaný
přesekávaný
přisekávaný
osekávaný
dosekávaný
prosekávaný
usekávaný
vsekávaný
vysekávaný
rozsekávaný
čekávaný
očekávaný
rozblikávaný
klikávaný
naklikávaný
zaklikávaný
odklikávaný
doklikávaný
proklikávaný
uklikávaný
odtikávaný
mžikávaný
zamžikávaný
domžikávaný
pomžikávaný
promžikávaný
rozmžikávaný
cvrnkávaný
zacvrnkávaný
přecvrnkávaný
docvrnkávaný
pocvrnkávaný
procvrnkávaný
scvrnkávaný
vycvrnkávaný
rozcvrnkávaný
namokávaný
omokávaný
promokávaný
smrkávaný
dosmrkávaný
posmrkávaný
vysmrkávaný
srkávaný
usrkávaný
trkávaný
otrkávaný
strkávaný
nastrkávaný
zastrkávaný
předstrkávaný
odstrkávaný
podstrkávaný
sestrkávaný
přestrkávaný
přistrkávaný
dostrkávaný
postrkávaný
prostrkávaný
vystrkávaný
rozstrkávaný
pomlaskávaný
prskávaný
doprskávaný
vyprskávaný
louskávaný
přelouskávaný
prolouskávaný
rozlouskávaný
otryskávaný
získávaný
znovuzískávaný
odprýskávaný
vetkávaný
přetkávaný
dotkávaný
potkávaný
protkávaný
utkávaný
vnukávaný
foukávaný
nafoukávaný
vefoukávaný
pofoukávaný
vyfoukávaný
rozfoukávaný
tloukávaný
natloukávaný
zatloukávaný
obtloukávaný
přitloukávaný
otloukávaný
dotloukávaný
potloukávaný
protloukávaný
stloukávaný
utloukávaný
vtloukávaný
vytloukávaný
ztloukávaný
roztloukávaný
soukávaný
nasoukávaný
dosoukávaný
prosoukávaný
usoukávaný
vsoukávaný
vysoukávaný
ťukávaný
naťukávaný
zaťukávaný
odťukávaný
přiťukávaný
oťukávaný
vyťukávaný
polykávaný
pékávaný
říkávaný
zaříkávaný
předříkávaný
odříkávaný
přeříkávaný
stříkávaný
nastříkávaný
zastříkávaný
obstříkávaný
odstříkávaný
přestříkávaný
ostříkávaný
dostříkávaný
postříkávaný
vstříkávaný
vystříkávaný
rozstříkávaný
vyříkávaný
mačkávaný
namačkávaný
zamačkávaný
přimačkávaný
domačkávaný
promačkávaný
vymačkávaný
zmačkávaný
rozmačkávaný
přečkávaný
vyčkávaný
rozhýčkávaný
poštěkávaný
zameškávaný
promeškávaný
zmeškávaný
šuškávaný
těžkávaný
zatěžkávaný
obtěžkávaný
potěžkávaný
sedlávaný
odsedlávaný
přesedlávaný
osedlávaný
kvedlávaný
nakvedlávaný
zakvedlávaný
dokvedlávaný
ukvedlávaný
vkvedlávaný
vykvedlávaný
rozkvedlávaný
muchlávaný
domuchlávaný
pomuchlávaný
zmuchlávaný
viklávaný
vyviklávaný
zviklávaný
rozviklávaný
cumlávaný
dumlávaný
chumlávaný
zachumlávaný
mumlávaný
zamumlávaný
udolávaný
zdolávaný
volávaný
obvolávaný
předvolávaný
odvolávaný
přivolávaný
dovolávaný
povolávaný
provolávaný
svolávaný
vyvolávaný
vzvolávaný
piplávaný
vypiplávaný
matlávaný
namatlávaný
zamatlávaný
omatlávaný
domatlávaný
pomatlávaný
umatlávaný
rozmatlávaný
patlávaný
napatlávaný
zapatlávaný
opatlávaný
dopatlávaný
spatlávaný
upatlávaný
rozpatlávaný
tutlávaný
ututlávaný
dělávaný
nadělávaný
padělávaný
zadělávaný
obdělávaný
oddělávaný
předělávaný
přidělávaný
dodělávaný
podělávaný
prodělávaný
vydělávaný
rozdělávaný
vzdělávaný
sebevzdělávaný
dovzdělávaný
odkašlávaný
pokašlávaný
vykašlávaný
žužlávaný
ožužlávaný
klamávaný
oklamávaný
zklamávaný
rozesmávaný
produmávaný
vydumávaný
zkoumávaný
přezkoumávaný
prozkoumávaný
vyzkoumávaný
objednávaný
přeobjednávaný
přiobjednávaný
doobjednávaný
předjednávaný
dojednávaný
pojednávaný
projednávaný
sjednávaný
ujednávaný
vyjednávaný
zjednávaný
rozjednávaný
zaznamenávaný
předznamenávaný
poznamenávaný
vyznamenávaný
žehnávaný
zažehnávaný
požehnávaný
rozžehnávaný
konávaný
překonávaný
dokonávaný
vykonávaný
prostonávaný
natěsnávaný
stěsnávaný
vtěsnávaný
zaměstnávaný
směstnávaný
vměstnávaný
ochutnávaný
pochutnávaný
vychutnávaný
rovnávaný
narovnávaný
zarovnávaný
předrovnávaný
odrovnávaný
přerovnávaný
přirovnávaný
dorovnávaný
porovnávaný
srovnávaný
urovnávaný
vyrovnávaný
znávaný
seznávaný
rozeznávaný
přiznávaný
doznávaný
poznávaný
rozpoznávaný
uznávaný
vyznávaný
zatínávaný
odtínávaný
přetínávaný
protínávaný
stínávaný
utínávaný
roztínávaný
nakapávaný
zakapávaný
překapávaný
přikapávaný
dokapávaný
pokapávaný
ukapávaný
vkapávaný
vykapávaný
rozkapávaný
zašlapávaný
přišlapávaný
pošlapávaný
prošlapávaný
vyšlapávaný
rozšlapávaný
nacpávaný
zacpávaný
vecpávaný
přecpávaný
docpávaný
procpávaný
ucpávaný
vycpávaný
klepávaný
naklepávaný
zaklepávaný
odklepávaný
překlepávaný
přiklepávaný
oklepávaný
doklepávaný
poklepávaný
proklepávaný
sklepávaný
uklepávaný
vyklepávaný
rozklepávaný
tepávaný
dotepávaný
vytepávaný
roztepávaný
třepávaný
natřepávaný
setřepávaný
otřepávaný
dotřepávaný
protřepávaný
střepávaný
vytřepávaný
roztřepávaný
kopávaný
nakopávaný
zakopávaný
obkopávaný
odkopávaný
podkopávaný
překopávaný
okopávaný
dokopávaný
prokopávaný
skopávaný
ukopávaný
vkopávaný
vykopávaný
zkopávaný
rozkopávaný
čerpávaný
načerpávaný
odčerpávaný
přečerpávaný
přičerpávaný
dočerpávaný
vyčerpávaný
naspávaný
zaspávaný
dospávaný
prospávaný
uspávaný
dupávaný
nadupávaný
zadupávaný
oddupávaný
předupávaný
přidupávaný
odupávaný
dodupávaný
podupávaný
produpávaný
udupávaný
vdupávaný
vydupávaný
zdupávaný
rozdupávaný
houpávaný
přehoupávaný
rozhoupávaný
koupávaný
loupávaný
odloupávaný
oloupávaný
doloupávaný
sloupávaný
vyloupávaný
rozloupávaný
chroupávaný
křoupávaný
sypávaný
nasypávaný
zasypávaný
obsypávaný
odsypávaný
podsypávaný
sesypávaný
přesypávaný
přisypávaný
osypávaný
dosypávaný
posypávaný
prosypávaný
usypávaný
vsypávaný
vysypávaný
rozsypávaný
rozsápávaný
štípávaný
naštípávaný
přeštípávaný
poštípávaný
vyštípávaný
skřípávaný
rýpávaný
zarýpávaný
odrýpávaný
dorýpávaný
prorýpávaný
urýpávaný
vyrýpávaný
rozrýpávaný
obstarávaný
brávaný
žebrávaný
vyžebrávaný
hrávaný
nahrávaný
zahrávaný
načechrávaný
obehrávaný
předehrávaný
odehrávaný
sehrávaný
rozehrávaný
přehrávaný
přihrávaný
ohrávaný
dohrávaný
pohrávaný
prohrávaný
uhrávaný
vyhrávaný
zaorávaný
oborávaný
přeorávaný
vyorávaný
zorávaný
rozorávaný
odvětrávaný
bourávaný
nabourávaný
odbourávaný
dobourávaný
probourávaný
ubourávaný
vbourávaný
vybourávaný
rozbourávaný
čurávaný
občurávaný
přečurávaný
očurávaný
dočurávaný
počurávaný
vyčurávaný
čůrávaný
občůrávaný
přečůrávaný
očůrávaný
dočůrávaný
počůrávaný
vyčůrávaný
podkasávaný
vykasávaný
nasávaný
odsávaný
tesávaný
obtesávaný
odtesávaný
přitesávaný
otesávaný
vtesávaný
vytesávaný
česávaný
načesávaný
začesávaný
nadčesávaný
předčesávaný
odčesávaný
podčesávaný
přečesávaný
přičesávaný
dočesávaný
počesávaný
pročesávaný
sčesávaný
učesávaný
doučesávaný
včesávaný
vyčesávaný
zčesávaný
rozčesávaný
křesávaný
nakřesávaný
dokřesávaný
vykřesávaný
rozkřesávaný
přesávaný
přisávaný
sosávaný
psávaný
dusávaný
zadusávaný
dodusávaný
udusávaný
vydusávaný
zdusávaný
vyklusávaný
kousávaný
nakousávaný
zakousávaný
obkousávaný
předkousávaný
odkousávaný
překousávaný
okousávaný
dokousávaný
pokousávaný
prokousávaný
skousávaný
ukousávaný
vykousávaný
rozkousávaný
vysávaný
hlásávaný
pásávaný
přepásávaný
rozkolísávaný
nahmatávaný
přehmatávaný
ohmatávaný
vyhmatávaný
metávaný
nametávaný
zametávaný
odmetávaný
podmetávaný
přimetávaný
ometávaný
dometávaný
smetávaný
umetávaný
vmetávaný
vymetávaný
zmetávaný
rozmetávaný
lechtávaný
pochichtávaný
nakmitávaný
překmitávaný
rozkmitávaný
koktávaný
dokoktávaný
vykoktávaný
rozkoktávaný
oslintávaný
poslintávaný
motávaný
namotávaný
zamotávaný
obmotávaný
odmotávaný
omotávaný
smotávaný
vymotávaný
rozmotávaný
deptávaný
zdeptávaný
leptávaný
naleptávaný
odleptávaný
proleptávaný
vleptávaný
vyleptávaný
rozleptávaný
přeptávaný
šeptávaný
našeptávaný
doptávaný
poptávaný
vyptávaný
škrtávaný
zaškrtávaný
odškrtávaný
seškrtávaný
přeškrtávaný
doškrtávaný
proškrtávaný
vyškrtávaný
vrtávaný
navrtávaný
odvrtávaný
převrtávaný
přivrtávaný
provrtávaný
uvrtávaný
vyvrtávaný
načrtávaný
zastávaný
trestávaný
poutávaný
odpoutávaný
přepoutávaný
připoutávaný
spoutávaný
upoutávaný
rozpoutávaný
chytávaný
nachytávaný
zachytávaný
odchytávaný
přichytávaný
dochytávaný
pochytávaný
schytávaný
vychytávaný
vítávaný
čítávaný
započítávaný
odpočítávaný
přepočítávaný
připočítávaný
dopočítávaný
propočítávaný
vypočítávaný
rozpočítávaný
plavávaný
odplavávaný
podplavávaný
přeplavávaný
proplavávaný
rozplavávaný
obědvávaný
dabovávaný
rabovávaný
zahrabovávaný
odhrabovávaný
přehrabovávaný
přihrabovávaný
pohrabovávaný
prohrabovávaný
shrabovávaný
uhrabovávaný
vyhrabovávaný
rozhrabovávaný
vyrabovávaný
opotřebovávaný
spotřebovávaný
uždibovávaný
podrobovávaný
rozdrobovávaný
verbovávaný
naverbovávaný
zverbovávaný
absorbovávaný
adsorbovávaný
resorbovávaný
hubovávaný
vyhubovávaný
šroubovávaný
našroubovávaný
zašroubovávaný
odšroubovávaný
sešroubovávaný
přešroubovávaný
přišroubovávaný
došroubovávaný
vyšroubovávaný
rozšroubovávaný
vytrubovávaný
roztrubovávaný
obohacovávaný
zakulacovávaný
pracovávaný
napracovávaný
zapracovávaný
předpracovávaný
odpracovávaný
přepracovávaný
opracovávaný
dopracovávaný
propracovávaný
upracovávaný
vypracovávaný
zpracovávaný
rozpracovávaný
zatracovávaný
vyobcovávaný
hecovávaný
vyhecovávaný
skicovávaný
naskicovávaný
hřebelcovávaný
vyhřebelcovávaný
zahlcovávaný
přehlcovávaný
pohlcovávaný
válcovávaný
převálcovávaný
doválcovávaný
vyválcovávaný
zválcovávaný
rozválcovávaný
balancovávaný
vybalancovávaný
bilancovávaný
zbilancovávaný
financovávaný
zafinancovávaný
předfinancovávaný
dofinancovávaný
samofinancovávaný
profinancovávaný
ufinancovávaný
spolufinancovávaný
drancovávaný
vydrancovávaný
tancovávaný
zatancovávaný
vytancovávaný
roztancovávaný
diferencovávaný
subvencovávaný
oplocovávaný
sjednocovávaný
znehodnocovávaný
vyhrocovávaný
zaškrcovávaný
přiškrcovávaný
usmrcovávaný
porcovávaný
naporcovávaný
rozporcovávaný
burcovávaný
vyburcovávaný
zburcovávaný
znechucovávaný
ochucovávaný
překrucovávaný
zachycovávaný
podchycovávaný
přichycovávaný
uchycovávaný
vymycovávaný
zasvěcovávaný
odsvěcovávaný
znesvěcovávaný
vyžadovávaný
ssledovávaný
vysledovávaný
následovávaný
pronásledovávaný
expedovávaný
vyexpedovávaný
evidovávaný
zaevidovávaný
revidovávaný
skandovávaný
expandovávaný
korespondovávaný
vykorespondovávaný
sondovávaný
vysondovávaný
obchodovávaný
pochodovávaný
parodovávaný
bombardovávaný
vybombardovávaný
rozbombardovávaný
kolaudovávaný
zkolaudovávaný
budovávaný
zabudovávaný
přebudovávaný
dobudovávaný
vybudovávaný
znovuvybudovávaný
zbudovávaný
rozbudovávaný
znovuzbudovávaný
studovávaný
nastudovávaný
dostudovávaný
prostudovávaný
vystudovávaný
zabarikádovávaný
křídovávaný
nakřídovávaný
kódovávaný
zakódovávaný
dekódovávaný
překódovávaný
rozkódovávaný
blafovávaný
telegrafovávaný
fotografovávaný
nafotografovávaný
přefotografovávaný
ofotografovávaný
vyfotografovávaný
propagovávaný
navigovávaný
homologovávaný
natahovávaný
zatahovávaný
obtahovávaný
předtahovávaný
odtahovávaný
přetahovávaný
přitahovávaný
dotahovávaný
potahovávaný
popotahovávaný
protahovávaný
stahovávaný
utahovávaný
vtahovávaný
vytahovávaný
povytahovávaný
roztahovávaný
vztahovávaný
chovávaný
oplachovávaný
proplachovávaný
splachovávaný
vyplachovávaný
zachovávaný
vyšachovávaný
odchovávaný
nadechovávaný
vdechovávaný
vydechovávaný
oplechovávaný
doplechovávaný
přechovávaný
cejchovávaný
přecejchovávaný
ocejchovávaný
dochovávaný
pochovávaný
sprchovávaný
osprchovávaný
vysprchovávaný
schovávaný
poschovávaný
uschovávaný
uchovávaný
vychovávaný
převychovávaný
spoluvychovávaný
zaknihovávaný
vyluhovávaný
stěhovávaný
nastěhovávaný
odstěhovávaný
sestěhovávaný
přestěhovávaný
přistěhovávaný
vystěhovávaný
nakrajovávaný
zakrajovávaný
obkrajovávaný
předkrajovávaný
odkrajovávaný
překrajovávaný
přikrajovávaný
okrajovávaný
dokrajovávaný
prokrajovávaný
skrajovávaný
ukrajovávaný
vkrajovávaný
vykrajovávaný
rozkrajovávaný
olejovávaný
naolejovávaný
zaolejovávaný
oolejovávaný
bojovávaný
probojovávaný
vybojovávaný
rozbojovávaný
napojovávaný
zapojovávaný
odpojovávaný
přepojovávaný
připojovávaný
propojovávaný
spojovávaný
rozpojovávaný
odzbrojovávaný
přezbrojovávaný
přizbrojovávaný
ozbrojovávaný
dozbrojovávaný
vyzbrojovávaný
kovávaný
naskakovávaný
zaskakovávaný
obskakovávaný
nadskakovávaný
předskakovávaný
odskakovávaný
podskakovávaný
seskakovávaný
rozeskakovávaný
přeskakovávaný
přiskakovávaný
doskakovávaný
poskakovávaný
proskakovávaný
uskakovávaný
vskakovávaný
vyskakovávaný
rozskakovávaný
lakovávaný
nalakovávaný
zalakovávaný
odlakovávaný
přelakovávaný
prosakovávaný
vsakovávaný
zakovávaný
obkovávaný
zprostředkovávaný
podekovávaný
překovávaný
predikovávaný
indikovávaný
specifikovávaný
kodifikovávaný
modifikovávaný
kvalifikovávaný
překvalifikovávaný
diskvalifikovávaný
personifikovávaný
unifikovávaný
verifikovávaný
elektrifikovávaný
klasifikovávaný
překlasifikovávaný
osifikovávaný
ratifikovávaný
identifikovávaný
infikovávaný
dezinfikovávaný
publikovávaný
aplikovávaný
replikovávaný
implikovávaný
komplikovávaný
zkomplikovávaný
duplikovávaný
zduplikovávaný
komunikovávaný
zakomunikovávaný
špikovávaný
prošpikovávaný
praktikovávaný
domestikovávaný
diagnostikovávaný
překřikovávaný
okřikovávaný
pokřikovávaný
vykřikovávaný
přikovávaný
nastřikovávaný
odstřikovávaný
postřikovávaný
vstřikovávaný
vystřikovávaný
rozstřikovávaný
šikovávaný
sešikovávaný
kolkovávaný
okolkovávaný
titulkovávaný
otitulkovávaný
odpálkovávaný
známkovávaný
oznámkovávaný
snímkovávaný
osnímkovávaný
frankovávaný
ofrankovávaný
tankovávaný
natankovávaný
dotankovávaný
linkovávaný
nalinkovávaný
přelinkovávaný
přilinkovávaný
dolinkovávaný
slinkovávaný
pusinkovávaný
učinkovávaný
účinkovávaný
spoluúčinkovávaný
stránkovávaný
odstránkovávaný
přestránkovávaný
rozstránkovávaný
připomínkovávaný
okovávaný
dokovávaný
alokovávaný
dealokovávaný
blokovávaný
zablokovávaný
odblokovávaný
vyblokovávaný
zblokovávaný
prokovávaný
evokovávaný
provokovávaný
zaprovokovávaný
doprovokovávaný
vyprovokovávaný
šokovávaný
parkovávaný
zaparkovávaný
přeparkovávaný
vyšperkovávaný
konfiskovávaný
zkonfiskovávaný
voskovávaný
navoskovávaný
rozkouskovávaný
obnitkovávaný
využitkovávaný
zužitkovávaný
ukovávaný
dedukovávaný
redukovávaný
indukovávaný
produkovávaný
reprodukovávaný
vyprodukovávaný
nafukovávaný
zafukovávaný
obfukovávaný
odfukovávaný
podfukovávaný
přefukovávaný
přifukovávaný
ofukovávaný
dofukovávaný
pofukovávaný
profukovávaný
vyfukovávaný
pobzukovávaný
pohlavkovávaný
napohlavkovávaný
zpohlavkovávaný
dávkovávaný
nadávkovávaný
předávkovávaný
stávkovávaný
vykovávaný
povykovávaný
přežvykovávaný
zkovávaný
rozkovávaný
bulíkovávaný
nabulíkovávaný
značkovávaný
označkovávaný
vyznačkovávaný
vytečkovávaný
kličkovávaný
prokličkovávaný
vykličkovávaný
očkovávaný
naočkovávaný
přeočkovávaný
vločkovávaný
oočkovávaný
proočkovávaný
přeručkovávaný
vyručkovávaný
zavíčkovávaný
odvíčkovávaný
papouškovávaný
odpapouškovávaný
vyvložkovávaný
kroužkovávaný
zakroužkovávaný
balovávaný
nabalovávaný
zabalovávaný
přebalovávaný
přibalovávaný
dobalovávaný
pobalovávaný
sbalovávaný
ubalovávaný
vybalovávaný
rozbalovávaný
oddalovávaný
vzdalovávaný
zahalovávaný
odhalovávaný
poodhalovávaný
inhalovávaný
zakalovávaný
odkalovávaný
malovávaný
zamalovávaný
podmalovávaný
přemalovávaný
přimalovávaný
domalovávaný
pomalovávaný
zdokonalovávaný
napalovávaný
zapalovávaný
odpalovávaný
podpalovávaný
přepalovávaný
připalovávaný
opalovávaný
dopalovávaný
propalovávaný
spalovávaný
upalovávaný
vpalovávaný
vypalovávaný
rozpalovávaný
instalovávaný
nainstalovávaný
předinstalovávaný
odinstalovávaný
přeinstalovávaný
přiinstalovávaný
doinstalovávaný
ustalovávaný
zavalovávaný
odvalovávaný
převalovávaný
schvalovávaný
vychvalovávaný
povalovávaný
provalovávaný
svalovávaný
uvalovávaný
rozvalovávaný
žalovávaný
zažalovávaný
obžalovávaný
zaoblovávaný
hoblovávaný
přehoblovávaný
ohoblovávaný
odzrcadlovávaný
přesidlovávaný
osidlovávaný
usidlovávaný
vysidlovávaný
mandlovávaný
zabydlovávaný
vybydlovávaný
přesídlovávaný
osídlovávaný
dosídlovávaný
usídlovávaný
vysídlovávaný
zacelovávaný
přeparcelovávaný
rozparcelovávaný
scelovávaný
modelovávaný
namodelovávaný
domodelovávaný
vymodelovávaný
zatmelovávaný
přetmelovávaný
stmelovávaný
vytmelovávaný
tunelovávaný
vytunelovávaný
apelovávaný
interpelovávaný
spelovávaný
obveselovávaný
rozveselovávaný
nastřelovávaný
zastřelovávaný
odstřelovávaný
sestřelovávaný
přestřelovávaný
přistřelovávaný
ostřelovávaný
postřelovávaný
prostřelovávaný
ustřelovávaný
vstřelovávaný
vystřelovávaný
rozstřelovávaný
biflovávaný
nabiflovávaný
kamuflovávaný
zakamuflovávaný
žonglovávaný
urychlovávaný
zrychlovávaný
zaokrouhlovávaný
zeštíhlovávaný
mailovávaný
profilovávaný
přeprofilovávaný
vyprofilovávaný
milovávaný
zamilovávaný
asimilovávaný
domilovávaný
pomilovávaný
smilovávaný
umilovávaný
pilovávaný
připilovávaný
kompilovávaný
předkompilovávaný
rekompilovávaný
překompilovávaný
zkompilovávaný
dopilovávaný
upilovávaný
vypilovávaný
grilovávaný
zesilovávaný
posilovávaný
usilovávaný
vysilovávaný
ventilovávaný
destilovávaný
oddestilovávaný
předestilovávaný
dodestilovávaný
vydestilovávaný
rozčilovávaný
klovávaný
naklovávaný
odklovávaný
překlovávaný
doklovávaný
proklovávaný
zacyklovávaný
recyklovávaný
vyklovávaný
rozklovávaný
dolovávaný
poddolovávaný
kondolovávaný
vydolovávaný
vyholovávaný
protokolovávaný
zaprotokolovávaný
úkolovávaný
přeškolovávaný
demolovávaný
zdokonolovávaný
extrapolovávaný
interpolovávaný
rolovávaný
odrolovávaný
srolovávaný
kontrolovávaný
překontrolovávaný
zkontrolovávaný
nasolovávaný
zasolovávaný
odsolovávaný
isolovávaný
zaisolovávaný
odisolovávaný
přisolovávaný
nastolovávaný
podvolovávaný
dovolovávaný
povolovávaný
izolovávaný
zaizolovávaný
odizolovávaný
doizolovávaný
zateplovávaný
oteplovávaný
zakreslovávaný
obkreslovávaný
předkreslovávaný
podkreslovávaný
překreslovávaný
přikreslovávaný
dokreslovávaný
pokreslovávaný
prokreslovávaný
vkreslovávaný
vykreslovávaný
zkreslovávaný
rozkreslovávaný
odveslovávaný
číslovávaný
přečíslovávaný
očíslovávaný
vyčíslovávaný
pytlovávaný
zesvětlovávaný
osvětlovávaný
prosvětlovávaný
vysvětlovávaný
dovysvětlovávaný
demodulovávaný
promodulovávaný
koagulovávaný
regulovávaný
deregulovávaný
doregulovávaný
uregulovávaný
vyregulovávaný
zregulovávaný
spekulovávaný
gestikulovávaný
kalkulovávaný
zakalkulovávaný
překalkulovávaný
prokalkulovávaný
vykalkulovávaný
zkalkulovávaný
vinkulovávaný
emulovávaný
simulovávaný
nasimulovávaný
odsimulovávaný
stimulovávaný
formulovávaný
naformulovávaný
přeformulovávaný
zformulovávaný
kumulovávaný
akumulovávaný
nulovávaný
anulovávaný
vynulovávaný
gratulovávaný
rekapitulovávaný
zrekapitulovávaný
titulovávaný
otitulovávaný
postulovávaný
nachylovávaný
odchylovávaný
přechylovávaný
přichylovávaný
schylovávaný
uchylovávaný
vychylovávaný
rozptylovávaný
cyklostylovávaný
nacyklostylovávaný
rozmazlovávaný
zauzlovávaný
okouzlovávaný
rozuzlovávaný
škálovávaný
přeškálovávaný
pólovávaný
přepólovávaný
nadělovávaný
oddělovávaný
předělovávaný
přidělovávaný
sdělovávaný
udělovávaný
vydělovávaný
rozdělovávaný
přerozdělovávaný
znovurozdělovávaný
osmělovávaný
vtělovávaný
převtělovávaný
zalamovávaný
odlamovávaný
podlamovávaný
aklamovávaný
deklamovávaný
reklamovávaný
proklamovávaný
olamovávaný
prolamovávaný
ulamovávaný
vlamovávaný
vylamovávaný
omamovávaný
seznamovávaný
oznamovávaný
programovávaný
naprogramovávaný
předprogramovávaný
přeprogramovávaný
multiprogramovávaný
připrogramovávaný
doprogramovávaný
mikroprogramovávaný
balzamovávaný
nabalzamovávaný
lemovávaný
olemovávaný
decimovávaný
zdecimovávaný
aproximovávaný
filmovávaný
nafilmovávaný
zfilmovávaný
formovávaný
deformovávaný
reformovávaný
přeformovávaný
informovávaný
spoluformovávaný
zformovávaný
rámovávaný
zarámovávaný
orámovávaný
bubnovávaný
vybubnovávaný
přejmenovávaný
pojmenovávaný
vyjmenovávaný
definovávaný
nadefinovávaný
zadefinovávaný
předdefinovávaný
předefinovávaný
dodefinovávaný
zaminovávaný
odminovávaný
podminovávaný
ruinovávaný
zruinovávaný
komponovávaný
zakomponovávaný
dekomponovávaný
překomponovávaný
přikomponovávaný
dokomponovávaný
prokomponovávaný
vkomponovávaný
zkomponovávaný
předisponovávaný
betonovávaný
zabetonovávaný
vybetonovávaný
namapovávaný
odmapovávaný
koncipovávaný
vchlipovávaný
vychlipovávaný
vytipovávaný
přikupovávaný
skupovávaný
přetypovávaný
darovávaný
obdarovávaný
separovávaný
celebrovávaný
koncelebrovávaný
referovávaný
vsugerovávaný
tolerovávaný
inzerovávaný
šifrovávaný
zašifrovávaný
rozšifrovávaný
bagrovávaný
nabagrovávaný
zabagrovávaný
odbagrovávaný
dobagrovávaný
vybagrovávaný
rozbagrovávaný
integrovávaný
zaintegrovávaný
masakrovávaný
zmasakrovávaný
cukrovávaný
vyvzdorovávaný
kolorovávaný
ignorovávaný
protektorovávaný
sponzorovávaný
dozorovávaný
pozorovávaný
opatrovávaný
registrovávaný
zaregistrovávaný
odregistrovávaný
přeregistrovávaný
konfigurovávaný
nakonfigurovávaný
předkonfigurovávaný
překonfigurovávaný
saturovávaný
kopírovávaný
překopírovávaný
okopírovávaný
prokopírovávaný
vkopírovávaný
vykopírovávaný
zkopírovávaný
rozkopírovávaný
směrovávaný
nasměrovávaný
přesměrovávaný
dosměrovávaný
průměrovávaný
inkasovávaný
odhlasovávaný
časovávaný
načasovávaný
adresovávaný
přeadresovávaný
zainteresovávaný
stresovávaný
okusovávaný
datovávaný
záplatovávaný
zapamatovávaný
vzpamatovávaný
zkratovávaný
dokumetovávaný
tapetovávaný
zatapetovávaný
přetapetovávaný
otapetovávaný
dotapetovávaný
vytapetovávaný
interpretovávaný
citovávaný
recitovávaný
akreditovávaný
diskreditovávaný
zdiskreditovávaný
imitovávaný
limitovávaný
kvitovávaný
reflektovávaný
anektovávaný
respektovávaný
diktovávaný
asfaltovávaný
zglajchšaltovávaný
konzultovávaný
prokonzultovávaný
garantovávaný
kvantovávaný
akcentovávaný
orientovávaný
přeorientovávaný
zorientovávaný
dezorientovávaný
cementovávaný
zacementovávaný
implementovávaný
argumentovávaný
dokumentovávaný
patentovávaný
prezentovávaný
reprezentovávaný
pointovávaný
vypointovávaný
montovávaný
namontovávaný
zamontovávaný
odmontovávaný
demontovávaný
přemontovávaný
přimontovávaný
domontovávaný
smontovávaný
vmontovávaný
vymontovávaný
rozmontovávaný
konfrontovávaný
sabotovávaný
bojkotovávaný
pilotovávaný
přepilotovávaný
opilotovávaný
vypilotovávaný
šrotovávaný
sešrotovávaný
adaptovávaný
zadaptovávaný
akceptovávaný
optovávaný
adoptovávaný
kooptovávaný
kryptovávaný
zakryptovávaný
skartovávaný
paspartovávaný
zapaspartovávaný
startovávaný
konvertovávaný
překonvertovávaný
dokonvertovávaný
zkonvertovávaný
dezertovávaný
eskortovávaný
portovávaný
deportovávaný
reportovávaný
přeportovávaný
importovávaný
reimportovávaný
doportovávaný
transportovávaný
odtransportovávaný
přetransportovávaný
dotransportovávaný
exportovávaný
doexportovávaný
vyexportovávaný
devastovávaný
častovávaný
počastovávaný
testovávaný
otestovávaný
dotestovávaný
protestovávaný
investovávaný
zainvestovávaný
doinvestovávaný
proinvestovávaný
prolistovávaný
asistovávaný
pěstovávaný
vypěstovávaný
zvěstovávaný
pokutovávaný
diskutovávaný
oddiskutovávaný
prodiskutovávaný
mutovávaný
permutovávaný
zmutovávaný
amputovávaný
zrekrutovávaný
otextovávaný
ubytovávaný
poskytovávaný
zpytovávaný
formátovávaný
naformátovávaný
přeformátovávaný
zformátovávaný
portrétovávaný
účtovávaný
naúčtovávaný
zaúčtovávaný
přeúčtovávaný
doúčtovávaný
proúčtovávaný
vyúčtovávaný
zúčtovávaný
rozúčtovávaný
obětovávaný
opětovávaný
konstruovávaný
rekonstruovávaný
překonstruovávaný
vykonstruovávaný
zkonstruovávaný
substituovávaný
boxovávaný
proboxovávaný
vyboxovávaný
doprivatizovávaný
předimenzovávaný
opečovávaný
zaklíčovávaný
rozklíčovávaný
odstupňovávaný
retušovávaný
doretušovávaný
vyretušovávaný
rvávaný
narvávaný
zarvávaný
odervávaný
servávaný
rozervávaný
přervávaný
orvávaný
dorvávaný
porvávaný
prorvávaný
urvávaný
vyrvávaný
pitvávaný
rozpitvávaný
proplýtvávaný
vyplýtvávaný
rozplýtvávaný
naštvávaný
rozeštvávaný
přištvávaný
poštvávaný
uštvávaný
vyštvávaný
procouvávaný
očekávávaný
rozezpívávaný
přezpívávaný
prozpívávaný
vyzpívávaný
bývávaný
řvávaný
seřvávaný
rozeřvávaný
přeřvávaný
dořvávaný
vyřvávaný
mazávaný
zamazávaný
odmazávaný
podmazávaný
přemazávaný
přimazávaný
domazávaný
pomazávaný
promazávaný
smazávaný
umazávaný
vymazávaný
rozmazávaný
zarozmazávaný
odrozmazávaný
podrozmazávaný
přerozmazávaný
dorozmazávaný
porozmazávaný
prorozmazávaný
srozmazávaný
urozmazávaný
vyrozmazávaný
rozrozmazávaný
řezávaný
nařezávaný
zařezávaný
zabřezávaný
obřezávaný
odřezávaný
podřezávaný
seřezávaný
přeřezávaný
přiřezávaný
ořezávaný
dořezávaný
pořezávaný
prořezávaný
sřezávaný
uřezávaný
vřezávaný
vyřezávaný
rozřezávaný
rozvrzávaný
doklouzávaný
hryzávaný
nahryzávaný
zahryzávaný
obhryzávaný
odhryzávaný
přehryzávaný
ohryzávaný
dohryzávaný
pohryzávaný
prohryzávaný
uhryzávaný
vyhryzávaný
rozhryzávaný
vázávaný
navázávaný
obvázávaný
předvázávaný
odvázávaný
převázávaný
přivázávaný
ovázávaný
dovázávaný
povázávaný
provázávaný
svázávaný
uvázávaný
vyvázávaný
rozvázávaný
přávaný
dopřávaný
nalévaný
zalévaný
oblévaný
omdlévaný
umdlévaný
odlévaný
podlévaný
přelévaný
přilévaný
dolévaný
polévaný
prolévaný
slévaný
vlévaný
vylévaný
rozlévaný
zasévaný
osévaný
prosévaný
vysévaný
rozsévaný
působívaný
hubívaný
troubívaný
pohřbívaný
vracívaný
dívaný
chladívaný
nadívaný
zadívaný
sedívaný
odívaný
přiodívaný
podívaný
tvrdívaný
udívaný
soudívaný
zazdívaný
přezdívaný
připozdívaný
vyzdívaný
nalívaný
zalívaný
blívaný
nablívaný
zeblívaný
oblívaný
doblívaný
poblívaný
problívaný
vyblívaný
zblívaný
proclívaný
odlívaný
podlívaný
bydlívaný
mydlívaný
přelívaný
přilívaný
zasklívaný
přesklívaný
prosklívaný
vysklívaný
dolívaný
polívaný
prolívaný
solívaný
slívaný
ulívaný
vlívaný
vylívaný
zlívaný
zazlívaný
rozlívaný
chválívaný
mívaný
vysmívaný
stmívaný
rozednívaný
nahnívaný
zahnívaný
podehnívaný
dohnívaný
shnívaný
uhnívaný
vyhnívaný
domnívaný
honívaný
snívaný
vysnívaný
rozeznívaný
přečnívaný
vyčnívaný
pívaný
zpívaný
nazpívaný
zazpívaný
odzpívaný
sezpívaný
rozezpívaný
přezpívaný
dozpívaný
prozpívaný
uzpívaný
vyzpívaný
rozzpívaný
sívaný
zasívaný
přesívaný
osívaný
nosívaný
poctívaný
uctívaný
obvívaný
rozechvívaný
ovívaný
dovívaný
povívaný
provívaný
uvívaný
zívaný
vozívaný
křičívaný
končívaný
líčívaný
večeřívaný
nahřívaný
zahřívaný
znovuzahřívaný
předehřívaný
rozehřívaný
přehřívaný
přihřívaný
ohřívaný
dohřívaný
prohřívaný
vyhřívaný
přehořívaný
přihořívaný
ohořívaný
dohořívaný
prohořívaný
vyhořívaný
rozhořívaný
hovořívaný
podezřívaný
šívaný
našívaný
zašívaný
obšívaný
předšívaný
sešívaný
řešívaný
přešívaný
zapřešívaný
obpřešívaný
připřešívaný
propřešívaný
vypřešívaný
přišívaný
ošívaný
došívaný
zapošívaný
prošívaný
ušívaný
všívaný
vyšívaný
rozšívaný
žívaný
zažívaný
přežívaný
ožívaný
dožívaný
požívaný
prožívaný
sžívaný
užívaný
zaužívaný
nadužívaný
zneužívaný
používaný
využívaný
vžívaný
vyžívaný
nabývaný
odbývaný
obývaný
dobývaný
vydobývaný
pozbývaný
odkývaný
rozkývaný
obmývaný
omývaný
domývaný
promývaný
smývaný
umývaný
vymývaný
rozmývaný
zarývaný
obrývaný
odrývaný
podrývaný
přerývaný
zakrývaný
odkrývaný
překrývaný
přikrývaný
pokrývaný
skrývaný
ukrývaný
vykrývaný
rozkrývaný
dorývaný
porývaný
vrývaný
vyrývaný
rozrývaný
nazývaný
pozývaný
vzývaný
vyzývaný
hněvaný
nahněvaný
pohněvaný
rozhněvaný
řvaný
uřvaný
mazaný
namazaný
zamazaný
odmazaný
podmazaný
přemazaný
přimazaný
domazaný
pomazaný
promazaný
smazaný
umazaný
vymazaný
zmazaný
rozmazaný
řezaný
nařezaný
zařezaný
obřezaný
odřezaný
podřezaný
seřezaný
přeřezaný
přiřezaný
ořezaný
dořezaný
pořezaný
prořezaný
sřezaný
uřezaný
vřezaný
vyřezaný
rozřezaný
zavrzaný
rozvrzaný
hryzaný
nahryzaný
obhryzaný
odhryzaný
přehryzaný
ohryzaný
dohryzaný
pohryzaný
prohryzaný
uhryzaný
vyhryzaný
rozhryzaný
kázaný
nakázaný
zakázaný
polozakázaný
odkázaný
přikázaný
dokázaný
prokázaný
ukázaný
poukázaný
vykázaný
rozkázaný
vzkázaný
tázaný
otázaný
dotázaný
potázaný
vázaný
navázaný
zavázaný
obvázaný
předvázaný
odvázaný
podvázaný
vevázaný
převázaný
přivázaný
ovázaný
dovázaný
povázaný
provázaný
doprovázaný
svázaný
uvázaný
vyvázaný
rozvázaný
nalézaný
vynalézaný
oblézaný
podlézaný
přelézaný
prolézaný
slézaný
vylézaný
zlézaný
lízaný
olízaný
ulízaný
vylízaný
načančaný
přaný
dopřaný
blahopřaný
poblahopřaný
popřaný
sparťaný
půvabný
skladebný
ohebný
malebný
zvukomalebný
palebný
šalebný
velebný
hanebný
podnebný
darebný
kresebný
prosebný
chvalitebný
vazebný
zpětnovazebný
hrozebný
léčebný
vodoléčebný
samoléčebný
elektroléčebný
potřebný
služebný
bohoslužebný
toužebný
slibný
mnohoslibný
zálibný
obdobný
podobný
časupodobný
soběpodobný
pravděpodobný
chudobný
zdobný
ozdobný
výzdobný
mdlobný
hnilobný
zlobný
drobný
podrobný
chorobný
násobný
mnohanásobný
kolikanásobný
několikanásobný
tolikanásobný
vícenásobný
tisícinásobný
sedminásobný
osminásobný
dvanáctinásobný
jedenáctinásobný
devatenáctinásobný
třináctinásobný
sedmnáctinásobný
osmnáctinásobný
čtrnáctinásobný
patnáctinásobný
šestnáctinásobný
dvacetinásobný
třicetinásobný
čtyřicetinásobný
desetinásobný
šestinásobný
padesátinásobný
devadesátinásobný
šedesátinásobný
sedmdesátinásobný
osmdesátinásobný
desítinásobný
devítinásobný
pětinásobný
trojnásobný
dvojnásobný
mnohonásobný
jednonásobný
tisíceronásobný
několikeronásobný
tolikeronásobný
sedmeronásobný
osmeronásobný
dvacateronásobný
třicateronásobný
pateronásobný
desateronásobný
padesateronásobný
šedesateronásobný
osmdesateronásobný
devateronásobný
dvanácteronásobný
jedenácteronásobný
devatenácteronásobný
třinácteronásobný
sedmnácteronásobný
osmnácteronásobný
čtrnácteronásobný
patnácteronásobný
šestnácteronásobný
šesteronásobný
devadesáteronásobný
stonásobný
čtyrnásobný
znásobný
čtyřnásobný
způsobný
vrbný
hlubný
chlubný
tajnosnubný
větrosnubný
zhoubný
zevrubný
zubný
retozubný
hybný
chybný
pochybný
bezpochybný
bezchybný
okohybný
samohybný
pohybný
úhybný
rybný
porybný
vábný
hedvábný
pracný
bezpracný
obecný
všeobecný
mocný
vícemocný
nemocný
všemocný
sedmimocný
osmimocný
šestimocný
pětimocný
trojmocný
dvojmocný
malomocný
zlomocný
jednomocný
plnomocný
rovnomocný
pomocný
nápomocný
svépomocný
výpomocný
pravomocný
dvoumocný
bezmocný
svémocný
čtyřmocný
ponocný
ovocný
vševědoucný
nemohoucný
horoucný
vroucný
bojácný
vzácný
převzácný
kajícný
pomíjejícný
přejícný
vstřícný
nevěřícný
věcný
dohadný
záhadný
ladný
chladný
kladný
odkladný
podkladný
bezodkladný
protikladný
skladný
rozkladný
nákladný
příkladný
bezpříkladný
úkladný
důkladný
souladný
hromadný
snadný
vnadný
nápadný
případný
bezvýhradný
proradný
bezradný
vadný
hovadný
bezvadný
závadný
obřadný
předřadný
podřadný
přadný
souřadný
nezbedný
přehledný
ohledný
dohledný
drobnohledný
pohledný
bezohledný
vzhledný
samovzhledný
úhledný
bezvýhledný
průhledný
poloprůhledný
slovosledný
sousledný
následný
výsledný
mezivýsledný
bezvýsledný
důsledný
medný
šeredný
neposedný
dovedný
bezedný
dopředný
světastředný
sebestředný
soustředný
výstředný
seběstředný
soběstředný
vražedný
sebevražedný
otcovražedný
bratrovražedný
rubidný
klidný
poklidný
očividný
jasnovidný
ošidný
bodný
svobodný
hodný
lahodný
přechodný
samochodný
schodný
rozchodný
širokorozchodný
úzkorozchodný
bezvýchodný
průchodný
chválihodný
ctihodný
pamětihodný
pohodný
věrohodný
shodný
pozoruhodný
trestuhodný
obdivuhodný
podivuhodný
vhodný
chvályhodný
důvěryhodný
úctyhodný
rozhodný
náhodný
pseudonáhodný
záhodný
odsouzeníhodný
doporučeníhodný
zavrženíhodný
opovrženíhodný
následováníhodný
politováníhodný
záviděníhodný
oceněníhodný
příhodný
výhodný
škodný
plodný
choroboplodný
rodný
obrodný
samorodný
cizorodný
úrodný
bezúrodný
sodný
disodný
trisodný
dvojsodný
vodný
odvodný
podvodný
nevodný
převodný
vodovodný
doprovodný
svodný
rozvodný
elektrorozvodný
návodný
závodný
přívodný
důvodný
bezdůvodný
průvodný
milosrdný
cudný
bludný
obludný
přeludný
záludný
nudný
podloudný
kloudný
roudný
souproudný
soudný
nestoudný
močopudný
rudný
nerudný
železnorudný
železorudný
trudný
osudný
ostudný
bezdný
nadjezdný
podjezdný
pojezdný
nájezdný
průjezdný
námezdný
brzdný
bezuzdný
ohyzdný
prázdný
duchaprázdný
bohaprázdný
vzduchoprázdný
poloprázdný
liduprázdný
smysluprázdný
jízdný
objízdný
odjízdný
samojízdný
pojízdný
sjízdný
hvězdný
nadhvězdný
nadehvězdný
mezihvězdný
dvojhvězdný
samovládný
krutovládný
světovládný
bezvládný
pádný
těžkopádný
spádný
zrádný
velezrádný
vlastizrádný
řádný
mimořádný
pořádný
žádný
pražádný
nižádný
bídný
prabídný
vlídný
bědný
nebevědný
vlastivědný
přírodovědný
duchovědný
společenskovědný
jazykovědný
odpovědný
spoluodpovědný
zodpovědný
sebezodpovědný
spoluzodpovědný
nápovědný
přezvědný
rozvědný
kontrarozvědný
výzvědný
literárněvědný
předchůdný
protichůdný
schůdný
zrůdný
svůdný
zeslabený
oslabený
velebený
uvelebený
zvelebený
sešklebený
rozšklebený
ohřebený
opotřebený
upotřebený
zahanbený
napodobený
zpodobený
zdobený
nazdobený
odzdobený
přezdobený
přizdobený
ozdobený
dozdobený
vyzdobený
zlobený
nazlobený
zazlobený
pozlobený
rozlobený
uzlobený
rozzlobený
hanobený
zhanobený
oznobený
robený
obrobený
drobený
nadrobený
podrobený
rozdrobený
škrobený
naškrobený
porobený
vyrobený
zrobený
násobený
zněkolikanásobený
zdesetinásobený
zpětinásobený
ztrojnásobený
zdvojnásobený
zmnohonásobený
zestonásobený
vynásobený
znásobený
roznásobený
zečtyřnásobený
zčtyřnásobený
zásobený
předzásobený
dozásobený
působený
zapůsobený
spolupůsobený
způsobený
přizpůsobený
uzpůsobený
hrbený
nahrbený
přihrbený
shrbený
hubený
zahubený
vyhubený
zhubený
chlubený
pochlubený
hloubený
zahloubený
prohloubený
vhloubený
vyhloubený
skloubený
vkloubený
vykloubený
snoubený
zasnoubený
roubený
obroubený
celoroubený
sroubený
troubený
zatroubený
odtroubený
vytroubený
vroubený
ozubený
chybený
pochybený
vábený
přivábený
zvábený
oblíbený
políbený
slíbený
zaslíbený
přislíbený
tříbený
utříbený
vytříbený
pohřbený
krabacený
nakrabacený
zkrabacený
hacený
obohacený
zhacený
klikacený
zaklikacený
rozkacený
placený
naplacený
zaplacený
předplacený
odplacený
podplacený
přeplacený
připlacený
oplacený
doplacený
poplacený
proplacený
splacený
uplacený
vyplacený
zplacený
zakulacený
zlacený
ozlacený
pozlacený
obracený
tracený
zatracený
potracený
utracený
vytracený
ztracený
vracený
navracený
odvracený
podvracený
převracený
přivracený
dovracený
povracený
vyvracený
zvracený
pozvracený
rozvracený
vyzvracený
zledovacený
šacený
ošacený
klevecený
zahlcený
přehlcený
pohlcený
polcený
rozpolcený
brebencený
ubrebencený
focený
nafocený
ofocený
vyfocený
lichocený
zalichocený
polichocený
vlichocený
překocený
oplocený
pošramocený
osamocený
sjednocený
ujednocený
hodnocený
nadhodnocený
předhodnocený
podhodnocený
znehodnocený
přehodnocený
ohodnocený
dohodnocený
vyhodnocený
zhodnocený
pocený
zapocený
opocený
propocený
upocený
vypocený
zpocený
zbrocený
vyhrocený
krocený
ukrocený
zkrocený
srocený
našrocený
drcený
nadrcený
oddrcený
dodrcený
podrcený
zdrcený
rozdrcený
škrcený
zaškrcený
seškrcený
přiškrcený
uškrcený
usmrcený
borcený
zborcený
čtvrcený
rozčtvrcený
znechucený
ochucený
dochucený
balamucený
obalamucený
nucený
přinucený
donucený
vnucený
vynucený
rmoucený
zarmoucený
kormoucený
zkormoucený
hroucený
zhroucený
kroucený
nakroucený
zakroucený
předkroucený
odkroucený
překroucený
dokroucený
pokroucený
ukroucený
vkroucený
vykroucený
zkroucený
rozkroucený
chycený
zachycený
odchycený
podchycený
přichycený
pochycený
uchycený
sycený
nasycený
polynenasycený
zasycený
přesycený
prosycený
kácený
pokácený
skácený
vykácený
zablácený
odblácený
oblácený
poblácený
ublácený
rozblácený
klácený
sklácený
mlácený
namlácený
předmlácený
přemlácený
omlácený
domlácený
pomlácený
umlácený
vymlácený
zmlácený
rozmlácený
předplácený
odplácený
podplácený
přeplácený
připlácený
oplácený
doplácený
proplácený
splácený
uplácený
vyplácený
utrmácený
ztrmácený
rozkymácený
obrácený
krácený
přikrácený
pokrácený
ukrácený
vykrácený
zkrácený
utrácený
poutrácený
ztrácený
poztrácený
vrácený
navrácený
odvrácený
podvrácený
převrácený
přivrácený
vyvrácený
zvrácený
rozvrácený
vyzvrácený
zachvácený
obchvácený
schvácený
uchvácený
zchvácený
rozchvácený
zakrvácený
prokrvácený
lícený
zalícený
rozlícený
zanícený
podnícený
roznícený
vznícený
nasvícený
zasvícený
podsvícený
přesvícený
přisvícený
osvícený
prosvícený
vysvícený
rozsvícený
řícený
seřícený
uřícený
vřícený
vyřícený
zřícený
mýcený
obmýcený
vymýcený
odvěcený
svěcený
zasvěcený
odsvěcený
znesvěcený
přesvěcený
dosvěcený
posvěcený
vysvěcený
kladený
nakladený
dokladený
pokladený
napadený
přepadený
dopadený
zpropadený
spadený
rozpadený
kradený
nakradený
okradený
ukradený
vykradený
rozkradený
spřadený
jedený
najedený
zajedený
odjedený
přejedený
ojedený
dojedený
pojedený
projedený
ujedený
vyjedený
rozjedený
vedený
navedený
zavedený
předvedený
odvedený
podvedený
převedený
přivedený
dovedený
povedený
provedený
svedený
uvedený
výšeuvedený
vyvedený
zvedený
nezvedený
rozvedený
předený
napředený
zapředený
obepředený
sepředený
opředený
dopředený
spředený
upředený
probodený
studený
snědený
trefený
natrefený
potrefený
strefený
tajený
zatajený
odtajený
utajený
vykolejený
dojený
nadojený
podojený
vydojený
hojený
zahojený
vyhojený
zhojený
kojený
nakojený
odkojený
znepokojený
spokojený
uspokojený
upokojený
ukojený
hnojený
přehnojený
přihnojený
pohnojený
prohnojený
vyhnojený
pojený
napojený
zapojený
odpojený
přepojený
připojený
opojený
propojený
spojený
vypojený
rozpojený
přípojený
rojený
zbrojený
odzbrojený
přezbrojený
ozbrojený
dozbrojený
uzbrojený
vyzbrojený
zakrojený
odkrojený
dokrojený
ukrojený
vykrojený
rozkrojený
strojený
nastrojený
odstrojený
sestrojený
přestrojený
přistrojený
postrojený
ustrojený
vystrojený
vyrojený
zdvojený
rozdvojený
přisvojený
osvojený
zokujený
bájený
nabájený
zabájený
přibájený
dobájený
vybájený
hájený
zahájený
obhájený
uhájený
ukájený
pájený
napájený
zapájený
odpájený
přepájený
připájený
opájený
propájený
spájený
vypájený
krájený
nakrájený
odkrájený
okrájený
dokrájený
pokrájený
vykrájený
rozkrájený
ustájený
nabíjený
zabíjený
dozabíjený
pozabíjený
odbíjený
podbíjený
přebíjený
přibíjený
obíjený
dobíjený
pobíjený
probíjený
sbíjený
ubíjený
vbíjený
vybíjený
rozbíjený
porozbíjený
míjený
pomíjený
opomíjený
promíjený
zapíjený
odpíjený
přepíjený
připíjený
opíjený
dopíjený
popíjený
propíjený
upíjený
vpíjený
vypíjený
zpíjený
rozpíjený
navíjený
odvíjený
převíjený
ovíjený
svíjený
vyvíjený
rozvíjený
balený
nabalený
zabalený
přebalený
přibalený
obalený
zaobalený
dobalený
pobalený
sbalený
ubalený
vybalený
rozbalený
halený
zahalený
odhalený
doodhalený
poodhalený
rozhalený
kalený
zakalený
odkalený
zkalený
neomalený
zpomalený
zdokonalený
valený
navalený
zavalený
odvalený
vevalený
převalený
přivalený
dovalený
povalený
provalený
svalený
osvalený
uvalený
vyvalený
rozvalený
zaoblený
clený
proclený
zrcadlený
odzrcadlený
zemdlený
umdlený
špendlený
našpendlený
zašpendlený
odšpendlený
přešpendlený
přišpendlený
ošpendlený
došpendlený
modlený
pomodlený
promodlený
vymodlený
neprodlený
zabydlený
obydlený
vybydlený
mydlený
namydlený
domydlený
promydlený
vymydlený
zmydlený
škádlený
poškádlený
přesídlený
osídlený
dosídlený
usídlený
vysídlený
okřídlený
zacelený
zocelený
scelený
ucelený
tmelený
zatmelený
stmelený
vytmelený
zachumelený
šmelený
zašmelený
vyšmelený
obveselený
poveselený
rozveselený
odkyselený
okyselený
telený
otelený
přátelený
znepřátelený
spřátelený
velený
zavelený
odvelený
zaplevelený
odplevelený
převelený
provelený
zelený
světlezelený
šedozelený
rudozelený
hnědozelený
černozelený
modrozelený
zlatozelený
žlutozelený
tmavozelený
vždyzelený
čelený
střelený
nastřelený
zastřelený
obstřelený
odstřelený
sestřelený
přestřelený
ostřelený
dostřelený
postřelený
prostřelený
ustřelený
vstřelený
vystřelený
rozstřelený
želený
oželený
zželený
truchlený
rychlený
narychlený
urychlený
zrychlený
ojehlený
žehlený
nažehlený
zažehlený
sežehlený
přežehlený
vyžehlený
zaokrouhlený
zaokruhlený
vyuhlený
přenáhlený
unáhlený
zeštíhlený
zaúhlený
milený
rozčilený
rozvzteklený
zasklený
přesklený
dosklený
prosklený
vysklený
zakuklený
zacyklený
přebolený
rozbolený
blábolený
holený
vrcholený
vyvrcholený
chlácholený
uchlácholený
šveholený
zašveholený
oholený
mrholený
vyholený
skolený
školený
zaškolený
přeškolený
doškolený
proškolený
vyškolený
komolený
zkomolený
drmolený
zadrmolený
oddrmolený
smolený
zasmolený
sesmolený
dosmolený
usmolený
vysmolený
drolený
nadrolený
odrolený
dodrolený
udrolený
vydrolený
rozdrolený
solený
nasolený
zasolený
odsolený
přesolený
přisolený
osolený
dosolený
posolený
prosolený
vysolený
nastolený
znovunastolený
volený
navolený
zavolený
předvolený
odvolený
podvolený
přivolený
dovolený
povolený
svolený
uvolený
vyvolený
zvolený
zateplený
oteplený
proteplený
vyteplený
perlený
chrlený
vychrlený
horlený
rozhorlený
žárlený
kreslený
nakreslený
zakreslený
obkreslený
předkreslený
podkreslený
překreslený
přikreslený
dokreslený
pokreslený
prokreslený
vkreslený
vykreslený
zkreslený
rozkreslený
myslený
namyslený
zamyslený
odmyslený
přimyslený
domyslený
pomyslený
promyslený
usmyslený
vmyslený
vymyslený
rozmyslený
syslený
nasyslený
přečíslený
vyčíslený
pentlený
opentlený
nasvětlený
podsvětlený
zesvětlený
osvětlený
prosvětlený
vysvětlený
dovysvětlený
kulený
nakulený
předkulený
odkulený
překulený
přikulený
dokulený
prokulený
skulený
vykulený
rozkulený
boulený
vyboulený
choulený
schoulený
koulený
nakoulený
zakoulený
odkoulený
překoulený
přikoulený
dokoulený
pokoulený
prokoulený
skoulený
ukoulený
vkoulený
vykoulený
zkoulený
rozkoulený
poulený
vypoulený
špulený
našpulený
sešpulený
vyšpulený
přitulený
stulený
opylený
mazlený
pomazlený
rozmazlený
rozezlený
zauzlený
kouzlený
okouzlený
vykouzlený
rozuzlený
oddálený
vzdálený
prozahálený
kálený
pokálený
vykálený
pálený
napálený
zapálený
odpálený
podpálený
přepálený
připálený
opálený
dopálený
popálený
propálený
spálený
upálený
vpálený
vypálený
rozpálený
ustálený
kutálený
nakutálený
zakutálený
předkutálený
odkutálený
překutálený
přikutálený
dokutálený
prokutálený
skutálený
vkutálený
vykutálený
rozkutálený
válený
naválený
odválený
převálený
chválený
vynachválený
přechválený
pochválený
schválený
spoluchválený
vychválený
přiválený
oválený
doválený
poválený
proválený
sválený
uválený
vyválený
zválený
rozválený
šálený
ošálený
bílený
nabílený
zabílený
obílený
vybílený
cílený
zacílený
docílený
sdílený
spolusdílený
udílený
rozdílený
sílený
zesílený
posílený
vysílený
rozčílený
střílený
nastřílený
zastřílený
odstřílený
ostřílený
dostřílený
postřílený
prostřílený
vystřílený
rozstřílený
šílený
pološílený
chýlený
nachýlený
odchýlený
přechýlený
schýlený
uchýlený
vychýlený
mýlený
pomýlený
zmýlený
obrýlený
rozptýlený
bělený
vybělený
zbělený
dělený
nadělený
oddělený
předělený
přidělený
dodělený
podělený
sdělený
udělený
vydělený
zdělený
rozdělený
přerozdělený
dorozdělený
osmělený
vtělený
převtělený
myšlený
namyšlený
zamyšlený
domyšlený
promyšlený
smyšlený
vymyšlený
rozmyšlený
krášlený
přikrášlený
okrášlený
zkrášlený
namýšlený
zamýšlený
odmýšlený
přimýšlený
domýšlený
promýšlený
smýšlený
vymýšlený
navymýšlený
rozmýšlený
půlený
přepůlený
rozpůlený
ozřejmený
sešikmený
zešikmený
uvědomený
lomený
nalomený
zalomený
oblomený
odlomený
podlomený
přelomený
dolomený
prolomený
ulomený
vlomený
vylomený
zlomený
rozlomený
ochromený
zchromený
ohromený
krmený
nakrmený
odkrmený
překrmený
přikrmený
dokrmený
prokrmený
vykrmený
zkrmený
tlumený
zatlumený
odtlumený
přitlumený
dotlumený
utlumený
ztlumený
mámený
omámený
domámený
vymámený
zmámený
obeznámený
seznámený
oznámený
přímený
napřímený
dopřímený
vzpřímený
zadýmený
ujařmený
lapený
polapený
kvapený
překvapený
přikvapený
ukvapený
lepený
nalepený
zalepený
oblepený
odlepený
podlepený
přelepený
přilepený
podsklepený
olepený
dolepený
polepený
slepený
zaslepený
oslepený
vyslepený
ulepený
vlepený
vylepený
rozlepený
začepený
třepený
roztřepený
chopený
pochopený
uchopený
vzchopený
klopený
naklopený
zaklopený
obklopený
odklopený
překlopený
přiklopený
doklopený
poloklopený
sklopený
vyklopený
kropený
nakropený
překropený
přikropený
dokropený
pokropený
skropený
vykropený
zkropený
tropený
natropený
ztropený
topený
zatopený
přetopený
přitopený
dotopený
potopený
protopený
stopený
utopený
vytopený
ztopený
roztopený
škorpený
doškorpený
poškorpený
kupený
nakupený
dokupený
seskupený
přeskupený
uskupený
ochlupený
koupený
nakoupený
zakoupený
odkoupený
přikoupený
dokoupený
skoupený
vykoupený
loupený
naloupený
zaloupený
oloupený
doloupený
uloupený
vyloupený
nastoupený
zastoupený
obstoupený
předstoupený
odstoupený
poodstoupený
podstoupený
obestoupený
předestoupený
odestoupený
sestoupený
rozestoupený
přestoupený
přistoupený
dostoupený
postoupený
prostoupený
ustoupený
vstoupený
vystoupený
rozstoupený
nasupený
tupený
otupený
dotupený
potupený
ztupený
trápený
natrápený
dotrápený
potrápený
protrápený
utrápený
ztrápený
vchlípený
vychlípený
dovtípený
vštípený
štěpený
naštěpený
odštěpený
vštěpený
rozštěpený
halasený
zahalasený
odsouhlasený
pasený
napasený
popasený
propasený
spasený
vypasený
zápasený
zatarasený
tasený
vytasený
vyčasený
řasený
nařasený
třasený
zřasený
nesený
nanesený
zanesený
nadnesený
přednesený
odnesený
přenesený
přinesený
donesený
polonesený
poponesený
pronesený
snesený
usnesený
unesený
vnesený
vynesený
roznesený
vznesený
povznesený
třesený
natřesený
zatřesený
odtřesený
setřesený
přetřesený
otřesený
dotřesený
potřesený
protřesený
střesený
utřesený
vytřesený
roztřesený
proklábosený
kosený
nakosený
okosený
dokosený
pokosený
skosený
zkosený
rosený
zarosený
orosený
porosený
prosený
naprosený
zaprosený
odprosený
doprosený
poprosený
uprosený
vyprosený
zrosený
urámusený
hnusený
zhnusený
promísený
matený
pomatený
zmatený
pletený
napletený
zapletený
předpletený
odpletený
přepletený
připletený
opletený
dopletený
popletený
propletený
spletený
upletený
vpletený
vypletený
rozpletený
metený
nametený
zametený
odmetený
podmetený
přimetený
ometený
dometený
smetený
umetený
vmetený
vymetený
rozmetený
kvetený
odkvetený
dokvetený
vykvetený
rozkvetený
rostený
ošettený
čtený
načtený
začtený
předčtený
předečtený
odečtený
sečtený
rozečtený
přečtený
přičtený
dočtený
počtený
započtený
odpočtený
přepočtený
připočtený
dopočtený
propočtený
spočtený
vypočtený
rozpočtený
pročtený
učtený
součtený
vyčtený
rozčtený
hnětený
dohnětený
prohnětený
uhnětený
bavený
zabavený
odbavený
pobavený
vybavený
dovybavený
zbavený
zohavený
žhavený
nažhavený
předžhavený
přežhavený
přižhavený
dožhavený
požhavený
prožhavený
rozžhavený
plavený
naplavený
zaplavený
odplavený
přeplavený
připlavený
doplavený
splavený
vyplavený
slavený
oslavený
doslavený
blahoslavený
proslavený
vytmavený
ztmavený
unavený
znavený
zdravený
ozdravený
pozdravený
uzdravený
vyzdravený
pravený
napravený
zapravený
odpravený
přepravený
připravený
opravený
dopravený
doopravený
poopravený
popravený
spravený
vyspravený
upravený
předupravený
poupravený
vpravený
vypravený
povypravený
zpravený
tavený
natavený
zatavený
odtavený
přetavený
otavený
dotavený
protavený
zotavený
stavený
nastavený
přednastavený
přenastavený
zastavený
pozastavený
obstavený
nadstavený
představený
odstavený
podstavený
sestavený
rozestavený
přestavený
přistavený
dostavený
postavený
ustavený
znovuustavený
vystavený
zůstavený
utavený
vtavený
vytavený
roztavený
zakrvavený
zkrvavený
jevený
objevený
znovuobjevený
projevený
vyjevený
zjevený
polevený
slevený
ulevený
udivený
ošklivený
zošklivený
znecitlivený
zprotivený
křivený
zakřivený
pokřivený
zkřivený
zavšivený
živený
oživený
doživený
znovuoživený
uživený
vyživený
podvyživený
pokovený
prokovený
lovený
nalovený
zalovený
odlovený
dolovený
prolovený
oslovený
proslovený
vyslovený
polovyslovený
ulovený
vylovený
stanovený
ustanovený
obnovený
znovuobnovený
dohotovený
vyhotovený
zhotovený
barvený
nabarvený
zabarvený
odbarvený
podbarvený
přebarvený
přibarvený
obarvený
dobarvený
pobarvený
probarvený
vybarvený
zbarvený
červený
infračervený
hnědočervený
černočervený
modročervený
žlutočervený
tmavočervený
odkrvený
překrvený
prokrvený
vykrvený
kotvený
zakotvený
ukotvený
umrtvený
občerstvený
vrstvený
navrstvený
převrstvený
povrstvený
zvrstvený
rozvrstvený
větvený
odvětvený
rozvětvený
mluvený
namluvený
zamluvený
předmluvený
odmluvený
vemluvený
rozemluvený
přemluvený
přimluvený
omluvený
domluvený
pomluvený
promluvený
smluvený
umluvený
vymluvený
rozmluvený
jizvený
zajizvený
zjizvený
dávený
nadávený
zadávený
dodávený
podávený
udávený
vydávený
trávený
natrávený
předtrávený
přetrávený
otrávený
dotrávený
přiotrávený
potrávený
strávený
vytrávený
ztrávený
rozjívený
navštívený
hlazený
zahlazený
chlazený
nachlazený
zachlazený
podchlazený
přechlazený
ochlazený
prochlazený
schlazený
uchlazený
vychlazený
zchlazený
přihlazený
ohlazený
dohlazený
pohlazený
uhlazený
vyhlazený
omlazený
zmlazený
vyplazený
slazený
přeslazený
přislazený
oslazený
doslazený
proslazený
vyobrazený
zobrazený
odrazený
hrazený
nahrazený
vynahrazený
zahrazený
přehrazený
ohrazený
uhrazený
vyhrazený
mrazený
namrazený
zamrazený
odmrazený
přimrazený
domrazený
umrazený
vymrazený
zmrazený
rozmrazený
zrazený
prozrazený
vyzrazený
nasazený
zasazený
obsazený
přeobsazený
doobsazený
nadsazený
předsazený
odsazený
podsazený
sesazený
přesazený
přisazený
osazený
dosazený
posazený
poposazený
prosazený
usazený
vsazený
vysazený
rozsazený
čazený
načazený
začazený
očazený
dočazený
řazený
zařazený
nadřazený
předřazený
odřazený
podřazený
seřazený
přeřazený
přiřazený
vřazený
vyřazený
rozřazený
cezený
nacezený
odcezený
přecezený
docezený
procezený
scezený
ucezený
vycezený
zcezený
nalezený
vynalezený
oblezený
předlezený
podlezený
přelezený
prolezený
slezený
vylezený
zlezený
zamezený
omezený
vymezený
vezený
navezený
zavezený
odvezený
převezený
přivezený
dovezený
popovezený
provezený
svezený
uvezený
vyvezený
rozvezený
odcizený
zcizený
klizený
odklizený
poklizený
sklizený
uklizený
vyklizený
šizený
našizený
ošizený
uslzený
osvobozený
vysvobozený
hozený
nahozený
zahozený
obhozený
nachozený
přechozený
ochozený
prochozený
uchozený
vychozený
rozchozený
nadhozený
předhozený
odhozený
podhozený
přehozený
přihozený
dohozený
pohozený
prohozený
shozený
uhozený
vhozený
vyhozený
rozhozený
poškozený
plozený
odplozený
oplozený
doplozený
vyplozený
zplozený
rozplozený
rozený
narozený
obrozený
znovuobrozený
přerozený
hrozený
zahrozený
dohrozený
pohrozený
zhrozený
přirozený
nadpřirozený
dorozený
druhorozený
jednorozený
porozený
novorozený
prvorozený
mrtvorozený
urozený
vrozený
zrozený
znovuzrozený
navozený
odvozený
dovozený
provozený
doprovozený
sprovozený
vyprovozený
uvozený
vyvozený
zhrzený
mrzený
zamrzený
omrzený
rozmrzený
tvrzený
zatvrzený
přitvrzený
dotvrzený
potvrzený
stvrzený
utvrzený
vytvrzený
ztvrzený
uzený
nauzený
buzený
nabuzený
podbuzený
přebuzený
probuzený
vybuzený
vzbuzený
povzbuzený
přeuzený
ochuzený
přiuzený
probouzený
vzbouzený
douzený
popouzený
vzpouzený
souzený
odsouzený
přisouzený
dosouzený
posouzený
prosouzený
usouzený
vysouzený
rozsouzený
ostouzený
začouzený
puzený
zapuzený
odpuzený
popuzený
vypuzený
pruzený
napruzený
opruzený
zpruzený
nastuzený
zastuzený
zostuzený
vyuzený
rozuzený
začuzený
křivzený
ukřivzený
házený
naházený
zaházený
nacházený
obcházený
předcházený
podcházený
přecházený
procházený
odházený
přeházený
zpřeházený
přiházený
doházený
poházený
proházený
sházený
vyházený
rozházený
sázený
nasázený
zasázený
obsázený
přesázený
přisázený
osázený
dosázený
posázený
prosázený
vsázený
vysázený
rozsázený
provázený
doprovázený
vyprovázený
nabízený
podbízený
pobízený
vybízený
odklízený
poklízený
sklízený
uklízený
vyklízený
řízený
nařízený
zařízený
nadřízený
odřízený
podřízený
seřízený
přeřízený
pořízený
uřízený
vyřízený
zřízený
řetězený
zřetězený
vítězený
zvítězený
zapovězený
předpovězený
odpovězený
zodpovězený
dopovězený
vypovězený
zbídačený
tlačený
natlačený
zatlačený
odtlačený
přetlačený
přitlačený
otlačený
dotlačený
potlačený
popotlačený
protlačený
stlačený
utlačený
vtlačený
pytlačený
zapytlačený
upytlačený
vytlačený
roztlačený
rozkulačený
značený
naznačený
zaznačený
odznačený
přeznačený
označený
doznačený
poznačený
vyznačený
ožebračený
mračený
zamračený
podmračený
přechytračený
vychytračený
svačený
nasvačený
dosvačený
posvačený
mrzačený
zmrzačený
předčený
přesvědčený
přisvědčený
osvědčený
dosvědčený
usvědčený
bečený
zabečený
dobečený
rozbečený
ječený
zaječený
doječený
rozječený
oblečený
polooblečený
vlečený
navlečený
zavlečený
odvlečený
podvlečený
převlečený
přivlečený
dovlečený
povlečený
provlečený
svlečený
vysvlečený
uvlečený
vyvlečený
mečený
zamečený
domečený
pečený
napečený
zapečený
předpečený
přepečený
připečený
opečený
dopečený
propečený
novopečený
spečený
upečený
vpečený
vypečený
zabezpečený
ubezpečený
rozpečený
odbrečený
obrečený
probrečený
ubrečený
vybrečený
rozbrečený
sečený
sesečený
přesečený
přisečený
dosečený
posečený
vysečený
rozsečený
obtečený
přetečený
ztečený
řečený
odřečený
přeřečený
dořečený
blahořečený
zlořečený
prořečený
krasořečený
svatořečený
uřečený
zřečený
lehčený
nadlehčený
odlehčený
polehčený
ulehčený
vylehčený
zlehčený
vlhčený
navlhčený
odvlhčený
zvlhčený
narafičený
zveličený
odkysličený
okysličený
ničený
hraničený
ohraničený
rozhraničený
zahradničený
nádeničený
kničený
zakničený
dokničený
doničený
poničený
zničený
opičený
cvičený
nacvičený
zacvičený
předcvičený
odcvičený
secvičený
přecvičený
docvičený
pocvičený
procvičený
vycvičený
rozcvičený
křičený
zakřičený
odkřičený
překřičený
ukřičený
vykřičený
rozkřičený
smejčený
vysmejčený
půjčený
zapůjčený
propůjčený
vypůjčený
rozpůjčený
měkčený
obměkčený
změkčený
zamlčený
promlčený
umlčený
spolčený
válčený
doválčený
vyválčený
zamčený
uzamčený
odemčený
odněmčený
poněmčený
zjančený
tančený
natančený
zatančený
odtančený
podtančený
přitančený
dotančený
protančený
vtančený
vytančený
roztančený
tenčený
ztenčený
venčený
vyvenčený
řinčený
zařinčený
dořinčený
rozřinčený
končený
zakončený
dokončený
skončený
ukončený
rozdrnčený
věnčený
ověnčený
zabočený
odbočený
vbočený
vybočený
rozbočený
ochočený
skočený
zaskočený
podskočený
rozeskočený
přeskočený
proskočený
rozskočený
močený
namočený
podmočený
přemočený
omočený
domočený
pomočený
promočený
smočený
tlumočený
přetlumočený
dotlumočený
vymočený
rozmočený
odročený
nakročený
zakročený
obkročený
překročený
přikročený
dokročený
pokročený
ukročený
vkročený
vykročený
rozkročený
otročený
zotročený
vročený
úročený
odúročený
nízkoúročený
zúročený
osočený
točený
natočený
zatočený
obtočený
předtočený
odtočený
podtočený
přetočený
přitočený
otočený
dotočený
pootočený
protočený
stočený
utočený
vtočený
vytočený
roztočený
útočený
zaútočený
křepčený
zakřepčený
dokřepčený
prokřepčený
rozkřepčený
ztrpčený
roztrpčený
zmerčený
krčený
nakrčený
přikrčený
pokrčený
skrčený
strčený
nastrčený
zastrčený
předstrčený
odstrčený
podstrčený
sestrčený
rozestrčený
přistrčený
dostrčený
postrčený
popostrčený
prostrčený
vstrčený
vystrčený
povystrčený
určený
předurčený
zatčený
vetčený
dotčený
podotčený
připodotčený
protčený
vytčený
učený
naučený
odnaučený
ponaučený
zaučený
odučený
přeučený
přiučený
tlučený
natlučený
zatlučený
obtlučený
přitlučený
otlučený
dotlučený
potlučený
protlučený
stlučený
utlučený
vtlučený
vytlučený
ztlučený
roztlučený
mučený
domučený
umučený
zmučený
doučený
odloučený
nahloučený
sloučený
vyloučený
rozloučený
zamoučený
poučený
poroučený
naporoučený
odporoučený
proučený
pučený
napučený
dopučený
vypučený
rozpučený
zaručený
bručený
nabručený
zabručený
dobručený
mručený
zamručený
domručený
doručený
poručený
doporučený
zvučený
zazvučený
rozezvučený
ozvučený
dozvučený
vyučený
bzučený
zabzučený
dobzučený
syčený
zasyčený
dosyčený
vytyčený
vztyčený
vláčený
odvláčený
převláčený
přivláčený
dovláčený
provláčený
uvláčený
vyvláčený
zvláčený
máčený
namáčený
odmáčený
podmáčený
domáčený
promáčený
smáčený
umáčený
zmáčený
rozmáčený
páčený
zapáčený
opáčený
dopáčený
vpáčený
vypáčený
kráčený
nakráčený
odkráčený
dokráčený
omráčený
natáčený
zatáčený
obtáčený
předtáčený
přetáčený
otáčený
dotáčený
pootáčený
protáčený
stáčený
vytáčený
roztáčený
léčený
naléčený
obléčený
odléčený
přeléčený
doléčený
vyléčený
líčený
nalíčený
zalíčený
odlíčený
přelíčený
klíčený
naklíčený
obklíčený
doklíčený
sklíčený
vyklíčený
zklíčený
vzklíčený
dolíčený
políčený
vylíčený
příčený
zapříčený
vzpříčený
zabýčený
lýčený
smýčený
dosmýčený
vysmýčený
zavděčený
odvděčený
nařčený
přiřčený
rozhořčený
prořčený
vyřčený
obdařený
podařený
hospodařený
nahospodařený
obhospodařený
dohospodařený
prohospodařený
spoluhospodařený
vydařený
zdařený
pletichařený
rozjařený
zpanikařený
hudlařený
zhudlařený
mařený
zmařený
pařený
napařený
zapařený
odpařený
připařený
opařený
propařený
spařený
vypařený
rozpařený
vařený
navařený
zavařený
předvařený
převařený
přivařený
škvařený
seškvařený
přeškvařený
doškvařený
uškvařený
vyškvařený
rozškvařený
ovařený
dovařený
povařený
provařený
svařený
uvařený
vyvařený
rozvařený
švařený
došvařený
vyšvařený
udobřený
stříbřený
postříbřený
dřený
nadřený
zadřený
oddřený
odedřený
sedřený
zedřený
rozedřený
odřený
prodřený
udřený
vydřený
zapouzdřený
opouzdřený
vyjádřený
sebevyjádřený
uštědřený
kadeřený
nakadeřený
zkadeřený
udeřený
opeřený
dosoupeřený
vysoupeřený
zpeřený
láteřený
hašteřený
vmezeřený
čeřený
večeřený
navečeřený
dovečeřený
povečeřený
vyčeřený
zčeřený
rozčeřený
zvichřený
čiřený
zamokřený
rozjiskřený
cukřený
zcukřený
bořený
nabořený
zabořený
obořený
dobořený
pobořený
probořený
vybořený
zbořený
rozbořený
polorozbořený
tábořený
utábořený
zmagořený
hořený
zahořený
dohořený
pohořený
prohořený
shořený
uhořený
vyhořený
rozhořený
pokořený
mořený
namořený
zamořený
odmořený
omořený
domořený
pomořený
promořený
umořený
zmořený
nořený
zanořený
ponořený
vnořený
vynořený
podpořený
topořený
ztopořený
spořený
naspořený
přespořený
dospořený
uspořený
švitořený
dvořený
hovořený
nahovořený
dohovořený
pohovořený
prohovořený
rozhovořený
tvořený
znetvořený
přetvořený
dotvořený
novotvořený
stvořený
utvořený
spolutvořený
vytvořený
znovuvytvořený
vyšňořený
napřený
zapřený
odepřený
podepřený
pepřený
přepepřený
připepřený
opepřený
dopepřený
popepřený
propepřený
vzepřený
opřený
popřený
upřený
kypřený
nakypřený
dokypřený
prokypřený
zkypřený
třený
natřený
opatřený
zaopatřený
popatřený
spatřený
bratřený
pobratřený
sbratřený
zatřený
setřený
vetřený
rozetřený
přetřený
šetřený
našetřený
přešetřený
ošetřený
došetřený
prošetřený
ušetřený
vyšetřený
jitřený
dojitřený
zjitřený
rozjitřený
přitřený
otřený
dotřený
potřený
protřený
střený
zastřený
pozastřený
obestřený
předestřený
zpestřený
rozestřený
ostřený
naostřený
zaostřený
předostřený
přeostřený
přiostřený
doostřený
prostřený
rozprostřený
vyostřený
zostřený
rozostřený
bystřený
zbystřený
vystřený
utřený
vytřený
větřený
zvětřený
zduřený
chmuřený
zachmuřený
bouřený
zabouřený
dobouřený
pobouřený
vybouřený
rozbouřený
vzbouřený
mhouřený
zamhouřený
přimhouřený
kouřený
nakouřený
zakouřený
odkouřený
okouřený
dokouřený
pokouřený
prokouřený
vykouřený
rozkouřený
rozzuřený
zavřený
uzavřený
polouzavřený
sevřený
otevřený
dootevřený
polootevřený
pootevřený
znovuotevřený
rozevřený
přivřený
dovřený
vyvřený
zřený
nazřený
odezřený
pozřený
prozřený
uzřený
pářený
zapářený
spářený
navářený
zavářený
převářený
přivářený
dovářený
svářený
znesvářený
tvářený
znetvářený
přetvářený
dotvářený
utvářený
spoluutvářený
vytvářený
spoluvytvářený
znovuvytvářený
vyvářený
rozvářený
přezářený
ozářený
prozářený
vyzářený
rozzářený
mířený
namířený
zamířený
domířený
smířený
usmířený
sířený
zasířený
odsířený
přesířený
vysířený
vířený
dovířený
provířený
zvířený
rozvířený
šířený
rozšířený
hýřený
zahýřený
dohýřený
pohýřený
prohýřený
rozhýřený
ochmýřený
čepýřený
načepýřený
dočepýřený
rozčepýřený
měřený
naměřený
zaměřený
odměřený
přeměřený
přiměřený
oměřený
doměřený
poměřený
proměřený
uměřený
vyměřený
změřený
rozměřený
věřený
zpronevěřený
ověřený
pověřený
prověřený
svěřený
uvěřený
hašený
uhašený
vyhašený
zhašený
plašený
zaplašený
doplašený
poplašený
splašený
vyplašený
rašený
narašený
obrašený
dorašený
strašený
zastrašený
odstrašený
dostrašený
postrašený
ustrašený
vystrašený
vyrašený
kvašený
nakvašený
zakvašený
odkvašený
překvašený
dokvašený
rychlokvašený
pokvašený
prokvašený
ukvašený
vykvašený
zkvašený
rozkvašený
nadšený
vznešený
povznešený
řešený
hřešený
nahřešený
zahřešený
dohřešený
prohřešený
zhřešený
rozhřešený
dořešený
zastřešený
spoluřešený
vyřešený
rozřešený
lišený
odlišený
rozlišený
tišený
utišený
ztišený
konejšený
ukonejšený
menšený
umenšený
zmenšený
nošený
nanošený
obnošený
odnošený
prolenošený
přenošený
donošený
unošený
vynošený
roznošený
pustošený
zpustošený
přilepšený
polepšený
vylepšený
horšený
pohoršený
zhoršený
napršený
opršený
propršený
vypršený
rozpršený
vršený
navršený
završený
dovršený
zvetšený
zvětšený
bušený
zabušený
dobušený
probušený
vybušený
zbušený
rozbušený
dušený
zadušený
přidušený
dodušený
zjednodušený
podušený
produšený
udušený
vydušený
zdušený
zkušený
zahlušený
přehlušený
ohlušený
zasmušený
rdoušený
zardoušený
zakoušený
okoušený
pokoušený
zkoušený
nazkoušený
odzkoušený
přezkoušený
ozkoušený
dozkoušený
prozkoušený
vyzkoušený
broušený
nabroušený
zabroušený
odbroušený
přebroušený
přibroušený
obroušený
dobroušený
probroušený
sbroušený
ubroušený
vybroušený
zbroušený
rozbroušený
podroušený
zkroušený
troušený
utroušený
vytroušený
roztroušený
předsoušený
přesoušený
přisoušený
osoušený
dosoušený
vysoušený
rušený
narušený
zarušený
odrušený
přerušený
zkrušený
porušený
vyrušený
zrušený
rozrušený
vzrušený
sušený
nasušený
předsušený
přesušený
osušený
dosušený
posušený
usušený
vysušený
tušený
odtušený
vytušený
slyšený
oslyšený
uslyšený
vyslyšený
hlášený
nahlášený
zahlášený
odhlášený
přehlášený
přihlášený
ohlášený
dohlášený
prohlášený
vyhlášený
rozhlášený
nanášený
zanášený
obnášený
nadnášený
přednášený
napřednášený
odpřednášený
dopřednášený
propřednášený
odnášený
přenášený
přinášený
donášený
poponášený
pronášený
snášený
usnášený
unášený
vnášený
vynášený
roznášený
vznášený
povznášený
prášený
naprášený
zaprášený
odprášený
přeprášený
oprášený
doprášený
poprášený
proprášený
uprášený
vyprášený
rozprášený
míšený
přimíšený
domíšený
promíšený
smíšený
vmíšený
uspíšený
kříšený
vzkříšený
navýšený
převýšený
povýšený
vyvýšený
zvýšený
oběšený
děšený
poděšený
vyděšený
zděšený
natěšený
potěšený
utěšený
věšený
navěšený
zavěšený
převěšený
přivěšený
ověšený
dověšený
pověšený
prověšený
svěšený
vyvěšený
rozvěšený
bažený
nabažený
kažený
nakažený
překažený
dokažený
pokažený
zkažený
blažený
oblažený
zavlažený
ovlažený
svlažený
smažený
nasmažený
předsmažený
osmažený
dosmažený
prosmažený
usmažený
obnažený
snažený
zapažený
předpažený
přepažený
připažený
upažený
rozpažený
vzpažený
ražený
naražený
zaražený
obražený
dražený
předražený
odražený
dodražený
podražený
prodražený
vydražený
zdražený
přeražený
přiražený
mražený
zmražený
oražený
doražený
poražený
proražený
pražený
napražený
zapražený
předpražený
připražený
opražený
dopražený
spražený
upražený
vypražený
sražený
připosražený
nastražený
uražený
vražený
vyražený
povyražený
rozražený
zasažený
obsažený
přesažený
dosažený
tažený
natažený
zatažený
obtažený
předtažený
odtažený
podtažený
přetažený
přitažený
dotažený
potažený
popotažený
protažený
stažený
utažený
vtažený
vytažený
povytažený
roztažený
vztažený
napřažený
zapřažený
přepřažený
připřažený
spřažený
vypřažený
zpřažený
rozpřažený
ježený
naježený
zježený
rozježený
naležený
obležený
odležený
uležený
vyležený
rozležený
střežený
stižený
zastižený
předstižený
přistižený
dostižený
postižený
vystižený
zdvižený
nazdvižený
nadzdvižený
pozdvižený
vyzdvižený
střižený
nastřižený
zastřižený
obstřižený
odstřižený
sestřižený
přestřižený
přistřižený
dostřižený
prostřižený
ustřižený
vystřižený
rozstřižený
mlžený
zamlžený
odmlžený
omlžený
domlžený
rozmlžený
zamžený
zubožený
kožený
celokožený
polokožený
ložený
naložený
vynaložený
založený
obložený
předložený
odložený
podložený
přeložený
přiložený
doložený
položený
proložený
složený
uložený
souložený
vložený
vyložený
rozložený
namožený
přemožený
napomožený
vymožený
zmožený
zanožený
přednožený
přinožený
množený
namnožený
předmnožený
přemnožený
domnožený
pomnožený
zmnožený
rozmnožený
snožený
unožený
roznožený
ohrožený
vožený
navožený
zavožený
odvožený
převožený
přivožený
dovožený
povožený
provožený
svožený
uvožený
vyvožený
rozvožený
držený
nadržený
zadržený
obdržený
přidržený
dodržený
podržený
udržený
vydržený
zdržený
pozdržený
tržený
natržený
zatržený
nadtržený
předtržený
odtržený
podtržený
přetržený
přitržený
dotržený
protržený
stržený
utržený
vytržený
ztržený
roztržený
vržený
navržený
zavržený
odvržený
podvržený
převržený
opovržený
svržený
uvržený
vyvržený
zvržený
rozvržený
dlužený
zadlužený
oddlužený
předlužený
vydlužený
plužený
naplužený
zaplužený
odplužený
přeplužený
doplužený
proplužený
splužený
uplužený
vyplužený
rozplužený
vzmužený
loužený
prodloužený
sloužený
nasloužený
zasloužený
obsloužený
odsloužený
přesloužený
dosloužený
prosloužený
vysloužený
vyloužený
pohroužený
obkroužený
odkroužený
vykroužený
soužený
dosoužený
posoužený
prosoužený
usoužený
toužený
natoužený
vytoužený
roztoužený
družený
přidružený
sdružený
napružený
odpružený
vzpružený
soustružený
přesoustružený
dosoustružený
vysoustružený
tužený
otužený
utužený
ztužený
vyztužený
narážený
zarážený
obrážený
odrážený
podrážený
přerážený
zpřerážený
přirážený
orážený
dorážený
porážený
prorážený
srážený
posrážený
vysrážený
strážený
ustrážený
urážený
pourážený
pozurážený
vrážený
vyrážený
rozrážený
vážený
navážený
zavážený
odvážený
velevážený
znevážený
převážený
přivážený
dovážený
povážený
opovážený
provážený
svážený
uvážený
vyvážený
zvážený
rozvážený
blížený
přiblížený
sblížený
ublížený
nahlížený
obhlížený
přehlížený
prohlížený
shlížený
vyhlížený
zhlížený
vzhlížený
klížený
překlížený
rozklížený
ponížený
snížený
tížený
zatížený
obtížený
přetížený
přitížený
stížený
vytížený
ztížený
pohřížený
křížený
překřížený
skřížený
zkřížený
úžený
zúžený
kýžený
běžený
zpeněžený
nasněžený
zasněžený
osněžený
prosněžený
vysněžený
těžený
natěžený
odtěžený
přetěžený
dotěžený
soutěžený
zasoutěžený
vysoutěžený
vytěžený
roztěžený
osvěžený
rozšafný
trefný
houfný
drahný
povšechný
lithný
laciný
jediný
trojjediný
dvojjediný
samojediný
jiný
siný
eviný
dceřiný
sestřiný
poddajný
údajný
hajný
zlolajný
celokrajný
cizokrajný
tajný
jinotajný
prodejný
hejný
olejný
vícekolejný
dvojkolejný
úzkokolejný
jednokolejný
dvoukolejný
stejný
lhostejný
jednostejný
obyčejný
nadobyčejný
prachobyčejný
kromobyčejný
veřejný
poloveřejný
blahopřejný
bohabojný
odbojný
výbojný
průbojný
dojný
hojný
pokojný
hnojný
opojný
spojný
přípojný
zlatozbrojný
trojný
ohňostrojný
ústrojný
obstojný
předstojný
zástojný
přístojný
důstojný
dvojný
podvojný
bujný
kujný
rujný
bájný
říjný
tvrdošíjný
nadějný
beznadějný
čarodějný
světodějný
neochvějný
teskný
břeskný
pěkný
thalný
kalný
zákalný
palný
kapalný
rychlopalný
spalný
zápalný
samozápalný
valný
chvalný
pochvalný
žalný
pohodlný
bezstébelný
pravidelný
strašidelný
hrdelný
sádelný
jahelný
dvoujehelný
cihelný
uhelný
hnědouhelný
kamenouhelný
černouhelný
úhelný
stejnoúhelný
pekelný
skelný
tepelný
vysokotepelný
elektrotepelný
draselný
máselný
číselný
předčíselný
celočíselný
prvočíselný
tříselný
zanedbatelný
vstřebatelný
probadatelný
zbadatelný
nakladatelný
zakladatelný
obkladatelný
odkladatelný
podkladatelný
překladatelný
přikladatelný
dokladatelný
prokladatelný
skladatelný
vkladatelný
vykladatelný
rozkladatelný
ovladatelný
zvladatelný
postradatelný
nezadatelný
uspořadatelný
vyhledatelný
předvidatelný
ovládatelný
neovládatelný
nepostrádatelný
předvídatelný
vymahatelný
poslouchatelný
dýchatelný
stíhatelný
přijatelný
získatelný
zamykatelný
uzamykatelný
odolatelný
neodolatelný
zdolatelný
odvolatelný
odnimatelný
přezkoumatelný
prozkoumatelný
najímatelný
zajímatelný
objímatelný
předjímatelný
odjímatelný
podjímatelný
přejímatelný
přijímatelný
dojímatelný
projímatelný
ujímatelný
zaujímatelný
vyjímatelný
rozjímatelný
odnímatelný
snímatelný
vnímatelný
vodnatelný
zaznamenatelný
sehnatelný
překonatelný
vykonatelný
zaměstnatelný
směstnatelný
rovnatelný
porovnatelný
srovnatelný
vyrovnatelný
znatelný
rozeznatelný
poznatelný
všepoznatelný
rozpoznatelný
uznatelný
přepínatelný
vypínatelný
čerpatelný
vyčerpatelný
štípatelný
hratelný
rozebiratelný
popiratelný
roztiratelný
větratelný
odvětratelný
provětratelný
vyvětratelný
odbouratelný
rozebíratelný
rozbíratelný
zadíratelný
odíratelný
sdíratelný
vydíratelný
rozdíratelný
popíratelný
stíratelný
roztíratelný
uzavíratelný
otevíratelný
otvíratelný
odepsatelný
popsatelný
pásatelný
napásatelný
přepásatelný
připásatelný
opásatelný
propásatelný
spásatelný
vypásatelný
hmatatelný
čitatelný
odčitatelný
odečitatelný
počitatelný
započitatelný
odpočitatelný
spočitatelný
vypočitatelný
sčitatelný
chytatelný
nechytatelný
vyzpytatelný
létatelný
počítatelný
započítatelný
spočítatelný
vypočítatelný
obdělavatelný
vzdělavatelný
vykonavatelný
poživatelný
uživatelný
zneuživatelný
použivatelný
využivatelný
opotřebovatelný
obohacovatelný
opracovatelný
zpracovatelný
financovatelný
diferencovatelný
dokladovatelný
skladovatelný
degradovatelný
biodegradovatelný
vyžadovatelný
sledovatelný
vysledovatelný
následovatelný
likvidovatelný
oxidovatelný
obchodovatelný
korodovatelný
studovatelný
odreagovatelný
agregovatelný
extrahovatelný
chovatelný
oplachovatelný
uchovatelný
vychovatelný
stohovatelný
obsluhovatelný
vyluhovatelný
opakovatelný
zopakovatelný
detekovatelný
predikovatelný
specifikovatelný
modifikovatelný
kvalifikovatelný
unifikovatelný
verifikovatelný
klasifikovatelný
kvantifikovatelný
identifikovatelný
certifikovatelný
falzifikovatelný
publikovatelný
aplikovatelný
komunikovatelný
diagnostikovatelný
maskovatelný
potiskovatelný
edukovatelný
redukovatelný
produkovatelný
reprodukovatelný
instalovatelný
žalovatelný
obžalovatelný
recyklovatelný
kontrolovatelný
regulovatelný
samoregulovatelný
cirkulovatelný
formulovatelný
manipulovatelný
zmanipulovatelný
škálovatelný
nadělovatelný
oddělovatelný
předělovatelný
přidělovatelný
podělovatelný
sdělovatelný
udělovatelný
vydělovatelný
rozdělovatelný
programovatelný
multiprogramovatelný
samoprogramovatelný
mikroprogramovatelný
aproximovatelný
zfilmovatelný
formovatelný
deformovatelný
reformovatelný
gumovatelný
pojmenovatelný
kombinovatelný
rafinovatelný
definovatelný
nadefinovatelný
zadefinovatelný
předdefinovatelný
předefinovatelný
dodefinovatelný
slinovatelný
eliminovatelný
komponovatelný
anticipovatelný
vystopovatelný
otypovatelný
deklarovatelný
separovatelný
tvarovatelný
operovatelný
šifrovatelný
zašifrovatelný
dešifrovatelný
rozšifrovatelný
integrovatelný
odporovatelný
monitorovatelný
pozorovatelný
filtrovatelný
konfigurovatelný
strukturovatelný
kopírovatelný
zkopírovatelný
směrovatelný
nasměrovatelný
přesměrovatelný
dosměrovatelný
adresovatelný
zapisovatelný
přepisovatelný
popisovatelný
koksovatelný
indosovatelný
slosovatelný
analysovatelný
datovatelný
zapamatovatelný
interpretovatelný
citovatelný
editovatelný
implantovatelný
cementovatelný
implementovatelný
argumentovatelný
representovatelný
patentovatelný
prezentovatelný
reprezentovatelný
demontovatelný
smontovatelný
adaptovatelný
akceptovatelný
startovatelný
invertovatelný
portovatelný
testovatelný
oddiskutovatelný
snýtovatelný
roznýtovatelný
zúčtovatelný
evakuovatelný
rekonstruovatelný
pasivovatelný
aktivovatelný
opěvovatelný
zařazovatelný
předřazovatelný
podřazovatelný
seřazovatelný
přeřazovatelný
vřazovatelný
vyřazovatelný
rozřazovatelný
realizovatelný
serializovatelný
lokalizovatelný
racionalizovatelný
aktualizovatelný
konceptualizovatelný
sterilizovatelný
hydrolizovatelný
organizovatelný
samoorganizovatelný
mechanizovatelný
charakterizovatelný
subkategorizovatelný
metrizovatelný
axiomatizovatelný
tématizovatelný
objektivizovatelný
kondenzovatelný
kompenzovatelný
provozovatelný
posuzovatelný
analyzovatelný
utlačovatelný
doplňovatelný
stupňovatelný
zjednoznačňovatelný
obhospodařovatelný
svařovatelný
rozšiřovatelný
rozlišovatelný
falšovatelný
zfalšovatelný
narušovatelný
odrušovatelný
přerušovatelný
porušovatelný
vyrušovatelný
rozrušovatelný
vzrušovatelný
navažovatelný
předvažovatelný
odvažovatelný
převažovatelný
přivažovatelný
dovažovatelný
považovatelný
provažovatelný
svažovatelný
uvažovatelný
zauvažovatelný
douvažovatelný
pouvažovatelný
vyvažovatelný
zvažovatelný
rozvažovatelný
porozvažovatelný
udržovatelný
silážovatelný
obyvatelný
dobyvatelný
omyvatelný
slévatelný
vyhřívatelný
obývatelný
obmývatelný
omývatelný
domývatelný
promývatelný
smývatelný
umývatelný
vymývatelný
rozmývatelný
zakrývatelný
odkrývatelný
překrývatelný
přikrývatelný
pokrývatelný
skrývatelný
ukrývatelný
vykrývatelný
rozkrývatelný
nakazatelný
zakazatelný
odkazatelný
přikazatelný
dokazatelný
prokazatelný
ukazatelný
vykazatelný
rozkazatelný
vzkazatelný
mazatelný
smazatelný
zřetelný
prozřetelný
opotřebitelný
upotřebitelný
napodobitelný
obrobitelný
vyrobitelný
samozásobitelný
přizpůsobitelný
zahubitelný
rozbitelný
vytříbitelný
citelný
odladitelný
nahraditelný
nasaditelný
zasaditelný
obsaditelný
sesaditelný
osaditelný
usaditelný
řaditelný
zařaditelný
předřaditelný
podřaditelný
seřaditelný
přeřaditelný
vřaditelný
vyřaditelný
rozřaditelný
zaveditelný
převeditelný
proveditelný
odkliditelný
skliditelný
viditelný
řiditelný
seřiditelný
osvoboditelný
odvoditelný
převoditelný
vyvoditelný
tvrditelný
vybuditelný
obezditelný
říditelný
utříditelný
předpověditelný
nepředpověditelný
vypověditelný
obhajitelný
dojitelný
uspokojitelný
ukojitelný
napojitelný
zapojitelný
odpojitelný
přepojitelný
připojitelný
opojitelný
propojitelný
spojitelný
vypojitelný
rozpojitelný
osvojitelný
pájitelný
pomíjitelný
balitelný
nabalitelný
zabalitelný
přebalitelný
přibalitelný
obalitelný
zaobalitelný
dobalitelný
pobalitelný
sbalitelný
ubalitelný
vybalitelný
rozbalitelný
samorozbalitelný
zahalitelný
odhalitelný
kalitelný
samokalitelný
prokalitelný
zdokonalitelný
spalitelný
zaoblitelný
volitelný
zvolitelný
myslitelný
neodmyslitelný
vyčíslitelný
osvětlitelný
vysvětlitelný
sdílitelný
dělitelný
nadělitelný
oddělitelný
předělitelný
přidělitelný
dodělitelný
podělitelný
sdělitelný
udělitelný
vydělitelný
rozdělitelný
zlomitelný
krmitelný
zkrmitelný
tlumitelný
srozumitelný
zdanitelný
odstranitelný
zranitelný
zpochybnitelný
zobecnitelný
zalidnitelný
odvodnitelný
odůvodnitelný
zdůvodnitelný
ocenitelný
docenitelný
neocenitelný
členitelný
začlenitelný
odčlenitelný
přečlenitelný
přičlenitelný
včlenitelný
vyčlenitelný
rozčlenitelný
vykořenitelný
odčinitelný
neodčinitelný
zveřejnitelný
zkapalnitelný
ospravedlnitelný
zmýdelnitelný
uvolnitelný
plnitelný
naplnitelný
zaplnitelný
přeplnitelný
doplnitelný
splnitelný
vyplnitelný
usměrnitelný
objasnitelný
zalesnitelný
uplatnitelný
hutnitelný
zhutnitelný
ovlivnitelný
věznitelný
uvěznitelný
zjednoznačnitelný
uskutečnitelný
měnitelný
zaměnitelný
obměnitelný
odměnitelný
přeměnitelný
proměnitelný
směnitelný
vyměnitelný
změnitelný
pozměnitelný
rozměnitelný
ztotožnitelný
pitelný
lapitelný
polapitelný
pochopitelný
uchopitelný
topitelný
zatopitelný
přetopitelný
přitopitelný
potopitelný
protopitelný
stopitelný
utopitelný
vytopitelný
ztopitelný
roztopitelný
potupitelný
zastupitelný
štěpitelný
uhasitelný
neuhasitelný
spasitelný
samospasitelný
zkvasitelný
snesitelný
otřesitelný
přenositelný
mísitelný
smísitelný
vyvěsitelný
zaplatitelný
podplatitelný
oplatitelný
proplatitelný
splatitelný
uplatitelný
vyplatitelný
vratitelný
odvratitelný
vyvratitelný
zvratitelný
nezvratitelný
spletitelný
hodnotitelný
vyhodnotitelný
vyhrotitelný
zkrotitelný
odmastitelný
pojistitelný
zjistitelný
čistitelný
přemostitelný
odpustitelný
popustitelný
spustitelný
rozpustitelný
přemístitelný
umístitelný
rozmístitelný
vynutitelný
zachytitelný
podchytitelný
nasytitelný
samovznítitelný
leštitelný
počeštitelný
rozluštitelný
zaplavitelný
odplavitelný
unavitelný
napravitelný
přepravitelný
opravitelný
dopravitelný
samoopravitelný
stravitelný
tavitelný
stavitelný
nastavitelný
zastavitelný
představitelný
přestavitelný
postavitelný
vystavitelný
roztavitelný
projevitelný
oživitelný
oslovitelný
vyslovitelný
stanovitelný
obnovitelný
samoobnovitelný
zhotovitelný
barvitelný
zamluvitelný
omluvitelný
rozvitelný
zkazitelný
zobrazitelný
porazitelný
vymezitelný
odcizitelný
zcizitelný
ohrozitelný
čitelný
potlačitelný
stlačitelný
označitelný
postačitelný
zabezpečitelný
odkysličitelný
okysličitelný
ohraničitelný
zničitelný
zavycvičitelný
vyvycvičitelný
rozvycvičitelný
promlčitelný
smočitelný
tlumočitelný
překročitelný
roztočitelný
určitelný
naučitelný
odlučitelný
slučitelný
vylučitelný
rozlučitelný
vyloučitelný
poučitelný
doručitelný
doporučitelný
léčitelný
vyléčitelný
svařitelný
vyjádřitelný
smiřitelný
šiřitelný
rozšiřitelný
pokořitelný
umořitelný
vnořitelný
přetvořitelný
nestvořitelný
ošetřitelný
tvářitelný
rozšířitelný
měřitelný
souměřitelný
změřitelný
ověřitelný
prověřitelný
uvěřitelný
řešitelný
vyřešitelný
rozřešitelný
odlišitelný
rozlišitelný
utišitelný
zmenšitelný
polepšitelný
zjednodušitelný
rušitelný
narušitelný
zarušitelný
odrušitelný
přerušitelný
porušitelný
vyrušitelný
zrušitelný
rozrušitelný
vzrušitelný
slyšitelný
oslyšitelný
uslyšitelný
vyslyšitelný
potěšitelný
utěšitelný
dosažitelný
tažitelný
natažitelný
zatažitelný
obtažitelný
předtažitelný
odtažitelný
podtažitelný
přetažitelný
přitažitelný
dotažitelný
potažitelný
popotažitelný
protažitelný
stažitelný
utažitelný
vtažitelný
vytažitelný
povytažitelný
roztažitelný
vztažitelný
važitelný
přežitelný
zatižitelný
zastižitelný
předstižitelný
dostižitelný
postižitelný
přeložitelný
doložitelný
uložitelný
rozložitelný
přemožitelný
zadržitelný
udržitelný
utržitelný
užitelný
zneužitelný
prodlužitelný
použitelný
znovupoužitelný
využitelný
snížitelný
zatížitelný
přetížitelný
zpeněžitelný
vytěžitelný
kvantifikovantelný
smrtelný
fortelný
stelný
vyjmutelný
odhadnutelný
napadnutelný
rozhodnutelný
ovládnutelný
zvládnutelný
přehlédnutelný
překlenutelný
zapomenutelný
opomenutelný
postřehnutelný
stihnutelný
vyhnutelný
minutelný
pominutelný
opominutelný
prominutelný
rozvinutelný
podniknutelný
proniknutelný
tisknutelný
dotknutelný
nedotknutelný
obléknutelný
překousnutelný
zatnutelný
odetnutelný
podetnutelný
setnutelný
vetnutelný
rozetnutelný
přetnutelný
protnutelný
utnutelný
odmítnutelný
posunutelný
potutelný
bytelný
smytelný
krytelný
zakrytelný
odkrytelný
překrytelný
přikrytelný
pokrytelný
skrytelný
ukrytelný
vykrytelný
rozkrytelný
světelný
nadsvětelný
plevelný
živelný
obojživelný
zelný
kouzelný
svízelný
čelný
účelný
samoúčelný
bezúčelný
střelný
průstřelný
obilný
vodomilný
suchomilný
vlhkomilný
teplomilný
světlomilný
chladnomilný
smilný
krvesmilný
lidumilný
pilný
silný
násilný
vilný
dochvilný
kratochvilný
žilný
sladkobolný
odolný
mrazuodolný
zdolný
vrcholný
nekolný
rozkolný
smolný
obapolný
pospolný
solný
volný
libovolný
blahovolný
zlovolný
samovolný
mimovolný
povolný
dobrovolný
svolný
mrtvolný
pozvolný
svévolný
mozolný
plný
duchaplný
nadějeplný
strastiplný
úzkostiplný
milostiplný
záštiplný
jeduplný
ohleduplný
tajuplný
žaluplný
smysluplný
rozporuplný
míruplný
cituplný
vláhyplný
láskyplný
důvěryplný
hrůzyplný
úplný
řemeslný
uměleckořemeslný
obmyslný
slabomyslný
svobodomyslný
trudomyslný
lehkomyslný
velkomyslný
hlubokomyslný
vysokomyslný
těžkomyslný
malomyslný
zlomyslný
jednomyslný
trudnomyslný
pomyslný
dobromyslný
choromyslný
prostomyslný
smyslný
bezesmyslný
protismyslný
dvojsmyslný
rozmyslný
úmyslný
zúmyslný
důmyslný
nesčíslný
potulný
přítulný
útulný
odchylný
náchylný
příchylný
úchylný
mylný
omylný
rozptylný
dálný
reálný
kvazireálný
surreálný
doškálný
oválný
obdélný
podélný
bezcílný
několikadílný
vícedílný
nedílný
sedmidílný
šestidílný
trojdílný
dvojdílný
rukodílný
jednodílný
podílný
stodílný
sdílný
dvoudílný
rozdílný
třídílný
čtyřdílný
protipólný
dělný
kožedělný
rukodělný
kovodělný
sdělný
soudělný
údělný
klamný
poslamný
omamný
významný
mnohovýznamný
bezvýznamný
wolframný
náramný
přenáramný
jemný
tajemný
objemný
velejemný
dojemný
tupojemný
nájemný
vzájemný
příjemný
daremný
neforemný
písemný
temný
ničemný
upřimný
lomný
neoblomný
srdcelomný
dvojlomný
krkolomný
věrolomný
nezlomný
ohromný
skromný
přítomný
duchapřítomný
předpřítomný
všudepřítomný
všudypřítomný
krmný
výkrmný
umný
přezkumný
výzkumný
vědeckovýzkumný
průzkumný
rozumný
šumný
upřímný
bezdýmný
dvouklanný
branný
obranný
národněobranný
bezbranný
zábranný
ochranný
záchranný
šestihranný
trojhranný
ostrohranný
čtverhranný
čtyřhranný
stranný
několikastranný
vícestranný
všestranný
trojstranný
dvojstranný
mnohostranný
jednostranný
rovnostranný
různostranný
prostranný
pravostranný
levostranný
oboustranný
dvoustranný
čtyřstranný
stanný
cenný
velecenný
drahocenný
stejnocenný
rovnocenný
bezcenný
méněcenný
prkenný
soukenný
členný
mnohačlenný
několikačlenný
vícečlenný
sedmičlenný
osmičlenný
dvanáctičlenný
jedenáctičlenný
devatenáctičlenný
třináctičlenný
sedmnáctičlenný
osmnáctičlenný
čtrnáctičlenný
patnáctičlenný
šestnáctičlenný
dvacetičlenný
třicetičlenný
devětačtyřicetičlenný
desetičlenný
šestičlenný
devítičlenný
pětičlenný
trojčlenný
dvojčlenný
mnohočlenný
jednočlenný
stočlenný
čtyrčlenný
osmisetčlenný
devítisetčlenný
dvoučlenný
tříčlenný
dvěstěčlenný
čtyřčlenný
kamenný
celokamenný
plamenný
ramenný
sedmiramenný
dvojramenný
dlouhoramenný
jednoramenný
rovnoramenný
pravoramenný
levoramenný
pramenný
dvouramenný
plemenný
čtyřplemenný
semenný
nahosemenný
krytosemenný
křemenný
jmenný
bezejmenný
stejnojmenný
zájmenný
písmenný
sedmipísmenný
osmipísmenný
desetipísmenný
šestipísmenný
devítipísmenný
pětipísmenný
trojpísmenný
dvojpísmenný
jednopísmenný
čtyrpísmenný
dvoupísmenný
bezpísmenný
třípísmenný
čtyřpísmenný
tepenný
vápenný
senný
kořenný
zkušenný
hlubinný
rodinný
hrdinný
krajinný
dějinný
postdějinný
bezdějinný
kapalinný
rašelinný
slinný
rostlinný
bylinný
mocninný
slatinný
setinný
desetinný
stinný
listinný
nehostinný
pohostinný
pustinný
šedesátinný
dětinný
vinný
ledvinný
dřevinný
kosodřevinný
acetylvinný
rakovinný
protirakovinný
bílkovinný
bezbílkovinný
povinný
rovinný
spoluvinný
slezinný
činný
trojčinný
dvojčinný
zločinný
samočinný
polosamočinný
semočinný
jednočinný
dobročinný
součinný
příčinný
bezpříčinný
účinný
vysokoúčinný
dceřinný
výšinný
bažinný
nížinný
půlvlnný
středovlnný
dlouhovlnný
krátkovlnný
velmikrátkovlnný
jemnovlnný
mikrovlnný
pohonný
úhonný
bezúhonný
zákonný
nadzákonný
podzákonný
protizákonný
bezzákonný
výkonný
vysokovýkonný
jednoklonný
sklonný
blahosklonný
úklonný
amonný
vonný
libovonný
souhrnný
úhrnný
žlutoskvrnný
hrubozrnný
velkozrnný
celozrnný
drobnozrnný
stejnozrnný
jemnozrnný
ultrajemnozrnný
kulatozrnný
střednězrnný
slunný
výslunný
strunný
sedmistrunný
osmistrunný
dvanáctistrunný
desetistrunný
šestistrunný
devítistrunný
pětistrunný
trojstrunný
dvojstrunný
jednostrunný
čtyrstrunný
dvoustrunný
bezstrunný
třístrunný
čtyřstrunný
plynný
prachoplynný
neměnný
proměnný
směnný
vícesměnný
trojsměnný
dvojsměnný
teplosměnný
jednosměnný
dvousměnný
třísměnný
záměnný
výměnný
tenkostěnný
plnostěnný
tlustostěnný
nástěnný
věnný
výkoný
rozkoškoný
nejapný
nášlapný
trapný
kvapný
řepný
podlipný
vtipný
nedovtipný
důvtipný
kempný
schopný
životaschopný
akceschopný
funkceschopný
konkurenceschopný
práceschopný
bojeschopný
vývojeschopný
akceneschopný
funkceneschopný
práceneschopný
usnášeníneschopný
úvěruschopný
přenosuschopný
exportuschopný
provozuschopný
plavbyschopný
obranyschopný
oplozeníschopný
usnášeníschopný
koupěschopný
kopný
klopný
odklopný
překlopný
oklopný
sklopný
náklopný
příklopný
výklopný
samovýklopný
konopný
ropný
topný
otopný
trpný
útrpný
zákupný
chalupný
posloupný
zpupný
posupný
potupný
sestupný
rozestupný
vzestupný
přestupný
dostupný
postupný
prostupný
vstupný
zástupný
přístupný
ústupný
výstupný
násypný
výsypný
chlípný
štěpný
odštěpný
marný
rozmarný
parný
varný
rychlovarný
útvarný
výtvarný
švarný
stříbrný
šedostříbrný
jadrný
berný
nepřeberný
jaderný
protijaderný
termojaderný
raketojaderný
bezjaderný
úderný
ciferný
mnohaciferný
kolikaciferný
víceciferný
sedmiciferný
osmiciferný
deseticiferný
šesticiferný
pěticiferný
trojciferný
dvojciferný
jednociferný
dvouciferný
tříciferný
čtyřciferný
malicherný
nádherný
přenádherný
kerný
cukerný
perný
čiperný
niterný
vniterný
rozverný
mizerný
prachmizerný
černý
šedočerný
hnědočerný
bíločerný
zelenočerný
červenočerný
černočerný
modročerný
žlutočerný
tmavočerný
příšerný
obžerný
vichrný
sirný
jiskrný
orný
odborný
poloodborný
světoborný
souborný
nerozborný
výborný
převýborný
vzdorný
ohnivzdorný
korozivzdorný
vodovzdorný
suchovzdorný
zimovzdorný
kyselinovzdorný
žárovzdorný
prachuvzdorný
žáruvzdorný
oděruvzdorný
otěruvzdorný
mrazuvzdorný
nárazuvzdorný
fosforný
podgorný
podhorný
pokorný
chlorný
duchamorný
humorný
úmorný
norný
ponorný
odporný
toporný
sporný
bezesporný
úsporný
rozporný
bezrozporný
záporný
úporný
švitorný
nemotorný
prostorný
dvorný
hovorný
svorný
samosvorný
krvetvorný
pitvorný
náladotvorný
zásadotvorný
půdotvorný
slohotvorný
slabikotvorný
neslabikotvorný
stylotvorný
normotvorný
cenotvorný
kmenotvorný
krajinotvorný
dějinotvorný
kyselinotvorný
rakovinotvorný
potvorný
horotvorný
kulturotvorný
atmosférotvorný
austenitotvorný
státotvorný
divotvorný
slovotvorný
komplexotvorný
obrazotvorný
mrazotvorný
slzotvorný
iluzotvorný
zorný
bezprizorný
pozorný
vzorný
názorný
peprný
chatrný
patrný
opatrný
šetrný
mistrný
větrný
povětrný
bezvětrný
návětrný
závětrný
průvětrný
chmurný
pochmurný
pošmourný
spurný
vzpurný
běloskvrný
celozrný
životadárný
blahodárný
zákonodárný
hospodárný
životodárný
ústavodárný
zdárný
kárný
mravokárný
suchopárný
tvárný
mnohotvárný
jednotvárný
různotvárný
beztvárný
žárný
stáložárný
mírný
smírný
vesmírný
nedozírný
obšírný
žírný
odběrný
sběrný
děrný
měrný
nadměrný
odměrný
licoměrný
tlakoměrný
rychloměrný
teploměrný
stejnoměrný
rovnoměrný
poměrný
časoměrný
směrný
všesměrný
protisměrný
jednosměrný
stejnosměrný
různosměrný
obousměrný
dvousměrný
souměrný
změrný
bezměrný
nezměrný
rozměrný
mnoharozměrný
několikarozměrný
nadrozměrný
vícerozměrný
multirozměrný
trojrozměrný
dvojrozměrný
mnohorozměrný
jednorozměrný
stejnorozměrný
dvourozměrný
bezrozměrný
třírozměrný
čtyřrozměrný
náměrný
záměrný
úměrný
výměrný
průměrný
nadprůměrný
podprůměrný
podpěrný
opěrný
popěrný
vzpěrný
titěrný
otěrný
dotěrný
věrný
lehkověrný
malověrný
hodnověrný
jinověrný
pravověrný
ústavověrný
závěrný
důvěrný
podpůrný
stvůrný
jasný
polojasný
halasný
nehlasný
trojhlasný
dvojhlasný
mnohohlasný
polohlasný
jednohlasný
souhlasný
dvouhlasný
bezhlasný
věhlasný
masný
cizopasný
polocizopasný
krasný
okrasný
kvasný
časný
občasný
předčasný
dočasný
současný
včasný
úžasný
cesný
lesný
bezhlesný
polesný
tělesný
mimotělesný
adresný
ovesný
slovesný
bezesný
přesný
superpřesný
otřesný
zemětřesný
úlisný
výlisný
předpisný
odpisný
sluncepisný
dějepisný
opisný
národopisný
přírodopisný
polohopisný
strojopisný
tiskopisný
rukopisný
lékopisný
dálnopisný
těsnopisný
klínopisný
popisný
horopisný
krasopisný
životopisný
cestopisný
místopisný
pravopisný
zeměpisný
mlsný
pokosný
nosný
odnosný
přenosný
donosný
medonosný
plodonosný
honosný
dalekonosný
samonosný
roponosný
spásonosný
zlatonosný
smrtonosný
barvonosný
zkázonosný
vznosný
přínosný
únosný
výnosný
rosný
prosný
úprosný
neúprosný
drsný
dusný
pokusný
vkusný
hnusný
rousný
brusný
obrusný
výtrusný
stopkovýtrusný
různovýtrusný
půdorysný
bokorysný
nárysný
hlásný
spásný
krásný
překrásný
čarokrásný
divukrásný
vrásný
přísný
běsný
děsný
úděsný
směsný
těsný
vodotěsný
prachotěsný
vzduchotěsný
zvukotěsný
plynotěsný
návěsný
závěsný
přívěsný
vývěsný
směrodatný
udatný
vydatný
zdatný
přídatný
věrojatný
blatný
platný
předplatný
poplatný
pravoplatný
právoplatný
splatný
bezplatný
úplatný
bezúplatný
zlatný
matný
hmatný
spatný
špatný
prachšpatný
obratný
marnotratný
vratný
odvratný
podvratný
převratný
zvratný
rozvratný
návratný
závratný
přívratný
statný
podstatný
bezpodstatný
samostatný
chvatný
obchvatný
úchvatný
ctný
bezectný
šlechetný
majetný
obojetný
celetný
vzletný
záletný
metný
ošemetný
kulometný
plamenometný
minometný
raketometný
retný
retoretný
obouretný
odvetný
četný
vícečetný
přečetný
pětičetný
trojčetný
mnohočetný
početný
nadpočetný
spočetný
přespočetný
nesčetný
příčetný
polopříčetný
střetný
obezřetný
rozbitný
útlocitný
jemnocitný
soucitný
bezcitný
litný
pitný
průsvitný
ješitný
žitný
samožitný
starožitný
užitný
hltný
robotný
nicotný
lichotný
ochotný
přeochotný
druhotný
těhotný
lakotný
překotný
gramotný
pologramotný
samotný
hmotný
nadhmotný
umělohmotný
superhmotný
bezhmotný
hřmotný
notný
jednotný
hodnotný
plnohodnotný
méněhodnotný
lopotný
klopotný
rotný
nezkrotný
čistotný
životný
novotný
smrtný
posmrtný
vrtný
slastný
mastný
propastný
strastný
soustrastný
účastný
šťastný
přešťastný
mnohacestný
vícecestný
jednocestný
pocestný
scestný
dvoucestný
zcestný
lestný
bolestný
sedmibolestný
bezbolestný
trestný
beztrestný
čestný
počestný
mravopočestný
neřestný
pojistný
nenávistný
očistný
kořistný
lstný
bezelstný
mstný
radostný
blahostný
úzkostný
žalostný
milostný
zlostný
bělostný
zámostný
ctnostný
bezstarostný
nerostný
výsostný
příležitostný
bytostný
svátostný
lítostný
skvostný
propustný
vodonepropustný
paronepropustný
vodopropustný
polopropustný
paropropustný
rozpustný
přípustný
výpustný
několikamístný
vícemístný
nemístný
osmimístný
dvacetimístný
šestimístný
pětimístný
trojmístný
dvojmístný
jednomístný
soumístný
dvoumístný
třímístný
čtyřmístný
zlověstný
pověstný
nezvěstný
hutný
chutný
mohutný
smutný
nutný
nevyhnutný
koutný
urputný
ukrutný
zkrutný
slovutný
bytný
odbytný
obytný
dobytný
nedobytný
blahobytný
suchobytný
prvobytný
zbytný
svébytný
záchytný
úchytný
blankytný
sebezpytný
dušezpytný
třpytný
korytný
nenasytný
vícesytný
dvojsytný
jednosytný
malátný
památný
brunátný
vrátný
posvátný
štítný
příštítný
vícedětný
bezdětný
pamětný
předmětný
bezpředmětný
podmětný
podnětný
opětný
zpětný
větný
mezivětný
květný
polovětný
souvětný
deštný
zištný
mrštný
zábavný
přídavný
ohavný
dvojpohlavný
plavný
splavný
slavný
přeslavný
oslavný
staroslavný
pravoslavný
vítězoslavný
únavný
ozdravný
pozdravný
sebeúzdravný
mravný
přepravný
opravný
samoopravný
rozpravný
nápravný
přípravný
úpravný
výpravný
průpravný
otravný
přísavný
tavný
stavný
odstavný
soustavný
výstavný
objevný
zjevný
levný
úlevný
výlevný
pevný
přepevný
skálopevný
barevný
mnohabarevný
vícebarevný
sedmibarevný
osmibarevný
desetibarevný
šestibarevný
devítibarevný
pětibarevný
trojbarevný
dvojbarevný
mnohobarevný
celobarevný
stálobarevný
jednobarevný
jinobarevný
stejnobarevný
různobarevný
pestrobarevný
pravobarevný
dvoubarevný
tříbarevný
čtyřbarevný
nedokrevný
chudokrevný
horkokrevný
teplokrevný
bělokrevný
chladnokrevný
studenokrevný
plnokrevný
pokrevný
čistokrevný
bezkrevný
výsevný
vrstevný
mnohavrstevný
vícevrstevný
multivrstevný
trojvrstevný
dvojvrstevný
mnohovrstevný
plástevný
dřevný
záhřevný
výhřevný
lascivný
divný
obdivný
podivný
prapodivný
přepodivný
roztodivný
vlivný
narativný
protivný
živný
záživný
úživný
výživný
následovný
chovný
odchovný
rybochovný
úschovný
záchovný
sebezáchovný
výchovný
sebevýchovný
převýchovný
politickovýchovný
společenskovýchovný
tělovýchovný
hudebněvýchovný
bojovný
rekovný
šikovný
děkovný
laškovný
lovný
milovný
senzacemilovný
pořádkumilovný
mírumilovný
hudbymilovný
svobodymilovný
řekymilovný
uměnímilovný
usilovný
rybolovný
víceslovný
bájeslovný
bezeslovný
dvojslovný
doslovný
hláskoslovný
zvykoslovný
jednoslovný
tvaroslovný
názvoslovný
dvouslovný
výslovný
povlovný
šprýmovný
rovný
varovný
čarovný
skrovný
vodorovný
bohorovný
spisovný
slitovný
žertovný
opětovný
kočovný
polokočovný
mluvný
omluvný
pravdomluvný
mnohomluvný
málomluvný
přímluvný
výmluvný
suvný
sesuvný
posuvný
zásuvný
výsuvný
kyvný
výkyvný
srdceryvný
překryvný
pokryvný
rozryvný
dávný
pradávný
předávný
starodávný
plnoprávný
rovnoprávný
správný
samosprávný
bezprávný
svéprávný
lascívný
úsměvný
zpěvný
jitrozpěvný
dřevokazný
průkazný
mazný
samomazný
obrazný
odrazný
výrazný
bezvýrazný
důrazný
průrazný
mosazný
vazný
návazný
závazný
úvazný
líbezný
železný
mezný
bezmezný
řezný
víceřezný
rychlořezný
závitořezný
slzný
grozný
hrozný
převozný
přívozný
příbuzný
luzný
kluzný
nuzný
zkázný
rázný
hrázný
nehorázný
srázný
svérázný
řízný
vítězný
pochůzný
různý
přerůzný
hrůzný
nalháný
zalháný
obelháný
přelháný
vylháný
psáný
napsáný
zapsáný
nadepsáný
předepsáný
odepsáný
podepsáný
sepsáný
vepsáný
rozepsáný
přepsáný
připsáný
opsáný
dopsáný
popsáný
propsáný
upsáný
vypsáný
požadováný
zadáváný
líný
vychloubačný
utrhačný
nactiutrhačný
lačný
oblačný
nadoblačný
bezoblačný
krvelačný
kolačný
tlačný
přítlačný
výtlačný
průtlačný
značný
víceznačný
dvojznačný
mnohoznačný
jednoznačný
souznačný
dvouznačný
příznačný
význačný
opačný
uštěpačný
soumračný
bezmračný
zázračný
přízračný
průzračný
vyděračný
sobestačný
soběstačný
poživačný
pochybovačný
vytahovačný
vztahovačný
sebevztahovačný
panovačný
sebeshazovačný
rozhazovačný
rozkazovačný
setrvačný
odmlouvačný
pomlouvačný
dobyvačný
požívačný
posměvačný
zárodečný
srdečný
dobrosrdečný
předsudečný
odsudečný
ječný
vaječný
pětivaječný
dvojvaječný
jednovaječný
dvouvaječný
bezvaječný
třívaječný
báječný
jablečný
oblečný
společný
vlečný
válečný
předválečný
antiválečný
protiválečný
meziválečný
poválečný
prodělečný
výdělečný
výjimečný
bezvýjimečný
jedinečný
konečný
slunečný
podmínečný
bezpodmínečný
směnečný
kopečný
sopečný
bezpečný
jarmarečný
čtverečný
kosočtverečný
fosforečný
trihydrogenfosforečný
horečný
chlorečný
právovárečný
podměrečný
pověrečný
závěrečný
sečný
dvojsečný
peřenosečný
dvousečný
písečný
úsečný
tečný
dodatečný
jatečný
matečný
zmatečný
bezmatečný
statečný
dostatečný
sňatečný
netečný
všetečný
sedmitečný
užitečný
všeužitečný
částečný
skutečný
nadskutečný
zkutečný
nadbytečný
přebytečný
zbytečný
výtečný
citoslovečný
příslovečný
tříslovečný
řečný
výřečný
slabičný
dvanáctislabičný
mezislabičný
trojslabičný
dvojslabičný
jednoslabičný
stejnoslabičný
dvouslabičný
tříslabičný
čtyřslabičný
niobičný
vanadičný
jodičný
dědičný
matějičný
tantaličný
břidličný
doličný
stoličný
sličný
uličný
rozličný
wolframičný
bromičný
manganičný
uraničný
titaničný
arseničný
arzeničný
trihydrogenarzeničný
pšeničný
viničný
zimničný
zirkoničný
antimoničný
kvasničný
krupičný
dusičný
podkritičný
eliptičný
bismutičný
dýchavičný
úplavičný
ustavičný
cvičný
tělocvičný
živičný
mrtvičný
hořčičný
patřičný
spolupatřičný
kukuřičný
pryskyřičný
bočný
pobočný
skočný
doskočný
úskočný
výskočný
obkročný
rozkročný
náročný
úročný
bezúročný
výročný
otočný
útočný
průtočný
poloprůtočný
naučný
ponaučný
odlučný
hlučný
bezhlučný
nerozlučný
výlučný
moučný
poučný
věroučný
mravoučný
stručný
zručný
tučný
půltučný
polotučný
plnotučný
zvučný
ozvučný
libozvučný
jednozvučný
souzvučný
přízvučný
průzvučný
ryčný
nebetyčný
dotyčný
styčný
jazyčný
několikajazyčný
vícejazyčný
multijazyčný
pětijazyčný
trojjazyčný
dvojjazyčný
mnohojazyčný
jednojazyčný
jinojazyčný
různojazyčný
cizojazyčný
oboujazyčný
dvoujazyčný
čtyřjazyčný
vláčný
rozvláčný
mléčný
měsíčný
bezměsíčný
náměsíčný
říčný
příčný
úhlopříčný
vděčný
povděčný
bezděčný
buněčný
vícebuněčný
mnohobuněčný
jednobuněčný
bezbuněčný
věčný
měďný
svrběný
obráběný
vyráběný
laděný
naladěný
odladěný
přeladěný
doladěný
proladěný
sladěný
uladěný
vyladěný
rozladěný
hromaděný
nahromaděný
vystrnaděný
vnaděný
navnaděný
raděný
doraděný
poraděný
zhovaděný
rozvaděný
začaděný
řaděný
zařaděný
nadřaděný
předřaděný
odřaděný
podřaděný
seřaděný
přeřaděný
přiřaděný
vřaděný
vyřaděný
rozřaděný
probděný
hleděný
zahleděný
sebezahleděný
naseděný
odseděný
doseděný
proseděný
vyseděný
ředěný
naředěný
předředěný
přeředěný
doředěný
středěný
odstředěný
dostředěný
soustředěný
vystředěný
zředěný
rozředěný
viděný
uviděný
nenáviděný
záviděný
prošmejděný
vyšmejděný
prorejděný
vyrejděný
probenděný
oděný
přioděný
naloděný
vyloděný
dooděný
těžkooděný
broděný
přebroděný
voděný
navoděný
přivoděný
povoděný
uvoděný
zarděný
rozdurděný
nuděný
unuděný
znuděný
louděný
oblouděný
odlouděný
vlouděný
vylouděný
rozprouděný
ukřivděný
zděný
zazděný
předzděný
obezděný
předezděný
podezděný
jezděný
najezděný
zajezděný
odjezděný
ojezděný
dojezděný
projezděný
sjezděný
ujezděný
vyjezděný
rozjezděný
vezděný
přezděný
přizděný
dozděný
celozděný
opozděný
zpozděný
brzděný
zabrzděný
odbrzděný
přibrzděný
dobrzděný
ubrzděný
zbrzděný
hyzděný
zohyzděný
vyzděný
brázděný
zbrázděný
rozbrázděný
hrázděný
hnízděný
zahnízděný
uhnízděný
skamaráděný
paráděný
naparáděný
vyparáděný
rozparáděný
naváděný
zaváděný
znovuzaváděný
předváděný
odváděný
podváděný
převáděný
přiváděný
vydováděný
rozdováděný
prováděný
sváděný
uváděný
vyváděný
rozváděný
zařáděný
zaneřáděný
vyřáděný
cíděný
vycíděný
proslíděný
vyslíděný
tříděný
zatříděný
předtříděný
setříděný
přetříděný
dotříděný
utříděný
vytříděný
roztříděný
děděný
poděděný
vyděděný
zděděný
měděný
poměděný
pověděný
napověděný
zapověděný
předpověděný
odpověděný
zodpověděný
dopověděný
vypověděný
svěděný
vražděný
zavražděný
povražděný
vyvražděný
oježděný
uježděný
vyježděný
rozježděný
pohmožděný
zhmožděný
opožděný
zpožděný
hyžděný
zohyžděný
dlážděný
vydlážděný
shromážděný
nashromážděný
drážděný
předrážděný
podrážděný
vydrážděný
rozdrážděný
zajížděný
objížděný
nadjížděný
předjížděný
podjížděný
přejížděný
dojížděný
projížděný
sjížděný
vyjížděný
rozjížděný
slaměný
zatměný
ruměný
rozuměný
srozuměný
vyrozuměný
šuměný
zašuměný
vyšuměný
oněměný
karbaněný
daněný
dodaněný
zdaněný
haněný
pohaněný
přelaněný
slaněný
podmaněný
vymaněný
raněný
zahraněný
vyhraněný
poraněný
straněný
odstraněný
rozprostraněný
zraněný
žvaněný
užvaněný
vyžvaněný
rozžvaněný
zhudebněný
připodobněný
vypodobněný
zpodobněný
zpodrobněný
odosobněný
zosobněný
zpochybněný
nehybněný
znehybněný
zarybněný
zevšeobecněný
zobecněný
mocněný
odmocněný
onemocněný
zdvojmocněný
zplnomocněný
umocněný
zmocněný
domácněný
zdomácněný
zvěcněný
naskladněný
uskladněný
vyskladněný
znesnadněný
usnadněný
zabedněný
odbedněný
zaledněný
znepřehledněný
zpřehledněný
zohledněný
zneprůhledněný
zprůhledněný
zdůsledněný
všedněný
znevšedněný
zevšedněný
zalidněný
přelidněný
neklidněný
zneklidněný
uklidněný
zklidněný
vylidněný
zlikvidněný
zneprůchodněný
zprůchodněný
znevěrohodněný
zvěrohodněný
znevýhodněný
zvýhodněný
odškodněný
zneškodněný
oplodněný
odnárodněný
zmezinárodněný
znárodněný
zúrodněný
zavodněný
odvodněný
rozvodněný
odůvodněný
zdůvodněný
zneprůjezdněný
zprůjezdněný
prázdněný
zaneprázdněný
uprázdněný
vyprázdněný
nepojízdněný
znepojízdněný
ceněný
podceněný
přeceněný
oceněný
doceněný
vyceněný
odzeleněný
ozeleněný
zahleněný
odhleněný
skleněný
celoskleněný
pleněný
popleněný
vypleněný
členěný
začleněný
odčleněný
přečleněný
přičleněný
včleněný
vyčleněný
rozčleněný
kameněný
zkameněný
rozplameněný
plemeněný
rozplemeněný
osemeněný
vysemeněný
rozsemeněný
cepeněný
zcepeněný
načerveněný
začerveněný
kořeněný
zakořeněný
překořeněný
okořeněný
dokořeněný
prokořeněný
vkořeněný
vykořeněný
ženěný
přiženěný
oženěný
doženěný
vyženěný
bahněný
zabahněný
odbahněný
obahněný
dobahněný
vybahněný
rozbahněný
rozohněný
zrašeliněný
hliněný
sliněný
nasliněný
špiněný
našpiněný
zašpiněný
došpiněný
pošpiněný
ušpiněný
viněný
zaviněný
obviněný
proviněný
zasviněný
činěný
odčiněný
zapřičiněný
učiněný
vyčiněný
zapříčiněný
odtajněný
lhostejněný
zlhostejněný
uveřejněný
zveřejněný
rozhojněný
rozteskněný
rozvlákněný
lněný
zkapalněný
ospravedlněný
zpohodlněný
zdivadelněný
prouhelněný
zpopelněný
zneviditelněný
zviditelněný
znekompatibilněný
zkompatibilněný
smilněný
sesmilněný
posilněný
násilněný
znásilněný
zcivilněný
uvolněný
zvolněný
rozvolněný
plněný
naplněný
zaplněný
přeplněný
doplněný
splněný
vyplněný
předvyplněný
oslněný
malomyslněný
zmalomyslněný
zprůmyslněný
zútulněný
vlněný
bavlněný
polobavlněný
zvlněný
rozvlněný
zreálněný
znormálněný
zracionálněný
zaktuálněný
zintelektuálněný
rozmělněný
zbezvýznamněný
jemněný
projemněný
zjemněný
znepříjemněný
zpříjemněný
temněný
zatemněný
odtemněný
potemněný
ztemněný
zemněný
zazemněný
uzemněný
zintimněný
uskromněný
znepřítomněný
zpřítomněný
znovuzpřítomněný
zakaboněný
žadoněný
vyžadoněný
honěný
nahoněný
předhoněný
řehoněný
dohoněný
pohoněný
uhoněný
uzákoněný
cloněný
zacloněný
odcloněný
kloněný
nakloněný
zakloněný
předkloněný
odkloněný
překloněný
přikloněný
pokloněný
skloněný
ukloněný
vykloněný
roněný
doroněný
uroněný
vyroněný
navoněný
provoněný
zvoněný
zazvoněný
obzvoněný
odzvoněný
dozvoněný
prozvoněný
vyzvoněný
ztrapněný
zakceschopněný
zneschopněný
uschopněný
znepřístupněný
zpřístupněný
vápněný
zavápněný
odvápněný
marněný
domarněný
promarněný
zmarněný
obrněný
černěný
načerněný
začerněný
očerněný
dočerněný
vyčerněný
nafrněný
zfanfrněný
zakrněný
pokorněný
zpokorněný
upozorněný
znázorněný
zkulturněný
zavrněný
poskvrněný
zrněný
vyzrněný
zhospodárněný
vulgárněný
zvulgárněný
ztvárněný
mírněný
umírněný
zmírněný
usměrněný
zdůvěrněný
sněný
objasněný
znejasněný
projasněný
ujasněný
vyjasněný
dovyjasněný
zjasněný
rozjasněný
nasněný
zasněný
zprocesněný
zalesněný
odlesněný
odtělesněný
ztělesněný
zadresněný
znepřesněný
upřesněný
zpřesněný
přisněný
dosněný
prosněný
zdrsněný
vysněný
básněný
nabásněný
zabásněný
přebásněný
dobásněný
rozbásněný
krásněný
zkrásněný
zvrásněný
plísněný
vyplísněný
tísněný
stísněný
zpřísněný
třísněný
potřísněný
utřísněný
rozběsněný
těsněný
odtěsněný
přetěsněný
dotěsněný
utěsněný
vytěsněný
zneplatněný
zpoplatněný
uplatněný
zplatněný
zmatněný
opodstatněný
osamostatněný
znekvalitněný
zkvalitněný
odhmotněný
zhmotněný
vlastněný
přivlastněný
spoluvlastněný
vyvlastněný
účastněný
spoluúčastněný
zúčastněný
obšťastněný
rozradostněný
omilostněný
upřednostněný
rozlítostněný
hutněný
mohutněný
zmohutněný
zhutněný
bytněný
zbytněný
odstátněný
zestátněný
postátněný
ozvláštněný
sluněný
nasluněný
prosluněný
čalouněný
přečalouněný
očalouněný
vyčalouněný
uhamouněný
umouněný
odpohlavněný
splavněný
usplavněný
znemravněný
umravněný
zmravněný
zatravněný
odtravněný
zlevněný
připevněný
opevněný
upevněný
zpevněný
združstevněný
oduševněný
ovlivněný
zatraktivněný
zefektivněný
zproduktivněný
intenzivněný
zintenzivněný
produchovněný
zduchovněný
uskrovněný
oprávněný
zrovnoprávněný
zprogresívněný
zintenzívněný
zvýrazněný
zdůrazněný
rozezněný
zprecizněný
zprovozněný
przněný
zprzněný
spříbuzněný
poblouzněný
ukázněný
sebeukázněný
zkázněný
blázněný
poblázněný
vyblázněný
zblázněný
spřízněný
nervózněný
znervózněný
trýzněný
sebetrýzněný
utrýzněný
vězněný
uvězněný
různěný
rozrůzněný
naháněný
zaháněný
nadháněný
předháněný
odháněný
přeháněný
přiháněný
doháněný
poháněný
popoháněný
proháněný
sháněný
uháněný
vháněný
vyháněný
rozháněný
zacláněný
nakláněný
zakláněný
odkláněný
přikláněný
bráněný
zabráněný
obráněný
ubráněný
chráněný
zachráněný
ochráněný
uchráněný
odzváněný
odezváněný
rozezváněný
přezváněný
přizváněný
dozváněný
prozváněný
vyzváněný
ojíněný
zaklíněný
vklíněný
míněný
podmíněný
umíněný
vymíněný
zmíněný
stíněný
nastíněný
zastíněný
odstíněný
přistíněný
žíněný
lačněný
zjednoznačněný
zneprůzračněný
zprůzračněný
uskutečněný
řečněný
zprůtočněný
odhlučněný
pomoučněný
zestručněný
odtučněný
ztučněný
zvěčněný
měněný
zaměněný
obměněný
odměněný
přeměněný
proměněný
směněný
vyměněný
změněný
pozměněný
rozměněný
pěněný
napěněný
odpěněný
přepěněný
dopěněný
vypěněný
zpěněný
vzpěněný
dřevěněný
zdřevěněný
zvnitřněný
upřílišněný
zvnějšněný
odvzdušněný
provzdušněný
rozvášněný
zesměšněný
zbožněný
znemožněný
umožněný
rožněný
ztotožněný
zmužněný
zpružněný
rozněžněný
zapěný
trpěný
natrpěný
odtrpěný
přetrpěný
dotrpěný
potrpěný
protrpěný
strpěný
utrpěný
vytrpěný
supěný
zasupěný
odsupěný
přisupěný
dosupěný
vysupěný
otupěný
kypěný
překypěný
vykypěný
vzkypěný
naklápěný
zaklápěný
odklápěný
překlápěný
sklápěný
vyklápěný
zakrápěný
skrápěný
zkrápěný
předtápěný
přetápěný
potápěný
protápěný
stápěný
utápěný
vytápěný
ztápěný
roztápěný
zasípěný
zaúpěný
skelnatěný
zeskelnatěný
kudrnatěný
zkudrnatěný
kornatěný
zkornatěný
klihovatěný
zklihovatěný
pihovatěný
zpihovatěný
rohovatěný
zrohovatěný
žmolkovatěný
zežmolkovatěný
sklovatěný
zesklovatěný
octovatěný
zoctovatěný
zašpičatěný
rozkošatěný
ctěný
velectěný
znectěný
poctěný
uctěný
zneuctěný
letěný
naletěný
zaletěný
obletěný
předletěný
odletěný
podletěný
přeletěný
přiletěný
doletěný
proletěný
sletěný
uletěný
vletěný
vyletěný
rozletěný
vzletěný
pečetěný
zapečetěný
odpečetěný
dopečetěný
zpečetěný
rozpečetěný
chtěný
oplachtěný
upachtěný
šlechtěný
přešlechtěný
prošlechtěný
zušlechtěný
vyšlechtěný
ukuchtěný
dychtěný
rozdychtěný
nitěný
rozpačitěný
zrozpačitěný
rozpoltěný
nafintěný
vyfintěný
zachraptěný
ochraptěný
ukoptěný
zachroptěný
soptěný
zbortěný
vrtěný
zavrtěný
vyklestěný
znejistěný
odlistěný
olistěný
znečistěný
přečistěný
ukořistěný
obelstěný
přelstěný
plstěný
mstěný
pomstěný
vymstěný
kostěný
odkostěný
vykostěný
přemostěný
osrstěný
přemístěný
umístěný
rozmístěný
vyústěný
pěstěný
kutěný
proutěný
plátěný
celoplátěný
poloplátěný
drátěný
cítěný
pocítěný
procítěný
ucítěný
spolucítěný
soucítěný
vcítěný
vycítěný
sítěný
vsítěný
zaštítěný
odřečtěný
pořečtěný
odangličtěný
poangličtěný
odkatoličtěný
pokatoličtěný
poameričtěný
odafričtěný
poafričtěný
křtěný
překřtěný
pokřtěný
baštěný
zbaštěný
maštěný
namaštěný
zamaštěný
odmaštěný
omaštěný
promaštěný
umaštěný
vymaštěný
zmaštěný
praštěný
vraštěný
svraštěný
dštěný
lidštěný
odlidštěný
polidštěný
zlidštěný
leštěný
naleštěný
zaleštěný
předleštěný
přeleštěný
přileštěný
kleštěný
okleštěný
prokleštěný
vykleštěný
oleštěný
doleštěný
vyleštěný
rozleštěný
počeštěný
zčeštěný
třeštěný
potřeštěný
vytřeštěný
ztřeštěný
vřeštěný
zavřeštěný
dovřeštěný
jištěný
zajištěný
odjištěný
pojištěný
přepojištěný
připojištěný
propojištěný
ujištěný
zjištěný
pištěný
zapištěný
dopištěný
tištěný
natištěný
nadtištěný
předtištěný
podtištěný
přetištěný
otištěný
dotištěný
potištěný
vtištěný
vytištěný
čištěný
předčištěný
znečištěný
přečištěný
očištěný
dočištěný
pročištěný
vyčištěný
zčištěný
kořištěný
ukořištěný
oditalštěný
poitalštěný
zeselštěný
zpozemštěný
zpanenštěný
odslovenštěný
poslovenštěný
zespolečenštěný
odženštěný
poženštěný
zženštěný
odperuánštěný
poperuánštěný
hoštěný
pohoštěný
uhoštěný
vyhoštěný
nevyhoštěný
zhoštěný
rozhoštěný
oploštěný
zploštěný
oproštěný
vyproštěný
zproštěný
odevropštěný
poevropštěný
odmaďarštěný
pomaďarštěný
mrštěný
odmrštěný
přemrštěný
smrštěný
vymrštěný
zesvětštěný
huštěný
nahuštěný
zahuštěný
podhuštěný
přihuštěný
dohuštěný
zhuštěný
luštěný
naluštěný
zaluštěný
doluštěný
vyluštěný
rozluštěný
odrakouštěný
porakouštěný
pouštěný
napouštěný
zapouštěný
odpouštěný
přepouštěný
připouštěný
opouštěný
dopouštěný
popouštěný
propouštěný
spouštěný
znovuspouštěný
upouštěný
vpouštěný
vypouštěný
rozpouštěný
puštěný
napuštěný
zapuštěný
odpuštěný
přepuštěný
připuštěný
opuštěný
dopuštěný
popuštěný
propuštěný
spuštěný
upuštěný
vpuštěný
vypuštěný
povypuštěný
rozpuštěný
odruštěný
poruštěný
odžidovštěný
požidovštěný
odfrancouzštěný
pofrancouzštěný
odpláštěný
opláštěný
tříštěný
dotříštěný
potříštěný
roztříštěný
prýštěný
doprýštěný
vyprýštěný
rozprýštěný
věštěný
navěštěný
dověštěný
vyvěštěný
zbožštěný
rozbolavěný
ozdravěný
rozchuravěný
stavěný
nastavěný
zastavěný
obestavěný
vestavěný
rozestavěný
přestavěný
přistavěný
dostavěný
prostavěný
vystavěný
dřevěný
celodřevěný
rozechvěný
znecitlivěný
zcitlivěný
vystřízlivěný
zlenivěný
zchoulostivěný
zmrazivěný
zrezivěný
vyhladověný
zlidověný
zfialověný
olověný
poolověný
zrůžověný
zmrtvěný
vyprávěný
odvyprávěný
převyprávěný
dovyprávěný
provyprávěný
rozvyprávěný
rozprávěný
porozprávěný
zákeřný
bezpáteřný
bouřný
tvářný
dvojtvářný
mnohotvářný
dvoutvářný
zářný
bašný
poplašný
prašný
samosprašný
cizosprašný
bezprašný
strašný
přestrašný
hrůzostrašný
fešný
falešný
odlišný
přílišný
živočišný
rozkošný
plošný
velkplošný
velkoplošný
maloplošný
celoplošný
lenošný
sošný
výbušný
dušný
velkodušný
malodušný
rovnodušný
dobrodušný
vzdušný
protivzdušný
zinkovzdušný
horkovzdušný
teplovzdušný
bezvzdušný
výdušný
slušný
poslušný
příslušný
rušný
krušný
dvojdyšný
prodyšný
neslyšný
pyšný
bezostyšný
vyšný
prostopášný
líšný
hříšný
bezhříšný
směšný
posměšný
výsměšný
spěšný
prospěšný
úspěšný
veleúspěšný
bezúspěšný
útěšný
bezútěšný
rtuťný
vlažný
snažný
výstražný
obsažný
bezobsažný
dosažný
důsažný
tažný
roztažný
vztažný
souvztažný
bezvztažný
zátažný
průtažný
važný
závažný
svatokrádežný
loupežný
režný
přísežný
místopřísežný
křivopřísežný
přibližný
hamižný
nedostižný
výstižný
zdvižný
dvojzdvižný
vysokozdvižný
jednozdvižný
svižný
mlžný
pobožný
zbožný
bezbožný
nábožný
ložný
obložný
cizoložný
vložný
náložný
příložný
úložný
jednoděložný
dvouděložný
možný
všemožný
zámožný
množný
pomnožný
snožný
sounožný
roznožný
nárožný
totožný
mátožný
soudržný
zádržný
přídržný
údržný
výdržný
tržný
dlužný
služný
obslužný
sebeobslužný
samoobslužný
bezobslužný
záslužný
úslužný
mužný
jednomužný
družný
podružný
dobrodružný
soudružný
výhružný
skružný
pružný
výstužný
výztužný
bezlodyžný
strážný
kurážný
vážný
odvážný
převážný
lehkovážný
rovnovážný
sluchorovnovážný
svážný
rozvážný
obtížný
stížný
beztížný
běžný
předběžný
protiběžný
oběžný
rychloběžný
mimoběžný
volnoběžný
rovnoběžný
různoběžný
pomaluběžný
souběžný
zběžný
náběžný
průběžný
něžný
sněžný
výtěžný
věžný
výhrůžný
lepý
velkolepý
slepý
šeroslepý
barvoslepý
sveřepý
šestistopý
pětistopý
dvojstopý
jednostopý
dvoustopý
čtyřstopý
skoupý
hloupý
tupý
šesticípý
pěticípý
trojcípý
čtyřcípý
jarý
bujarý
starý
prastarý
hvězdnicotvarý
kosatcotvarý
mnohotvarý
břichatkotvarý
bukotvarý
hluchavkotvarý
krtičníkotvarý
různotvarý
leknínotvarý
břízotvarý
beztvarý
přímočarý
křivočarý
chrabrý
dobrý
předobrý
bodrý
modrý
světlemodrý
bledomodrý
šedomodrý
zelenomodrý
červenomodrý
tmavomodrý
bleděmodrý
temněmodrý
moudrý
štědrý
tisícerý
vícerý
kolikerý
několikerý
tolikerý
veškerý
sedmerý
osmerý
dvacaterý
třicaterý
čtyřicaterý
paterý
desaterý
devadesaterý
šedesaterý
sedmdesaterý
osmdesaterý
devaterý
dvanácterý
jedenácterý
devatenácterý
třinácterý
sedmnácterý
osmnácterý
čtrnácterý
patnácterý
šestnácterý
který
ledakterý
leckterý
kdekterý
málokterý
bůhvíkterý
kdovíkterý
čertvíkterý
některý
sterý
šesterý
padesáterý
devadesáterý
šedesáterý
sedmdesáterý
osmdesáterý
úterý
čtverý
šerý
sirý
čirý
čiročirý
širý
široširý
mokrý
příkrý
chorý
bělokorý
sporý
prý
kyprý
širokospektrý
pestrý
přepestrý
ostrý
veleostrý
superostrý
vostrý
bystrý
chytrý
ponurý
surý
syrý
sedmiocasý
devítiocasý
dlouhoocasý
běloocasý
černoocasý
tučnoocasý
tlustoocasý
dvouocasý
bezocasý
vícehlasý
trojhlasý
dvojhlasý
mnohohlasý
jednohlasý
dvouhlasý
bezhlasý
tříhlasý
čtyřhlasý
šedovlasý
rudovlasý
hnědovlasý
dlouhovlasý
krátkovlasý
světlovlasý
bělovlasý
černovlasý
stříbrovlasý
rusovlasý
zlatovlasý
prostovlasý
plavovlasý
tmavovlasý
bezvlasý
žlutomasý
bezmasý
bezlesý
lisý
floridksý
doupovksý
bosý
víceosý
kosý
klabonosý
souosý
úzkoprsý
kusý
dlouhovousý
jednovousý
bezvousý
rusý
vřeckovýtrusý
stopkovýtrusý
lysý
velkorysý
krabatý
hanbatý
hrbatý
kostrbatý
hubatý
zubatý
placatý
bradatý
nestydatý
nahatý
machatý
prachatý
plechatý
břichatý
rozsochatý
pluchatý
pihatý
bohatý
přebohatý
brzobohatý
nohatý
rohatý
parohatý
zlatoparohatý
jatý
najatý
pronajatý
zajatý
objatý
podjatý
přejatý
přijatý
dojatý
pojatý
předpojatý
stojatý
napjatý
zapjatý
předpjatý
sepjatý
rozepjatý
přepjatý
připjatý
spjatý
upjatý
vypjatý
rozpjatý
ujatý
zaujatý
podujatý
strakatý
černostrakatý
vřeckatý
flekatý
klikatý
hrbolkatý
stélkatý
malinkatý
okatý
vokatý
stopkatý
pupkatý
krkatý
pahorkatý
spárkatý
pyskatý
klepítkatý
uhlíkatý
kyslíkatý
bezkyslíkatý
řapíkatý
dusíkatý
výběžkatý
buclatý
křídlatý
boubelatý
chundelatý
košilatý
brejlatý
klatý
proklatý
hrbolatý
chocholatý
vachrlatý
baculatý
kulatý
půlkulatý
zlatý
brýlatý
kosmatý
manganatý
hranatý
chlebnatý
škrobnatý
rybnatý
radnatý
lidnatý
vodnatý
srdnatý
hvězdnatý
slídnatý
mědnatý
ramenatý
kropenatý
lupenatý
vápenatý
dvojsodnovápenatý
ženatý
bodlinatý
kopinatý
šupinatý
štětinatý
rovinatý
křovinatý
bažinatý
nížinatý
olejnatý
galnatý
skalnatý
svalnatý
stébelnatý
sádelnatý
mýdelnatý
uhelnatý
nikelnatý
skelnatý
popelnatý
bezpopelnatý
máselnatý
žilnatý
mozolnatý
bezmozolnatý
cibulnatý
vlnatý
ethylnatý
isopropylnatý
berylnatý
etylnatý
kýlnatý
tělnatý
slamnatý
kademnatý
xenonatý
krupnatý
barnatý
kudrnatý
jikernatý
cukernatý
pernatý
jezernatý
sirnatý
jikrnatý
hornatý
kornatý
lasturnatý
řasnatý
lesnatý
dusnatý
kobaltnatý
strontnatý
chobotnatý
listnatý
plstnatý
ostnatý
kostnatý
prstnatý
srstnatý
kopytnatý
štítnatý
květnatý
travnatý
šťavnatý
krevnatý
vrstevnatý
vícevrstevnatý
mnohovrstevnatý
větevnatý
dřevnatý
houževnatý
kovnatý
olovnatý
bezolovnatý
cévnatý
plynatý
žlaznatý
železnatý
žláznatý
hlíznatý
cínatý
vačnatý
zinečnatý
sopečnatý
horečnatý
protihorečnatý
hořečnatý
vidličnatý
břidličnatý
jehličnatý
vrcholičnatý
motoličnatý
rybničnatý
bradavičnatý
pryskyřičnatý
laločnatý
dvoulaločnatý
moučnatý
buněčnatý
měďnatý
výšeměďnatý
rtuťnatý
kožnatý
dužnatý
střapatý
copatý
chlupatý
strupatý
cípatý
bachratý
ocasatý
vlasatý
nosatý
šosatý
fousatý
vousatý
hlavatý
nanicovatý
jedovatý
ledovatý
vodovatý
vrchovatý
klihovatý
pihovatý
rohovatý
lojovatý
žilkovatý
šupinkovatý
varhánkovatý
sukovatý
krupičkovatý
dolíčkovatý
ďolíčkovatý
fotrovatý
mourovatý
octovatý
rezovatý
pařezovatý
slizovatý
svatý
přesvatý
svatosvatý
rezatý
vzatý
předsevzatý
převzatý
načatý
začatý
paličatý
špičatý
polovičatý
počatý
započatý
odpočatý
blonďatý
baňatý
odňatý
sňatý
huňatý
vyňatý
vašatý
plešatý
šišatý
košatý
sršatý
ušatý
ťatý
zaťatý
odťatý
podťatý
přeťatý
doťatý
proťatý
sťatý
uťatý
vťatý
vyťatý
rozťatý
žatý
nažatý
zažatý
ježatý
ležatý
sežatý
dožatý
požatý
vyžatý
rozžatý
stověžatý
dvanáctý
jedenáctý
devatenáctý
třináctý
sedmnáctý
osmnáctý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
miliardtý
jetý
najetý
zajetý
objetý
nadjetý
předjetý
odjetý
podjetý
přejetý
přijetý
ojetý
dojetý
popojetý
projetý
sjetý
ujetý
vjetý
vyjetý
rozjetý
mnohaletý
několikaletý
staletý
třistaletý
víceletý
tísiciletý
tisíciletý
dvoutisíciletý
sedmiletý
osmiletý
dvanáctiletý
jedenáctiletý
devatenáctiletý
třináctiletý
sedmnáctiletý
osmnáctiletý
čtrnáctiletý
patnáctiletý
šestnáctiletý
dvacetiletý
jedenadvacetiletý
třicetiletý
čtyřicetiletý
desetiletý
šestiletý
padesátiletý
devadesátiletý
šedesátiletý
jedenašedesátiletý
sedmdesátiletý
osmdesátiletý
devítiletý
pětiletý
kletý
zakletý
prokletý
mletý
namletý
zamletý
předemletý
odemletý
podemletý
semletý
rozemletý
přemletý
omletý
domletý
celoomletý
poloomletý
pomletý
umletý
vymletý
mnoholetý
dlouholetý
jednoletý
plnoletý
stoletý
pletý
napletý
dopletý
propletý
vypletý
osmisetletý
sedmsetletý
pětsetletý
dvouletý
tříletý
dvěstěletý
čtyřletý
setý
nasetý
zasetý
rozesetý
přesetý
osetý
dosetý
posetý
prosetý
vsetý
vysetý
rozsetý
bitý
nabitý
zabitý
podbitý
orebitý
přebitý
hbitý
střelhbitý
přibitý
obitý
dobitý
niobitý
pobitý
probitý
osobitý
sbitý
ubitý
vbitý
vybitý
zbitý
rozbitý
plecitý
naditý
vanaditý
nápaditý
podsaditý
zásaditý
skanditý
inditý
joditý
obejitý
spojitý
trojitý
dvojitý
litý
galitý
thalitý
nalitý
zavalitý
zalitý
blitý
nablitý
zeblitý
oblitý
doblitý
poblitý
problitý
vyblitý
zblitý
odlitý
podlitý
přelitý
přilitý
zapeklitý
dolitý
jednolitý
politý
pospolitý
prolitý
slitý
ulitý
vlitý
vylitý
zlitý
rozlitý
wolframitý
zemitý
křemitý
svědomitý
komitý
bromitý
chromitý
osmitý
manganitý
blanitý
dlanitý
rozmanitý
uranitý
titanitý
balvanitý
hřebenitý
molybdenitý
členitý
kamenitý
znamenitý
pramenitý
vápenitý
arsenitý
arzenitý
kořenitý
bahnitý
hlinitý
sodnohlinitý
draselnohlinitý
amonnohlinitý
vápenatohlinitý
písčitohlinitý
ledvinitý
vláknitý
dřevovláknitý
vlnitý
zákonitý
antimonitý
vápnitý
trnitý
skvrnitý
zrnitý
ostnitý
skrvnitý
pitý
napitý
zapitý
odpitý
připitý
opitý
dopitý
popitý
propitý
upitý
vpitý
vypitý
zpitý
rozpitý
boritý
fosforitý
trihydrogenfosforitý
chloritý
ytritý
hlasitý
masitý
dusitý
zlatitý
tetrachlorozlatitý
letitý
spletitý
kobaltitý
hrotitý
bismutitý
vitý
zavitý
obvitý
dřevitý
ovitý
hřibovitý
bobovitý
škrobovitý
houbovitý
šroubovitý
zubovitý
pracovitý
matracovitý
trubcovitý
srdcovitý
klecovitý
přilbicovitý
trubicovitý
hvězdicovitý
skicovitý
palicovitý
vidlicovitý
břidlicovitý
jehlicovitý
hvězdnicovitý
lipnicovitý
chobotnicovitý
lasicovitý
lavicovitý
borovicovitý
krahujcovitý
válcovitý
sumcovitý
jehlancovitý
jesencovitý
prstencovitý
hrncovitý
kopcovitý
sloupcovitý
čtvercovitý
kosatcovitý
trucovitý
krkavcovitý
savcovitý
korálovcovitý
vřesovcovitý
provazcovitý
zajícovitý
lžícovitý
svlačcovitý
pryšcovitý
dovitý
hadovitý
vředovitý
pyramidovitý
schodovitý
proudovitý
hrudovitý
trudovitý
sudovitý
drozdovitý
kaskádovitý
stádovitý
svídovitý
medvědovitý
chůdovitý
dogovitý
šlachovitý
mechovitý
střechovitý
břichovitý
ropuchovitý
klihovitý
pihovitý
mohovitý
rohovitý
tvarohovitý
louhovitý
kruhovitý
polokruhovitý
pruhovitý
broméliovitý
olejovitý
zmijovitý
lojovitý
kyjovitý
náznakovitý
kloakovitý
vakovitý
trubkovitý
žlábkovitý
klackovitý
peckovitý
soudkovitý
hrudkovitý
řádkovitý
šnekovitý
okřehkovitý
mozaikovitý
štikovitý
třezalkovitý
píďalkovitý
jablkovitý
lilkovitý
žilkovitý
violkovitý
žmolkovitý
cibulkovitý
korálkovitý
bílkovitý
zlomkovitý
úlomkovitý
hádankovitý
buchankovitý
jankovitý
selankovitý
bezmyšlenkovitý
prvosenkovitý
mandelinkovitý
šupinkovitý
štětinkovitý
tyčinkovitý
úponkovitý
zvonkovitý
varhánkovitý
článkovitý
skokovitý
mlokovitý
rejnokovitý
srpkovitý
sloupkovitý
potápkovitý
skořápkovitý
veverkovitý
pahorkovitý
párkovitý
čárkovitý
pečárkovitý
frajírkovitý
štěrkovitý
deskovitý
treskovitý
diskovitý
miskovitý
ohniskovitý
paprskovitý
struskovitý
vláskovitý
vráskovitý
pískovitý
třískovitý
soutěskovitý
jařmatkovitý
bublinatkovitý
chobotnatkovitý
hrotnatkovitý
lopatkovitý
zkratkovitý
zmetkovitý
nitkovitý
náčrtkovitý
lístkovitý
věchýtkovitý
bukovitý
slukovitý
obloukovitý
pavoukovitý
sukovitý
hluchavkovitý
nálevkovitý
vlaštovkovitý
užovkovitý
úryvkovitý
ostrůvkovitý
hlízkovitý
hákovitý
bodlákovitý
řešetlákovitý
mlékovitý
čmelíkovitý
knoflíkovitý
merlíkovitý
kulíkovitý
plicníkovitý
cedníkovitý
mýdelníkovitý
trojúhelníkovitý
morušovníkovitý
krtičníkovitý
lichoběžníkovitý
tesaříkovitý
miříkovitý
špačkovitý
soudečkovitý
stromečkovitý
kopečkovitý
sloupečkovitý
břečkovitý
střečkovitý
trubičkovitý
pokličkovitý
metličkovitý
kuličkovitý
rosničkovitý
krupičkovitý
destičkovitý
růžičkovitý
kočkovitý
vločkovitý
čočkovitý
smyčkovitý
tyčkovitý
háčkovitý
chomáčkovitý
váčkovitý
ledňáčkovitý
balíčkovitý
žebříčkovitý
keříčkovitý
jazýčkovitý
loďkovitý
věkovitý
baňkovitý
bruslařkovitý
polštářkovitý
talířkovitý
fraškovitý
poduškovitý
beruškovitý
hruškovitý
práškovitý
náhražkovitý
zákožkovitý
dvounožkovitý
útržkovitý
kroužkovitý
stružkovitý
stužkovitý
mřížkovitý
chřástalovitý
svalovitý
úvalovitý
mývalovitý
chapadlovitý
bedlovitý
sedlovitý
mandlovitý
mýdlovitý
zádrhelovitý
čepelovitý
popelovitý
střelovitý
kuželovitý
krychlovitý
jehlovitý
táhlovitý
pilovitý
sklovitý
sokolovitý
hranolovitý
kupolovitý
rosolovitý
stolovitý
mozolovitý
heslovitý
tříslovitý
datlovitý
metlovitý
pytlovitý
cibulovitý
bobulovitý
kulovitý
polokulovitý
kopulovitý
kozlovitý
uzlovitý
spirálovitý
močálovitý
dřišťálovitý
košťálovitý
jílovitý
pahýlovitý
kýlovitý
kůlovitý
movitý
stromovitý
pásmovitý
gumovitý
krémovitý
jehlanovitý
beranovitý
havranovitý
bednovitý
hřebenovitý
jelenovitý
hlenovitý
pergamenovitý
jmenovitý
vřetenovitý
kořenovitý
mořenovitý
kachnovitý
štěrbinovitý
dominovitý
šupinovitý
voštinovitý
lavinovitý
ledvinovitý
vlnovitý
šablonovitý
áronovitý
zvonovitý
kaňonovitý
rdesnovitý
plotnovitý
kunovitý
vrubounovitý
šlahounovitý
rounovitý
hroznovitý
liánovitý
plánovitý
pánovitý
kormoránovitý
klínovitý
cesmínovitý
pěnovitý
povitý
mapovitý
etapovitý
řepovitý
srpovitý
kupovitý
lupovitý
sloupovitý
sirupovitý
strupovitý
obrovitý
hadrovitý
mázdrovitý
sekerovitý
jeseterovitý
veverovitý
mezerovitý
bezmezerovitý
tygrovitý
uhrovitý
vzdorovitý
nádorovitý
šáchorovitý
praporovitý
aligátorovitý
kaprovitý
tretrovitý
kostrovitý
kurovitý
lasturovitý
lyrovitý
pérovitý
knírovitý
papírovitý
pórovitý
bezpórovitý
netopýrovitý
ještěrovitý
kůrovitý
vlasovitý
konipasovitý
terasovitý
esovitý
vřesovitý
ibisovitý
rákosovitý
losovitý
lososovitý
psovitý
elipsovitý
trsovitý
kusovitý
sinusovitý
morousovitý
kaktusovitý
mísovitý
křísovitý
zkratovitý
vatovitý
záchvatovitý
drobtovitý
šachtovitý
dehtovitý
myrtovitý
kastovitý
pastovitý
listovitý
těstovitý
kornoutovitý
routovitý
prutovitý
plakátovitý
blátovitý
pařátovitý
štítovitý
vikvovitý
brukvovitý
tykvovitý
podkovovitý
červovitý
ploutvovitý
sazovitý
tezovitý
slizovitý
torzovitý
rázovitý
frázovitý
slézovitý
hlízovitý
břízovitý
pózovitý
řetězovitý
lůzovitý
vstavačovitý
mečovitý
křečovitý
terčovitý
žlučovitý
tyčovitý
kýčovitý
kapraďovitý
kampaňovitý
piraňovitý
koňovitý
stupňovitý
plísňovitý
houňovitý
jeskyňovitý
dýňovitý
keřovitý
křovitý
úhořovitý
polštářovitý
vějířovitý
pilířovitý
puchýřovitý
měchýřovitý
chmýřovitý
kašovitý
cypřišovitý
hrabošovitý
grošovitý
morušovitý
myšovitý
číšovitý
měkkýšovitý
hroznýšovitý
korýšovitý
chřestýšovitý
niťovitý
propasťovitý
kopisťovitý
plsťovitý
suťovitý
rtuťovitý
síťovitý
plžovitý
kožovitý
šaržovitý
mřížovitý
věžovitý
dvouvěžovitý
barvitý
brvitý
uvitý
rozvitý
železitý
čitý
rozpačitý
srdčitý
vodičitý
uhličitý
železitouhličitý
wolframičitý
křemičitý
tetrahydrogenkřemičitý
dihydrogenkřemičitý
organokřemičitý
osmičitý
manganičitý
germaničitý
uraničitý
titaničitý
molybdeničitý
seleničitý
zirkoničitý
xenoničitý
buničitý
cíničitý
chloričitý
dusičitý
hexachloroplatičitý
olovičitý
siřičitý
vejčitý
obvejčitý
dvojčitý
průlinčitý
věnčitý
očitý
bočitý
točitý
určitý
paprsčitý
vrásčitý
písčitý
hlinitopísčitý
chrupavčitý
svazčitý
půlměsíčitý
dvoubřitý
stříbřitý
čeřitý
šitý
našitý
zašitý
obšitý
předšitý
podšitý
sešitý
rozešitý
přešitý
přišitý
došitý
pošitý
zapošitý
prošitý
ušitý
všitý
vyšitý
rozšitý
žitý
ostražitý
odtažitý
svažitý
zažitý
odžitý
náležitý
přináležitý
sounáležitý
důležitý
veledůležitý
přežitý
okamžitý
dožitý
složitý
rozložitý
požitý
prožitý
spoluprožitý
znovuprožitý
přetržitý
nepřetržitý
roztržitý
sžitý
užitý
zneužitý
použitý
využitý
vžitý
vyžitý
peněžitý
nultý
miliontý
milióntý
chichotý
zlotý
bezhrotý
čtvrtý
stý
častý
začastý
přečastý
šestý
jodistý
jistý
sebejistý
jistojistý
pětilistý
trojlistý
dvojlistý
velkolistý
úzkolistý
drobnolistý
různolistý
tučnolistý
pestrolistý
dvoulistý
bezlistý
třílistý
čtyřlistý
sedmistý
bromistý
osmistý
manganistý
chloristý
zlatistý
devatenáctistý
šestistý
devítistý
pětistý
čistý
přečistý
čistočistý
prostý
naprostý
sprostý
jeduprostý
tukuprostý
pětiprstý
sudoprstý
dlouhoprstý
krátkoprstý
jednoprstý
dvouprstý
bezprstý
tříprstý
hrubosrstý
dlouhosrstý
hladkosrstý
krátkosrstý
jemnosrstý
drsnosrstý
bezsrstý
hustý
suprahustý
polohustý
tlustý
dvoustý
pustý
bohapustý
pustopustý
metasystý
třístý
zlatoústý
křivoústý
čtyřstý
obutý
dutý
nadutý
zadutý
smrdutý
vydutý
vzdutý
kutý
tekutý
supratekutý
žhavotekutý
překutý
třeskutý
ukutý
vykutý
rozkutý
plutý
naplutý
zaplutý
odplutý
podplutý
obeplutý
odeplutý
přeplutý
připlutý
doplutý
proplutý
splutý
uplutý
vplutý
vyplutý
žlutý
šedožlutý
hnědožlutý
běložlutý
zelenožlutý
červenožlutý
černožlutý
zlatožlutý
bleděžlutý
dmutý
nadmutý
vzedmutý
vydmutý
odejmutý
projmutý
vyjmutý
uzmutý
umanutý
uhranutý
vanutý
zavanutý
odvanutý
ovanutý
provanutý
vyvanutý
blbnutý
zablbnutý
vyblbnutý
zblbnutý
zobnutý
sezobnutý
vyzobnutý
hubnutý
zhubnutý
škubnutý
přeškubnutý
uškubnutý
vyškubnutý
dloubnutý
vydloubnutý
hrubnutý
zhrubnutý
nadlábnutý
zahrábnutý
odhrábnutý
podhrábnutý
přihrábnutý
prohrábnutý
shrábnutý
uhrábnutý
vyhrábnutý
rozhrábnutý
škrábnutý
naškrábnutý
odškrábnutý
seškrábnutý
oškrábnutý
doškrábnutý
poškrábnutý
proškrábnutý
vyškrábnutý
rozškrábnutý
zdrcnutý
vycucnutý
bácnutý
plácnutý
zaplácnutý
připlácnutý
splácnutý
rozplácnutý
odhadnutý
vypadnutý
vadnutý
zavadnutý
uvadnutý
zvadnutý
zasednutý
posednutý
prosednutý
rozsednutý
zvednutý
nadzvednutý
přizvednutý
pozvednutý
uzvednutý
vyzvednutý
bodnutý
nabodnutý
zabodnutý
pobodnutý
probodnutý
vbodnutý
vybodnutý
dohodnutý
uhodnutý
rozhodnutý
zatvrdnutý
ztvrdnutý
nastydnutý
prostydnutý
hvízdnutý
zahvízdnutý
odhvízdnutý
přehvízdnutý
prohvízdnutý
vyhvízdnutý
zavládnutý
odvládnutý
převládnutý
ovládnutý
dovládnutý
spoluvládnutý
zvládnutý
nahlédnutý
zahlédnutý
obhlédnutý
přehlédnutý
prohlédnutý
vyhlédnutý
zhlédnutý
rozhlédnutý
nabídnutý
pobídnutý
vybídnutý
vyhlídnutý
zhnědnutý
klenutý
zaklenutý
překlenutý
sklenutý
vyklenutý
napomenutý
zapomenutý
polozapomenutý
pozapomenutý
připomenutý
opomenutý
upomenutý
rozpomenutý
vzpomenutý
rozvzpomenutý
oblafnutý
rafnutý
trumfnutý
přetrumfnutý
hnutý
osmahnutý
nahnutý
zahnutý
nadchnutý
prodchnutý
nadechnutý
oddechnutý
vdechnutý
vydechnutý
zdechnutý
zaslechnutý
přeslechnutý
doslechnutý
poslechnutý
odposlechnutý
doposlechnutý
uposlechnutý
vyposlechnutý
vyslechnutý
prchnutý
uprchnutý
rozprchnutý
vybuchnutý
ohluchnutý
bouchnutý
zabouchnutý
odbouchnutý
přibouchnutý
vybouchnutý
zbouchnutý
šťouchnutý
odšťouchnutý
sešťouchnutý
přišťouchnutý
došťouchnutý
popošťouchnutý
prošťouchnutý
vyšťouchnutý
rozšťouchnutý
zatuchnutý
oddychnutý
vydychnutý
vzdychnutý
povzdychnutý
odpláchnutý
opláchnutý
propláchnutý
spláchnutý
upláchnutý
vypláchnutý
rozmáchnutý
šplíchnutý
píchnutý
napíchnutý
zapíchnutý
odpíchnutý
přepíchnutý
připíchnutý
popíchnutý
propíchnutý
spíchnutý
upíchnutý
vpíchnutý
vypíchnutý
rozpíchnutý
nadýchnutý
odhnutý
zalehnutý
odlehnutý
slehnutý
šlehnutý
vyšlehnutý
nehnutý
sehnutý
zkřehnutý
přehnutý
postřehnutý
zažehnutý
sežehnutý
rozžehnutý
mihnutý
postihnutý
zdvihnutý
švihnutý
prošvihnutý
vyšvihnutý
přihnutý
vlhnutý
navlhnutý
provlhnutý
zvlhnutý
ohnutý
šlohnutý
pohnutý
prohnutý
drhnutý
zadrhnutý
odrhnutý
vydrhnutý
zdrhnutý
trhnutý
natrhnutý
zatrhnutý
obtrhnutý
nadtrhnutý
předtrhnutý
odtrhnutý
podtrhnutý
přetrhnutý
přitrhnutý
otrhnutý
dotrhnutý
protrhnutý
strhnutý
utrhnutý
vtrhnutý
vytrhnutý
ztrhnutý
roztrhnutý
vrhnutý
vyvrhnutý
uhnutý
skrouhnutý
tuhnutý
zatuhnutý
přituhnutý
ztuhnutý
vyhnutý
sáhnutý
obsáhnutý
zapřisáhnutý
odpřisáhnutý
obtáhnutý
stáhnutý
líhnutý
vylíhnutý
tíhnutý
zaběhnutý
předběhnutý
podběhnutý
seběhnutý
rozeběhnutý
přeběhnutý
oběhnutý
doběhnutý
proběhnutý
sběhnutý
uběhnutý
vyběhnutý
rozběhnutý
linutý
slinutý
minutý
pominutý
opominutý
prominutý
vinutý
navinutý
zavinutý
odvinutý
převinutý
přivinutý
ovinutý
svinutý
vyvinutý
dovyvinutý
rozvinutý
odpočinutý
řinutý
uskřinutý
vyřinutý
šinutý
pošinutý
vyšinutý
cvaknutý
nacvaknutý
zacvaknutý
procvaknutý
kleknutý
zakleknutý
pokleknutý
smeknutý
sesmeknutý
vysmeknutý
seknutý
naseknutý
zaseknutý
obseknutý
odseknutý
seseknutý
přeseknutý
přiseknutý
proseknutý
useknutý
vyseknutý
rozseknutý
odřeknutý
dořeknutý
prořeknutý
šmiknutý
zašmiknutý
odšmiknutý
sešmiknutý
přešmiknutý
ušmiknutý
rozšmiknutý
podniknutý
proniknutý
spiknutý
křiknutý
zakřiknutý
okřiknutý
vykřiknutý
rozkřiknutý
vzkřiknutý
vystřiknutý
zalknutý
polknutý
spolknutý
zamknutý
uzamknutý
obemknutý
odemknutý
semknutý
přimknutý
vymknutý
flinknutý
brnknutý
cvrnknutý
odcvrnknutý
scvrnknutý
ucvrnknutý
rozcvrnknutý
loknutý
namoknutý
omoknutý
promoknutý
vymoknutý
zmoknutý
odfrknutý
vyfrknutý
vyhrknutý
krknutý
nakrknutý
mrknutý
omrknutý
srknutý
usrknutý
trknutý
odstrknutý
cvrknutý
scvrknutý
vyvrknutý
splasknutý
prasknutý
plesknutý
rozplesknutý
třesknutý
risknutý
tisknutý
natisknutý
obtisknutý
nadtisknutý
předtisknutý
podtisknutý
přetisknutý
přitisknutý
otisknutý
dotisknutý
potisknutý
stisknutý
vtisknutý
vytisknutý
mrsknutý
smrsknutý
prsknutý
uprsknutý
vyprsknutý
rozprsknutý
lusknutý
lousknutý
rozlousknutý
trysknutý
vytrysknutý
prásknutý
odprásknutý
sprásknutý
vypísknutý
třísknutý
odprýsknutý
tknutý
zatknutý
netknutý
vetknutý
dotknutý
podotknutý
připodotknutý
protknutý
vytknutý
uštknutý
shluknutý
vnuknutý
fouknutý
nafouknutý
zafouknutý
odfouknutý
podfouknutý
sfouknutý
vyfouknutý
rozfouknutý
odkouknutý
okouknutý
prokouknutý
vymňouknutý
puknutý
propuknutý
vypuknutý
rozpuknutý
ťuknutý
naťuknutý
přiťuknutý
oťuknutý
doťuknutý
syknutý
zasyknutý
vysyknutý
navyknutý
odvyknutý
přivyknutý
uvyknutý
zvyknutý
zaháknutý
oháknutý
vyháknutý
odfláknutý
profláknutý
zmáknutý
nasáknutý
prosáknutý
vsáknutý
obléknutý
navléknutý
převléknutý
povléknutý
provléknutý
svléknutý
vysvléknutý
vyvléknutý
stříknutý
nastříknutý
obstříknutý
odstříknutý
přestříknutý
prostříknutý
vstříknutý
vystříknutý
rozstříknutý
smačknutý
namáčknutý
zamáčknutý
přimáčknutý
domáčknutý
promáčknutý
smáčknutý
vmáčknutý
vymáčknutý
zmáčknutý
rozmáčknutý
nařknutý
přiřknutý
prořknutý
uřknutý
vyřknutý
přilnutý
prolnutý
mnutý
zamnutý
rozemnutý
všimnutý
povšimnutý
promnutý
vymnutý
pnutý
klapnutý
zaklapnutý
sklapnutý
napnutý
zapnutý
čapnutý
přičapnutý
chňapnutý
předpnutý
obepnutý
odepnutý
klepnutý
naklepnutý
zaklepnutý
odklepnutý
překlepnutý
přiklepnutý
oklepnutý
doklepnutý
poklepnutý
proklepnutý
sklepnutý
uklepnutý
vyklepnutý
rozklepnutý
sepnutý
rozepnutý
vzepnutý
přepnutý
tipnutý
vytipnutý
připnutý
pumpnutý
dopnutý
kopnutý
nakopnutý
zakopnutý
předkopnutý
odkopnutý
podkopnutý
překopnutý
přikopnutý
prokopnutý
skopnutý
ukopnutý
vkopnutý
vykopnutý
rozkopnutý
propnutý
stopnutý
upnutý
dupnutý
zadupnutý
přidupnutý
odupnutý
produpnutý
vdupnutý
vydupnutý
zdupnutý
rozdupnutý
slupnutý
odloupnutý
sloupnutý
uloupnutý
vyloupnutý
šoupnutý
zašoupnutý
odšoupnutý
sešoupnutý
přešoupnutý
přišoupnutý
vyšoupnutý
rozšoupnutý
šňupnutý
sešupnutý
vypnutý
kápnutý
zakápnutý
přikápnutý
ukápnutý
šlápnutý
našlápnutý
zašlápnutý
sešlápnutý
přešlápnutý
přišlápnutý
došlápnutý
prošlápnutý
ušlápnutý
vyšlápnutý
rozšlápnutý
drápnutý
zadrápnutý
vydrápnutý
rozdrápnutý
nakřápnutý
rozkřápnutý
ťápnutý
zaťápnutý
přeťápnutý
přiťápnutý
doťápnutý
proťápnutý
uťápnutý
rozťápnutý
odchlípnutý
štípnutý
naštípnutý
zaštípnutý
odštípnutý
přeštípnutý
proštípnutý
uštípnutý
vyštípnutý
rozštípnutý
skřípnutý
odskřípnutý
přiskřípnutý
uskřípnutý
rýpnutý
hrnutý
nahrnutý
zahrnutý
ochrnutý
odhrnutý
poodhrnutý
podhrnutý
přehrnutý
přihrnutý
ohrnutý
dohrnutý
prohrnutý
shrnutý
vhrnutý
vyhrnutý
povyhrnutý
rozhrnutý
trnutý
zatrnutý
otrnutý
dotrnutý
strnutý
ustrnutý
čmárnutý
načmárnutý
občmárnutý
přečmárnutý
učmárnutý
přečárnutý
hasnutý
dohasnutý
pohasnutý
uhasnutý
vyhasnutý
zhasnutý
zaklesnutý
kousnutý
nakousnutý
zakousnutý
obkousnutý
předkousnutý
odkousnutý
překousnutý
přikousnutý
dokousnutý
prokousnutý
skousnutý
ukousnutý
vykousnutý
rozkousnutý
přečísnutý
přičísnutý
pročísnutý
rozčísnutý
zatnutý
blebtnutý
zablebtnutý
problebtnutý
ublebtnutý
vyblebtnutý
odetnutý
podetnutý
setnutý
vetnutý
rozetnutý
přetnutý
střetnutý
kmitnutý
osvitnutý
zhltnutý
protnutý
breptnutý
zabreptnutý
přebreptnutý
probreptnutý
ubreptnutý
vybreptnutý
šeptnutý
škrtnutý
zaškrtnutý
odškrtnutý
přeškrtnutý
proškrtnutý
vyškrtnutý
rozškrtnutý
vrtnutý
podvrtnutý
vyvrtnutý
zvrtnutý
načrtnutý
schlamstnutý
schramstnutý
chrstnutý
vchrstnutý
vychrstnutý
zhoustnutý
utnutý
žloutnutý
zežloutnutý
čutnutý
načutnutý
začutnutý
pročutnutý
sčutnutý
včutnutý
vyčutnutý
rozčutnutý
chytnutý
zachytnutý
odchytnutý
podchytnutý
přichytnutý
pochytnutý
uchytnutý
poskytnutý
nahmátnutý
vyhmátnutý
pomátnutý
ulétnutý
namítnutý
zamítnutý
odmítnutý
přemítnutý
omítnutý
promítnutý
vymítnutý
zmítnutý
rozmítnutý
sunutý
nasunutý
zasunutý
předsunutý
odsunutý
poodsunutý
podsunutý
sesunutý
přesunutý
přisunutý
dosunutý
posunutý
vsunutý
vysunutý
plivnutý
odplivnutý
uplivnutý
vyplivnutý
obživnutý
oživnutý
klovnutý
mávnutý
odmávnutý
kývnutý
přikývnutý
kynutý
nakynutý
pokynutý
vykynutý
plynutý
odplynutý
připlynutý
splynutý
uplynutý
vplynutý
vyplynutý
rozplynutý
zabřeznutý
vyhřeznutý
rozpliznutý
majznutý
čmajznutý
mrznutý
namrznutý
zamrznutý
přemrznutý
přimrznutý
pomrznutý
promrznutý
umrznutý
vymrznutý
zmrznutý
rozmrznutý
zvrznutý
zahryznutý
vypláznutý
máznutý
namáznutý
zamáznutý
odmáznutý
podmáznutý
přemáznutý
přimáznutý
omáznutý
domáznutý
promáznutý
umáznutý
rozmáznutý
líznutý
oblíznutý
přelíznutý
přilíznutý
olíznutý
dolíznutý
slíznutý
ulíznutý
vylíznutý
říznutý
naříznutý
zaříznutý
obříznutý
předříznutý
odříznutý
podříznutý
seříznutý
přeříznutý
přiříznutý
oříznutý
doříznutý
proříznutý
sříznutý
uříznutý
vříznutý
vyříznutý
rozříznutý
odpočnutý
žnutý
nažnutý
dožnutý
požnutý
vyžnutý
paprskoploutý
krutý
zasutý
sesutý
polosesutý
visutý
vysutý
zutý
nazutý
přezutý
mrzutý
vyzutý
nabytý
znovunabytý
odbytý
dobytý
vydobytý
pozbytý
zlatožlytý
mytý
obmytý
omytý
domytý
promytý
smytý
umytý
vymytý
rozmytý
rytý
zarytý
obrytý
podrytý
přerytý
krytý
zakrytý
odkrytý
poodkrytý
překrytý
přikrytý
pokrytý
prokrytý
skrytý
ukrytý
vykrytý
rozkrytý
dorytý
porytý
vrytý
vyrytý
zrytý
rozrytý
sytý
tytý
dvacátý
jedenadvacátý
třicátý
čtyřicátý
jedenačtyřicátý
kolikátý
několikátý
tolikátý
rozevlátý
rozesmátý
pátý
sátý
nasátý
odsátý
desátý
padesátý
devadesátý
šedesátý
sedmdesátý
osmdesátý
stoosmdesátý
přisátý
dosátý
vsátý
vysátý
odtátý
odstátý
odestátý
přestátý
prostátý
ustátý
vystátý
vytátý
roztátý
vátý
navátý
zavátý
odvátý
devátý
vevátý
převátý
přivátý
ovátý
dovátý
provátý
svátý
vyvátý
nahřátý
zahřátý
předehřátý
rozehřátý
přehřátý
přihřátý
ohřátý
dohřátý
doohřátý
prohřátý
uhřátý
vyhřátý
lítý
hořcokvětý
chudokvětý
mnohokvětý
velkokvětý
plnokvětý
hrabavý
holedbavý
jebavý
galbavý
drbavý
škubavý
hloubavý
vychloubavý
škrábavý
kolébavý
ukolébavý
kolíbavý
uhýbavý
vyhýbavý
drncavý
kodrcavý
cucavý
plácavý
hňácavý
kadavý
padavý
opadavý
rozpadavý
sedavý
usedavý
šedavý
lajdavý
šmajdavý
pajdavý
plandavý
bodavý
hlodavý
pohrdavý
zhrdavý
loudavý
hvízdavý
bádavý
nabádavý
hádavý
strádavý
předvídavý
povídavý
zvídavý
střídavý
hnědavý
zvědavý
bafavý
ňafavý
žahavý
tlachavý
řachavý
nenechavý
prchavý
šplouchavý
naslouchavý
vysychavý
zapáchavý
píchavý
pospíchavý
kýchavý
doslýchavý
nedoslýchavý
vysýchavý
ostýchavý
spěchavý
šlehavý
ožehavý
kejhavý
lhavý
belhavý
šilhavý
mlhavý
šplhavý
kulhavý
navlhavý
krhavý
kokrhavý
trhavý
zdlouhavý
plouhavý
rouhavý
namáhavý
zdráhavý
váhavý
naléhavý
přiléhavý
poléhavý
zabíhavý
předbíhavý
přebíhavý
pobíhavý
sbíhavý
vybíhavý
rozbíhavý
míhavý
komíhavý
číhavý
běhavý
žhavý
pijavý
makavý
kuckavý
zřídkavý
hekavý
lekavý
halekavý
smekavý
blikavý
podnikavý
pronikavý
unikavý
kvikavý
křikavý
mžikavý
lkavý
zelenkavý
cinkavý
klinkavý
břinkavý
žblunkavý
promokavý
kvokavý
lepkavý
hrkavý
mrkavý
srkavý
trkavý
laskavý
přelaskavý
mlaskavý
praskavý
třaskavý
pleskavý
prskavý
pískavý
vřískavý
blýskavý
výskavý
vrtkavý
nutkavý
štkavý
houkavý
mňoukavý
pukavý
fňukavý
ťukavý
zalykavý
vzlykavý
domykavý
nedomykavý
sykavý
kdákavý
skákavý
lákavý
krákavý
mrákavý
nasákavý
vsákavý
kvákavý
spékavý
protispékavý
stékavý
zajíkavý
kníkavý
naříkavý
odříkavý
hýkavý
smýkavý
týkavý
dotýkavý
přežvýkavý
mačkavý
nedočkavý
těkavý
štěkavý
kuňkavý
škrablavý
bublavý
smradlavý
popelavý
třistahlavý
pichlavý
chrchlavý
vícehlavý
tisícihlavý
sedmihlavý
osmihlavý
dvanáctihlavý
sedmnáctihlavý
osmnáctihlavý
čtrnáctihlavý
patnáctihlavý
dvacetihlavý
dvaadvacetihlavý
třicetihlavý
šestihlavý
padesátihlavý
šedesátihlavý
devítihlavý
pětihlavý
trojhlavý
dvojhlavý
střemhlavý
tvrdohlavý
rudohlavý
mnohohlavý
velkohlavý
ptákohlavý
holohlavý
bělohlavý
jednohlavý
černohlavý
tupohlavý
třesohlavý
psohlavý
zlatohlavý
vrtohlavý
stohlavý
žlutohlavý
křivohlavý
mnohasethlavý
několikasethlavý
sedmisethlavý
šestisethlavý
pětisethlavý
dvousethlavý
třísethlavý
čtyřsethlavý
huhlavý
dvouhlavý
bezhlavý
svéhlavý
tříhlavý
dvěstěhlavý
čtyřhlavý
viklavý
křiklavý
kejklavý
pisklavý
písklavý
mumlavý
brumlavý
bolavý
plápolavý
volavý
plavý
chraplavý
chřaplavý
křaplavý
šeplavý
piplavý
štiplavý
třaslavý
šmatlavý
patlavý
žvatlavý
chytlavý
toulavý
šoulavý
vlavý
mazlavý
pálavý
sálavý
bělavý
hořlavý
šišlavý
ryšlavý
klamavý
zimavý
smavý
tmavý
rudotmavý
polotmavý
dumavý
koumavý
zkoumavý
bloumavý
lámavý
jímavý
zajímavý
velezajímavý
předjímavý
dojímavý
projímavý
rozjímavý
klímavý
vnímavý
hřímavý
všímavý
dýmavý
nadýmavý
zelenavý
červenavý
špinavý
sinavý
liknavý
přilnavý
dokonavý
stonavý
černavý
bobtnavý
doutnavý
sténavý
prolínavý
vzlínavý
napínavý
popínavý
vypínavý
rozpínavý
lapavý
klapavý
šlapavý
ťapavý
klepavý
tepavý
upejpavý
spavý
dupavý
houpavý
loupavý
chroupavý
stoupavý
vystoupavý
křoupavý
chrupavý
šňupavý
chřupavý
křupavý
chápavý
drápavý
chrápavý
tápavý
chcípavý
pípavý
sípavý
štípavý
skřípavý
rýpavý
čpavý
babravý
žebravý
dravý
švidravý
modravý
zelenomodravý
zdravý
kučeravý
žeravý
hravý
sychravý
skuhravý
škemravý
nimravý
šimravý
krákoravý
vrávoravý
pravý
ultrapravý
pátravý
churavý
kňouravý
šouravý
šťouravý
mžouravý
háravý
káravý
přebíravý
vybíravý
vydíravý
rozdíravý
skomíravý
sebezapíravý
dotíravý
předstíravý
vtíravý
svíravý
otvíravý
podezíravý
přezíravý
prozíravý
žíravý
sžíravý
vyběravý
děravý
dotěravý
žravý
pažravý
všežravý
houbožravý
rybožravý
lidožravý
býložravý
masožravý
hmyzožravý
savý
klesavý
hnisavý
psavý
hopsavý
dusavý
klusavý
kousavý
lysavý
jásavý
drásavý
střásavý
lísavý
kolísavý
zlatavý
brebtavý
štěbetavý
poletavý
třepetavý
chechtavý
lechtavý
chrochtavý
řehtavý
kmitavý
cupitavý
jektavý
koktavý
kloktavý
hltavý
všehltavý
šantavý
slintavý
skřehotavý
mihotavý
míhotavý
blekotavý
blikotavý
klokotavý
drkotavý
třepotavý
leptavý
reptavý
breptavý
šeptavý
škobrtavý
vrtavý
chrastavý
chvástavý
žlutavý
poutavý
škytavý
zpytavý
létavý
přelétavý
polétavý
vzlétavý
zamítavý
odmítavý
přemítavý
vypočítavý
rozpočítavý
vyčítavý
klopýtavý
obětavý
sebeobětavý
mokvavý
stěhovavý
plovavý
rvavý
červavý
krvavý
plýtvavý
štvavý
vemlouvavý
omlouvavý
domlouvavý
smlouvavý
vyčkávavý
mávavý
přelévavý
slévavý
usmívavý
shovívavý
podezřívavý
kývavý
splývavý
rozplývavý
vzplývavý
přerývavý
vrývavý
vyzývavý
usměvavý
zpěvavý
řvavý
žvavý
mazavý
lezavý
rezavý
bílorezavý
řezavý
slzavý
vrzavý
zrzavý
klouzavý
hryzavý
tázavý
vynalézavý
podlézavý
dolézavý
polézavý
podlízavý
hihňavý
huhňavý
voňavý
mrňavý
měňavý
kadeřavý
řeřavý
ryšavý
prťavý
řežavý
levý
ultralevý
polevý
pravolevý
bezdřevý
hrabivý
šklebivý
napodobivý
zdobivý
zlobivý
drobivý
podrobivý
působivý
přizpůsobivý
svrbivý
chlubivý
vábivý
líbivý
šklíbivý
zvracivý
kymácivý
potrácivý
utrácivý
burácivý
potácivý
krvácivý
divý
hladivý
chladivý
sladivý
čadivý
odstředivý
dostředivý
šedivý
osvobodivý
chodivý
plodivý
marodivý
brodivý
jurodivý
vodivý
supravodivý
elektrovodivý
závodivý
durdivý
budivý
povzbudivý
loudivý
bloudivý
pudivý
odpudivý
vodoodpudivý
popudivý
studivý
pravdivý
opravdivý
pseudopravdivý
polopravdivý
brzdivý
hyzdivý
pádivý
parádivý
předvádivý
podvádivý
dovádivý
svádivý
vyvádivý
slídivý
svědivý
dráždivý
hřejivý
dojivý
hojivý
kojivý
znepokojivý
uspokojivý
sebeuspokojivý
hnojivý
pojivý
rojivý
bájivý
míjivý
pomíjivý
opíjivý
ovíjivý
svíjivý
chvějivý
valivý
skrblivý
hyblivý
pohyblivý
bedlivý
spravedlivý
škodlivý
pohrdlivý
škudlivý
popudlivý
stydlivý
škádlivý
tmelivý
tetelivý
ševelivý
mlčelivý
učelivý
nesnášelivý
zdrželivý
prchlivý
truchlivý
spolehlivý
žehlivý
tesklivý
tklivý
důtklivý
nedůtklivý
háklivý
ošklivý
hanlivý
trvanlivý
mlčenlivý
učenlivý
snášenlivý
zdrženlivý
přičinlivý
účinlivý
udánlivý
zdánlivý
měnlivý
proměnlivý
úpěnlivý
blábolivý
hlaholivý
chlácholivý
šveholivý
drmolivý
drolivý
batolivý
žarlivý
perlivý
horlivý
svárlivý
tvárlivý
žárlivý
myslivý
tlivý
citlivý
ultracitlivý
přecitlivý
světlocitlivý
fotocitlivý
jednotlivý
kostlivý
úzkostlivý
přeúzkostlivý
starostlivý
kormutlivý
pohnutlivý
pamětlivý
zapomnětlivý
snětlivý
vznětlivý
zánětlivý
protizánětlivý
pozánětlivý
koulivý
tulivý
mazlivý
jizlivý
bázlivý
jízlivý
střízlivý
pálivý
šálivý
sílivý
kvílivý
pečlivý
přepečlivý
shánčlivý
trpělivý
bouřlivý
smířlivý
strašlivý
pohoršlivý
přemýšlivý
domýšlivý
utěšlivý
útěšlivý
nakažlivý
přitažlivý
přítažlivý
opovržlivý
srážlivý
protisrážlivý
urážlivý
vážlivý
odvážlivý
povážlivý
opovážlivý
uvážlivý
rozvážlivý
lomivý
krmivý
tlumivý
šumivý
mámivý
podmanivý
ranivý
žvanivý
ocenivý
lenivý
plenivý
trouchnivý
práchnivý
ohnivý
tesknivý
oslnivý
vlnivý
zvonivý
marnivý
brnivý
vrnivý
snivý
plesnivý
básnivý
tísnivý
běsnivý
dunivý
řevnivý
znivý
blouznivý
bláznivý
příznivý
žíznivý
krvežíznivý
trýznivý
sebetrýznivý
měnivý
pěnivý
vášnivý
žížnivý
kvapivý
překvapivý
lepivý
oslepivý
škorpivý
kypivý
vštípivý
sivý
zápasivý
kvasivý
klábosivý
modrosivý
dusivý
rámusivý
brusivý
obrusivý
hartusivý
křísivý
děsivý
závrativý
poctivý
uctivý
přeuctivý
klevetivý
chtivý
plachtivý
senzacechtivý
tancechtivý
bojechtivý
lechtivý
mocichtivý
vdavekchtivý
ziskuchtivý
letuchtivý
sexuchtivý
dychtivý
jízdychtivý
vládychtivý
vědychtivý
válkychtivý
láskychtivý
pomstychtivý
zábavychtivý
slávychtivý
koupěchtivý
pohltivý
chamtivý
fintivý
rachotivý
lichotivý
hřmotivý
potivý
dobrotivý
chraptivý
chroptivý
drtivý
vrtivý
chrastivý
šelestivý
bolestivý
chřestivý
nenávistivý
závistivý
lstivý
mstivý
žádostivý
ctižádostivý
žalostivý
milostivý
choulostivý
lítostivý
šustivý
kroutivý
třpytivý
sytivý
blátivý
klátivý
štítivý
svítivý
čtivý
plačtivý
snětivý
přivětivý
přívětivý
deštivý
leštivý
třeštivý
vřeštivý
pištivý
svištivý
smrštivý
blyštivý
tříštivý
prýštivý
představivý
pracovivý
červivý
dávivý
protidávivý
hněvivý
kazivý
plazivý
obrazivý
zobrazivý
odrazivý
mrazivý
rezivý
řezivý
březivý
mizivý
lomozivý
hlomozivý
hrozivý
rzivý
vzcházivý
podbízivý
pobízivý
vybízivý
čivý
utlačivý
skotačivý
přesvědčivý
přisvědčivý
bečivý
ječivý
mečivý
pečivý
protiřečivý
ničivý
sebeničivý
kničivý
zakničivý
dokničivý
kvičivý
palčivý
zahálčivý
zádumčivý
uhrančivý
řinčivý
drnčivý
shánčivý
světločivý
točivý
pravotočivý
levotočivý
červotočivý
útočivý
křepčivý
hrčivý
chrčivý
zurčivý
vrčivý
cvrčivý
pověrčivý
hučivý
skučivý
odlučivý
slučivý
mučivý
sebemučivý
poroučivý
bručivý
mručivý
bzučivý
kňučivý
syčivý
smáčivý
páčivý
kráčivý
natáčivý
přetáčivý
otáčivý
dotáčivý
vytáčivý
léčivý
klíčivý
odpařivý
vařivý
soupeřivý
hašteřivý
křivý
paskřivý
jiskřivý
zimomřivý
bořivý
topořivý
spořivý
švitořivý
tvořivý
pitvořivý
přivý
šetřivý
jitřivý
kouřivý
zuřivý
jasnozřivý
zářivý
štířivý
vířivý
hýřivý
pýřivý
věřivý
důvěřivý
harašivý
prašivý
tišivý
konejšivý
lenošivý
vrtošivý
pustošivý
slušivý
rušivý
vzrušivý
tušivý
všivý
samozhášivý
unášivý
vznášivý
prášivý
živý
blaživý
snaživý
nevraživý
roztaživý
loupeživý
lživý
mlživý
hemživý
položivý
množivý
mátoživý
duživý
neduživý
plouživý
krouživý
pruživý
náruživý
váživý
přehlíživý
plíživý
tíživý
soutěživý
kakaový
řimbabový
žlabový
hrabový
svrabový
sadbový
výsadbový
chodbový
chlebový
webový
spotřebový
libový
slibový
hřibový
valbový
přilbový
holbový
přílbový
sambový
bombový
katakombový
rumbový
klenbový
bobový
nabobový
dobový
nádobový
niobový
hrobový
škrobový
osobový
způsobový
erbový
krbový
erythorbový
askorbový
srbový
vrbový
setbový
dubový
hubový
kubový
palubový
jednopalubový
klubový
víceklubový
meziklubový
holubový
houbový
kloubový
roubový
troubový
šroubový
rubový
obrubový
porubový
srubový
otrubový
vrubový
dvojvrubový
přírubový
zubový
bezzubový
nadstavbový
nástavbový
zástavbový
výstavbový
chybový
bezchybový
ohybový
pohybový
hudebněpohybový
rybový
sazbový
vazbový
jizbový
jeřábový
údržbový
bezúdržbový
teracový
matracový
zobcový
hadcový
srdcový
jezdcový
klecový
rabicový
hrabicový
krabicový
hubicový
jednohubicový
trubicový
hadicový
dvouhadicový
hvězdicový
spoludědicový
dlaždicový
vidlicový
břidlicový
jehlicový
táhlicový
brokolicový
policový
česlicový
číslicový
světlicový
beranicový
vícestanicový
dvoustanicový
stavebnicový
cvičebnicový
učebnicový
ozubnicový
souřadnicový
jednicový
pohlednicový
střednicový
schodnicový
proudnicový
jelenicový
houfnicový
sinicový
kolejnicový
spojnicový
popelnicový
podzemnicový
stupnicový
jaternicový
jitrnicový
tvárnicový
sběrnicový
směrnicový
kvasnicový
klávesnicový
plachetnicový
letnicový
pístnicový
vrátnicový
sítnicový
světnicový
vrstevnicový
šachovnicový
svorkovnicový
vaznicový
slunečnicový
vlásečnicový
nadočnicový
ložnicový
kružnicový
oběžnicový
hospicový
krupicový
matricový
maticový
paticový
jednopaticový
bezpaticový
liticový
částicový
rukavicový
hlavicový
bezhlavicový
pravicový
ultrapravicový
levicový
ultralevicový
pseudolevicový
živicový
šroubovicový
medovicový
makovicový
borovicový
slivovicový
vepřovicový
vačicový
skořicový
lékořicový
ostřicový
ústřicový
pryskyřicový
družicový
falcový
palcový
půlpalcový
jednopalcový
čtvrtpalcový
dvoupalcový
třípalcový
filcový
sulcový
válcový
víceválcový
osmiválcový
dvanáctiválcový
desetiválcový
šestiválcový
jednoválcový
dvouválcový
tříválcový
čtyřválcový
dílcový
znělcový
rámcový
límcový
němcový
kahancový
jehlancový
lívancový
kadencový
kalencový
klencový
kamencový
plamencový
křemencový
slepencový
vápencový
prstencový
červencový
růžencový
žabincový
orobincový
hadincový
mincový
prosincový
jádřincový
koncový
zvoncový
hrncový
sluncový
plstěncový
věncový
skřipcový
kopcový
poklopcový
sloupcový
vícesloupcový
dvousloupcový
kobercový
čtvercový
kosočtvercový
korcový
krakorcový
stokorcový
puškvorcový
švorcový
bércový
kosatcový
boltcový
očistcový
kabátcový
štětcový
odstavcový
podstavcový
nástavcový
kazivcový
živcový
ledovcový
pískovcový
lýkovcový
jalovcový
mandlovcový
jílovcový
janovcový
slínovcový
sádrovcový
kůrovcový
jugoslávcový
provazcový
ryzcový
řetězcový
palácový
dvoupalácový
lícový
tisícový
mnohatisícový
několikatisícový
statisícový
třistatisícový
čtyřistatisícový
sedmitisícový
osmitisícový
dvanáctitisícový
jedenáctitisícový
devatenáctitisícový
třináctitisícový
sedmnáctitisícový
osmnáctitisícový
čtrnáctitisícový
patnáctitisícový
šestnáctitisícový
dvacetitisícový
dvaadvacetitisícový
čtyřiadvacetitisícový
pětadvacetitisícový
stodvacetitisícový
třicetitisícový
třiatřicetitisícový
pětatřicetitisícový
stotřicetitisícový
čtyřicetitisícový
pětačtyřicetitisícový
stočtyřicetitisícový
desetitisícový
šestitisícový
padesátitisícový
stopadesátitisícový
devadesátitisícový
šedesátitisícový
pětašedesátitisícový
stošedesátitisícový
sedmdesátitisícový
stosedmdesátitisícový
osmdesátitisícový
pětaosmdesátitisícový
stoosmdesátitisícový
devítitisícový
pětitisícový
dvojtisícový
mnohotisícový
stotisícový
mnohasettisícový
několikasettisícový
sedmisettisícový
osmisettisícový
šestisettisícový
pětisettisícový
dvousettisícový
třísettisícový
čtyřsettisícový
dvoutisícový
třítisícový
dvěstětisícový
čtyřtisícový
půlměsícový
střevícový
smyčcový
hořcový
pěšcový
pražcový
multithreadový
hadový
odhadový
hladový
chladový
polohladový
obkladový
odkladový
podkladový
překladový
dokladový
prokladový
skladový
vkladový
rozkladový
nákladový
základový
příkladový
výkladový
sladový
náladový
vanadový
odpadový
bezodpadový
přepadový
dopadový
propadový
listopadový
předlistopadový
polistopadový
spadový
rozpadový
nápadový
případový
výpadový
bradový
hradový
náhradový
příhradový
úhradový
sadový
násadový
zásadový
bezzásadový
závadový
řadový
hřadový
dvojřadový
jednořadový
pořadový
dvouřadový
třířadový
čtyřřadový
shedový
jedový
ledový
předledový
podhledový
přehledový
dalekohledový
pohledový
rozhledový
vzhledový
náhledový
výhledový
průhledový
meziledový
poledový
sledový
medový
posedový
středový
pravostředový
vředový
protivředový
smaragdový
karbidový
glycidový
sulfidový
lidový
ozalidový
všelidový
paraglidový
protilidový
klidový
radionuklidový
úklidový
pseudolidový
pololidový
pyramidový
polyamidový
kyanidový
ferrokyanidový
vinidový
celuloidový
solenoidový
centroidový
elipsoidový
lipidový
sacharidový
hybridový
efemeridový
chloridový
polyvinylchloridový
fluoridový
nitridový
aminoglykosidový
dvouapsidový
diopsidový
fosfatidový
nukleotidový
peptidový
polypeptidový
plastidový
botrytidový
fluidový
vidový
mnohavidový
vícevidový
multividový
jednovidový
obouvidový
bezvidový
oxidový
chromdioxidový
epoxidový
hydroxidový
ofsajdový
kejdový
dixielandový
girlandový
operandový
verandový
memorandový
dividendový
agendový
bekhendový
forhendový
víkendový
předvíkendový
referendový
trendový
fondový
bundový
sekundový
několikasekundový
sedmisekundový
osmisekundový
dvanáctisekundový
jedenáctisekundový
devatenáctisekundový
třináctisekundový
patnáctisekundový
dvacetisekundový
pětadvacetisekundový
třicetisekundový
čtyřicetisekundový
osmačtyřicetisekundový
desetisekundový
šestisekundový
šedesátisekundový
devítisekundový
pětisekundový
subnanosekundový
jednosekundový
mikrosekundový
dvousekundový
třísekundový
čtyřsekundový
undergroundový
korundový
bodový
mnohabodový
několikabodový
vícebodový
tisícibodový
sedmibodový
osmibodový
dvanáctibodový
jedenáctibodový
devatenáctibodový
třináctibodový
sedmnáctibodový
osmnáctibodový
čtrnáctibodový
patnáctibodový
šestnáctibodový
dvacetibodový
třiadvacetibodový
čtyřiadvacetibodový
pětadvacetibodový
devětadvacetibodový
třicetibodový
osmatřicetibodový
jednatřicetibodový
čtyřicetibodový
šestačtyřicetibodový
desetibodový
šestibodový
padesátibodový
šedesátibodový
devítibodový
pětibodový
trojbodový
dvojbodový
mnohobodový
jednobodový
stobodový
dvobodový
šestisetbodový
pětisetbodový
čtyřsetbodový
dvoubodový
tříbodový
čtyřbodový
hodový
jahodový
obchodový
odchodový
přechodový
pochodový
schodový
vchodový
záchodový
příchodový
východový
důchodový
předdůchodový
prodůchodový
průchodový
víceprůchodový
jednoprůchodový
odhodový
nehodový
beznehodový
božihodový
dohodový
malodohodový
pohodový
božíhodový
diodový
jodový
škodový
plodový
anodový
rodový
brodový
mezirodový
elektrodový
dvouelektrodový
tříelektrodový
národový
sodový
katodový
vodový
obvodový
celoobvodový
odvodový
převodový
vejcovodový
svodový
rozvodový
porozvodový
závodový
vnitrozávodový
přívodový
vývodový
bezvývodový
důvodový
původový
gardový
ruthardový
miliardový
mnohamiliardový
několikamiliardový
stamiliardový
čtyřistamiliardový
sedmimiliardový
osmimiliardový
dvanáctimiliardový
jedenáctimiliardový
devatenáctimiliardový
sedmnáctimiliardový
osmnáctimiliardový
čtrnáctimiliardový
patnáctimiliardový
šestnáctimiliardový
dvacetimiliardový
dvaadvacetimiliardový
čtyřiadvacetimiliardový
sedmadvacetimiliardový
šestadvacetimiliardový
pětadvacetimiliardový
stodvacetimiliardový
třicetimiliardový
stotřicetimiliardový
čtyřicetimiliardový
dvaačtyřicetimiliardový
desetimiliardový
šestimiliardový
padesátimiliardový
stopadesátimiliardový
devadesátimiliardový
šedesátimiliardový
osmdesátimiliardový
devítimiliardový
pětimiliardový
půlmiliardový
jednomiliardový
stomiliardový
několikasetmiliardový
pětisetmiliardový
dvousetmiliardový
čtvrtmiliardový
dvoumiliardový
třímiliardový
čtyřmiliardový
nardový
mansardový
forwardový
yardový
kordový
akordový
nonakordový
kvintakordový
septakordový
kvartakordový
sextakordový
kvartsextakordový
dudový
ludový
žaludový
přeludový
boudový
proudový
nadproudový
víceproudový
protiproudový
šestiproudový
jednoproudový
souproudový
dvouproudový
bezproudový
tříproudový
čtyřproudový
pudový
rudový
sudový
osudový
amplitudový
opravdový
aldehydový
formaldehydový
objezdový
nadjezdový
odjezdový
předodjezdový
podjezdový
přejezdový
dojezdový
pojezdový
sjezdový
předsjezdový
posjezdový
vjezdový
rozjezdový
nájezdový
zájezdový
příjezdový
výjezdový
průjezdový
mzdový
brzdový
brázdový
hnízdový
hvězdový
arkádový
kaskádový
marmeládový
čokoládový
limonádový
tornádový
pádový
vodopádový
spádový
bezespádový
hitparádový
fasádový
palisádový
stádový
zádový
řádový
torpédový
švédový
slídový
svídový
tvídový
křídový
arašídový
jódový
kódový
údový
obědový
pradědový
záhnědový
odrůdový
ideový
orchideový
bezideový
hedgeový
nukleový
ribonukleový
deoxyribonukleový
linoleový
piafový
kafový
grafový
paragrafový
biografový
pantografový
trefový
tarifový
bezserifový
šelfový
golfový
minigolfový
trumfový
harfový
pillersdorfový
surfový
turfový
lufový
tufový
tyfový
reliéfový
gagový
asparagový
gonzagový
legový
indigový
ligový
extraligový
třetiligový
druholigový
prvoligový
exligový
taussigový
slangový
mangový
bumerangový
tangový
dabingový
outsourcingový
paraglidingový
holdingový
pudingový
briefingový
pagingový
joggingový
bowlingový
screeningový
happeningový
kerningový
browningový
tréningový
campingový
dumpingový
antidumpingový
dopingový
antidopingový
protidopingový
ringový
clearingový
peeringový
faktoringový
leasingový
marketingový
promarketingový
castingový
revolvingový
swingový
gongový
pingpongový
songový
friedjungový
šantungový
dialogový
analogový
katalogový
smogový
drogový
antidrogový
protidrogový
bezdrogový
wartburgový
liturgový
ságový
jógový
podlahový
celopodlahový
závlahový
prahový
podprahový
nízkoprahový
bezprahový
plněprahový
obsahový
bezobsahový
rozsahový
zásahový
bezzásahový
tahový
odtahový
potahový
vztahový
zátahový
výtahový
průtahový
povahový
svahový
rozvahový
podrozvahový
úvahový
švabachový
wittelsbachový
palachový
oplachový
poplachový
splachový
výplachový
šlachový
nachový
pachový
tumpachový
zápachový
hrachový
prachový
protiprachový
plynoprachový
šachový
cechový
dechový
oddechový
vdechový
nádechový
přídechový
výdechový
plechový
slechový
přeslechový
poslechový
odposlechový
příposlechový
náslechový
výslechový
mechový
čechový
ořechový
střechový
kalichový
čenichový
mnichový
odpichový
tepichový
vpichový
čichový
řeřichový
střemchový
hrochový
punčochový
archový
půlarchový
tříarchový
sprchový
vrchový
povrchový
podpovrchový
přípovrchový
gautschový
výbuchový
duchový
vzduchový
sluchový
blatouchový
puchový
lopuchový
ruchový
poruchový
bezporuchový
vzruchový
oddychový
přepychový
štychový
cíchový
mozkomíchový
hříchový
měchový
prospěchový
dvoujehový
břehový
zážehový
lihový
koblihový
klihový
zinkoklihový
knihový
předstihový
dostihový
postihový
zdvihový
švihový
střihový
nástřihový
mlhový
celooblohový
předlohový
hlohový
polohový
dvoupolohový
třípolohový
slohový
pseudoslohový
zálohový
přílohový
úlohový
víceúlohový
multiúlohový
jednoúlohový
rohový
tvarohový
trhový
rozvrhový
návrhový
bienerthový
duhový
luhový
dluhový
pluhový
zásluhový
výsluhový
výluhový
louhový
druhový
mnohadruhový
vícedruhový
mezidruhový
málodruhový
dobrodruhový
vnitrodruhový
slovnědruhový
kruhový
půlkruhový
okruhový
polokruhový
jednookruhový
dvouokruhový
čtvrtkruhový
pruhový
ostruhový
pstruhový
mimopstruhový
tuhový
stuhový
bláhový
vláhový
dráhový
sáhový
osmisáhový
půlsáhový
váhový
tíhový
rýhový
běhový
předběhový
odběhový
podběhový
seběhový
rozeběhový
přeběhový
oběhový
doběhový
proběhový
souběhový
vběhový
rozběhový
náběhový
záběhový
příběhový
výběhový
průběhový
sněhový
erbiový
terbiový
ytterbiový
luteciový
techniciový
americiový
patriciový
akciový
brekciový
kalciový
stronciový
terciový
pistáciový
paladiový
palladiový
vanadiový
radiový
rubidiový
konidiový
iridiový
skandiový
indiový
studiový
paládiový
rádiový
pódiový
rafiový
morfiový
energiový
promethiový
lithiový
galiový
thaliový
evangeliový
heliový
berkeliový
gangliový
liliový
moniliový
foliový
portfoliový
thuliový
beryliový
héliový
fóliový
ramiový
kadmiový
holmiový
osmiový
mumiový
prémiový
germaniový
rheniový
rutheniový
hafniový
liniový
gadoliniový
čtyřliniový
miniový
aluminiový
piniový
protaktiniový
pelargoniový
zirkoniový
amoniový
noniový
plutoniový
diazoniový
neptuniový
miléniový
kapiový
opiový
europiový
sépiový
riový
samariový
galeriový
bateriový
arteriový
thoriový
infuzoriový
triový
atriový
nutriový
ytriový
curiový
kuriový
áriový
maláriový
akváriový
prériový
sériový
velkosériový
malosériový
cesiový
dysprosiový
césiový
partiový
glycyrrhiziový
žaluziový
magnéziový
ambróziový
lodžiový
ážiový
údajový
výdajový
kvilajový
turnajový
krajový
nadkrajový
okrajový
tramvajový
čajový
orchidejový
výprodejový
výdejový
trofejový
hokejový
alejový
glejový
olejový
kolejový
jednokolejový
bezkolejový
trolejový
petrolejový
bezolejový
displejový
sprejový
žerzejový
obličejový
celoobličejový
obyčejový
zářijový
pašijový
bojový
odbojový
hobojový
soubojový
nábojový
příbojový
výbojový
pokojový
vícepokojový
pětipokojový
jednopokojový
dvoupokojový
třípokojový
čtyřpokojový
lojový
spojový
nápojový
přípojový
rojový
zdrojový
vícezdrojový
krojový
stejnokrojový
strojový
ohňostrojový
nástrojový
přístrojový
sojový
postojový
předvojový
chvojový
konvojový
rozvojový
závojový
vývojový
hájový
májový
předmájový
prvomájový
stájový
říjový
záříjový
šíjový
sójový
dějový
bezdějový
dýmějový
záznějový
nístějový
šalvějový
teakový
amoniakový
jakový
lakový
oblakový
šelakový
tlakový
podtlakový
přetlakový
protitlakový
vysokotlakový
nízkotlakový
beztlakový
vztlakový
nátlakový
vlakový
povlakový
svlakový
průvlakový
makový
znakový
víceznakový
sedmiznakový
osmiznakový
sedmnáctiznakový
šestnáctiznakový
dvacetiznakový
desetiznakový
šestiznakový
osmdesátiznakový
trojznakový
dvojznakový
vodoznakový
samoznakový
jednoznakový
dvouznakový
náznakový
příznakový
bezpříznakový
tříznakový
čtyřznakový
alpakový
rakový
arakový
brakový
drakový
frakový
mrakový
zrakový
sérakový
sakový
průsakový
takový
koňakový
žabkový
bobkový
obrobkový
výrobkový
násobkový
vrbkový
palubkový
víceklubkový
loubkový
hloubkový
holoubkový
šroubkový
zoubkový
trubkový
nátrubkový
výhybkový
žlábkový
kolébkový
hříbkový
hrůbkový
paperbackový
playbackový
peckový
rockový
hardrockový
folkrockový
punkrockový
poprockový
bluesrockový
artrockový
slowrockový
jazzrockový
kladkový
základkový
výmladkový
odpadkový
západkový
úpadkový
výpadkový
výsadkový
výsledkový
důsledkový
prostředkový
schodkový
záchodkový
důchodkový
průchodkový
spodkový
žaludkový
soudkový
hrudkový
předsudkový
posudkový
přísudkový
úsudkový
pohádkový
polopohádkový
nakládkový
překládkový
skládkový
vykládkový
zahrádkový
přihrádkový
sádkový
posádkový
vsádkový
řádkový
mnohařádkový
několikařádkový
víceřádkový
sedmiřádkový
osmiřádkový
dvanáctiřádkový
čtrnáctiřádkový
dvacetiřádkový
třicetiřádkový
dvaačtyřicetiřádkový
desetiřádkový
šestiřádkový
devadesátiřádkový
devítiřádkový
pětiřádkový
meziřádkový
mnohořádkový
jednořádkový
pořádkový
stořádkový
pětisetřádkový
dvouřádkový
třířádkový
čtyřřádkový
nabídkový
pobídkový
hlídkový
obhlídkový
přehlídkový
dohlídkový
prohlídkový
vyhlídkový
povídkový
zídkový
lahůdkový
plůdkový
oblekový
převlekový
aerovlekový
česnekový
šnekový
jednošnekový
dvoušnekový
bezšnekový
špekový
pendrekový
trekový
zásekový
úsekový
výsekový
průsekový
dotekový
šekový
ráfkový
petschkový
mozaikový
slabikový
kalikový
republikový
celorepublikový
prvorepublikový
klikový
dvouklikový
majolikový
kolikový
podnikový
nadpodnikový
mezipodnikový
celopodnikový
mimopodnikový
vnitropodnikový
piknikový
harmonikový
arnikový
zánikový
únikový
průnikový
pikový
aspikový
paprikový
trikový
matrikový
osikový
tikový
batikový
plastikový
štikový
paštikový
vikový
cvikový
nácvikový
zácvikový
výcvikový
rizikový
bezrizikový
střikový
postřikový
vstřikový
nástřikový
výstřikový
mžikový
okamžikový
cajkový
balalajkový
vlajkový
krajkový
obojkový
výbojkový
odpojkový
propojkový
spojkový
bezspojkový
nápojkový
přípojkový
trojkový
perestrojkový
dvojkový
chvojkový
pájkový
hambalkový
fialkový
skalkový
zápalkový
výpalkový
špalkový
trvalkový
azalkový
bazalkový
třezalkový
meruzalkový
píšťalkový
jablkový
celkový
cihelkový
čepelkový
popelkový
kuželkový
lilkový
smilkový
vanilkový
pilkový
silkový
zásilkový
pastilkový
vilkový
chvilkový
žilkový
folkový
kolkový
homolkový
šmolkový
polkový
spolkový
nadspolkový
trojspolkový
stolkový
tabulkový
cibulkový
lulkový
titulkový
fistulkový
kobylkový
jazylkový
obálkový
dálkový
kanálkový
pálkový
korálkový
délkový
křidélkový
bílkový
kabílkový
dílkový
motýlkový
podestýlkový
výdělkový
rumělkový
důlkový
hůlkový
jamkový
náramkový
pozemkový
výjimkový
podzimkový
zlomkový
stromkový
známkový
poznámkový
osmirámkový
zámkový
osmizámkový
jímkový
objímkový
kelímkový
snímkový
dvojsnímkový
jednosnímkový
přímkový
dýmkový
prýmkový
databankový
hádankový
pohankový
strouhankový
lankový
brankový
několikabrankový
sedmibrankový
osmibrankový
jedenáctibrankový
třináctibrankový
patnáctibrankový
desetibrankový
šestibrankový
devítibrankový
pětibrankový
dvojbrankový
jednobrankový
dvoubrankový
bezbrankový
tříbrankový
čtyřbrankový
frankový
sasankový
tankový
několikatankový
protitankový
čítankový
mimočítankový
řezankový
vázankový
oddenkový
jízdenkový
výklenkový
dovolenkový
plenkový
myšlenkový
bezmyšlenkový
písmenkový
záhumenkový
lepenkový
lupenkový
housenkový
místenkový
žloutenkový
účtenkový
tlačenkový
sušenkový
koženkový
sněženkový
kabinkový
holubinkový
hodinkový
pudinkový
smokinkový
linkový
konvalinkový
bublinkový
mydlinkový
hlinkový
šterlinkový
bylinkový
osminkový
tréninkový
střepinkový
kempinkový
topinkový
šupinkový
mandarinkový
nektarinkový
kvasinkový
řasinkový
osinkový
brusinkový
marketinkový
dutinkový
mítinkový
květinkový
ledvinkový
nadledvinkový
novinkový
cukrovinkový
faxinkový
zinkový
bezinkový
rozinkový
hrozinkový
činkový
palačinkový
svačinkový
odpočinkový
pavučinkový
tyčinkový
účinkový
mařinkový
jiřinkový
plonkový
feferonkový
elektronkový
stonkový
zvonkový
hrnkový
trnkový
zrnkový
funkový
skunkový
člunkový
dvoučlunkový
bezčlunkový
běhounkový
valounkový
kapounkový
punkový
kyberpunkový
postpunkový
korunkový
posunkový
šunkový
herynkový
líbánkový
studánkový
kahánkový
varhánkový
stojánkový
volánkový
plánkový
článkový
termočlánkový
dvoučlánkový
tříčlánkový
románkový
hejtmánkový
heřmánkový
banánkový
copánkový
spánkový
beránkový
majoránkový
stránkový
mnohastránkový
kolikastránkový
několikastránkový
třistastránkový
čtyřistastránkový
vícestránkový
tisícistránkový
sedmistránkový
osmistránkový
dvanáctistránkový
jedenáctistránkový
třináctistránkový
sedmnáctistránkový
osmnáctistránkový
čtrnáctistránkový
patnáctistránkový
šestnáctistránkový
dvacetistránkový
dvaadvacetistránkový
třiadvacetistránkový
čtyřiadvacetistránkový
osmadvacetistránkový
šestadvacetistránkový
pětadvacetistránkový
stodvacetistránkový
dvěstědvacetistránkový
třicetistránkový
dvaatřicetistránkový
pětatřicetistránkový
stotřicetistránkový
čtyřicetistránkový
pětačtyřicetistránkový
stočtyřicetistránkový
desetistránkový
šestistránkový
padesátistránkový
stopadesátistránkový
devadesátistránkový
šedesátistránkový
čtyřiašedesátistránkový
sedmašedesátistránkový
pětašedesátistránkový
devětašedesátistránkový
stošedesátistránkový
sedmdesátistránkový
stosedmdesátistránkový
osmdesátistránkový
pětaosmdesátistránkový
stoosmdesátistránkový
devítistránkový
pětistránkový
trojstránkový
dvojstránkový
půlstránkový
mnohostránkový
celostránkový
jednostránkový
stostránkový
mnohasetstránkový
několikasetstránkový
sedmisetstránkový
osmisetstránkový
šestisetstránkový
pětisetstránkový
dvousetstránkový
třísetstránkový
čtyřsetstránkový
dvoustránkový
třístránkový
čtyřstránkový
smetánkový
altánkový
stánkový
kaštánkový
skřivánkový
červánkový
pomazánkový
okénkový
bezokénkový
znaménkový
kapénkový
lupénkový
bubínkový
polínkový
slínkový
kamínkový
plamínkový
ramínkový
podmínkový
semínkový
řemínkový
komínkový
připomínkový
upomínkový
vzpomínkový
ječmínkový
třmínkový
lupínkový
pečínkový
skřínkový
kořínkový
dožínkový
balónkový
pavilónkový
plotýnkový
měděnkový
směnkový
pomněnkový
spěnkový
bokový
dokový
čedokový
maniokový
kokový
stafylokokový
rokokový
streptokokový
skokový
přeskokový
záskokový
blokový
antiblokový
meziblokový
monoblokový
vnitroblokový
interlokový
amokový
rokový
barokový
tarokový
brokový
krokový
vícekrokový
šestikrokový
jednokrokový
pokrokový
protipokrokový
tříkrokový
nárokový
úrokový
výrokový
sokový
tokový
obtokový
bezobtokový
odtokový
bezodtokový
stokový
vtokový
přítokový
výtokový
průtokový
plnoprůtokový
šokový
kapkový
klapkový
čapkový
lepkový
bezlepkový
nálepkový
řepkový
metylesterřepkový
chřipkový
protichřipkový
šipkový
škopkový
snopkový
stopkový
srpkový
lupkový
sloupkový
krupkový
přestupkový
násypkový
výsypkový
drápkový
sdrápkový
skořápkový
sklípkový
čípkový
šípkový
sýpkový
otýpkový
oharkový
markový
benchmarkový
tisícimarkový
sedmimarkový
dvacetimarkový
třicetimarkový
desetimarkový
padesátimarkový
pětimarkový
jednomarkový
stomarkový
dvousetmarkový
parkový
lunaparkový
škvarkový
rožmberkový
babenberkový
schwarzenberkový
osmerkový
perkový
smirkový
sirkový
smrkový
korkový
cikorkový
morkový
norkový
ponorkový
protiponorkový
pastorkový
svorkový
zázvorkový
závorkový
vzorkový
úprkový
postrkový
lucemburkový
okurkový
rourkový
pazourkový
šourkový
mazurkový
brožurkový
bárkový
dárkový
polárkový
kanárkový
párkový
kašpárkový
čárkový
kočárkový
montérkový
žebírkový
dobírkový
sbírkový
dírkový
pírkový
papírkový
pórkový
zástěrkový
štěrkový
prověrkový
svěrkový
závěrkový
uzávěrkový
kůrkový
komůrkový
baskový
maskový
opaskový
deskový
jednodeskový
třídeskový
leskový
bleskový
zábleskový
freskový
humoreskový
groteskový
diskový
střediskový
východiskový
bezdiskový
miskový
ohniskový
dvouohniskový
strniskový
tiskový
předtiskový
přetiskový
knihtiskový
otiskový
hlubotiskový
vodotiskový
ocelotiskový
světlotiskový
kamenotiskový
modrotiskový
sítotiskový
barvotiskový
soutiskový
nátiskový
průtiskový
ziskový
ložiskový
vojskový
vševojskový
rákoskový
násoskový
voskový
okrskový
paprskový
zákuskový
galuskový
houskový
brouskový
struskový
dvoupyskový
tryskový
hláskový
samohláskový
souhláskový
kláskový
vláskový
páskový
vícepáskový
děrnopáskový
magnetopáskový
kazetopáskový
maňáskový
lískový
pískový
štěrkopískový
vápenopískový
třískový
dřevotřískový
beztřískový
vlýskový
směskový
vývěskový
dodatkový
oplatkový
doplatkový
poplatkový
příplatkový
úplatkový
zlatkový
dvacetizlatkový
matkový
poznatkový
patkový
podpatkový
lopatkový
bezpatkový
zkratkový
spratkový
statkový
ostatkový
dostatkový
zůstatkový
křižovatkový
sňatkový
předsňatkový
dvanáctkový
jedenáctkový
devatenáctkový
třináctkový
sedmnáctkový
osmnáctkový
čtrnáctkový
patnáctkový
šestnáctkový
cetkový
majetkový
žiletkový
dvouletkový
limetkový
zmetkový
špetkový
zetkový
námitkový
nitkový
obnitkový
svitkový
vizitkový
pažitkový
požitkový
prožitkový
užitkový
zážitkový
kalhotkový
jednotkový
jenotkový
čtvrtkový
přívlastkový
mastkový
švestkový
šestkový
bleskojistkový
pojistkový
kostkový
náprstkový
srstkový
odpustkový
protiodpustkový
zápustkový
přípustkový
částkový
součástkový
lístkový
šístkový
můstkový
přírůstkový
skutkový
minutkový
pochoutkový
kohoutkový
loutkový
žloutkový
bezžloutkový
přebytkový
výdobytkový
zbytkový
bezezbytkový
nábytkový
příbytkový
úbytkový
třicátkový
zrcátkový
sluchátkový
lehátkový
kukátkový
látkový
plátkový
splátkový
pozlátkový
namátkový
památkový
pátkový
kapátkový
šoupátkový
bezšoupátkový
obrátkový
dvouobrátkový
drátkový
kolovrátkový
desátkový
syrovátkový
svátkový
zátkový
počátkový
šátkový
řešátkový
dvacítkový
pojítkový
omítkový
stínítkový
desítkový
štítkový
děrnoštítkový
pravítkový
devítkový
kvítkový
svítkový
razítkový
tlačítkový
dvoutlačítkový
beztlačítkový
třítlačítkový
skřítkový
měřítkový
útkový
lýtkový
pětkový
štětkový
drštkový
naukový
bukový
výfukový
odlukový
hlukový
protihlukový
shlukový
plukový
chanukový
kloboukový
nedoukový
obloukový
půlobloukový
čtvrtobloukový
opukový
strukový
sukový
tukový
antukový
štukový
zvukový
infrazvukový
ultrazvukový
nadzvukový
podzvukový
bezdozvukový
souzvukový
přízvukový
výukový
kaučukový
butylkaučukový
chlorkaučukový
bradavkový
přídavkový
plavkový
čpavkový
přípravkový
přístavkový
polevkový
nálevkový
odstředivkový
nádivkový
spojivkový
citlivkový
vysvětlivkový
zálivkový
dymnivkový
hlasivkový
rozsivkový
křivkový
zářivkový
bábovkový
koncovkový
sodovkový
dechovkový
vzduchovkový
pohovkový
rohovkový
bankovkový
lanovkový
vlnovkový
cukrovkový
žárovkový
stovkový
několikastovkový
patnáctistovkový
pětistovkový
čtyřstovkový
obrazovkový
celoobrazovkový
laťovkový
prvkový
víceprvkový
jednoprvkový
dvouprvkový
tříprvkový
vsuvkový
zásuvkový
dávkový
pohledávkový
dodávkový
lávkový
hlávkový
zlatohlávkový
objednávkový
ucpávkový
vycpávkový
vykopávkový
správkový
rozprávkový
poptávkový
stávkový
zastávkový
odstávkový
podstávkový
přestávkový
protistávkový
polévkový
cívkový
vícecívkový
kladívkový
přezdívkový
vyzdívkový
polívkový
podšívkový
skrývkový
příspěvkový
bezpříspěvkový
nápěvkový
borůvkový
ostrůvkový
močůvkový
smykový
protismykový
dotykový
bezdotykový
stykový
bezstykový
zvykový
návykový
jazykový
mnohajazykový
metajazykový
podjazykový
vícejazykový
mimojazykový
podvazkový
svazkový
několikasvazkový
vícesvazkový
sedmisvazkový
osmisvazkový
dvanáctisvazkový
jedenáctisvazkový
patnáctisvazkový
šestnáctisvazkový
dvacetisvazkový
čtyřiadvacetisvazkový
sedmadvacetisvazkový
třicetisvazkový
desetisvazkový
šestisvazkový
devítisvazkový
pětisvazkový
trojsvazkový
mnohosvazkový
jednosvazkový
dvousvazkový
třísvazkový
čtyřsvazkový
závazkový
mozkový
podvozkový
docházkový
procházkový
vycházkový
zakázkový
ukázkový
poukázkový
oblázkový
pomlázkový
obrázkový
sázkový
vsázkový
provázkový
frézkový
penízkový
řetízkový
řízkový
pařízkový
obchůzkový
pochůzkový
tabákový
padákový
bodákový
hákový
majákový
navijákový
lákový
bodlákový
panelákový
polákový
rolákový
teplákový
řešetlákový
zemákový
pastinákový
pákový
drapákový
kolenopákový
barákový
protimindrákový
bramborákový
táborákový
sporákový
metrákový
půlmetrákový
svěrákový
letákový
smetákový
šestákový
květákový
plovákový
čechoslovákový
krvákový
burčákový
tuňákový
hořákový
věšákový
šusťákový
křižákový
činžákový
lékový
mlékový
spermatékový
diskotékový
kartotékový
hřebíkový
bobíkový
roubíkový
hledíkový
sodíkový
vodíkový
azidovodíkový
jodovodíkový
kyslíkovodíkový
uhlovodíkový
bromovodíkový
kyanovodíkový
sirovodíkový
chlorovodíkový
fluorovodíkový
budíkový
hvozdíkový
fíkový
balíkový
malíkový
špalíkový
hoblíkový
knedlíkový
špendlíkový
kuželíkový
knoflíkový
kachlíkový
rychlíkový
rohlíkový
uhlíkový
vysokouhlíkový
nízkouhlíkový
sirouhlíkový
truhlíkový
kolíkový
mnohakolíkový
žolíkový
šuplíkový
draslíkový
kyslíkový
bezkyslíkový
kotlíkový
pytlíkový
světlíkový
rulíkový
kozlíkový
králíkový
křemíkový
zásobníkový
obrubníkový
plicníkový
pořadníkový
poledníkový
výstředníkový
jahodníkový
chodníkový
přechodníkový
úvodníkový
ceníkový
deníkový
skleníkový
semeníkový
vřeteníkový
svrchníkový
maliníkový
rašeliníkový
hliníkový
celohliníkový
sleziníkový
ostružiníkový
lišejníkový
valníkový
úhelníkový
osmiúhelníkový
dvanáctiúhelníkový
šestiúhelníkový
trojúhelníkový
mnohoúhelníkový
čtyřúhelníkový
pámelníkový
popelníkový
kuželníkový
tavolníkový
vrtulníkový
bavlníkový
obdélníkový
čilimníkový
pomníkový
citroníkový
krápníkový
vápníkový
výparníkový
ciferníkový
perníkový
dvanácterníkový
sirníkový
sborníkový
svorníkový
obzorníkový
zápisníkový
blatníkový
zlatníkový
šatníkový
dvanáctníkový
zvířetníkový
botníkový
kotníkový
doutníkový
rakytníkový
padesátníkový
deštníkový
dopravníkový
dostavníkový
skořicovníkový
čajovníkový
slovníkový
rovníkový
kusovníkový
pomerančovníkový
trávníkový
nárazníkový
otazníkový
dotazníkový
mezníkový
setrvačníkový
vaječníkový
kulečníkový
konečníkový
pupečníkový
blahovičníkový
vykřičníkový
bočníkový
ročníkový
nákrčníkový
žlučníkový
moučníkový
ručníkový
styčníkový
měsíčníkový
výměníkový
prašníkový
buližníkový
příložníkový
výložníkový
lichoběžníkový
kvapíkový
řapíkový
dusíkový
puntíkový
pestíkový
pláštíkový
slavíkový
šťovíkový
kamzíkový
vozíkový
průsečíkový
valčíkový
roztočíkový
terčíkový
čtverčíkový
půlčtverčíkový
hořčíkový
žebříkový
jednodříkový
kvádříkový
keříkový
šeříkový
kufříkový
rejstříkový
suříkový
košíkový
lýkový
týkový
sedačkový
šlehačkový
zabijačkový
zabíjačkový
kukačkový
kalkulačkový
závlačkový
značkový
houpačkový
hračkový
pračkový
bouračkový
rotačkový
vrtačkový
vačkový
setrvačkový
drobečkový
soudečkový
kraječkový
kolečkový
vlečkový
válečkový
stromečkový
rámečkový
límečkový
hrnečkový
kopečkový
čtverečkový
korečkový
čičorečkový
tečkový
dvojtečkový
kostečkový
plavečkový
mozečkový
vařečkový
křečkový
krabičkový
modlitbičkový
hubičkový
trubičkový
kladičkový
lodičkový
vodičkový
bludičkový
uzdičkový
hvězdičkový
vícehvězdičkový
pětihvězdičkový
jednohvězdičkový
dvouhvězdičkový
tříhvězdičkový
čtyřhvězdičkový
dlaždičkový
paličkový
radličkový
hrdličkový
vochličkový
jehličkový
čtyřiadvacetijehličkový
devítijehličkový
žehličkový
hniličkový
kličkový
žemličkový
kapličkový
perličkový
jesličkový
metličkový
kuličkový
mušličkový
sedmičkový
osmičkový
vaničkový
bedničkový
jedničkový
bledničkový
spalničkový
rolničkový
písničkový
lněničkový
kapičkový
krupičkový
špičkový
mimošpičkový
tričkový
osičkový
patičkový
bezpatičkový
destičkový
kostičkový
kytičkový
lavičkový
hlavičkový
bezhlavičkový
ředkvičkový
borovičkový
kočičkový
ručičkový
dvouručičkový
dušičkový
lžičkový
nožičkový
růžičkový
rejčkový
půjčkový
pomlčkový
vlčkový
očkový
pobočkový
vločkový
vánočkový
čočkový
dvojčočkový
jednočočkový
dvoučočkový
tříčočkový
krčkový
smrčkový
zástrčkový
rozlučkový
kloboučkový
obloučkový
moučkový
poučkový
broučkový
kotoučkový
ručkový
příručkový
smyčkový
tyčkový
áčkový
padáčkový
hledáčkový
háčkový
láčkový
obláčkový
koláčkový
vláčkový
omáčkový
panáčkový
páčkový
ráčkový
mráčkový
sáčkový
otáčkový
vysokootáčkový
kartáčkový
vrtáčkový
váčkový
dřeváčkový
plováčkový
béčkový
céčkový
déčkový
srdéčkový
slunéčkový
hřebíčkový
srdíčkový
budíčkový
vajíčkový
balíčkový
knedlíčkový
flíčkový
knoflíčkový
kachlíčkový
klíčkový
podklíčkový
kolíčkový
bezkolíčkový
políčkový
kozlíčkový
uzlíčkový
králíčkový
rybníčkový
trojúhelníčkový
koníčkový
hrníčkový
kotníčkový
památníčkový
trávníčkový
měsíčkový
puntíčkový
víčkový
svíčkový
vozíčkový
říčkový
žebříčkový
keříčkový
příčkový
košíčkový
mužíčkový
jazýčkový
dvojjazýčkový
bezjazýčkový
bůčkový
lalůčkový
potůčkový
stůčkový
objížďkový
vyjížďkový
rozjížďkový
útěkový
věkový
plaňkový
doplňkový
úplňkový
výplňkový
pivoňkový
buňkový
meruňkový
posuňkový
pelyňkový
přeháňkový
sáňkový
skříňkový
bouřkový
předbouřkový
čtyřkový
polštářkový
svářkový
dvířkový
šířkový
flaškový
splaškový
damaškový
fraškový
taškový
maceškový
přístřeškový
ibiškový
pampeliškový
šiškový
vnějškový
zevnějškový
doškový
lenoškový
troškový
punčoškový
vrškový
svrškový
obuškový
průduškový
mateřídouškový
zkouškový
papouškový
puškový
hruškový
myškový
přihláškový
vyhláškový
přednáškový
donáškový
snáškový
roznáškový
hráškový
práškový
jíškový
kalíškový
plíškový
oříškový
lískooříškový
hroznýškový
výškový
vojtěškový
snůškový
laťkový
oklešťkový
dršťkový
tloušťkový
náhražkový
vejražkový
výražkový
výtažkový
ježkový
spřežkový
překližkový
výstřižkový
předkožkový
pokožkový
předložkový
bezpředložkový
položkový
složkový
vícesložkový
jednosložkový
dvousložkový
vložkový
záložkový
ponožkový
držkový
nádržkový
útržkový
kroužkový
proužkový
stružkový
tužkový
mikrotužkový
stužkový
překážkový
přepážkový
narážkový
zarážkový
drážkový
podrážkový
mikrodrážkový
dvoudrážkový
přirážkový
malorážkový
porážkový
předporážkový
srážkový
vyrážkový
vážkový
zavážkový
rozvážkový
knížkový
čížkový
křížkový
mřížkový
rovnoběžkový
lůžkový
mnohalůžkový
několikalůžkový
tisícilůžkový
sedmilůžkový
osmilůžkový
dvanáctilůžkový
dvacetilůžkový
třicetilůžkový
desetilůžkový
šestilůžkový
devítilůžkový
pětilůžkový
trojlůžkový
dvojlůžkový
mnoholůžkový
jednolůžkový
čtyrlůžkový
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový
nůžkový
růžkový
tvarůžkový
balový
basebalový
přebalový
nohejbalový
volejbalový
cembalový
obalový
alobalový
bezobalový
floorbalový
basketbalový
softbalový
fotbalový
zábalový
příbalový
madrigalový
halový
fialový
ultrafialový
šedofialový
hnědofialový
červenofialový
modrofialový
tmavofialový
růžovofialový
cyklotrialový
jalový
kalový
šakalový
zákalový
výkalový
samopalový
šmeralový
duralový
kovralový
sisalový
poloacetalový
metalový
thrashmetalový
bimetalový
rapmetalový
heavymetalový
ftalový
tereftalový
oktalový
tantalový
krystalový
mezikrystalový
valový
cvalový
odvalový
karnevalový
festivalový
kostivalový
povalový
intervalový
svalový
mezisvalový
nitrosvalový
nervosvalový
přívalový
průvalový
píšťalový
hřeblový
biblový
flexiblový
ansámblový
rublový
stéblový
laclový
zrcadlový
sedadlový
osmisedadlový
třicetisedadlový
pětisedadlový
dvojsedadlový
jednosedadlový
čtyřsetsedadlový
dvousedadlový
čtyřsedadlový
vahadlový
říkadlový
zdymadlový
čerpadlový
hradlový
křesadlový
kusadlový
třásadlový
letadlový
protiletadlový
několikapočitadlový
dvoupočitadlový
kyvadlový
umyvadlový
zavazadlový
věšadlový
jedlový
sedlový
vznášedlový
bidlový
kadidlový
hradidlový
chodidlový
svodidlový
kormidlový
tavidlový
stavidlový
povidlový
vozidlový
sklíčidlový
strašidlový
cukrkandlový
mandlový
hořkomandlový
hrdlový
nudlový
pádlový
prádlový
křídlový
jednokřídlový
dvoukřídlový
tříkřídlový
štrúdlový
mýdlový
kabelový
bezkabelový
decibelový
pětidecibelový
korbelový
ocelový
jitrocelový
parcelový
mandelový
šindelový
modelový
sardelový
koudelový
hřídelový
jednohřídelový
hnědelový
gelový
aerogelový
lamelový
vícelamelový
karamelový
bešamelový
chmelový
kalomelový
tmelový
námelový
flanelový
panelový
spinelový
inkonelový
šrapnelový
tunelový
pelový
apelový
celokapelový
čepelový
popelový
gospelový
koupelový
barelový
bezbarelový
akvarelový
burelový
dieselový
karuselový
betelový
jetelový
zřetelový
epitelový
hotelový
motelový
kartelový
protikartelový
pastelový
kostelový
postelový
čtyřpostelový
šťavelový
krevelový
novelový
povelový
čelový
včelový
účelový
víceúčelový
multiúčelový
dvojúčelový
mnohoúčelový
jednoúčelový
dvouúčelový
odstřelový
petrželový
kuželový
vaflový
riflový
pantoflový
muflový
tringlový
singlový
rynglový
šparglový
kachlový
krychlový
jehlový
vícejehlový
jednojehlový
dvoujehlový
cihlový
uhlový
jáhlový
táhlový
spřáhlový
úhlový
medailový
mailový
emailový
automobilový
uracilový
koncilový
hydrofilový
profilový
úzkoprofilový
kilový
několikakilový
třistakilový
čtyřistakilový
vícekilový
sedmikilový
osmikilový
dvanáctikilový
jedenáctikilový
třináctikilový
patnáctikilový
šestnáctikilový
dvacetikilový
pětadvacetikilový
stodvacetikilový
třicetikilový
stotřicetikilový
čtyřicetikilový
čtyřiačtyřicetikilový
stočtyřicetikilový
desetikilový
šestikilový
padesátikilový
stopadesátikilový
devadesátikilový
šedesátikilový
sedmdesátikilový
osmdesátikilový
stoosmdesátikilový
devítikilový
pětikilový
kokilový
stokilový
dvousetkilový
dvoukilový
tříkilový
dvěstěkilový
čtyřkilový
faksimilový
promilový
košenilový
pilový
gerilový
akrylonitrilový
silový
tesilový
přesilový
posilový
kvantilový
percentilový
ventilový
šestnáctiventilový
dvacetiventilový
dvouventilový
bezventilový
čtyřventilový
vilový
exilový
činčilový
košilový
žilový
mnohažilový
dvoužilový
brejlový
koktejlový
klový
papndeklový
papundeklový
niklový
chromniklový
železoniklový
soklový
plexisklový
cyklový
bicyklový
epicyklový
nízkocyklový
motocyklový
fenyklový
tabernáklový
baseballový
softballový
gallový
cellový
violoncellový
guerillový
vaudevillový
mollový
kramlový
šramlový
žemlový
amfibolový
karambolový
sobolový
dolový
idolový
stodolový
cholový
vrcholový
jednovrcholový
alkoholový
bezalkoholový
karfiolový
staniolový
violový
kolový
několikakolový
sedmikolový
osmikolový
dvanáctikolový
jedenáctikolový
třináctikolový
patnáctikolový
šestnáctikolový
čtyřicetikolový
desetikolový
šestikolový
devítikolový
pětikolový
trojkolový
dvojkolový
jednokolový
sokolový
protokolový
víceprotokolový
multiprotokolový
stokolový
koukolový
dvoukolový
bezkolový
tříkolový
úkolový
čtyřkolový
školový
tremolový
homolový
smolový
výmolový
hranolový
dvouhranolový
etanolový
fenolový
linolový
protimonopolový
topolový
kupolový
rolový
bezcholesterolový
osmirolový
konsolový
aerosolový
atolový
tritolový
mentolový
stolový
pistolový
jednostolový
štolový
volový
fazolový
podzolový
konzolový
lyzolový
kaplový
staplový
kuplový
perlový
pimprlový
heslový
jeslový
veslový
křeslový
kapslový
houslový
smyslový
nadsmyslový
průmyslový
uměleckoprůmyslový
velkoprůmyslový
zemědělskoprůmyslový
vojenskoprůmyslový
máslový
tříslový
černotříslový
datlový
obratlový
meziobratlový
pometlový
kotlový
nadkotlový
pytlový
světlový
kraulový
tabulový
cibulový
bambulový
bobulový
cedulový
levandulový
modulový
vícemodulový
mezimodulový
kulový
fakulový
molekulový
půlkulový
polokulový
herkulový
skulový
formulový
nulový
supernulový
coulový
kdoulový
soulový
rulový
pararulový
ferulový
herulový
ortorulový
titulový
vrtulový
vícevrtulový
turbovrtulový
žulový
šavlový
živlový
salicylový
acetylsalicylový
mohylový
staromohylový
methylový
alkylový
guanylový
karbonylový
pylový
akrylový
kaprylový
asylový
tylový
metylový
daktylový
rozptylový
stylový
pseudostylový
cyklostylový
polystylový
karboxylový
hydroxylový
ferroxylový
azylový
uzlový
bálový
cimbálový
pedálový
pardálový
areálový
regálový
iniciálový
potenciálový
sociálový
seriálový
materiálový
radikálový
muzikálový
lokálový
skálový
škálový
normálový
kanálový
mnohakanálový
vícekanálový
sedmikanálový
osmikanálový
dvanáctikanálový
multikanálový
šestikanálový
pětikanálový
mnohokanálový
jednokanálový
mikrokanálový
dvoukanálový
bezkanálový
čtyřkanálový
signálový
finálový
semifinálový
čtvrtfinálový
terminálový
žurnálový
voálový
rumpálový
opálový
spálový
spirálový
tříkrálový
chorálový
korálový
plurálový
sálový
recitálový
kapitálový
fraktálový
santálový
instrumentálový
portálový
duálový
manuálový
válový
oválový
močálový
brčálový
šálový
křišťálový
košťálový
cílový
dílový
oddílový
vícedílový
podílový
bezpodílový
rozdílový
jílový
mílový
tisícimílový
sedmimílový
dvanáctimílový
patnáctimílový
dvacetimílový
čtyřicetimílový
pětapadesátimílový
pětimílový
pětisetmílový
dvousetmílový
dvoumílový
aprílový
sílový
gólový
pětigólový
jednogólový
dvougólový
bezgólový
třígólový
čtyřgólový
pólový
vícepólový
dipólový
trojpólový
dvojpólový
mnohopólový
jednopólový
dvoupólový
čtyřpólový
sólový
pahýlový
kýlový
brýlový
týlový
motýlový
bělový
podbělový
úbělový
dělový
předělový
přídělový
tělový
božítělový
šlový
rašlový
mušlový
kůlový
půlový
makadamový
teamový
amalgamový
polodrahokamový
reklamový
grandslamový
dynamový
seznamový
záznamový
významový
mnohavýznamový
vícevýznamový
dvojvýznamový
mnohovýznamový
jednovýznamový
plnovýznamový
dvouvýznamový
vibramový
wolframový
gramový
diagramový
datagramový
třistagramový
telegramový
bigramový
kaligramový
miligramový
stomiligramový
pětisetmiligramový
dvěstěmiligramový
trigramový
patnáctigramový
dvacetigramový
padesátigramový
stopadesátigramový
devadesátigramový
pětigramový
půlgramový
kilogramový
několikakilogramový
třistakilogramový
čtyřistakilogramový
osmikilogramový
dvanáctikilogramový
jedenáctikilogramový
patnáctikilogramový
dvacetikilogramový
pětadvacetikilogramový
stodvacetikilogramový
třicetikilogramový
pětatřicetikilogramový
stotřicetikilogramový
čtyřicetikilogramový
desetikilogramový
padesátikilogramový
devadesátikilogramový
šedesátikilogramový
osmdesátikilogramový
devítikilogramový
pětikilogramový
půlkilogramový
jednokilogramový
stokilogramový
několikasetkilogramový
sedmisetkilogramový
pětisetkilogramový
dvousetkilogramový
třísetkilogramový
čtvrtkilogramový
dvoukilogramový
tříkilogramový
čtyřkilogramový
programový
multiprogramový
meziprogramový
jednoprogramový
mikroprogramový
bezprogramový
stogramový
osmisetgramový
dvousetgramový
čtyřsetgramový
třígramový
dvěstěgramový
laktamový
tamtamový
bantamový
glutamový
sezamový
bizamový
pyžamový
tandemový
polotandemový
modemový
faxmodemový
objemový
velkoobjemový
vjemový
lemový
šlemový
totemový
magmový
ohmový
primový
pianissimový
fortissimový
septimový
zimový
sezimový
režimový
sejmový
dojmový
pojmový
zájmový
bezzájmový
příjmový
nízkopříjmový
průjmový
palmový
napalmový
žalmový
helmový
filmový
kinofilmový
jilmový
domový
kondomový
axiomový
lomový
slalomový
přelomový
křehkolomový
velkolomový
polomový
diplomový
zlomový
čtyřlomový
průlomový
genomový
mimogenomový
bromový
jodobromový
hromový
chromový
stromový
atomový
víceatomový
protiatomový
meziatomový
jednoatomový
dvouatomový
bezatomový
tříatomový
farmový
parmový
pokrmový
výkrmový
formový
jodoformový
normový
plasmový
prismový
pásmový
vícepásmový
mezipásmový
trojpásmový
širokopásmový
úzkopásmový
jednopásmový
písmový
gumový
celogumový
průzkumový
blumový
slumový
útlumový
pumový
wampumový
rumový
datumový
monzumový
rozumový
protirozumový
mimorozumový
šumový
bezšumový
neodymový
praseodymový
parenchymový
enzymový
plazmový
katechizmový
amalgámový
chámový
jámový
salámový
slámový
rámový
chrámový
trámový
bertrámový
bezrámový
balzámový
parfémový
morfémový
emblémový
problémový
bezproblémový
betlémový
fonémový
harémový
krémový
témový
meristémový
systémový
vícesystémový
protisystémový
mnohosystémový
ekosystémový
mimosystémový
jednosystémový
dvousystémový
ekzémový
chrómový
dýmový
bezdýmový
rýmový
šprýmový
týmový
kostýmový
krčmový
sněmový
jařmový
pižmový
nový
karbanový
uhlovodanový
kardanový
manganový
kahanový
varhanový
lanthanový
xanthanový
pianový
tizianový
stojanový
jednostojanový
lanový
několikalanový
jehlanový
klanový
jednolanový
erlanový
manový
limanový
karlomanový
chromanový
durmanový
dusičnanový
propanový
beranový
hranový
šestiranový
jednoranový
stranový
uranový
transuranový
havranový
síranový
jasanový
platanový
kyanozlatanový
ratanový
octanový
cetanový
smetanový
polyuretanový
tetanový
protitetanový
molitanový
hlinitanový
dusitanový
titanový
uhličitanový
křemičitanový
metakřemičitanový
oktanový
vysokooktanový
hltanový
patrohltanový
nosohltanový
konstantanový
montanový
brotanový
tartanový
hrtanový
stanový
rattanový
butanový
propanbutanový
kaštanový
tmavokaštanový
marihuanový
vanový
trnavanový
karavanový
balvanový
kyanový
ramazanový
egypťanový
břečťanový
pražanový
bubnový
dvoububnový
dubnový
kedlubnový
jícnový
dnový
základnový
lednový
polednový
studnový
ebenový
hřebenový
cenový
mimocenový
přadenový
molybdenový
genový
aldringenový
halogenový
rentgenový
dienový
lenový
naftalenový
selenový
hlenový
klenový
linolenový
plenový
ethylenový
polyethylenový
polypropylenový
acetylenový
polyetylenový
pergamenový
kamenový
plamenový
ramenový
pramenový
řemenový
křemenový
kmenový
nadkmenový
mezikmenový
rodokmenový
písmenový
jednopísmenový
dvoupísmenový
třípísmenový
bitumenový
třmenový
pupenový
fullerenový
styrenový
polystyrenový
senový
arsenový
vřetenový
několikavřetenový
vícevřetenový
dvouvřetenový
bezvřetenový
karotenový
mikrotenový
pantotenový
distenový
prstenový
toluenový
zenový
benzenový
arzenový
křenový
kořenový
třenový
designový
ráhnový
kokainový
novokainový
betalainový
kabinový
jeřabinový
turbinový
štěrbinový
hlubinový
rybinový
ricinový
tisícinový
hladinový
nadhladinový
grenadinový
kapradinový
zadinový
pyrimidinový
sanidinový
akridinový
hodinový
mnohahodinový
půldruhahodinový
kolikahodinový
několikahodinový
vícehodinový
sedmihodinový
osmihodinový
dvanáctihodinový
jedenáctihodinový
devatenáctihodinový
třináctihodinový
sedmnáctihodinový
osmnáctihodinový
čtrnáctihodinový
patnáctihodinový
šestnáctihodinový
dvacetihodinový
čtyřiadvacetihodinový
šestadvacetihodinový
pětadvacetihodinový
třicetihodinový
sedmatřicetihodinový
osmatřicetihodinový
šestatřicetihodinový
pětatřicetihodinový
čtyřicetihodinový
dvaačtyřicetihodinový
třiačtyřicetihodinový
osmačtyřicetihodinový
desetihodinový
třičtvrtihodinový
šestihodinový
padesátihodinový
stopadesátihodinový
šedesátihodinový
dvaasedmdesátihodinový
devítihodinový
pětihodinový
trojhodinový
dvojhodinový
půlhodinový
dvaapůlhodinový
jedenapůlhodinový
dvouapůlhodinový
jednohodinový
čtyrhodinový
dvousethodinový
čtyřsethodinový
čtvrthodinový
watthodinový
dvouhodinový
tříhodinový
třičtvrtěhodinový
čtyřhodinový
plodinový
víceplodinový
kofeinový
bezkofeinový
maleinový
oleinový
proteinový
xanthoproteinový
cysteinový
finový
parafinový
olefinový
polyolefinový
morfinový
alginový
krajinový
bukskinový
kalinový
malinový
adrenalinový
kapalinový
spalinový
zvětralinový
konvalinový
bublinový
mydlinový
nikelinový
křemelinový
kyselinový
aminokyselinový
myelinový
zelinový
vazelinový
rašelinový
trhlinový
penicilinový
aminopenicilinový
anilinový
vanilinový
pilinový
puklinový
tetracyklinový
kaolinový
acetylcholinový
molinový
lanolinový
chinolinový
matolinový
šotolinový
imunoglobulinový
tuberkulinový
insulinový
botulinový
inzulinový
zmrzlinový
uzlinový
průlinový
minový
aminový
vitaminový
multivitaminový
polyvitaminový
histaminový
karboxyaminový
thiminový
dominový
osminový
tkaninový
slaninový
guaninový
prázdninový
předprázdninový
poprázdninový
ceninový
adeninový
zeleninový
popáleninový
kameninový
taveninový
narozeninový
zavařeninový
kořeninový
ligninový
chininový
vlákninový
saponinový
serotoninový
horninový
luštěninový
heroinový
skořepinový
střepinový
spinový
skupinový
meziskupinový
šupinový
stearinový
alizarinový
glycerinový
nitroglycerinový
izovalerinový
merinový
cyklosporinový
neutrinový
purinový
sinový
kosinový
inosinový
cytosinový
želatinový
platinový
slatinový
patinový
keratinový
šestnáctinový
teletinový
setinový
končetinový
třetinový
dvoutřetinový
chitinový
litinový
ocelolitinový
slitinový
pektinový
hypoxantinový
serpentinový
pyrhotinový
nikotinový
drtinový
travertinový
čtvrtinový
tříčtvrtinový
šestinový
dutinový
kutinový
tekutinový
krytinový
pětinový
třípětinový
štětinový
květinový
třtinový
kleštinový
voštinový
lavinový
potravinový
potavinový
ledvinový
nadledvinový
živinový
hrachovinový
lihovinový
rohovinový
rakovinový
novinový
slonovinový
rovinový
surovinový
pórovinový
těstovinový
želvovinový
kávovinový
závinový
dioxinový
endotoxinový
hydrazinový
benzinový
lihobenzinový
svačinový
občinový
buničinový
smrčinový
součinový
pavučinový
žebřinový
peřinový
vteřinový
několikavteřinový
osmivteřinový
jedenáctivteřinový
devatenáctivteřinový
třináctivteřinový
patnáctivteřinový
dvacetivteřinový
pětadvacetivteřinový
třicetivteřinový
čtyřicetivteřinový
pětačtyřicetivteřinový
desetivteřinový
šestivteřinový
padesátivteřinový
šedesátivteřinový
pětivteřinový
dvouvteřinový
třívteřinový
jiřinový
bystřinový
zvěřinový
kožešinový
menšinový
plošinový
nízkoplošinový
většinový
hlušinový
krušinový
džinový
množinový
družinový
pružinový
ostružinový
úžinový
kombajnový
fajnový
dietrichštejnový
lichtenštejnový
vojnový
říjnový
poříjnový
oknový
vláknový
vícevláknový
lnový
koupelnový
kazatelnový
vlnový
bavlnový
kamnový
karbonový
fenolkarbonový
radiokarbonový
radonový
protiradonový
metadonový
chalcedonový
nukleonový
neonový
freonový
megafonový
sifonový
sulfonový
xylofonový
gramofonový
mikrofonový
magnetofonový
saxofonový
tenorsaxofonový
altsaxofonový
mahagonový
vagonový
argonový
žargonový
polygonový
honový
ohonový
shonový
náhonový
záhonový
výhonový
fabionový
audionový
milionový
mnohamilionový
několikamilionový
stamilionový
třistamilionový
čtyřistamilionový
sedmimilionový
osmimilionový
dvanáctimilionový
jedenáctimilionový
devatenáctimilionový
třináctimilionový
sedmnáctimilionový
osmnáctimilionový
čtrnáctimilionový
patnáctimilionový
šestnáctimilionový
dvacetimilionový
dvaadvacetimilionový
osmadvacetimilionový
stodvacetimilionový
třicetimilionový
dvaatřicetimilionový
čtyřiatřicetimilionový
osmatřicetimilionový
pětatřicetimilionový
čtyřicetimilionový
pětačtyřicetimilionový
stočtyřicetimilionový
desetimilionový
šestimilionový
padesátimilionový
dvaapadesátimilionový
stopadesátimilionový
devadesátimilionový
šedesátimilionový
šestašedesátimilionový
sedmdesátimilionový
osmdesátimilionový
čtyřiaosmdesátimilionový
pětaosmdesátimilionový
devětaosmdesátimilionový
stoosmdesátimilionový
devítimilionový
pětimilionový
půlmilionový
mnohomilionový
jednomilionový
stomilionový
mnohasetmilionový
několikasetmilionový
sedmisetmilionový
osmisetmilionový
šestisetmilionový
devítisetmilionový
pětisetmilionový
dvousetmilionový
třísetmilionový
čtyřsetmilionový
čtvrtmilionový
dvoumilionový
třímilionový
dvěstěmilionový
čtyřmilionový
mionový
kamionový
lampionový
žampionový
propionový
thiopropionový
orchestrionový
bastionový
rajonový
bujonový
ikonový
silikonový
balkonový
glukonový
výkonový
balonový
galonový
šablonový
clonový
záclonový
teflonový
silonový
krepsilonový
ypsilonový
klonový
odklonový
sklonový
chemlonový
kolonový
slonový
biatlonový
triatlonový
nylonový
kimonový
limonový
antimonový
feromonový
hormonový
xenonový
předponový
šamponový
sponový
kuponový
příponový
úponový
makaronový
staronový
hadronový
rododendronový
dederonový
mikronový
submikronový
kapronový
citronový
pozitronový
elektronový
fotoelektronový
neutronový
neuronový
výronový
kesonový
unisonový
šansonový
bosonový
betonový
sklobetonový
škvárobetonový
žárobetonový
pórobetonový
asfaltobetonový
dřevobetonový
železobetonový
acetonový
fejetonový
ketonový
bretonový
kretonový
laktonový
badmintonový
pontonový
fotonový
kotonový
protonový
leptonový
kryptonový
kartonový
sádrokartonový
barytonový
gluonový
zvonový
tachyonový
baryonový
ozonový
tepnový
srpnový
posrpnový
skarnový
drnový
koncernový
supernový
westernový
cisternový
kavernový
kornový
trnový
urnový
zrnový
snový
česnový
sosnový
šatnový
loutnový
putnový
víceputnový
nízkoputnový
různěputnový
plátnový
flétnový
květnový
pokvětnový
kaštnový
dunový
kalafunový
lagunový
hunový
kunový
člunový
běhounový
valounový
čalounový
melounový
rounový
kartounový
harpunový
homespunový
runový
korunový
několikakorunový
třistakorunový
tisícikorunový
sedmikorunový
dvanáctikorunový
sedmnáctikorunový
patnáctikorunový
šestnáctikorunový
dvacetikorunový
pětadvacetikorunový
stodvacetikorunový
třicetikorunový
čtyřicetikorunový
stočtyřicetikorunový
desetikorunový
šestikorunový
padesátikorunový
pětapadesátikorunový
devětapadesátikorunový
stopadesátikorunový
šedesátikorunový
stosedmdesátikorunový
osmdesátikorunový
devítikorunový
pětikorunový
trojkorunový
jednokorunový
stokorunový
mnohasetkorunový
několikasetkorunový
sedmisetkorunový
osmisetkorunový
šestisetkorunový
devítisetkorunový
pětisetkorunový
dvousetkorunový
třísetkorunový
čtyřsetkorunový
dvoukorunový
tříkorunový
dvěstěkorunový
čtyřkorunový
strunový
odsunový
přesunový
bezposunový
přísunový
tunový
megatunový
mnohatunový
několikatunový
třistatunový
čtyřistatunový
tisícitunový
sedmitunový
osmitunový
jedenáctitunový
třináctitunový
osmnáctitunový
patnáctitunový
šestnáctitunový
dvacetitunový
jednadvacetitunový
šestadvacetitunový
pětadvacetitunový
stodvacetitunový
třicetitunový
stotřicetitunový
čtyřicetitunový
desetitunový
šestitunový
padesátitunový
devadesátitunový
sedmdesátitunový
pětasedmdesátitunový
devítitunový
pětitunový
půltunový
jednotunový
stotunový
mnohasettunový
dvousettunový
dvoutunový
třítunový
čtyřtunový
monzunový
břevnový
červnový
plynový
protiplynový
bioplynový
paroplynový
dřevoplynový
hleznový
březnový
předbřeznový
pobřeznový
hroznový
pyrohroznový
ramadánový
pandánový
fondánový
celofánový
galgánový
orgánový
genciánový
mediánový
obsidiánový
safiánový
liánový
tymiánový
valeriánový
persiánový
perziánový
kankánový
parkánový
lánový
blánový
porcelánový
raglánový
klánový
pucolánový
volánový
plánový
víceplánový
prvoplánový
porculánový
románový
banánový
marcipánový
tulipánový
tympánový
membránový
čtyřbránový
šafránový
filigránový
koránový
sopránový
mezzosopránový
altánový
šantánový
guánový
badyánový
šanžánový
scénový
gabardénový
fénový
marokénový
selénový
kantilénový
polypropylénový
etylénový
acetylénový
kyslíkoacetylénový
metylénový
polyetylénový
doménový
arénový
terénový
refrénový
morénový
neoprénový
lukoprénový
polystyrénový
saténový
anténový
mikroténový
bazénový
arzénový
turbínový
rubínový
cínový
ricínový
parafínový
angínový
turmalínový
adrenalínový
naftalínový
gobelínový
hermelínový
popelínový
vatelínový
plastelínový
mušelínový
hlínový
penicilínový
anilínový
klínový
kaolínový
krinolínový
slínový
tuberkulínový
inzulínový
etamínový
vitamínový
kmínový
komínový
karmínový
termínový
předtermínový
jasmínový
leknínový
margarínový
sacharínový
ultramarínový
akvamarínový
glycerínový
cukerínový
vitrínový
mokasínový
stínový
odstínový
vínový
vltavínový
olivínový
magazínový
andezínový
benzínový
lihobenzínový
modřínový
tuřínový
vavřínový
krepdešínový
džínový
bonbónový
neónový
sifónový
vagónový
stadiónový
miliónový
mnohamiliónový
několikamiliónový
stamiliónový
třistamiliónový
sedmimiliónový
osmimiliónový
dvanáctimiliónový
jedenáctimiliónový
devatenáctimiliónový
třináctimiliónový
sedmnáctimiliónový
osmnáctimiliónový
čtrnáctimiliónový
patnáctimiliónový
šestnáctimiliónový
dvacetimiliónový
stodvacetimiliónový
třicetimiliónový
osmatřicetimiliónový
pětatřicetimiliónový
čtyřicetimiliónový
šestačtyřicetimiliónový
desetimiliónový
šestimiliónový
padesátimiliónový
dvaapadesátimiliónový
jednapadesátimiliónový
stopadesátimiliónový
devadesátimiliónový
šedesátimiliónový
sedmdesátimiliónový
stosedmdesátimiliónový
osmdesátimiliónový
devítimiliónový
pětimiliónový
půlmiliónový
stomiliónový
mnohasetmiliónový
několikasetmiliónový
sedmisetmiliónový
osmisetmiliónový
šestisetmiliónový
devítisetmiliónový
pětisetmiliónový
dvousetmiliónový
čtvrtmiliónový
dvoumiliónový
třímiliónový
dvěstěmiliónový
čtyřmiliónový
kamiónový
lampiónový
žampiónový
bujónový
balkónový
balónový
bezbalónový
salónový
medailónový
pavilónový
cyklónový
kanónový
tampónový
kupónový
makarónový
perónový
korónový
citrónový
tónový
platónový
betónový
dvanáctitónový
dvojtónový
půltónový
celotónový
polotónový
kartónový
čtvrttónový
zónový
fazónový
ozónový
baldachýnový
mlýnový
rozmarýnový
dyftýnový
organtýnový
terpentýnový
trikotýnový
mračnový
tečnový
obtočnový
měnový
směnový
dvouměnový
změnový
pěnový
stěnový
ozvěnový
fošnový
aloový
benzoový
aminobenzoový
handicapový
okapový
slapový
mapový
bitmapový
rapový
mrakodrapový
škrapový
etapový
pětietapový
dvouetapový
hendikepový
lepový
překlepový
poklepový
sklepový
příklepový
průklepový
krepový
tepový
čepový
bezčepový
řepový
adipový
skipový
lipový
klipový
čipový
jednočipový
lampový
jednolampový
třílampový
rampový
trampový
kempový
tempový
kopový
podkopový
synkopový
skopový
mikroskopový
zákopový
příkopový
výkopový
poklopový
záklopový
příklopový
nopový
popový
ropový
stropový
pyropový
otopový
biotopový
potopový
isotopový
izotopový
radioizotopový
stopový
zátopový
výtopový
yzopový
chrpový
srpový
daviscupový
lupový
chalupový
chlupový
sloupový
kroupový
stoupový
sirupový
trupový
sestupový
přestupový
postupový
nástupový
zástupový
přístupový
ústupový
výstupový
posypový
násypový
zásypový
typový
vícetypový
fenotypový
genotypový
linotypový
monotypový
prototypový
beztypový
lípový
řípový
šípový
štěpový
arový
několikaarový
barový
krejcarový
tříkrejcarový
darový
radarový
antiradarový
protiradarový
stearový
agarový
špejcharový
dvacetiarový
desetiarový
karový
autokarový
dolarový
několikadolarový
tisícidolarový
patnáctidolarový
dvacetidolarový
třicetidolarový
desetidolarový
padesátidolarový
devadesátidolarový
pětidolarový
jednodolarový
eurodolarový
stodolarový
sedmisetdolarový
pětisetdolarový
čtyřsetdolarový
dvoudolarový
tolarový
fumarový
kumarový
hektarový
mnohahektarový
několikahektarový
třistahektarový
tisícihektarový
sedmihektarový
osmihektarový
dvanáctihektarový
třináctihektarový
sedmnáctihektarový
čtrnáctihektarový
patnáctihektarový
šestnáctihektarový
dvacetihektarový
čtyřiadvacetihektarový
sedmadvacetihektarový
šestadvacetihektarový
stodvacetihektarový
šestatřicetihektarový
čtyřicetihektarový
desetihektarový
šestihektarový
padesátihektarový
šestapadesátihektarový
stopadesátihektarový
devadesátihektarový
šedesátihektarový
dvaašedesátihektarový
pětašedesátihektarový
osmdesátihektarový
devítihektarový
pětihektarový
půlhektarový
mnohohektarový
stohektarový
sedmisethektarový
šestisethektarový
pětisethektarový
třísethektarový
čtyřsethektarový
dvouhektarový
tříhektarový
dvěstěhektarový
čtyřhektarový
nektarový
jantarový
ketolaglutarový
kytarový
baskytarový
invarový
ovarový
svarový
tvarový
útvarový
návarový
hardwarový
freewarový
middlewarový
sharewarový
firmwarový
groupwarový
softwarový
bazarový
tříarový
siločarový
stožarový
gabrový
habrový
žebrový
jemnožebrový
librový
čtrnáctilibrový
padesátilibrový
pětilibrový
dvousetlibrový
dvoulibrový
ambrový
témbrový
bobrový
hobrový
žábrový
hadrový
cedrový
katedrový
oleandrový
kalandrový
palisandrový
tendrový
tundrový
pudrový
vydrový
pouzdrový
jádrový
palmojádrový
kádrový
sádrový
kvádrový
koerberový
cerový
ortocerový
úderový
bufferový
koniferový
transferový
pennigerový
hamburgerový
etherový
barierový
bezbarierový
interierový
jerový
sekerový
pokerový
valerový
celerový
brojlerový
cholerový
hitlerový
kamerový
excimerový
polymerový
kontejnerový
tunerový
perový
temperový
laserový
maserový
klauserový
charakterový
velterový
welterový
barterový
charterový
parterový
esterový
vinylesterový
polyesterový
kopolyesterový
kráterový
éterový
revolverový
serverový
zerový
mezerový
buldozerový
kafrový
cifrový
šifrový
kufrový
bagrový
pišingrový
lágrový
šlágrový
ouhrový
madeirový
menhirový
empirový
virový
antivirový
protivirový
bezvirový
žirový
sporožirový
akrový
čakrový
pikrový
bunkrový
okrový
jiskrový
elektrojiskrový
cukrový
humrový
žánrový
mimožánrový
polyžánrový
borový
odborový
všeodborový
protiodborový
meziodborový
vnitroodborový
bramborový
oborový
mnohaoborový
víceoborový
všeoborový
mezioborový
jednooborový
dvouoborový
rebarborový
sborový
souborový
vícesouborový
rozborový
náborový
táborový
záborový
příborový
výborový
koridorový
nádorový
semaforový
fosforový
bachorový
sochorový
úhorový
korový
podkorový
jekorový
bačkorový
chlorový
morový
mramorový
komorový
vícekomorový
dvojkomorový
jednokomorový
dvoukomorový
tříkomorový
čtyřkomorový
antitumorový
úmorový
tenorový
ponorový
únorový
předúnorový
poúnorový
praporový
odporový
podporový
oporový
bezoporový
náporový
záporový
hororový
procesorový
mnohaprocesorový
víceprocesorový
preprocesorový
multiprocesorový
meziprocesorový
koprocesorový
jednoprocesorový
makroprocesorový
mikroprocesorový
postprocesorový
dvouprocesorový
kompresorový
tensorový
kursorový
statorový
monitorový
reaktorový
faktorový
traktorový
ejektorový
injektorový
selektorový
reflektorový
kolektorový
konektorový
sektorový
vícesektorový
mezisektorový
mnohosektorový
jednosektorový
detektorový
vektorový
konvektorový
induktorový
reproduktorový
motorový
vícemotorový
dvojmotorový
jednomotorový
elektromotorový
dvoumotorový
bezmotorový
třímotorový
čtyřmotorový
rotorový
receptorový
invertorový
konvertorový
termistorový
tyristorový
transistorový
tranzistorový
prostorový
velkoprostorový
jednoprostorový
časoprostorový
hyperprostorový
dvouprostorový
radiátorový
mediátorový
variátorový
indikátorový
tabelátorový
ventilátorový
izolátorový
tabulátorový
akumulátorový
transformátorový
alternátorový
generátorový
operátorový
karburátorový
jednokarburátorový
komutátorový
dvoukomutátorový
bezkomutátorový
atenuátorový
elevátorový
syntezátorový
totalizátorový
kondenzátorový
katalyzátorový
útorový
fluorový
javorový
hovorový
rozhovorový
svorový
otvorový
víceotvorový
jednootvorový
rozvorový
zázvorový
závorový
obzorový
trezorový
senzorový
tenzorový
dozorový
kurzorový
prekurzorový
vzorový
názorový
vícenázorový
světonázorový
průzorový
kaprový
keprový
koprový
patrový
mnohapatrový
kolikapatrový
několikapatrový
vícepatrový
sedmipatrový
osmipatrový
dvanáctipatrový
jedenáctipatrový
devatenáctipatrový
třináctipatrový
sedmnáctipatrový
osmnáctipatrový
čtrnáctipatrový
patnáctipatrový
šestnáctipatrový
dvacetipatrový
čtyřiadvacetipatrový
sedmadvacetipatrový
pětatřicetipatrový
desetipatrový
šestipatrový
šedesátipatrový
devítipatrový
pětipatrový
trojpatrový
tvrdopatrový
mnohopatrový
měkkopatrový
jednopatrový
dvoupatrový
třípatrový
dvěstěpatrový
čtyřpatrový
metrový
mnohametrový
půldruhametrový
dekametrový
několikametrový
parametrový
víceparametrový
dvouparametrový
bezparametrový
stametrový
třistametrový
čtyřistametrový
decimetrový
tisícimetrový
milimetrový
několikamilimetrový
sedmimilimetrový
osmimilimetrový
dvanáctimilimetrový
jedenáctimilimetrový
šestnáctimilimetrový
dvacetimilimetrový
stodvacetimilimetrový
pětatřicetimilimetrový
šestimilimetrový
padesátimilimetrový
sedmdesátimilimetrový
devítimilimetrový
pětimilimetrový
půlmilimetrový
jednomilimetrový
dvousetmilimetrový
dvoumilimetrový
třímilimetrový
čtyřmilimetrový
sedmimetrový
osmimetrový
dvanáctimetrový
jedenáctimetrový
třináctimetrový
sedmnáctimetrový
osmnáctimetrový
čtrnáctimetrový
patnáctimetrový
šestnáctimetrový
dvacetimetrový
dvaadvacetimetrový
třiadvacetimetrový
pětadvacetimetrový
stodvacetimetrový
třicetimetrový
pětatřicetimetrový
stotřicetimetrový
čtyřicetimetrový
pětačtyřicetimetrový
desetimetrový
centimetrový
několikacentimetrový
sedmicentimetrový
osmicentimetrový
dvanácticentimetrový
čtrnácticentimetrový
patnácticentimetrový
šestnácticentimetrový
dvaceticentimetrový
dvaadvaceticentimetrový
pětadvaceticentimetrový
třiceticentimetrový
pětatřiceticentimetrový
čtyřiceticentimetrový
deseticentimetrový
šesticentimetrový
padesáticentimetrový
stodevadesáticentimetrový
šedesáticentimetrový
pětašedesáticentimetrový
sedmdesáticentimetrový
osmdesáticentimetrový
devíticentimetrový
pěticentimetrový
půlcentimetrový
dvoucentimetrový
třícentimetrový
čtyřcentimetrový
šestimetrový
padesátimetrový
stopadesátimetrový
devadesátimetrový
čtyřiadevadesátimetrový
šedesátimetrový
pětašedesátimetrový
sedmdesátimetrový
osmasedmdesátimetrový
pětasedmdesátimetrový
osmdesátimetrový
stoosmdesátimetrový
devítimetrový
pětimetrový
trojmetrový
dvojmetrový
půlmetrový
dvaapůlmetrový
jedenapůlmetrový
dvouapůlmetrový
kilometrový
mnohakilometrový
půldruhakilometrový
několikakilometrový
stakilometrový
třistakilometrový
čtyřistakilometrový
tisícikilometrový
sedmikilometrový
osmikilometrový
dvanáctikilometrový
jedenáctikilometrový
třináctikilometrový
sedmnáctikilometrový
osmnáctikilometrový
čtrnáctikilometrový
patnáctikilometrový
šestnáctikilometrový
dvacetikilometrový
dvaadvacetikilometrový
osmadvacetikilometrový
jednadvacetikilometrový
pětadvacetikilometrový
devětadvacetikilometrový
stodvacetikilometrový
třicetikilometrový
pětatřicetikilometrový
stotřicetikilometrový
čtyřicetikilometrový
dvaačtyřicetikilometrový
sedmačtyřicetikilometrový
pětačtyřicetikilometrový
stočtyřicetikilometrový
desetikilometrový
šestikilometrový
padesátikilometrový
stopadesátikilometrový
devadesátikilometrový
šedesátikilometrový
stošedesátikilometrový
sedmdesátikilometrový
dvaasedmdesátikilometrový
pětasedmdesátikilometrový
osmdesátikilometrový
stoosmdesátikilometrový
devítikilometrový
pětikilometrový
trojkilometrový
dvojkilometrový
půlkilometrový
dvaapůlkilometrový
jedenapůlkilometrový
dvouapůlkilometrový
jednokilometrový
stokilometrový
čtyrkilometrový
několikasetkilometrový
osmisetkilometrový
pětisetkilometrový
dvousetkilometrový
třísetkilometrový
čtyřsetkilometrový
čtvrtkilometrový
dvoukilometrový
tříkilometrový
dvěstěkilometrový
čtyřkilometrový
jednometrový
mikrometrový
padesátimikrometrový
stometrový
čtyrmetrový
mnohasetmetrový
několikasetmetrový
osmisetmetrový
šestisetmetrový
pětisetmetrový
dvousetmetrový
třísetmetrový
čtyřsetmetrový
čtvrtmetrový
dvoumetrový
třímetrový
dvěstěmetrový
čtyřmetrový
litrový
mnohalitrový
půldruhalitrový
několikalitrový
tisícilitrový
sedmilitrový
osmilitrový
dvanáctilitrový
jedenáctilitrový
čtrnáctilitrový
patnáctilitrový
dvacetilitrový
pětadvacetilitrový
třicetilitrový
stotřicetilitrový
pětačtyřicetilitrový
desetilitrový
šestilitrový
padesátilitrový
pětapadesátilitrový
devadesátilitrový
šedesátilitrový
sedmdesátilitrový
šestasedmdesátilitrový
osmdesátilitrový
devítilitrový
pětilitrový
trojlitrový
dvojlitrový
půllitrový
dvaapůllitrový
jedenapůllitrový
dvouapůllitrový
čtyřapůllitrový
jednolitrový
hektolitrový
stolitrový
čtyrlitrový
pětisetlitrový
dvousetlitrový
čtvrtlitrový
dvoulitrový
třílitrový
čtyřlitrový
filtrový
alabastrový
rastrový
worcestrový
semestrový
sedmisemestrový
osmisemestrový
dvanáctisemestrový
jedenáctisemestrový
desetisemestrový
šestisemestrový
devítisemestrový
pětisemestrový
trojsemestrový
dvojsemestrový
jednosemestrový
čtyrsemestrový
dvousemestrový
třísemestrový
čtyřsemestrový
manšestrový
registrový
kostrový
bezkostrový
lustrový
játrový
větrový
laurový
durový
novodurový
figurový
kurový
parkurový
telurový
velurový
kocourový
rourový
purpurový
surový
armaturový
konturový
lasturový
azurový
mazurový
brožurový
manévrový
melafyrový
lamprofyrový
sekyrový
papyrový
syrový
polosyrový
fanfárový
pohárový
biliárový
kaviárový
kárový
žakárový
singulárový
okulárový
denárový
budoárový
kuloárový
memoárový
pisoárový
repertoárový
bezoárový
párový
škvárový
čárový
kočárový
žďárový
žárový
požárový
stožárový
férový
aférový
mohérový
ateliérový
voliérový
premiérový
předpremiérový
bariérový
bezbariérový
kariérový
interiérový
exteriérový
likérový
galérový
kulérový
plenérový
pérový
ampérový
voltampérový
sérový
térový
adaptérový
helikoptérový
transportérový
safírový
kefírový
mírový
protimírový
kašmírový
papírový
empírový
sírový
disírový
vírový
klavírový
gejzírový
bórový
fórový
chórový
chlórový
trikolórový
pórový
sýrový
odběrový
bezodběrový
sběrový
samosběrový
vyběrový
záběrový
výběrový
předvýběrový
děrový
oděrový
bezděrový
měrový
poloměrový
teploměrový
poměrový
elektroměrový
směrový
vícesměrový
všesměrový
jednosměrový
rozměrový
velkorozměrový
náměrový
záměrový
příměrový
průměrový
maloprůměrový
otěrový
zástěrový
nátěrový
výtěrový
předvýtěrový
závěrový
polozávěrový
uzávěrový
úvěrový
kůrový
šňůrový
bezšňůrový
plunžrový
basový
diabasový
kontrabasový
ocasový
kanafasový
jasový
kasový
cykasový
melasový
hlasový
ohlasový
rozhlasový
klasový
oligoklasový
plagioklasový
ortoklasový
plagioplasový
atlasový
vlasový
masový
ananasový
dinasový
pasový
kompasový
zápasový
třízápasový
rasový
terasový
mezirasový
krasový
nekrasový
pseudokrasový
mnohorasový
trasový
štrasový
sasový
časový
nadčasový
podčasový
mimočasový
prostoročasový
přesčasový
bezčasový
řasový
esový
šábesový
procesový
poklesový
kolesový
plesový
tělesový
přednesový
adresový
víceadresový
kongresový
výkresový
stresový
antistresový
protistresový
útesový
bluesový
folkbluesový
klávesový
plnoklávesový
česový
protičesový
účesový
třesový
otřesový
vřesový
narcisový
lisový
kulisový
remisový
tenisový
tabletenisový
tennisový
nadpisový
předpisový
odpisový
podpisový
přepisový
opisový
dopisový
dluhopisový
popisový
časopisový
spisový
jaspisový
soupisový
nápisový
zápisový
úpisový
výpisový
irisový
tisový
visový
servisový
komiksový
koksový
balsový
walsový
pulsový
impulsový
fajánsový
osový
kokosový
rákosový
úkosový
losový
celulosový
nosový
přenosový
protipřenosový
výnosový
rosový
krosový
cyklokrosový
motokrosový
autokrosový
lososový
pentosový
lotosový
kapsový
kolapsový
elipsový
gypsový
rypsový
komparsový
trsový
kursový
bassový
bluegrassový
stressový
barbarossový
barentsový
omnibusový
trolejbusový
bambusový
trambusový
autobusový
tubusový
rébusový
rádiusový
noniusový
kusový
abakusový
mnohakusový
vícekusový
tisícikusový
čtrnáctikusový
dvacetikusový
stodvacetikusový
třicetikusový
desetikusový
padesátikusový
šedesátikusový
pětikusový
jednokusový
stokusový
cirkusový
pětisetkusový
vkusový
fíkusový
kalusový
plusový
anšlusový
lakmusový
humusový
janusový
minusový
sinusový
kosinusový
hypersinusový
bonusový
turnusový
kampusový
opusový
rusový
chabrusový
zábrusový
výbrusový
bělorusový
prusový
citrusový
výtrusový
papyrusový
kaktusový
sanktusový
mošusový
aušusový
ovsový
kandysový
tyrkysový
rysový
obrysový
klobásový
pásový
širokopásový
jednopásový
nadčsový
směsový
záměsový
příměsový
závěsový
rabatový
staccatový
datový
samizdatový
beatový
bigbeatový
legatový
chatový
platový
jednoplatový
šarlatový
zlatový
matový
hmatový
pohmatový
bankomatový
tomatový
automatový
patový
lopatový
obratový
zkratový
potratový
protipotratový
vratový
převratový
předpřevratový
popřevratový
slunovratový
zvratový
návratový
astatový
vatový
kravatový
obchvatový
rajčatový
šatový
drobtový
octový
ethylendiamintetraoctový
peroctový
trichloroctový
tuctový
bidetový
štafetový
bufetový
špagetový
budgetový
protokachetový
barchetový
paketový
raketový
protiraketový
turniketový
kriketový
tiketový
anketový
banketový
blanketový
kroketový
soketový
parketový
disketový
vícedisketový
jednodisketový
dvoudisketový
cuketový
mušketový
letový
paletový
nízkopaletový
špaletový
tabletový
předletový
odletový
skeletový
omeletový
přeletový
poletový
roletový
úpletový
výpletový
sletový
ruletový
bezletový
vzletový
náletový
příletový
výletový
sametový
planetový
intranetový
magnetový
minetový
klarinetový
basklarinetový
petinetový
flašinetový
marionetový
bajonetový
mezonetový
ethernetový
internetový
tapetový
trumpetový
baretový
cigaretový
dekretový
buretový
fasetový
pesetový
ofsetový
pětisetový
falsetový
greensetový
termosetový
třísetový
duetový
siluetový
krevetový
kazetový
falzetový
klozetový
rozetový
žerzetový
korzetový
střetový
planžetový
bezplanžetový
manžetový
žoržetový
syžetový
naftový
raftový
taftový
riftový
plachtový
šachtový
buchtový
juchtový
kychtový
dehtový
nehtový
bitový
megabitový
gigabitový
mnohabitový
terabitový
vícebitový
sedmibitový
osmibitový
dvanáctibitový
šestnáctibitový
dvacetibitový
čtyřiadvacetibitový
třicetibitový
dvaatřicetibitový
desetibitový
šestibitový
čtyřiašedesátibitový
devítibitový
pětibitový
albitový
ambitový
kilobitový
jednobitový
stobitový
dvoubitový
tříbitový
čtyřbitový
citový
omfacitový
antracitový
sericitový
kalcitový
pocitový
kvarcitový
metakvarcitový
ortokvarcitový
leucitový
andraditový
jadeitový
grafitový
sgrafitový
sulfitový
sufitový
eklogitový
hedenbergitový
hitový
malachitový
sodalitový
igelitový
jelitový
bakelitový
satelitový
ilitový
menilitový
heraklitový
stellitový
amfibolitový
paraamfibolitový
ortoamfibolitový
zeolitový
sololitový
xylolitový
fonolitový
monolitový
staurolitový
chrysolitový
chiastolitový
ryolitový
paleoryolitový
břízolitový
aplitový
numulitový
granulitový
fylitový
xylitový
dynamitový
aksamitový
semitový
palmitový
dolomitový
porcelanitový
manitový
silimanitový
granitový
titanitový
argenitový
syenitový
zenitový
lignitový
kaolinitový
serpentinitový
ebonitový
aragonitový
glaukonitový
limonitový
bentonitový
wollastonitový
eternitový
chondritový
achondritový
anhydritový
sideritový
feritový
cordieritový
ozokeritový
doleritový
yperitový
kasiteritový
nefritový
tefritový
pomfritový
labradoritový
antigoritový
dioritový
granodioritový
chloritový
anoritový
ferritový
vitritový
duritový
pyritový
fusitový
andalusitový
steatitový
hematitový
agmatitový
pegmatitový
migmatitový
ptygmatitový
stromatitový
magnetitový
petitový
kersantitový
peridotitový
biotitový
spesartitový
anortitový
grapefruitový
suitový
moldavitový
muskovitový
osvitový
šerosvitový
závitový
bauxitový
parazitový
andezitový
magnezitový
bronzitový
kompozitový
celokompozitový
halloyzitový
břitový
sešitový
bajtový
magabajtový
megabajtový
desetimegabajtový
jednomegabajtový
stomegabajtový
dvoumegabajtový
čtyřmegabajtový
gigabajtový
několikabajtový
sedmibajtový
osmibajtový
šestnáctibajtový
čtyřiadvacetibajtový
šestibajtový
pětibajtový
dvojbajtový
kilobajtový
jednobajtový
dvoubajtový
tříbajtový
čtyřbajtový
aktový
jednoaktový
jednotraktový
abstraktový
dvoutraktový
třítraktový
taktový
kontaktový
dvouaktový
tříaktový
čtyřaktový
afektový
efektový
trajektový
objektový
subjektový
projektový
předprojektový
intelektový
mimointelektový
prospektový
sektový
konfliktový
infarktový
produktový
altový
kobaltový
asfaltový
maltový
smaltový
penaltový
bazaltový
paleobazaltový
celtový
deltový
siltový
voltový
kultový
pultový
podpultový
briliantový
variantový
furiantový
diskantový
diamantový
démantový
lampantový
kvadrantový
grantový
konstantový
vikslajvantový
kvantový
centový
deseticentový
šedesáticentový
pěticentový
akcentový
procentový
multiagentový
lentový
talentový
cementový
osinkocementový
azbestocementový
dřevocementový
segmentový
multisegmentový
pigmentový
kmentový
momentový
dvouargumentový
dokumentový
komponentový
patentový
hyacintový
flintový
peprmintový
kolokointový
pintový
rotaprintový
labyrintový
absintový
kvintový
iontový
kontový
frontový
robotový
fagotový
argotový
hotový
kalhotový
pohotový
terakotový
trikotový
koverkotový
skotový
piškotový
lotový
ocelotový
pilotový
klotový
plotový
teplotový
bergamotový
šamotový
hmotový
antihmotový
notový
hodnotový
vícehodnotový
dvouhodnotový
tříhodnotový
čtyřhodnotový
knotový
potový
kompotový
spotový
hrotový
bezhrotový
bankrotový
foxtrotový
šrotový
kreozotový
leptový
postscriptový
postskriptový
koptový
eukalyptový
kartový
umakartový
kvartový
efmertový
čertový
čakrtový
záškrtový
dortový
multiportový
suportový
jogurtový
myrtový
náčrtový
balastový
plastový
toastový
azbestový
cestový
testový
chřestový
whistový
listový
pětilistový
trojlistový
dvojlistový
dvoulistový
čtyřlistový
kristový
batistový
mostový
kompostový
dorostový
prstový
bezprstový
holocaustový
holokaustový
inkoustový
toustový
kapustový
trustový
antitrustový
protitrustový
ametystový
plástový
přástový
protihlístový
pístový
šnekopístový
těstový
věstový
růstový
antirůstový
protirůstový
prorůstový
wattový
tisícimegawattový
pětimegawattový
stomegawattový
několikasetmegawattový
pětisetmegawattový
čtyřsetmegawattový
třímegawattový
tisíciwattový
osmiwattový
dvacetiwattový
pětadvacetiwattový
čtyřicetiwattový
kilowattový
stowattový
dvouwattový
autový
debutový
atributový
víceatributový
jednoatributový
jutový
kajutový
pokutový
valutový
volutový
azimutový
vermutový
minutový
mnohaminutový
půldruhaminutový
několikaminutový
třistaminutový
sedmiminutový
osmiminutový
dvanáctiminutový
jedenáctiminutový
třináctiminutový
sedmnáctiminutový
osmnáctiminutový
čtrnáctiminutový
patnáctiminutový
šestnáctiminutový
dvacetiminutový
dvaadvacetiminutový
sedmadvacetiminutový
osmadvacetiminutový
pětadvacetiminutový
stodvacetiminutový
třicetiminutový
dvaatřicetiminutový
třiatřicetiminutový
osmatřicetiminutový
šestatřicetiminutový
pětatřicetiminutový
čtyřicetiminutový
dvaačtyřicetiminutový
sedmačtyřicetiminutový
pětačtyřicetiminutový
dvcetiminutový
desetiminutový
šestiminutový
padesátiminutový
třiapadesátiminutový
sedmapadesátiminutový
osmapadesátiminutový
pětapadesátiminutový
stopadesátiminutový
devadesátiminutový
dvaadevadesátiminutový
šedesátiminutový
dvaašedesátiminutový
sedmdesátiminutový
dvaasedmdesátiminutový
sedmasedmdesátiminutový
pětasedmdesátiminutový
osmdesátiminutový
pětaosmdesátiminutový
devítiminutový
pětiminutový
trojminutový
dvojminutový
půlminutový
dvaapůlminutový
jedenapůlminutový
dvouapůlminutový
tříapůlminutový
jednominutový
stominutový
čtyrminutový
čtvrtminutový
dvouminutový
tříminutový
čtyřminutový
kohoutový
koutový
chomoutový
dvouzákrutový
prutový
tutový
mazutový
sextový
textový
podtextový
teletextový
fulltextový
kontextový
bezkontextový
audiotextový
mimotextový
plnotextový
mikrotextový
hypertextový
bytový
megabytový
desetimegabytový
dvoumegabytový
čtyřmegabytový
gigabytový
mnohabytový
terabytový
odbytový
sedmidesetibytový
osmidesetibytový
desetidesetibytový
šestidesetibytový
devítidesetibytový
pětidesetibytový
jednodesetibytový
dvoudesetibytový
třídesetibytový
čtyřdesetibytový
devadesátibytový
kilobytový
dvoukilobytový
pobytový
dvoubytový
čtyřbytový
fytový
chytový
trachytový
paleotrachytový
odchytový
výskytový
barytový
krytový
zákrytový
korytový
linorytový
dřevorytový
kabátový
mandátový
jednomandátový
sulfátový
fosfátový
organofosfátový
bezfosfátový
gagátový
špagátový
agregátový
surogátový
nugátový
achátový
karafiátový
hiátový
opiátový
akátový
plakátový
predikátový
silikátový
plynosilikátový
borosilikátový
vápenatosilikátový
prefabrikátový
brokátový
dukátový
muškátový
salátový
granulátový
akrylátový
mátový
formátový
maloformátový
celoformátový
bezformátový
granátový
špenátový
laminátový
sklolaminátový
karbonátový
bikarbonátový
polykarbonátový
bezkarbonátový
saponátový
exponátový
sonátový
karátový
čtrnáctikarátový
drátový
cedrátový
jednodrátový
dvoudrátový
uhlohydrátový
bezdrátový
citrátový
nitrátový
substrátový
ztrátový
bezeztrátový
bezztrátový
pasátový
acetátový
citátový
laktátový
traktátový
kantátový
explantátový
portrétový
bigbítový
sítový
štítový
trojštítový
servítový
nýtový
odpočtový
přepočtový
propočtový
rozpočtový
nadrozpočtový
mimorozpočtový
zápočtový
výpočtový
kmitočtový
jednokmitočtový
součtový
účtový
výčtový
předmětový
mezipředmětový
bezpředmětový
podmětový
námětový
průmětový
vznětový
větový
květový
sovětový
světový
podsvětový
všesvětový
osvětový
celosvětový
buřtový
baštový
angreštový
lištový
moštový
roštový
podroštový
celoroštový
lhůtový
tabuový
residuový
vakuový
ultravakuový
kongruový
výbavový
davový
hlavový
vícehlavový
jednohlavový
dvouhlavový
náplavový
záplavový
průplavový
únavový
nápravový
vícenápravový
šestinápravový
pětinápravový
mezinápravový
jednonápravový
dvounápravový
beznápravový
třínápravový
čtyřnápravový
potravový
stavový
představový
vícestavový
osmistavový
šestnáctistavový
jednostavový
dvousoustavový
dvoustavový
bezstavový
třístavový
čtyřstavový
jevový
bezprodlevový
plevový
slevový
střevový
lahvový
láhvový
kladivový
pojivový
palivový
stelivový
bezstelivový
olivový
vlivový
zálivový
přílivový
krmivový
stativový
prezervativový
pletivový
objektivový
motivový
lokomotivový
tětivový
vazivový
pečivový
kopřivový
výživový
vikvový
mrkvový
broskvový
brukvový
tykvový
lvový
konvový
pánvový
kovový
podkovový
dvojkovový
celokovový
polokovový
organokovový
olovový
rovový
mangrovový
krovový
barvový
larvový
nervový
konzervový
kotvový
vrstvový
mnohavrstvový
vícevrstvový
sedmivrstvový
desetivrstvový
šestivrstvový
trojvrstvový
dvojvrstvový
jednovrstvový
dvouvrstvový
třívrstvový
ploutvový
větvový
odvětvový
víceodvětvový
meziodvětvový
celoodvětvový
překryvový
odezvový
názvový
kávový
rukávový
lávový
pávový
trávový
oktávový
dvouoktávový
révový
jívový
slívový
švový
podešvový
faxový
telefaxový
klimaxový
anthraxový
boraxový
antraxový
indexový
vysokoindexový
telexový
simplexový
duplexový
ionexový
texový
latexový
videotexový
lastexový
tuzexový
fixový
afixový
prefixový
bezprefixový
infixový
postfixový
sufixový
unixový
boxový
slowfoxový
xeroxový
linuxový
onyxový
ragbyový
hockeyový
baryový
sherryový
countryový
kazový
odkazový
nákazový
protinákazový
zákazový
příkazový
výkazový
důkazový
průkazový
plazový
mazový
výmazový
obrazový
odrazový
mrazový
protimrazový
námrazový
dorazový
nárazový
úrazový
protiúrazový
poúrazový
výrazový
důrazový
sazový
dotazový
obvazový
odvazový
převazový
provazový
svazový
všesvazový
mezisvazový
celosvazový
vnitrosvazový
úvazový
bezový
jezový
železový
zimolezový
nálezový
průlezový
rezový
nerezový
řezový
březový
ořezový
dřevořezový
nářezový
zářezový
průřezový
džezový
slizový
krizový
předkrizový
protikrizový
devizový
bezdevizový
kvizový
hampejzový
prejzový
balzový
pemzový
bronzový
brynzový
ochozový
úhozový
celulozový
vozový
odvozový
pětivozový
dovozový
svozový
rozvozový
úvozový
vývozový
traverzový
kurzový
waltzový
protikluzový
protiprokluzový
skluzový
protiskluzový
zákluzový
bezzákluzový
nouzový
kyzový
jazzový
bázový
databázový
fázový
několikafázový
vícefázový
desetifázový
pětifázový
mezifázový
trojfázový
dvojfázový
mnohofázový
jednofázový
dvoufázový
třífázový
gázový
žlázový
oázový
rázový
polymerázový
frázový
hrázový
jednorázový
zimostrázový
vázový
slézový
majonézový
polonézový
trapézový
frézový
rybízový
remízový
reprízový
vízový
bezvízový
břízový
přízový
franšízový
arkózový
viskózový
leukózový
glukózový
celulózový
nitrocelulózový
laktózový
drúzový
anýzový
striptýzový
řetězový
bezřetězový
schůzový
reléový
radioreléový
překladačový
střídačový
pavlačový
přijímačový
počítačový
minipočítačový
mikropočítačový
superpočítačový
vysavačový
klečový
mečový
úsečový
výsečový
řečový
křečový
protikřečový
nářečový
přenašečový
čedičový
polovodičový
dvouvodičový
voličový
tlumičový
měničový
vratičový
sendvičový
bagančový
pomerančový
punčový
močový
kolotočový
roztočový
terčový
žlučový
zeměžlučový
kotoučový
vícekotoučový
jednokotoučový
dvoukotoučový
papučový
obručový
tyčový
maskáčový
koláčový
potáčový
kartáčový
bezkartáčový
vytáčový
klíčový
míčový
kýčový
rýčový
rozvaděčový
rozváděčový
kapraďový
pozaďový
nářaďový
sleďový
poschoďový
mnohaposchoďový
několikaposchoďový
sedmiposchoďový
osmiposchoďový
dvanáctiposchoďový
jedenáctiposchoďový
devatenáctiposchoďový
třináctiposchoďový
patnáctiposchoďový
třiadvacetiposchoďový
desetiposchoďový
šestiposchoďový
devítiposchoďový
pětiposchoďový
trojposchoďový
dvojposchoďový
jednoposchoďový
dvouposchoďový
tříposchoďový
dvěstěposchoďový
čtyřposchoďový
loďový
záďový
příďový
drožďový
hýžďový
hlemýžďový
daňový
dlaňový
kampaňový
zbraňový
saňový
vícesaňový
pochodňový
povodňový
protipovodňový
holeňový
reveňový
dřeňový
ohňový
sukňový
náplňový
výplňový
jabloňový
mandloňový
slivoňový
chlopňový
stupňový
mnohastupňový
několikastupňový
vícestupňový
sedmistupňový
osmistupňový
dvanáctistupňový
jedenáctistupňový
devatenáctistupňový
třináctistupňový
osmnáctistupňový
čtrnáctistupňový
patnáctistupňový
šestnáctistupňový
dvacetistupňový
dvaadvacetistupňový
třiadvacetistupňový
osmadvacetistupňový
pětadvacetistupňový
třicetistupňový
třiatřicetistupňový
sedmatřicetistupňový
pětatřicetistupňový
devětatřicetistupňový
čtyřicetistupňový
desetistupňový
šestistupňový
padesátistupňový
dvaapadesátistupňový
devadesátistupňový
šedesátistupňový
sedmdesátistupňový
devítistupňový
pětistupňový
trojstupňový
dvojstupňový
mnohostupňový
nízkostupňový
jednostupňový
prvostupňový
dvoustupňový
bezstupňový
třístupňový
méněstupňový
čtyřstupňový
usňový
dásňový
naddásňový
poddásňový
plísňový
protiplísňový
písňový
tísňový
plavuňový
hlavňový
vícehlavňový
šestihlavňový
trojhlavňový
dvojhlavňový
jednohlavňový
dvouhlavňový
tříhlavňový
čtyřhlavňový
úrovňový
mnohaúrovňový
několikaúrovňový
nadúrovňový
podúrovňový
víceúrovňový
meziúrovňový
trojúrovňový
dvojúrovňový
vysokoúrovňový
nízkoúrovňový
mimoúrovňový
jednoúrovňový
dvouúrovňový
tříúrovňový
sklizňový
předsklizňový
mezisklizňový
mimosklizňový
posklizňový
tkáňový
sáňový
síňový
předsíňový
mezisíňový
skříňový
dýňový
třešňový
višňový
sršňový
hrušňový
žňový
stěžňový
pětistěžňový
trojstěžňový
dvojstěžňový
jednostěžňový
dvoustěžňový
třístěžňový
čtyřstěžňový
keřový
peřový
páteřový
dveřový
pětidveřový
jednodveřový
dvoudveřový
třídveřový
čtyřdveřový
pepřový
vepřový
kouřový
bezkouřový
herbářový
kalendářový
slabikářový
formulářový
honorářový
adresářový
podadresářový
komentářový
polštářový
tvářový
pancéřový
protipancéřový
haléřový
osmihaléřový
patnáctihaléřový
dvacetihaléřový
třicetihaléřový
čtyřicetihaléřový
desetihaléřový
padesátihaléřový
stopadesátihaléřový
šedesátihaléřový
osmdesátihaléřový
dvouhaléřový
péřový
pětidvéřový
pancířový
vějířový
halířový
talířový
beztalířový
pilířový
lihýřový
vikýřový
arkýřový
trychtýřový
kašový
sprašový
semišový
zámišový
cypřišový
hašišový
olšový
košový
podkošový
třígrošový
maršový
veršový
dvojveršový
čtyřveršový
flaušový
bezdušový
hrušový
morušový
tušový
flyšový
plyšový
rubášový
hlodášový
čardášový
goliášový
mariášový
gulášový
laťový
traťový
úvraťový
pleťový
perleťový
seťový
předseťový
niťový
dvojniťový
dvouniťový
loukoťový
čtvrťový
tříčvrťový
náplasťový
masťový
žesťový
čelisťový
tříčelisťový
plsťový
labuťový
chuťový
pouťový
suťový
rtuťový
síťový
mezisíťový
paměťový
napěťový
vysokonapěťový
nízkonapěťový
přepěťový
dešťový
klešťový
schodišťový
svišťový
syřišťový
spoušťový
plášťový
jednoplášťový
dvouplášťový
tříplášťový
klíšťový
bridžový
hodžový
fermežový
oranžový
červenooranžový
černooranžový
zlatooranžový
žlutooranžový
hodobožový
zbožový
rohožový
nožový
podnožový
vícenožový
třínožový
nádržový
smržový
stržový
výstužový
pryžový
plnopryžový
lážový
silážový
kolážový
plážový
garážový
vitrážový
pasážový
vernisážový
etážový
víceetážový
jednoetážový
dvouetážový
tříetážový
čtyřetážový
plantážový
reportážový
béžový
šedobéžový
křížový
mřížový
lóžový
lanýžový
rýžový
zátěžový
věžový
bezvěžový
růžový
šedorůžový
hnědorůžový
starorůžový
žlutorůžový
bezbarvý
prvý
mrtvý
polomrtvý
mladistvý
celistvý
čerstvý
mnohavrstvý
několikavrstvý
vícevrstvý
sedmivrstvý
desetivrstvý
multivrstvý
šestivrstvý
devítivrstvý
pětivrstvý
trojvrstvý
dvojvrstvý
mnohovrstvý
tenkovrstvý
jednovrstvý
dvouvrstvý
třívrstvý
čtyřvrstvý
lalokoploutvý
ostnoploutvý
nyvý
předefinovávý
pomíjívý
bělohřívý
bezešvý
bezmrazý
drzý


zobrazit všechny slova, která končíme abý
zobrazit všechny slova, která končíme ebý
zobrazit všechny slova, která končíme ibý
zobrazit všechny slova, která končíme lbý
zobrazit všechny slova, která končíme obý
zobrazit všechny slova, která končíme rbý
zobrazit všechny slova, která končíme ubý
zobrazit všechny slova, která končíme adý
zobrazit všechny slova, která končíme edý
zobrazit všechny slova, která končíme idý
zobrazit všechny slova, která končíme odý
zobrazit všechny slova, která končíme rdý
zobrazit všechny slova, která končíme udý
zobrazit všechny slova, která končíme ádý
zobrazit všechny slova, která končíme ědý
zobrazit všechny slova, která končíme ždý
zobrazit všechny slova, která končíme
zobrazit všechny slova, která končíme ahý
zobrazit všechny slova, která končíme chý
zobrazit všechny slova, která končíme ehý
zobrazit všechny slova, která končíme ohý
zobrazit všechny slova, která končíme uhý
zobrazit všechny slova, která končíme
zobrazit všechny slova, která končíme aký
zobrazit všechny slova, která končíme bký
zobrazit všechny slova, která končíme cký
zobrazit všechny slova, která končíme dký
zobrazit všechny slova, která končíme eký
zobrazit všechny slova, která končíme hký
zobrazit všechny slova, která končíme iký
zobrazit všechny slova, která končíme kký
zobrazit všechny slova, která končíme lký
zobrazit všechny slova, která končíme nký
zobrazit všechny slova, která končíme oký
zobrazit všechny slova, která končíme pký
zobrazit všechny slova, která končíme rký
zobrazit všechny slova, která končíme ský
zobrazit všechny slova, která končíme tký
zobrazit všechny slova, která končíme uký
zobrazit všechny slova, která končíme yký
zobrazit všechny slova, která končíme zký
zobrazit všechny slova, která končíme čký
zobrazit všechny slova, která končíme ěký
zobrazit všechny slova, která končíme řký
zobrazit všechny slova, která končíme žký
zobrazit všechny slova, která končíme alý
zobrazit všechny slova, která končíme blý
zobrazit všechny slova, která končíme clý
zobrazit všechny slova, která končíme dlý
zobrazit všechny slova, která končíme elý
zobrazit všechny slova, která končíme hlý
zobrazit všechny slova, která končíme ilý
zobrazit všechny slova, která končíme klý
zobrazit všechny slova, která končíme mlý
zobrazit všechny slova, která končíme olý
zobrazit všechny slova, která končíme plý
zobrazit všechny slova, která končíme rlý
zobrazit všechny slova, která končíme slý
zobrazit všechny slova, která končíme tlý
zobrazit všechny slova, která končíme ulý
zobrazit všechny slova, která končíme vlý
zobrazit všechny slova, která končíme ylý
zobrazit všechny slova, která končíme zlý
zobrazit všechny slova, která končíme álý
zobrazit všechny slova, která končíme ílý
zobrazit všechny slova, která končíme ělý
zobrazit všechny slova, která končíme šlý
zobrazit všechny slova, která končíme amý
zobrazit všechny slova, která končíme dmý
zobrazit všechny slova, která končíme imý
zobrazit všechny slova, která končíme jmý
zobrazit všechny slova, která končíme kmý
zobrazit všechny slova, která končíme lmý
zobrazit všechny slova, která končíme omý
zobrazit všechny slova, která končíme rmý
zobrazit všechny slova, která končíme smý
zobrazit všechny slova, která končíme tmý
zobrazit všechny slova, která končíme ámý
zobrazit všechny slova, která končíme ímý
zobrazit všechny slova, která končíme ýmý
zobrazit všechny slova, která končíme ěmý
zobrazit všechny slova, která končíme aný
zobrazit všechny slova, která končíme bný
zobrazit všechny slova, která končíme cný
zobrazit všechny slova, která končíme dný
zobrazit všechny slova, která končíme ený
zobrazit všechny slova, která končíme fný
zobrazit všechny slova, která končíme hný
zobrazit všechny slova, která končíme iný
zobrazit všechny slova, která končíme jný
zobrazit všechny slova, která končíme kný
zobrazit všechny slova, která končíme lný
zobrazit všechny slova, která končíme mný
zobrazit všechny slova, která končíme nný
zobrazit všechny slova, která končíme oný
zobrazit všechny slova, která končíme pný
zobrazit všechny slova, která končíme rný
zobrazit všechny slova, která končíme sný
zobrazit všechny slova, která končíme tný
zobrazit všechny slova, která končíme vný
zobrazit všechny slova, která končíme zný
zobrazit všechny slova, která končíme áný
zobrazit všechny slova, která končíme íný
zobrazit všechny slova, která končíme čný
zobrazit všechny slova, která končíme ďný
zobrazit všechny slova, která končíme ěný
zobrazit všechny slova, která končíme řný
zobrazit všechny slova, která končíme šný
zobrazit všechny slova, která končíme ťný
zobrazit všechny slova, která končíme žný
zobrazit všechny slova, která končíme epý
zobrazit všechny slova, která končíme opý
zobrazit všechny slova, která končíme upý
zobrazit všechny slova, která končíme ípý
zobrazit všechny slova, která končíme arý
zobrazit všechny slova, která končíme brý
zobrazit všechny slova, která končíme drý
zobrazit všechny slova, která končíme erý
zobrazit všechny slova, která končíme irý
zobrazit všechny slova, která končíme krý
zobrazit všechny slova, která končíme orý
zobrazit všechny slova, která končíme prý
zobrazit všechny slova, která končíme trý
zobrazit všechny slova, která končíme urý
zobrazit všechny slova, která končíme yrý
zobrazit všechny slova, která končíme asý
zobrazit všechny slova, která končíme esý
zobrazit všechny slova, která končíme isý
zobrazit všechny slova, která končíme ksý
zobrazit všechny slova, která končíme osý
zobrazit všechny slova, která končíme rsý
zobrazit všechny slova, která končíme usý
zobrazit všechny slova, která končíme ysý
zobrazit všechny slova, která končíme atý
zobrazit všechny slova, která končíme ctý
zobrazit všechny slova, která končíme dtý
zobrazit všechny slova, která končíme etý
zobrazit všechny slova, která končíme itý
zobrazit všechny slova, která končíme ltý
zobrazit všechny slova, která končíme ntý
zobrazit všechny slova, která končíme otý
zobrazit všechny slova, která končíme rtý
zobrazit všechny slova, která končíme stý
zobrazit všechny slova, která končíme utý
zobrazit všechny slova, která končíme ytý
zobrazit všechny slova, která končíme átý
zobrazit všechny slova, která končíme ítý
zobrazit všechny slova, která končíme ětý
zobrazit všechny slova, která končíme avý
zobrazit všechny slova, která končíme evý
zobrazit všechny slova, která končíme ivý
zobrazit všechny slova, která končíme ový
zobrazit všechny slova, která končíme rvý
zobrazit všechny slova, která končíme tvý
zobrazit všechny slova, která končíme yvý
zobrazit všechny slova, která končíme ávý
zobrazit všechny slova, která končíme ívý
zobrazit všechny slova, která končíme švý
zobrazit všechny slova, která končíme azý
zobrazit všechny slova, která končíme rzý


 

 
Seznam slov -